Pagėgių savivaldybės administracijos darbo laikas:
Pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val.
Penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val.
Pietų pertrauka pirmadieniais - penktadieniais nuo 12.00 iki 12.45 val.
Nustatytos dvi papildomas asmenų prašymų priėmimo valandos per savaitę pasibaigus darbo laikui – antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 17 val. iki 18 val. administracijos priimamajame.
Šeštadieniais ir sekmadieniais poilsio dienos.

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖ

Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 9, 99288 Pagėgiai. Tel.: 8 441 57 482.
Faks.: 8 441 57 874. El. p. info@pagegiai.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188746659

Lietuviškai English Russian
Meras

Pagėgių savivaldybės
meras
Vaidas Bendaravičius

Mero darbotvarkė

 
 


ADMINISTRACIJAPrenumerata


Sprendimų, įtrauktų į Pagėgių savivaldybės III-jo šaukimo tarybos 3-jo posėdžio, įvykusio 2007 m. birželio 14 d. protokolą Nr. 3-3 sąrašas

Protokolo punkto Nr.

Priimto sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

Pastabos 

1

T-34

Dėl 2006 metų Pagėgių savivaldybės biudžeto įvykdymo apyskaitos tvirtinimo.

 

2

T- 35

Dėl Tauragės darbo biržos vykdomų viešųjų darbų Pagėgių savivaldybėje projektų patvirtinimo.

 

3

T-36

Dėl tabako gaminių mažmeninės prekybos licencijavimo taisyklių ir tabako gaminių pardavimo taisyklių patvirtinimo.

 Pripažintas netekus galios 2009 m.  balandžio 9 d. sprendimu Nr. T-563 "Dėl tabako gaminių mažmeninės prekybos licencijavimo taisyklių ir tabako gaminių pardavimo taisyklių patvirtinimo ."

4

T-37

Dėl mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių ir mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse taisyklių patvirtinimo.

 Pripažintas netekus galios 2009 m.  balandžio 9 d. sprendimu Nr. T-564 "Dėl mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių ir mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse taisyklių patvirtinimo"

5

T-38

Dėl žemės nuomos mokesčių lengvatų.

 

6

T-39

Dėl viešosios įstaigos Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centro 2006 m. metinės finansinės atskaitomybės patvirtinimo ir pritarimo veiklos ataskaitai.

 

7

T-40

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pagėgių komunalinis ūkis“ 2006 m. finansinės  atskaitomybės tvirtinimo.

 

8

T- 41

Dėl Pagėgių savivaldybės korupcijos prevencijos komisijos sudarymo .

 

9

T-42

Dėl Pagėgių savivaldybės kovos su korupcija programos ir įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo.

 

10

T-43

Dėl dailės skyriaus įsteigimo Pagėgių savivaldybės Papildomojo ugdymo mokykloje.

 

11

T-44

Dėl mokinių priėmimo į Pagėgių savivaldybės Papildomojo ugdymo mokyklą tvarkos patvirtinimo.

 Panaikintas 2014 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. T-78 "Dėl mokinių priėmimo į Pagėgių savivaldybės meno ir sporto mokyklą tvarkos patvirtinimo."

12

T-45

Dėl 2005-10-13 sprendimo Nr. T-630 „Dėl mokslo metų pradžios ir trukmės Pagėgių     papildomojo ugdymo mokykloje nustatymo“ papildymo.

 

13

T-46

Dėl maksimalaus mokinių skaičiaus nustatymo Pagėgių papildomojo ugdymo mokykloje.

 Pakeistas 2008 m. gegužės 8 d. sprendimu Nr. T-312 "Dėl 2007-06-14 sprendimo Nr. T-46 „Dėl maksimalaus mokinių skaičiaus nustatymo Pagėgių papildomojo ugdymo mokykloje“ pakeitimo."

14

T- 47

Dėl mėnesinio užmokesčio už vaikų papildomąjį ugdymą Pagėgių papildomojo ugdymo     mokykloje.

