Pagėgių savivaldybės administracijos darbo laikas:
Pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val.
Penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val.
Pietų pertrauka pirmadieniais - penktadieniais nuo 12.00 iki 12.45 val.
Nustatytos dvi papildomas asmenų prašymų priėmimo valandos per savaitę pasibaigus darbo laikui – antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 17 val. iki 18 val. administracijos priimamajame.
Šeštadieniais ir sekmadieniais poilsio dienos.

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖ

Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 9, 99288 Pagėgiai. Tel.: 8 441 57 482.
Faks.: 8 441 57 874. El. p. info@pagegiai.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188746659

Lietuviškai English Russian
Meras

Pagėgių savivaldybės
meras
Vaidas Bendaravičius

Mero darbotvarkė

 
 


ADMINISTRACIJAPrenumerata


Sprendimų įtraukti į Pagėgių savivaldybės III-jo šaukimo tarybos 35-jo posėdžio, įvykusio 2011 m. kovo 24 d., sąrašas

GRĮŽTI

Protokolo punkto Nr.

Priimto sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

Pastabos

1

T-1002

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos, mero 2010 metų veiklos ataskaitos

 

2

T-1003

Dėl Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 metų veiklos ataskaitos

 

3

T-1004

Dėl Pagėgių savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2010 metų veiklos ataskaitos

 

4

T-1005

Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo

Priedo 2,5,6 eilutės 2011 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. T-74 "Dėl paskolos ėmimo" pripažintos netekus galios

5

T-1006

Dėl lėšų skyrimo iš privatizavimo fondo

 

6

T-1007

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos

 

7

T-1008

Dėl valstybės turto, perduoto Pagėgių savivaldybei valdyti ir naudoti patikėjimo teise, įrašymo į buhalterinę apskaitą

 Papildytas 2011 m. gegužės 19 d. sprendimu Nr. T-1008 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 24 d. sprendimo Nr. T-1008 „Dėl valstybės turto, perduoto Pagėgių savivaldybei valdyti patikėjimo teise, įrašymo į buhalterinę apskaitą“ priedo papildymo"

8

T-1009

Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio ir perduoto Pagėgių savivaldybei valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise ūkinio inventoriaus perėmimo iš Pagėgių savivaldybės ugdymo įstaigų

 

9

T-1010

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 4 d. sprendimo Nr. T-912 „Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio ir perduoto Pagėgių savivaldybei valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise turto perėmimo iš Pagėgių savivaldybės ugdymo įstaigų“ sąrašo pakeitimo ir išdėstymo nauja redakcija

 

10

T-1011

Dėl turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Pagėgių savivaldybės ugdymo įstaigoms

 

11

T-1012

Dėl mokyklinių baldų komplektų perdavimo valdyti patikėjimo teise Pagėgių savivaldybės ugdymo įstaigoms

 Pakeistas 2011 m. gegužės 19 d. sprendimu Nr. T-56 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 24 d. sprendimo Nr. T-1012 „Dėl mokyklinių baldų komplektų perdavimo valdyti patikėjimo teise Pagėgių savivaldybės ugdymo įstaigoms“ priedo pakeitimo ir papildymo"

12

T-1013

Dėl mokyklinio autobuso perėmimo iš Pagėgių savivaldybės Natkiškių Zosės Petraitienės pagrindinės mokyklos

 

13

T-1014

Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus nustatymo Pagėgių savivaldybės mokyklose 2011-2012 m. m.

 Patiklsintas 2011 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. T-125 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2011-03-24 sprendimo Nr. T-1014 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus nustatymo Pagėgių savivaldybės mokyklose 2011-2012 m. m.“ 1.3, 1.5, 1.7 punktų patikslinimo"

Patikslintas 2011 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu Nr. T-111 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2011-03-24 sprendimo Nr. T-1014 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus nustatymo Pagėgių savivaldybės mokyklose 2011-2012 m.m.“ patikslinimo"

14

T-1015

Dėl Pagėgių savivaldybės Vilkyškių vidurinės mokyklos vidaus struktūros pertvarkymo

 

15

T-1016

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2010 metų ataskaitai

 

16

T-1017

Dėl Pagėgių savivaldybės 2011 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo

 

17

T-1018

Dėl Pagėgių savivaldybės gyventojų telkimo visuomenei naudingiems darbams tvarkos aprašo patvirtinimo

 Pripažintas netekus galios 2013 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. T-67 "Dėl Pagėgių savivaldybės gyventojų telkimo visuomenei naudingai veiklai atlikti tvarkos aprašo patvirtinimo."

18

T-1019

Dėl Pagėgių savivaldybės Strateginio plėtros plano 2005-2010 metams įvykdymo ataskaitos patvirtinimo

 

19

T-1020

Dėl Pagėgių savivaldybės Strateginio plėtros plano 2011-2021 metams patvirtinimo

Pakeistas 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. T-204 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2011 m.  kovo 24 d. Sprendimo Nr. T-1020 ,,Dėl Pagėgių savivaldybės strateginio plėtros plano  2011-2021 metams patvirtinimo“ pakeitimo"

Papildytas 2014 m. kovo 27 d. sprendimu nr. T-51 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 24 d. sprendimu Nr. T-1020 patvirtinto Pagėgių savivaldybės strateginio plėtros plano 2011?2021 m. priemonių plano papildymo."

20

T-1021

Dėl pritarimo paraiškos „Piktupėnų gyvenvietės viešųjų erdvių kompleksinis sutvarkymas Pagėgių savivaldybėje“ teikimo, veiklų vykdymo ir lėšų skyrimo

 

21

T-1022

Dėl pritarimo paramos sutarčių pasirašymui su vietos veiklos grupe „Pagėgių kraštas“

 

22

T-1023

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 16 d. sprendimo Nr. „Dėl pritarimo pasirašyti jungtinės veiklos sutartį su Tauragės rajono savivaldybe dėl projekto vykdymo“ papildymo

 

23

T-1024

Dėl gatvės pavadinimų suteikimo Stoniškių ir Ropkojų kaimuose, Pagėgių savivaldybėje

 

24

T-1025

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2002 m. liepos 4 d. sprendimo Nr. 350 „Dėl Panemunės kontrolės postų Šakininkų kaime detaliojo plano patvirtinimo“ sprendimų keitimo ir leidimo rengti detalųjį planą pagal pateiktą planavimo užduotį

 

25

T-1026

Dėl Pagėgių savivaldybės Kultūros centro Kultūros ir meno darbuotojų atestavimo nuolatinės atestavimo komisijos darbo reglamento patvirtinimo

 Pripažintas netekus galios 2013 m. vasario 28 d. sprensdimu Nr. T-38 "Dėl Pagėgių savivaldybės Kultūros centro kultūros ir meno darbuotojų antrojo atestavimo etapo nuolatinės atestavimo komisijos sudarymo."

26

T-1027

Dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros maksimalių tarifų nustatymo