Pagėgių savivaldybės administracijos darbo laikas:
Pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val.
Penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val.
Pietų pertrauka pirmadieniais - penktadieniais nuo 12.00 iki 12.45 val.
Nustatytos dvi papildomas asmenų prašymų priėmimo valandos per savaitę pasibaigus darbo laikui – antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 17 val. iki 18 val. administracijos priimamajame.
Šeštadieniais ir sekmadieniais poilsio dienos.

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖ

Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 9, 99288 Pagėgiai. Tel.: 8 441 57 482.
Faks.: 8 441 57 874. El. p. info@pagegiai.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188746659

Lietuviškai English Russian
Meras

Pagėgių savivaldybės
meras
Vaidas Bendaravičius

Mero darbotvarkė

 
 


ADMINISTRACIJAPrenumerata


Vietos bendruomenių savivaldos programa


Ministras D. Jankauskas: „Bendruomenės pačios jau gali nuspręsti, kaip panaudoti valstybės lėšas“

Apie galimybę savivaldybėms ir bendruomenėms pasinaudoti 8 mln. litų, skirtais veikloms, pagerinsiančioms bendruomenių gyvenimo kokybę, kalbamės su socialinės apsaugos ir darbo ministru Donatu Jankausku.

Ministre, Jūsų iniciatyva startavo konkreti programa, kuri padės sustiprinti bendruomenių veiklą, įtrauks jas į vietos bendruomenei svarbių sprendimų priėmimą. Kuo svarbi ši naujovė?Pirmiausia, noriu pasidžiaugti, kad savivaldybės aktyviai domisi Vietos bendruomenių savivaldos 2012 m. programa, konsultuojasi su ministerijos specialistais. Programos įgyvendinimui 2012 m. iš valstybės biudžeto yra skirta 8 mln. Litų. Šie pinigai yra paskirstyti savivaldybėms, tačiau juos gaus tik tos savivaldybės, kurios iki balandžio 1 d. suskubs patvirtinti lėšų vietos bendruomenių sprendimams įgyvendinti skyrimo ir naudojimo tvarkas.
Taigi, nuo šiol bendruomenės visoje Lietuvoje turi daugiau galimybių aktyviai dalyvauti priimant sprendimus dėl lėšų panaudojimo viešiesiems poreikiams tenkinti. Tai naujas, iki šiol nepraktikuotas būdas skatinti bendruomenes priimti jai reikalingus sprendimus panaudojant valstybės biudžeto lėšas. Esu tikras, kad jis pasiteisins ir paskatins bendruomenes būti ne tik aktyvesnėmis, bet ir sustiprins jų vaidmenį.
Svarbiausias šios programos tikslas – skatinti vietos bendruomenes visoje Lietuvoje aktyviai dalyvauti priimant sprendimus dėl lėšų panaudojimo. Todėl, kad lėšos galės būti skirtos labiausiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams ir grupėms, vaikų ir jaunimo užimtumui, kultūriniams ir švietėjiškiems renginiams, viešųjų erdvių ir aplinkos kokybės gerinimui, sportui ir sveikatinimui, bendruomeninės veiklos organizavimui ir kitoms, vietos bendruomenės gyvenimo kokybę gerinančios iniciatyvoms. Paprastai kalbant, bendruomenė, kuri puikiai žino, ko jai labiausiai reikia, galės nuspręsti, ar geriau už skirtas lėšas sutvarkyti darželio aplinką, ar organizuoti  kokį nors renginį, ar įrengti krepšinio aikštelę, kad jaunimas turėtų ką veikti.
Tikiu, kad susitarti tikrai galima – ir būtina, jei norime, kad bendruomenės stiprėtų.

Kuo ši programa ypatinga ir kodėl jos reikėjo ar nebuvo galima kitaip paskatinti bendruomenes?

Ministerija įgyvendina įvairias priemones, skirtas paskatinti bendruomeninę veiklą, pavyzdžiui, dalinai finansuoja bendruomenių organizacijų socialinės veiklos projektus, vietos bendruomeninių organizacijų asociacijų veiklą, sudaro sąlygas bendruomenių lyderiams tobulintis organizuojant savanorišką veiklą, plėtojant socialinį verslumą ir pan. Tačiau Vietos bendruomenių savivaldos programa ypatinga tuo, kad jos svarbiausias tikslas yra paskatinti vietos bendruomenes diskutuoti ir sutarti, kokius jų vietos gyvenimo klausimus būtina spręsti pirmiausia. Kokia įstaiga ar organizacija tuos sprendimus įgyvendins – tai jau antraeilis klausimas.

Ką turi atlikti pačios savivaldybės, kad nepražiopsotų joms skirtų lėšų?

Kaip minėjau, programos įgyvendinime nutarusių dalyvauti savivaldybių tarybos turi iki balandžio 1 d. patvirtinti lėšų vietos bendruomenių sprendimams įgyvendinti skyrimo ir naudojimo tvarkas. Jose bus nurodytos vietovės, kurių bendruomenėse sudarytų vietos bendruomenių tarybų sprendimams įgyvendinti bus skiriamos lėšos, šių lėšų skirstymo kriterijai. Taip pat turės būti aprašytos savivaldybės administracijos ir seniūnijų funkcijos, įgyvendinant šią programą bei vietos bendruomenių tarybų sudarymo ir veiklos principai. Su šias tvarkas patvirtinusiomis savivaldybėmis ministerija pasirašys sutartis ir perves programos įgyvendinimui numatytas lėšas.

Todėl, naudodamasis proga, noriu dar kartą paraginti savivaldybes ir bendruomenes aktyviai dalyvauti Vietos bendruomenių savivaldos programos įgyvendinime.

