Pagėgių savivaldybės administracijos darbo laikas:
Pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val.
Penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val.
Pietų pertrauka pirmadieniais - penktadieniais nuo 12.00 iki 12.45 val.
Nustatytos dvi papildomas asmenų prašymų priėmimo valandos per savaitę pasibaigus darbo laikui – antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 17 val. iki 18 val. administracijos priimamajame.
Šeštadieniais ir sekmadieniais poilsio dienos.

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖ

Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 9, 99288 Pagėgiai. Tel.: 8 441 57 482.
Faks.: 8 441 57 874. El. p. info@pagegiai.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188746659

Lietuviškai English Russian
Meras

Pagėgių savivaldybės
meras
Vaidas Bendaravičius

Mero darbotvarkė

 
 


ADMINISTRACIJAPrenumerata


Sprendimų projektų įtraukti į Pagėgių savivaldybės III-jo šaukimo tarybos 31-jo posėdžio, vykusio 2010 m. lapkričio 4 d., sąrašas

GRĮŽTI

Protokolo punkto Nr.

Priimto sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

Pastabos

1

T-901

Dėl buto privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis sąlygomis

 

2

T-902

Dėl buto priskyrimo Pagėgių savivaldybės socialinio būsto fondui

 

3

T-903

Dėl bešeimininkio turto įrašymo į buhalterinę apskaitą

 

4

T-904

Dėl leidimo naudotis patalpa

 

5

T-905

Dėl leidimo naudotis Pagėgių vaikų globos namų patalpomis Pagėgių savivaldybės socialinių paslaugų centrui

 Pripažintas netekus galios 2012 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-22 "Dėl leidimo naudotis Pagėgių vaikų globos namų patalpomis Pagėgių savivaldybės Socialinių paslaugų centrui"

Papildytas 2011 m. gegužės 19 d. sprendimu Nr. T-55 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 4 d. sprendimo Nr. T-905 „Dėl leidimo naudotis Pagėgių vaikų globos namų patalpomis Pagėgių savivaldybės Socialinių paslaugų centrui“ papildymo"

6

T-906

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2009 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T-707 „Dėl leidimo naudotis Vilkyškių vidurinės mokyklos patalpomis Pagėgių savivaldybės socialinių paslaugų centrui“ pakeitimo ir išdėstymo nauja redakcija

 

7

T-907

Dėl savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos patvirtinimo

Pripažintas netekus galios 2015 m. vasario 10 d. sprendimu Nr. T-27 "Dėl Pagėgių savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo"

8

T-908

Dėl pritarimo 2009 metų valstybės turto ir savivaldybės turto ataskaitoms

 

9

T-909

Dėl buvusio mokyklos pastato nurašymo iš Pagėgių pradinės mokyklos buhalterinės apskaitos

 

10

T-910

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2004 m. rugsėjo 16 d. sprendimo Nr. 395 „Dėl Pagėgių savivaldybėje esančių sporto salių patalpų nuomos tvarkos bei mokesčio už jų nuomą patvirtinimo“ pakeitimo ir išdėstymo nauja redakcija

 Pripažintas netekus galios 2011 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. T-70 "Dėl Pagėgių savivaldybėje esančių sporto salių patalpų ir pirties nuomos tvarkos bei mokesčio už jų nuomą patvirtinimo"

11

T-911

Dėl valstybei nuosavybės teise  priklausančio ir perduoto Pagėgių savivaldybei valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise turto perėmimo iš Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos

 

12

T-912

Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio ir perduoto Pagėgių savivaldybei valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise turto perėmimo iš Pagėgių savivaldybės ugdymo įstaigų

 

13

T-913

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 18 d. sprendimo Nr. T-179 „Dėl daugiabučio namo butu ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimo maksimalaus tarifo nustatymo“ pakeitimo ir išdėstymo nauja redakcija

 

14

T-914

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2006 m. spalio 12 d. sprendimo Nr. T-862 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimą įrengti išorinę reklamą ant savivaldybei priklausančių ar valdytojo teise valdomų objektų nuostatų tvirtinimo“ 4,7,8 ir 9 punktų pakeitimo ir papildymo 21 punktu

 

15

T-915

Dėl fiksuoto pajamų mokesčio , mokamo už pajamas, gautas iš veiklos, kuria verčiamasi turint verslo liudijimus, dydžių nustatymo 2011 metams

 

16

T-916

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2009-02-19 sprendimo Nr. T-534 „Dėl tarnybinio atlyginimo priedų dydžių nustatymo Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojams“ pripažinimo netekus galios

 

17

T-917

Dėl tarnybinio atlyginimo priedų dydžių nustatymo mokyklų vadovams

 

18

T-918

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2007-06-14 sprendimo Nr. T-50 „Dėl neformaliojo švietimo programų vykdymo“ pakeitimo

