Pagėgių savivaldybės administracijos darbo laikas:
Pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val.
Penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val.
Pietų pertrauka pirmadieniais - penktadieniais nuo 12.00 iki 12.45 val.
Nustatytos dvi papildomas asmenų prašymų priėmimo valandos per savaitę pasibaigus darbo laikui – antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 17 val. iki 18 val. administracijos priimamajame.
Šeštadieniais ir sekmadieniais poilsio dienos.

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖ

Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 9, 99288 Pagėgiai. Tel.: 8 441 57 482.
Faks.: 8 441 57 874. El. p. info@pagegiai.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188746659

Lietuviškai English Russian
Meras

Pagėgių savivaldybės
meras
Vaidas Bendaravičius

Mero darbotvarkė

 
 


ADMINISTRACIJAPrenumerata


KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS NR. 2

ASOCIACIJA „PAGĖGIŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ“

 KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS NR. 2

Pagėgių miesto vietos veiklos grupė kviečia teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus paramai gauti pagal vietos plėtros strategiją „Pagėgių miesto vietos plėtros 2014 – 2020 m. strategija“, įgyvendinamą pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemones Nr. 08.6.1-ESFA-T-910 „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo administravimas“ priemonės Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“,  priemonės 8.6.1-ESFA-T-927 ,,Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto vidaus reikalų ministro 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 1V-977, (toliau – PFSA 927) nuostatas.

 KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS NR. 2:

Asociacija „Pagėgių miesto vietos veiklos grupė“ (toliau – VVG) skelbia kvietimą teikti projektinius pasiūlymus atrankai, skirtus įgyvendinti „Pagėgių miesto vietos plėtros 2014 – 2020 m. strategija“ Strategijai veiksmus:

1. Kvietimą „Pagėgių miesto vietos plėtros 2014–2020 m. strategija“ strategijos 1.1.2 veiksmo „Bendrųjų socialinių ir specialiųjų socialinės priežiūros paslaugų (maitinimo, transporto, asmeninės higienos, pagalbos į namus ir kt.) pasitelkiant savanorius teikimas socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams finansavimo“ rasite čia:

2. Kvietimą „Pagėgių miesto vietos plėtros 2014–2020 m. strategija“ strategijos 1.1.3 veiksmo „Vaikų priežiūros ir užimtumo paslaugų teikimas šeimoms, auginančioms ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikus, sudarant sąlygas suderinti šeimos ir darbo įsipareigojimus“ finansavimo rasite čia:

3. Kvietimą „Pagėgių miesto vietos plėtros 2014–2020 m. strategija“ strategijos 1.2.1 veiksmo „Darbingo amžiaus neaktyvių gyventojų savarankiškos ūkinės veiklos įgūdžių tobulinimas organizuojant neformaliojo švietimo veiklas ir savipagalbos grupes“ finansavimo rasite čia:

4. Kvietimą „Pagėgių miesto vietos plėtros 2014–2020 m. strategija“ strategijos 2.1.2 veiksmo „Verslui (įskaitant savarankišką darbą pradedančius asmenis) pradėti reikalingų priemonių ir/ ar įrangos suteikimas“ finansavimo rasite čia:

Pagėgių miesto vietos plėtros 2014 – 2020 m. strategijos vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos vidaus tvarkos aprašas čia:

Vietos plėtros projektinių pasiūlymų atrankos kriterijai čia:

Vietos plėtros projektinio pasiūlymo forma čia:

PFSA 4 priedas. Socialinę atskirtį patiriančių gyventojų grupių pavyzdžiai, čia:

 Vietos plėtros projektinių pasiūlymų pateikimo pradžia:  2019 m. lapkričio 20 d. 8.00 val.

Vietos plėtros projektinių pasiūlymų pateikimo pabaiga:  2020 m. sausio 10 d 15.00 val.

VVG atrinktų projektinių pasiūlymų vykdytojai įgis teisę ne konkurso tvarka teikti VšĮ Europos socialinio fondo agentūrai paraiškas dėl  finansavimo skyrimo VVG atrinktiems projektams.

Dėl detalesnės informacijos kreipkitės į VVV:

Vilniaus g. 46, Pagėgiai, Kabinetas 210, Kontaktinis asmuo: koordinatorė Stanislava Bružienė,

tel. 8 611 29459, el. p. staselebruziene@gmail.com

Vidutinių rinkos kainų duomenų bazę galite rasti čia.

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KATALOGAS

PROJEKT? VYKDANČIO PERSONALO SAVANORIŠKO DARBO ĮNAŠO PRIEMONĖJE NR. 08.61-ESFA-V-911 "VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMAS" FIKSUOTOJO ĮKAINIO NUSTATYMO TYRIMO ATASKAITA

BENDRŲJŲ ĮGŪDŽIŲ MOKYMO FIKSUOTOJO ĮKAINIO NUSTATYMO TYRIMO ATASKAITA

RENGINIO ORGANIZAVIMO FIKSUOTOJO ĮKAINIO NUSTATYMO TYRIMO ATASKAITA

KURO IR VIEŠOJO TRANSPORTO IŠLAIDŲ FIKSUOTŲJŲ ĮKAINIŲ NUSTATYMO TYRIMO ATASKAITA

PASLAUGŲ VIDUTINIŲ RINKOS KAINŲ DUOMENŲ BAZĖ (Šiuos įkainius pareiškėjai gali naudoti paraiškoje grįsdami atitinkamų paslaugų įkainius.)