Pagėgių savivaldybės administracijos darbo laikas:
Pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val.
Penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val.
Pietų pertrauka pirmadieniais - penktadieniais nuo 12.00 iki 12.45 val.
Nustatytos dvi papildomas asmenų prašymų priėmimo valandos per savaitę pasibaigus darbo laikui – antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 17 val. iki 18 val. administracijos priimamajame.
Šeštadieniais ir sekmadieniais poilsio dienos.

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖ

Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 9, 99288 Pagėgiai. Tel.: 8 441 57 482.
Faks.: 8 441 57 874. El. p. info@pagegiai.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188746659

Lietuviškai English Russian
Meras

Pagėgių savivaldybės
meras
Vaidas Bendaravičius

Mero darbotvarkė

 
 


ADMINISTRACIJAPrenumerata


Pagėgių savivaldybės tarybos IV-ojo šaukimo 31-ojo posėdžio, vykusio 2013 m. rugsėjo 26 d., sprendimų sąrašas

GRĮŽTI

Protokolo
punkto Nr.

Priimto 
sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

Pastabos

 

T-170

Dėl Pagėgių savivaldybės 2012 metų biudžeto vykdymo ir savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo.

 
 

T-171

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T-58 ,,Dėl Pagėgių savivaldybės 2013 metų biudžeto tvirtinimo“ tikslinimo (5).

 
 

T-172

Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą tarifų nustatymo 2013 metams.

 
 

T-173

Dėl 2013 metų mokestinio laikotarpio neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio nustatymo.

 
 

T-174

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T-105 ,,Dėl likusios projekto „Nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Pagėgių savivaldybėje (Piktupėnuose, Būbliškėse)“ lėšų dalies finansavimo užtikrinimo“ pakeitimo.

 
 

T-175

Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Pagėgių komunalinis ūkis“ paraiškos „Pagėgių miesto katilų rekonstrukcija“ teikimui ir projekto veiklų vykdymui.

 
 

T-176

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2009 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. T-700 patvirtinto keleivių, kuriems taikomos transporto lengvatos, važiavimo keleiviniu transportu išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo 3.1 punkto pakeitimo.

 
 

T-177

Dėl žemės sklypo, esančio Bitėnų kaime, Lumpėnų seniūnijoje, Pagėgių savivaldybėje detaliojo plano patvirtinimo.

 
 

T-178

Dėl žemės sklypo (kadastrinis Nr.  8892/0002:126) Aušgirių kaime, Vilkyškių seniūnijoje, Pagėgių savivaldybėje detaliojo plano patvirtinimo.

 
 

T-179

Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Pagėgių kaime, Pagėgių seniūnijoje, Pagėgių savivaldybėje.

 
 

T-180

Dėl lėšų skyrimo Žukų evangelikų liuteronų bažnyčios parapijai iš savivaldybės biudžeto 2014 ir 2015 metais.

 
 

T-181

Dėl specialiojo plano rengimo vėjo jėgainių parkų išdėstymui Pagėgių savivaldybėje.

 
 

T-182

Dėl Pagėgių savivaldybės 2011-2021 m. strateginio plėtros plano patikslinimo ir papildymo.

 
 

T-183

Dėl pritarimo paraiškos „Heraldikos sukūrimas Lumpėnų ir Natkiškių seniūnijoms“ rengimui, projekto veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui.

 
 

T-184

Dėl pritarimo paraiškos „Viešųjų erdvių sutvarkymas Pagėgių savivaldybės Bitėnų ir evangelikų liuteronų kapinėse“ rengimui, projekto veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui.

 
 

T-185

Dėl Pagėgių savivaldybės mokyklų pedagoginių pareigybių sąrašo patvirtinimo.