 

19

T-919

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2010-03-24 sprendimo Nr. T-784 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus nustatymo Pagėgių savivaldybės mokyklose 2010-2011 m. m.“ patikslinimo

 

20

T-920

Dėl pritarimo projekto „Tauragės regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ galimybių studijai

 

21

T-921

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2009 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T-680 „Dėl pritarimo paraiškos „Vilkyškių vandens telkinio ekologiškai pažeistos ekosistemos atkūrimas bei kraštovaizdžio ir rekreacinių savybių atstatymas“ rengimui, projekto veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui“ 3 punkto pakeitimo

 

22

T-922

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T-681 „Dėl pritarimo projekto „Turizmo paslaugų teikimo plėtra Pagėgių savivaldybėje, rekonstruojant pastatą ir pritaikant jį turizmo reikmėms, I etapas“ paraiškos rengimui, projekto veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui“ pakeitimo

 

23

T-923

Dėl Pagėgių savivaldybės kultūros centro Kultūros ir meno darbuotojų antrojo atestavimo etapo nuolatinės atestavimo komisijos sudarymo

 

24

T-924

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2004 m. balandžio 1 d. sprendimo Nr. 288 „Dėl mokinių sveikatos priežiūros kabineto ir etatų steigimo ir finansavimo Pagėgių sveikatos priežiūros centre“ pripažinimo netekusiu galios

 

25

T-925

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-483 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ 10.13, 10.16, 10.35, 202, 213 punktų pakeitimo ir papildymo 11.11, 11.12, 33.5.1 ir 33.5.2 punktais

 

26

T-926

Dėl savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 18 d. sprendimo „Dėl savivaldybės tarybos strateginio planavimo komiteto sudarymo“ 1.3 punkto pakeitimo

 

27

T-927

Dėl Pagėgių savivaldybės mero 2010 m. rugpjūčio 25 d. potvarkio Nr. P1-24 “Dėl Virginijaus Komskis kasmetinių atostogų“ patvirtinimo

 

28

T-928

Dėl Pagėgių savivaldybės mero 2010 m. rugsėjo 9 d. potvarkio Nr. P1-26 “Dėl Virginijaus Komskio atšaukimo iš kasmetinių atostogų“ patvirtinimo

 

29

T-929

Dėl Pagėgių savivaldybės mero 2010 m. spalio 14 d. potvarkio Nr. P1-29 “Dėl Remigijaus Špečkausko kasmetinių atostogų“ patvirtinimo

 

30

T-930

Dėl Pagėgių savivaldybės vaikų globos namų didžiausio leistino darbuotojų skaičiaus nustatymo tvirtinimo

Pripažintas netekus galio 2015 m. rugsėjo 9 d. sprendimu Nr. T-164 "Dėl Pagėgių vaikų globos namų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo patvirtinimo."

31

T-931

Dėl paskolos ėmimo

 Pakeistas 2010 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. T-973 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 4 d. sprendimo Nr. T-931 „Dėl paskolos ėmimo“ priedo pakeitimo"

32

T-932

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 13 d. sprendimo Nr. T-228 „Dėl Pagėgių savivaldybės biudžeto programų tvirtinimo“ pakeitimo

 

33

T-933

Dėl Pagėgių savivaldybės 2010 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-753 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2010 metų biudžeto tvirtinimo“ tikslinimo (5)

 

34

T-934

Dėl Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Pagėgių policijos komisariato prevencinės programos tvirtinimo

 

35

T-935

Dėl Palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namų nuostatų pakeitimo ir išdėstymo nauja redakcija

 

36

T-936

Dėl viešosios įstaigos Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų pakeitimo ir išdėstymo nauja redakcija

 Pripažintas netekus galios 2013 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. T-69 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 15 d. sprendimo Nr. T-900 „Dėl viešosios įstaigos Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų pakeitimo ir išdėstymo nauja redakcija“ panaikinimo."

37

T-937

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2006 m. spalio 12 d. sprendimo Nr. T-861 „Dėl išorinės reklamos įrengimo Pagėgių savivaldybėje taisyklių“ pakeitimo ir išdėstymo nauja redakcija

 Pripažintas netekus galios 2013 m. spalio 31 d. sprendimu Nr. T-209 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2006 m. spalio 12 d. sprendimo Nr. T-861 „Dėl išorinės reklamos įrengimo Pagėgių savivaldybėje taisyklių” ir Pagėgių savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 4 d. sprendimo Nr. T-937 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2006 m. spalio 12 d. sprendimo Nr. T-861 „Dėl išorinės reklamos įrengimo Pagėgių savivaldybėje taisyklių” pakeitimo ir išdėstymo nauja redakcija“ pripažinimo netekus galios.'