Pagėgių savivaldybės administracijos darbo laikas:
Pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val.
Penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val.
Pietų pertrauka pirmadieniais - penktadieniais nuo 12.00 iki 12.45 val.
Nustatytos dvi papildomas asmenų prašymų priėmimo valandos per savaitę pasibaigus darbo laikui – antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 17 val. iki 18 val. administracijos priimamajame.
Šeštadieniais ir sekmadieniais poilsio dienos.

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖ

Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 9, 99288 Pagėgiai. Tel.: 8 441 57 482.
Faks.: 8 441 57 874. El. p. info@pagegiai.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188746659

Lietuviškai English Russian
Meras

Pagėgių savivaldybės
meras
Vaidas Bendaravičius

Mero darbotvarkė

 
 


ADMINISTRACIJAPrenumerata


Sprendimų projektų įtraukti į Pagėgių savivaldybės III-jo šaukimo tarybos 32-jo posėdžio, sąrašas

Protokolo punkto Nr.

Priimto sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

Pastabos

1

T-938

Dėl turto pripažinimo nereikalingu, netinkamu (negalimu) naudoti, nurašymo ir likvidavimo

 

2

T-939

Dėl butų priskyrimo Pagėgių savivaldybės socialinio būsto fondui

 

3

T-940

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 16 d. sprendimo Nr. T-408 „Dėl Pagėgių savivaldybės turto nuomos ne konkurso būdu taisyklių patvirtinimo“ 4 punkto pakeitimo

 

4

T-941

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T-816 „Dėl patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį Pagėgių savivaldybės VšĮ „Pirminės sveikatos priežiūros centras““ 1 punkto papildymo

 

5

T-942

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2005-01-27 sprendimo Nr. 499 “Dėl įgaliojimų suteikimo administracijos direktoriui“ pripažinimo netekusiu galios

 

6

T-943

Dėl formaliojo švietimo programų vykdymo

 Pripažintas netekus galios 2017 m. spalio 2 d. sprendimu Nr. T-140 "Dėl formaliojo švietimo programų vykdymo."

7

T-944

Dėl Pagėgių savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo

 Pripažintas netekus galios 2017 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. T-151 "Dėl Pagėgių savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo."

8

T-945

Dėl pritarimo 2011 m. Pagėgių savivaldybės Pagėgių lopšelio- darželio ugdymo programai

 

9

T-946

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės ugdymo įstaigų 2011 metų veiklos programoms

 

10

T-947

Dėl slaugos ir palaikomojo gydymo lovų skaičiaus patvirtinimo Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namuose

 

11

T-948

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos vykdymo 2009 metų ataskaitai

 

12

T-949

Dėl tarnybinio atlyginimo nustatymo VšĮ Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriui

 Panaikintas 2012 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T-2 "Dėl Pagėgių savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų atlyginimo nustatymo"

13

T-950

Dėl Pagėgių savivaldybės teritorijoje atliekamų viešųjų darbų sąrašo

 

14

T-951

Dėl Pagėgių savivaldybės 2011 m. viešųjų darbų programos patvirtinimo

 

15

T-952

Dėl su viešaisiais darbais susijusių išlaidų ir jų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

 

16

T-953

Dėl leidimo rengti specialųjį planą vėjo jėgainių parko įrengimui Pagėgių ir Lumpėnų seniūnijose

 

17

T-954

Dėl pritarimo investiciniam projektui „Pagėgių savivaldybės Stoniškių kadastrinės vietovės melioracijos griovių ir juose esančių hidrotechninių statinių ir drenažo rekonstrukcijos“

 

18

T-955

Dėl pritarimo paraiškos „Teritorijų planavimo dokumentų rengimas Pagėgių savivaldybėje II etapas“ rengimui, projekto veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui

 

19

T-956

Dėl pritarimo paraiškos „Sektorinių studijų, skirtų Pagėgių savivaldybės strateginio plėtros plano atnaujinimui, parengimas“ rengimui, projekto veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui

 

20

T-957

Dėl pritarimo paraiškos „Kultūros paveldo objekto, Plaškių bažnyčios kompleksinis sutvarkymas, pritaikant turizmo reikmėms, Pagėgių savivaldybėje“ rengimui, projekto veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui

 

21

T-958

Dėl pritarimo paraiškos „Aktyvaus sporto, sveikatos ir turizmo infrastruktūros plėtra Pagėgių savivaldybėje“ rengimui, projekto veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui  

22

T-959

Dėl pritarimo paraiškos „Patrauklios gyventi ir dirbti aplinkos sukūrimas, sutvarkant Žukų gyvenvietės viešąją infrastruktūrą“ rengimui, projekto veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui

 

23

T-960

Dėl pritarimo projekto vykdymui su Saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos ir partnerystės sutarties pasirašymui

 

24

T-961

Dėl pritarimo pasirašyti jungtinės veiklos sutartį su Tauragės rajono savivaldybe dėl projekto vykdymo

 Papildytas 2011 m. kovo 24 d. sprendimu nr. T-1023 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 16 d. sprendimo Nr. „Dėl pritarimo pasirašyti jungtinės veiklos sutartį su Tauragės rajono savivaldybe dėl projekto vykdymo“ papildymo"

25

T-962

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2010 metų veiklos ataskaitai ir 2011 metų veiklos programos patvirtinimo

 

26

T-963

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos narių ir Pagėgių savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų mokymo 2011 metų prioritetų nustatymo

 

27

T-964

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2009 metų ataskaitai

 

28

T-965

Dėl sutikimo perimti kompiuterinę ir programinę įrangą iš Lietuvos Respublikos socialines apsaugos ir darbo ministerijos

 

29

T-966

Dėl Tauragės apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Pagėgių priešgaisrinės gelbėjimo valdybos prevencinės programos „Cheminių incidentų likvidavimas ir padarinių šalinimas Pagėgių savivaldybėje“ tvirtinimo

 

30

T-967

   Dėl Pagėgių savivaldybės 2010 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-753 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2010 metų biudžeto tvirtinimo“ tikslinimo (6)

 

31

T-968

         Dėl  vyriausiojo specialisto pareigybės įsteigimo ir Pagėgių savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo nauja redakcija

 

32

T-969

        Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 18 d. sprendimo Nr.T-755 ,,Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų mokinio krepšelio lėšų naudojimo tvarkos patvirtinimo nauja redakcija“ tvarkos 18 punkto pakeitimo ir papildymo 18.5 punktu

     Pripažintas netekus galios 2012 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. T-92 "Dėl Pagėgių savivaldybės mokinio krepšelio lėšų paskirstymo ir naudojimo tvarkos patvirtinimo"

33

T-970

5.    Dėl savivaldybės Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto sudarymo