 Pripažintas netekus galios 2008 m. spalio 16 d. sprendimu Nr. T-429 "Dėl mėnesinio užmokesčio už vaikų papildomąjį ugdymą Pagėgių papildomojo ugdymo mokykloje"

15

T-48

Dėl 2006-08-24 sprendimo Nr. T-827 „Dėl priėmimo į savivaldybės bendrojo lavinimo     mokyklas tvarkos nustatymo“ pakeitimo .

 

16

T-49

Dėl klasių komplektų, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus nustatymo Pagėgių savivaldybės mokyklose 2007-2008 m.m.

 

17

T-50

Dėl neformaliojo švietimo programų vykdymo.

Panaikintas 2013 m. spalio 31 d. sprendimu Nr. T-206  "Dėl neformaliojo švietimo programų vykdymo."

Pakeistas 2010 m. lapkričio 4 d. sprendimu Nr. T-918 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2007-06-14 sprendimo Nr. T-50 „Dėl neformaliojo švietimo programų vykdymo“ pakeitimo"

18

T-51

Dėl sutarties pasirašymo gavus finansavimą.

 

19

T-52

Dėl įgaliojimų Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriui.

 Pakeistas 2008 m. gegužės 8 d. sprendimu Nr. T-311 "Dėl 2007 m. birželio 14 d. Tarybos sprendimo Nr. T-52 „Dėl įgaliojimų Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriui“ pakeitimo."

20

T- 53

Dėl buto privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis sąlygomis Daivai Stanišauskienei.

 

21

T-54

Dėl buto privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis sąlygomis Marijonai Sūdžienei .

 

22

T-55

Dėl buto privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis sąlygomis Sauliui Staigiui.

 

23

T-56

Dėl buto privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis sąlygomis Jovitai Arcišauskienei.

 

24

T-57

Dėl priklausinių privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis sąlygomis Stasiui Budrikui.

 

25

T-58

Dėl buto privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis sąlygomis Gintarui Rekašiui.

 

26

T- 59

Dėl negyvenamosios patalpos privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis sąlygomis Virgilijui Rimkui.

 

27

T-60

Dėl socialinio būsto pirkimo.

 

28

T-61

Dėl lauko tualetų pripažinimo nereikalingais naudoti, nurašymo bei likvidavimo.

 

29

T-62

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2003 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. 192 „Dėl kultūros ir sporto centro struktūrinio pertvarkymo“ 6 punkto dalinio pakeitimo.

 

30

T-63

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2005 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. 507 „Dėl Piktupėnų kultūros namų salės patalpų perdavimo neatlygintinai naudotis pagal panaudos sutartį “ 1 ir 2 punktų dalinio pakeitimo.

 Pripažintas netekus galios 2011 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. T-129 "Dėl patalpų perdavimo valdyti pagal panaudos sutartį Piktupėnų kaimo bendruomenei"

31

T-64

Dėl patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį Pagėgių savivaldybės viešajai  bibliotekai.

 

32

T- 65

Dėl bešeimininkio turto įrašymo į buhalterinę apskaitą.

 

33

T-66

Dėl leidimo parengti Pagėgių miesto pramoninės zonos detalųjį planą.

 

34

T-67

Dėl Pagėgių savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų rezervo paskyrimo privažiavimo takams įrengti prie Panemunės ir Bitėnų mobiliųjų prieplaukų.

 

35

T-68

Dėl tarybos nario delegavimo į Klaipėdos teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą.

 

36

T-69

Dėl Dainoros Žilinskaitės skyrimo projekto vadovu.

 

37

T-70

Dėl projektų atrankos koordinacinės grupės sudarymo.