Pakeistas 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. T-220 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T-185 „Dėl Pagėgių savivaldybės mokyklų pedagoginių pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo." (Pripažintas netekus galios 2016 m. sprendimu Nr. T-232)

Pakeistas 2015 m. liepos 30 d. sprendimu Nr. T-133 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T-185 „Dėl Pagėgių savivaldybės mokyklų pedagoginių pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo." (Pripažintas netekus galios 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. T-220)

Pakeistas 2014 m. spalio 23 d. sprendimu Nr. T-169 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. T-185  „Dėl Pagėgių savivaldybės mokyklų pedagoginių pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo" (Pripažintas netekus galios 2016 m. sprendimu Nr. T-232)

Pakeistas 2014. rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr. T-127 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. T-185 'Dėl Pagėgių savivaldybės mokyklų pedagoginių pareigybių sąrašo patvirtinimo' pakeitimo." (Pripažintas netekus galios 2016 m. sprendimu Nr. T-232)

Pripažintas netekus galios 2016 m. sprendimu Nr. T-232 „Dėl Pagėgių savivaldybės mokyklų pedagoginių pareigybių sąrašo patvirtinimo“

 

 

T-186

Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus Pagėgių savivaldybės mokyklose 2013 – 2014 mokslo metams nustatymo.

 
 

T-187

Dėl Johaneso Bobrovskio vardo suteikimo Vilkyškių vidurinei mokyklai.

Panaikintas 3 punktas 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr. T-126 "Dėl Pagėgių savivaldybės Vilkyškių Johaneso Bobrovskio vidurinės mokyklos nuostatų patvirtinimo ir išdėstymo nauja redakcija."
 

T-188

Dėl turto pripažinimo nereikalingu, netinkamu (negalimu) naudoti, nurašymo ir likvidavimo.

Pripažintas netekus galios 2014 m. birželio 19 d. sprendimu Nr. T-104 " Dėl pastato – kiemo rūsio privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis sąlygomis Gražinai Staigienei."
 

T-189

Dėl lėšų skyrimo iš privatizavimo fondo.

 
 

T-190

Dėl atstumo nuo Pagėgių savivaldybės teritorijoje esančių karinių ir sukarintų tarnybų, policijos, sveikatos priežiūros, ugdymo įstaigų, maldos namų, kuriuo draudžiama verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, nustatymo.

Pripažintas netekus galios 2014 m. birželio 19 d. sprendimu Nr. T-107  "Dėl atstumo nuo Pagėgių savivaldybės teritorijoje esančių karinių ir sukarintos tarnybos, policijos ir kitų statutinių, sveikatos priežiūros, ugdymo įstaigų ir maldos namų, kuriuo draudžiama prekiauti alkoholiniais gėrimais, nustatymo."
 

T-191

Dėl valstybės biudžeto lėšų, skirtų visuomenės sveikatos priežiūros veiklai 2013 metams vykdyti, paskirstymo.

 
 

T-192

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 18 d. sprendimo Nr. T-144 ,,Dėl Pagėgių savivaldybėje gyvūnų laikymo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo“ ir Pagėgių savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 13 d. sprendimo Nr. T-222 ,,Dėl Pagėgių savivaldybėje gyvūnų laikymo ir priežiūros taisyklių, patvirtintų 2007 m. spalio 18 d. sprendimu Nr. T-144, pakeitimo ir papildymo“ pripažinimo netekusiais galios.

 
 

T-193

Dėl Pagėgių savivaldybės energetinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo.

 
 

T-194

Dėl Pagėgių savivaldybės papildomojo ugdymo mokyklos pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo.

 
 

T-195

Dėl mokesčio už ugdymą Pagėgių savivaldybės meno ir sporto mokykloje nustatymo.

Pakeistas 2015 m. spalio 29 d. sprendimu Nr. T-184 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T-195 ,,Dėl mokesčio už ugdymą Pagėgių savivaldybės meno ir sporto mokykloje nustatymo“ 1 punkto pakeitimo."

 

 

T-196

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T-71 ,,Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas nustatymo ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo.

 
 

T-197

Dėl pritarimo vietos projekto paraiškos „Leidinio, skirto Pagėgių krašto pristatymui, leidyba“  teikimui, projektų veiklų vykdymui ir indėlio skyrimui.

 
 

T-198

Dėl leidimo uždarajai akcinei bendrovei „Pagėgių komunalinis ūkis“ parduoti turtą.

Pakeistas 2015 m. rugsėjo 9 d. sprendimu Nr. T-160 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T-198 „Dėl leidimo uždarajai akcinei bendrovei „Pagėgių komunalinis ūkis“ parduoti turtą“ pakeitimo."

Pakeistas 2014 m. rugsėjo 18 d. sprendimu Nr. T-163 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T-195 ,,Dėl mokesčio už ugdymą Pagėgių savivaldybės meno ir sporto mokykloje nustatymo“ pakeitimo."