Pagėgių savivaldybės administracijos darbo laikas:
Pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val.
Penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val.
Pietų pertrauka pirmadieniais - penktadieniais nuo 12.00 iki 12.45 val.
Nustatytos dvi papildomas asmenų prašymų priėmimo valandos per savaitę pasibaigus darbo laikui – antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 17 val. iki 18 val. administracijos priimamajame.
Šeštadieniais ir sekmadieniais poilsio dienos.

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖ

Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 9, 99288 Pagėgiai. Tel.: 8 441 57 482.
Faks.: 8 441 57 874. El. p. info@pagegiai.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188746659

Lietuviškai English Russian
Meras

Pagėgių savivaldybės
meras
Vaidas Bendaravičius

Mero darbotvarkė

 
 


ADMINISTRACIJAPrenumerata


- 2020-11-16 -
PROJEKTAS FINANSUOJAMAS IŠ EUROPOS SOCIALINIO FONDŲ LĖŠŲ

  „Kompleksinė pagalba jauno verslo subjektams“ 


 

2020 m. spalio 29 dieną  UAB „Pagėgių giraitė“ pasirašė pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtrauktiems didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 priemonės „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ „Kompleksinė pagalba jauno verslo subjektams“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0382, sutartį. Projektas parengtas siekiant įgyvendinti Pagėgių miesto vietos plėtros 2014–2020 m. strategiją (toliau – VPS), kurią parengė Pagėgių miesto vietos veiklos grupė (toliau – VVG).

UAB „Pagėgių giraitė“  vykdomo projekto tikslinė grupė - jauno verslo subjektai, kurių veiklos vykdymo vieta yra strategijos įgyvendinimo teritorijoje, atstovai ir darbuotojai.

UAB „Pagėgių giraitė“ vykdydama projektą „Kompleksinė pagalba jauno verslo subjektams“ planuoja jauno verslo subjektams suteikti kompleksinę pagalbą verslo kūrimui: suteikti verslo pradžiai reikalinga įranga ir komplektuojančias darbo priemonės, vesti patirtinius mokymus su įranga (besimokančiojo dalyvavimas atviroje mokymosi patirtyje), teikti konsultacijas verslui aktualiais klausimais ir metodinę pagalbą jauno verslo subjektams.

Projekto tikslas: sudaryti palankias sąlygas verslo kūrimui ir pradedamo verslo plėtojimui reikalingiems gebėjimams stiprinti jauno verslo subjektams transporto priemonių serviso srityje. Projekto įgyvendinimo metu 10 jauno verslo subjektų verslo pradžiai bus suteikta pagalba verslo pradžiai reikalinga įranga ir priemonėmis ir verslo plėtojimui reikalingų gebėjimų stiprinimui, vedami patirtiniai mokymai su įranga (besimokančiojo dalyvavimas atviroje mokymosi patirtyje), teikiamos konsultacijos verslui aktualiais klausimais ir metodinė pagalba jauno verslo subjektams.

Projektu siekiama pagerinti darbingų vietos veiklos grupės teritorijos gyventojų padėtį darbo rinkoje teikiant kompleksines paslaugas transporto priemonių serviso srityje jauno verslo subjektams. Ši veikla kurs veiksmingą partnerystės tinklą socialinei atskirčiai mažinti ir prisidės prie įtraukios darbo rinkos kūrimo.

Projekto įgyvendinimo trukmė - 12 mėnesių.

UAB „Pagėgių giraitė“ kviečia jauno verslo subjektus, dalyvauti projekto veikloje.

Vartojamos sąvokos: Jauno verslo subjektas – ne ilgiau kaip dvejus metus veikianti labai maža įmonė arba savarankišką darbą vykdantis fizinis asmuo, atitinkantys Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme apibrėžtą smulkaus ir vidutinio verslo subjekto sampratą. Laikoma, kad labai maža įmonė veikia ne ilgiau kaip dvejus metus, jei ši įmonė ne anksčiau kaip prieš dvejus metus yra įregistruota Juridinių asmenų registre. Laikoma, kad fizinis asmuo savarankišką darbą vykdo ne ilgiau kaip dvejus metus, jei:

- yra praėję ne daugiau nei dveji metai nuo jo individualios veiklos pradžios datos, nurodytos jam pirmą kartą išduotoje individualios veiklos pažymoje arba verslo liudijime;

- arba yra praėję ne daugiau nei dveji metai nuo jo individualios veiklos pradžios datos, nurodytos jam ne pirmą kartą išduotoje individualios veiklos pažymoje arba verslo liudijime, ir praėjęs ne trumpesnis nei trejų metų nepertraukiamas laikotarpis nuo anksčiau asmens vykdytos individualios veiklos pabaigos iki dabar jo vykdomos individualios veiklos pradžios datos.

Papunkčio pakeitimai:  Nr. 1V-720, 2020-07-21, paskelbta TAR 2020-07-21, i. k. 2020-16155

Jauno verslo subjekto atstovai ir darbuotojai – asmenys, kurie atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

 - yra jauno verslo subjektu esančios labai mažos įmonės vienasmenis valdymo organas, kolegialaus valdymo organo narys ar šioje įmonėje pagal darbo sutartį dirbantis darbuotojas;

 - yra jauno verslo subjektas, vykdantis individualią veiklą pagal verslo liudijimą, ar asmuo, kuris, kaip turintis teisę dalyvauti jauno verslo subjekto vykdomoje individualioje veikloje, yra nurodytas jauno verslo subjektui išduotame verslo liudijime;

 - yra jauno verslo subjektas, vykdantis individualią veiklą pagal individualios veiklos pažymą, ar asmuo, kuris dirba pagal su jauno verslo subjektu, vykdančiu individualią veiklą pagal individualios veiklos pažymą, sudarytą darbo sutartį.

Išsamesnė informacija apie projekto vykdomas veiklas teikiama: kontaktinis asmuo Nerijus Zongaila, tel. + 370 687 93715, el. p. pagegiugiraite@gmail.com.

 

Projekto vykdytojo informacija

 
Atgal   Spausdinti