 Pripažintas netekus galios 2010 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. T-764 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2007 m. birželio 14 d. sprendimo Nr. T-70 „Dėl projektų atrankos koordinacinės grupės sudarymo“ pripažinimo netekusiu galios"

Pakeistas 2008 m. lapkričio 13 d. sprendimu Nr. T-481 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2007 m. birželio 14 d. sprendimo Nr. T-70 „Dėl projektų atrankos koordinacinės grupės sudarymo“ pakeitimo"

38

T- 71

Dėl paraiškos „Vilkyškių vidurinės mokyklos sporto aikštyno renovacija“ rengimo.

 

39

T-72

Dėl Pagėgių savivaldybės daugiabučių namų modernizavimo rėmimo nuostatų patvirtinimo.

 

40

T-73

Dėl Pagėgių savivaldybės kapinių tvarkymo ir laidojimo jose taisyklių patvirtinimo.

 Pripažintas netekus galios 2012 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. T-165 "Dėl Pagėgių savivaldybės kapinių priežiūros taisyklių ir kapinių priežiūros organizavimo tvarkos aprašų patvirtinimo."

41

T-74

Dėl Pagėgių savivaldybės 3 metų veiklos plano rengimo.

 

42

T-75

Dėl lėšų skyrimo iš privatizavimo fondo.

 

43

T-76

Dėl Pagėgių savivaldybės Saugaus eismo komisijos sudarymo.

 Pripažintas netekus galio 2007 m. rugpjūčio 23 d. sprendimu Nr. T-112 "Dėl Pagėgių savivaldybės Saugaus eismo komisijos sudarymo."

44

T- 77

Dėl leidimo dirbti papildomą darbą.

 Pripažintas netekus galios 2010 m. rugsėjo 15 d. sprendimu Nr. T-900 "Dėl VšĮ Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų pakeitimo ir išdėstymo nauja redakcija."

45

T-78

Dėl Pagėgių savivaldybės mero Kęsto Komskio kasmetinių atostogų.

 

46

T-79

Dėl Pagėgių savivaldybės Etikos komisijos sudarymo.

 

47

T-80

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos Etikos komisijos darbo ir sprendimų priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo .

 Pripažintas netekus galios 2009 m. lapkričio 19 d. sprendimu Nr. T-729 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos etikos komisijos nuostatų patvirtinimo"

48

T-81

Dėl Pagėgių savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos ir nuostatų patvirtinimo.

 Pripažintas netekus galios 2011 m. gegužės 19 d. sprendimu Nr. T-41 "Dėl Pagėgių savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo nauja redakcija"

49

T-82

Dėl narkotikų kontrolės komisijos sudarymo ir komisijos nuostatų patvirtinimo.

 Pripažintas netekus galios 2011 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. T-76 "Dėl Pagėgių savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo nauja redakcija"

Pakeistas 2007 m. rugpjūčio 23 d. sprendimu Nr. T-110 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2007 m. birželio 14 d. sprendimo Nr. T-82 „Dėl Narkotikų kontrolės komisijos sudarymo ir komisijos nuostatų patvirtinimo“ dalinio pakeitimo."

50

T-83

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2003 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. 79 „Dėl nuolatinės peticijų komisijos sudarymo“ dalinio pakeitimo.

 Pripažintas netekus galios 2009 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. T-742 "Dėl Pagėgių savivaldybės nuolatinė peticijų komisijos sudarymo"

51

T- 84

Dėl Pagėgių savivaldybės administracijos specialiųjų programų patvirtinimo.

 

52

T-85

Dėl pripažinimo netekusio galios Pagėgių savivaldybės tarybos 2007 m. kovo 22 d. sprendimą Nr. T-1009 „Dėl garantijos paskolai suteikimo UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“.

 

53

T-86

Dėl atstovo delegavimo į UAB „Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras“ valdybą.

 Pripažintas netekus galios 2008 m. sausio 24 d. sprendimu Nr. T-265 "Dėl atstovo delegavimo į UAB „Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras“ stebėtojų tarybos narius."

54

T-87

Dėl ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugų skyrimo socialinės globos namuose tvarkos aprašo patvirtinimo.