Kurios savivaldybės aktyviausiai dalyvauja?Būtų sunku išskirti, kurios aktyviausios, kadangi visos aktyviai domisi, skambina, konsultuojasi. Tiesiog dar anksti spręsti, kol nematome pirmųjų rezultatų. Programos įgyvendinimas tik prasidėjo, savivaldybės atlieka parengiamuosius darbus. Balandžio pradžioje matysime pirmuosius rezultatus, t.y. kaip savivaldybių Taryboms pavyko patvirtinti programos įgyvendinimo tvarkas. Džiugu, kad dauguma savivaldybių yra suinteresuotos panaudoti programos teikiamas galimybes savo bendruomenių labui ir konsultuojasi su ministerijos specialistais kaip tai padaryti kuo efektyviau.

Koks bus bendruomenių vaidmuo?

 Sprendimus dėl lėšų panaudojimo priims Vietos bendruomenių tarybos, sudarytos iš seniūnijų aptarnaujamų teritorijų ar kitų gyvenamųjų vietovių gyventojų, jų atstovų, šiose teritorijose veikiančių bendruomeninių organizacijų, religinių bendruomenių ir bendrijų ir kitų nevyriausybinių organizacijų atstovų.

 Tokiu būdu bendruomenė pati galės spręsti, ką aktualu tvarkyti, įsigyti, t.y. kaip paskirstyti lėšas, tenkinant bendruomenės viešuosius poreikius.

Pavyzdžiui, už gautas lėšas, bendruomenė galės tvarkyti vaikų žaidimo aikšteles ar parkus, padėti nepasiturinčiam bendruomenės nariui, pagerinti gyvenimo sąlygas neįgaliam žmogui, organizuoti vaikų ar senelių užimtumą. 

Tad šios programos įgyvendinimo kokybė daug priklauso nuo to kiek žmonių žinos apie ją, domėsis ir sieks dalyvauti?

Taip, todėl labai svarbu, kad šios programos teikiamos galimybės būtų kuo plačiau paviešintos. Kuo daugiau savivaldybių ir vietos bendruomenių dalyvaus programoje, tuo efektyviau bus užtikrinami labiausiai pažeidžiamų bendruomenės narių ir grupių interesai, kuo daugiau konkrečių darbų bus galima padaryti bendruomenės narių ir grupių labui.
Norėčiau dar kartą pakviesti savivaldybes informuoti savivaldybės bendruomenę apie Vietos bendruomenių savivaldos programą, rengiamus tvarkos aprašų projektus ir planus, susijusius su programos įgyvendinimu savivaldybėje, taip pat vietos bendruomenių narius, seniūnaičius, bendruomenines organizacijas ir jų asociacijas, religines bendruomenes ir nevyriausybines organizacijas aktyviai dalyvauti sudarant vietos bendruomenių tarybas, teikiant pasiūlymus, svarstant ir priimant sprendimus dėl aktualiausių vietos bendruomenei klausimų sprendimo, o taip pat padedant šiuos sprendimus įgyvendinti ir informuoti apie tai vietos bendruomenę.
Esu įsitikinęs, kad bendradarbiaudami ir kartu įgyvendindami šią programą sieksime ilgalaikių mūsų valstybei ir visuomenei svarbių tikslų – didesnio sprendimų priėmimo viešumo ir skaidrumo, bendruomenės narių pasitikėjimo vietos valdžia, bendruomenės narių atsakomybės didinimo už jų gyvenamosiose vietovėse vykstančius reiškinius, didesnio vietos bendruomenių sutelktumo ir tarpusavio pasitikėjimo.

Minėjote, kad ministerijos specialistai jau kuris laikas konsultuoja savivaldybių atstovus, rengiančius minėtas tvarkas, ir bendrauja su bendruomenių atstovais. Tad, ko gero, tenka išgirsti ir apie jų planuojamų projektų turinį. Į ką daugiausiai yra orientuojamasi? Jūsų prognozė: kam bus skirta didžioji dalis projektų? Suprantu domėjimąsi galimais bendruomenių sprendimų rezultatais. Tačiau šiame etape mes laikomės pozicijos neužbėgti įvykiams už akių. Todėl pirmiausia raginame savivaldybėse programą koordinuojančius asmenis dėti pastangas, kad būtų tinkamai sudarytos vietos bendruomenių tarybos, kad patys vietos bendruomenių nariai keltų ir apsvarstytų idėjas, o ne valdžios atstovai „primestų“ savo planus, kam reikėtų skirti finansavimą.
Noriu dar kartą akcentuoti, kad esminis šios programos dalykas – paskatinti tikrą vietos bendruomenių savivaldą ir savarankiškumą priimant sprendimus. Per didelis vietos valdžios reguliavimas „iš viršaus“ ar bandymas vietos bendruomenių sprendimus įtakoti kokiais kitais būdais neleis pasiekti programos ilgalaikio tikslo – pasitikėjimo tarp vietos bendruomenių ir vietos valdžios didinimo, net jei ir vietos valdžios bendruomenėms „primesti“ projektai būtų ūkiškai naudingi. Kita vertus, partneriškas vietos valdžios ir bendruomenių bendradarbiavimas, konsultuojantis ir įsiklausant į pasiūlymus, leistų priimti geriausius sprendimus.

LIETUVOS RESPUBLIKOS
SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJA
A. Vivulskio g. 11, LT-03610, Vilnius
Tel.: 266 4235, 266 8122
El. paštas: info@socmin.lt
Faks. 266 4209
www.socmin.lt