Pagėgių savivaldybės administracijos darbo laikas:
Pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val.
Penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val.
Pietų pertrauka pirmadieniais - penktadieniais nuo 12.00 iki 12.45 val.
Nustatytos dvi papildomas asmenų prašymų priėmimo valandos per savaitę pasibaigus darbo laikui – antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 17 val. iki 18 val. administracijos priimamajame.
Šeštadieniais ir sekmadieniais poilsio dienos.

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖ

Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 9, 99288 Pagėgiai. Tel.: 8 441 57 482.
Faks.: 8 441 57 874. El. p. info@pagegiai.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188746659

Lietuviškai English Russian
Meras

Pagėgių savivaldybės
meras
Vaidas Bendaravičius

Mero darbotvarkė

 
 


ADMINISTRACIJAPrenumerata


Pagėgių savivaldybės tarybos VI-ojo šaukimo 15-ojo posėdžio, vykusio 2020 m. gegužės 28 d., sprendimų sąrašas

GRĮŽTI

 

Protokolo
punkto Nr.

Priimto 
sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

Pastabos

 1.  

T-84

Dėl Pagėgių savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešo nuomos konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo.

 
 1.  

T-85

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimo Nr. T-36 "Dėl viešame aukcione parduodamo Pagėgių savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo.

 
 1.  

T-86

Dėl nuompinigių už Pagėgių savivaldybės ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą skaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

 
 1.  

T-87

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 9 d. sprendimo Nr. T-156 „Dėl parduodamų Pagėgių savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo” pakeitimo.

 
 1.  

T-88

Dėl buto pardavimo Vidai Pavlovienei.  
 1.  

T-89

Dėl kompiuterinės įrangos perėmimo Pagėgių savivaldybės nuosavybėn ir jos perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise.

 
 1.  

T-90

Dėl nekilnojamųjų daiktų pirkimo savivaldybės vardu tvarkos aprašo patvirtinimo.

 
 1.  

T-91

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. T-66 "Dėl materialiojo ir nematerialiojo turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Pagėgių savivaldybės viešajai įstaigai "Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centras“ pripažinimo netekusiu galios.

 
 1.  

T-92

Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu, netinkamu (negalimu) naudoti, nurašymo ir likvidavimo.

 
 1.  

T-93

Dėl nekilnojamojo turto, esančio Sodo g. 18, Natkiškių kaime, Natkiškių seniūnijoje, Pagėgių savivaldybėje, pirkimo.

 
 1.  

T-94

Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą tarifų ir lengvatų nustatymo 2020 metams.

 
 1.  

T-95

Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifo 2021 metų mokestiniam laikotarpiui nustatymo.

 
 1.  

T-96

Dėl žemės mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo 2021 metams.

 
 1.  

T-97

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos 2019 metų veiklos ataskaitai.

 
 1.  

T-98

Dėl pritarimo projekto „Pagėgių miesto Ateities gatvės infrastruktūros sutvarkymas“ paraiškos rengimui, veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui.

 
 1.  

T-99

Dėl pritarimo UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro 2019 metų veiklos ataskaitai.

 
 1.  

T-100

Dėl pritarimo paraiškos „LT – PL bendradarbiavimo stiprinimas krizių valdymo ir saugumo srityse“ rengimui, projekto veiklų vykdymui ir lėšų skyrimo.

 
 1.  

T-101

Dėl pritarimo projekto „Bendruomeninių apgyvendinimo ir užimtumo paslaugų asmenims su proto bei psichikos negalia plėtra Tauragės regione, Pagėgių savivaldybėje“ paraiškos rengimui, veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“.

 
 1.  

T-102

Dėl Pagėgių savivaldybės Piktupėnų pagrindinės mokyklos ir Pagėgių savivaldybės Pagėgių pradinės mokyklos reorganizavimo, prijungiant jas prie Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos, sąlygų aprašų ir Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos nuostatų patvirtinimo.

 
 1.  

T-103

Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus 2020-2021 mokslo metams nustatymo.

 
 1.  

T-104

Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų pedagoginių pareigybių sąrašo patvirtinimo.

 
 1.  

T-105

Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų etatų (išskyrus pedagogus), finansuojamų iš savivaldybės biudžeto, skaičiaus nustatymo.

 
 1.  

T-106

Dėl Pagėgių savivaldybės meno ir sporto mokyklos buveinės adreso pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo.

 
 1.  

T-107

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos 2019 metų veiklos ataskaitai.

 
 1.  

T-108

Dėl Pagėgių savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2020 metų plano patvirtinimo.

 
 1.  

T-109

Dėl pritarimo viešosios įstaigos „Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centras” vadovo 2019 metų veiklos ataskaitai.

 
 1.  

T-110

Dėl saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir prie vandens telkinių bei ant paviršinių vandens telkinių ledo Pagėgių savivaldybėje taisyklių patvirtinimo.

 
 1.  

T-111

Dėl Pagėgių savivaldybės 2020 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo.

 
 1.  

T-112

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės šeimos komisijos 2019 metų veiklos ataskaitai.