Pakeistas 2008 gruodžio 18 d. sprendimu Nr. T-503 "Dėl 2007-06-14 sprendimo Nr. T-87 „Dėl ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugų skyrimo socialinės globos namuose tvarkos aprašo patvirtinimo “ 1 priedo išdėstymo nauja redakcija."

 Pakeistas 2009 m. gruodžio 17 d. T-738 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2007 m. birželio 14 d. sprendimo Nr. T-87 „Dėl ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugų skyrimo socialinės globos namuose tvarkos aprašo patvirtinimo“ 3 priedo pakeitimo ir išdėstymo nauja redakcija"

Pakeistas 2007 m. gruodžio 13 d. sprendimu Nr. T-212 "Dėl 2007 m. birželio 14 d. sprendimo Nr. T-87 „Dėl ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugų skyrimo socialinės globos namuose tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 priedo pakeitimo."

55

T-88

Dėl teikiamų socialinių paslaugų ir paslaugų įkainių Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namuose sąrašo patvirtinimo.

Pripažintas netekus galios 2014 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. T-76 "Dėl Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namuose ilgalaikės/trumpalaikės socialinės globos paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo."

56

T-89

Dėl jaunimo reikalų tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo.

 

57

T- 90

Dėl Pagėgių savivaldybės jaunimo politikos koncepcijos patvirtinimo.

 

58

T-91

Dėl 2007 m. sausio 18 d. sprendimo Nr. T-940 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2007 metų biudžeto tvirtinimo“ dalinio pakeitimo ir papildymo.

 

59

T-92

Dėl 2007 metų viešųjų darbų sąrašo patvirtinimo.

 

60

T-93

Dėl 2007 m. Pagėgių savivaldybės įstaigų viešųjų darbų programos patvirtinimo.

 

61

T-94

Dėl visuomenės poreikiams reikalingų neprivatizuotinų objektų sąrašo.

 

62

T- 95

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pagėgių komunalinis ūkis“ įstatinio kapitalo didinimo

 Pripažintas netekus galios 2007 m. gruodžio 13 d. sprendimu Nr. T-229 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2007 m. birželio 14 d. sprendimo Nr. T-95 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pagėgių komunalinis ūkis“ įstatinio kapitalo didinimo“ panaikinimo."

63

T-96

Dėl sutikimo nuomojamas negyvenamas patalpas pritaikyti kirpyklos reikmėms.

 

64

T-97

Dėl privatizavimo objekto įrašymo į Pagėgių savivaldybės privatizuojamų objektų sąrašą

 

65

T-98

Dėl Natkiškių kultūros namų pastato su kiemo statiniais perdavimo Pagėgių savivaldybės administracijos Natkiškių seniūnijai.

 

66

T-99

Dėl savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 19 d. sprendimo Nr. T-15 „Dėl savivaldybės tarybos Strateginio planavimo komiteto sudarymo“ dalinio pakeitimo ir papildymo.

 

67

T-100

Dėl šalto vandens suvartojimo normų tvirtinimo.

 

68

T- 101

Dėl sutikimo perimti turtą iš Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos.

 Pripažintas netekus galios 2010 m. lapkričio 4 d. sprendimu Nr. T-912 "Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio ir perduoto Pagėgių savivaldybei valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise turto perėmimo iš Pagėgių savivaldybės ugdymo įstaigų"

69

T-102

Dėl patikslinto Pagėgių savivaldybės privatizavimo objektų sąrašo patvirtinimo.

 

70

T-103

Dėl paraiškos „Nemuno žemupio, Minijos ir Akmenos-Danes upių baseinų potvynių išankstinių perspėjimo sistemų sukūrimo ir įdiegimo galimybių studijos, potvynių rizikos žemėlapių ir dviejų lygių išankstinio perspėjimo dėl potvynių sistemos bendrųjų schemų sukūrimo pasirengiamajam projektui“ rengimo.