Pagėgių savivaldybės administracijos darbo laikas:
Pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val.
Penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val.
Pietų pertrauka pirmadieniais - penktadieniais nuo 12.00 iki 12.45 val.
Nustatytos dvi papildomas asmenų prašymų priėmimo valandos per savaitę pasibaigus darbo laikui – antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 17 val. iki 18 val. administracijos priimamajame.
Šeštadieniais ir sekmadieniais poilsio dienos.

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖ

Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 9, 99288 Pagėgiai. Tel.: 8 441 57 482.
Faks.: 8 441 57 874. El. p. info@pagegiai.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188746659

Lietuviškai English Russian
Meras

Pagėgių savivaldybės
meras
Vaidas Bendaravičius

Mero darbotvarkė

 
 


ADMINISTRACIJAPrenumerata


Pagėgių savivaldybės tarybos V-ojo šaukimo 6-ojo posėdžio, vykusio 2015 m. rugsėjo 9 d., sprendimų sąrašas

GRĮŽTI

Protokolo
punkto Nr.

Priimto 
sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

 Pastabos
 

T-150

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. T-72 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos Strateginio planavimo komiteto sudarymo“ 1 punkto 1 papunkčio pakeitimo.

 
 1.  

T-151

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. T-78 „Dėl Pagėgių savivaldybės nuolatinės peticijų komisijos sudarymo“ 1 punkto 1.4. papunkčio pakeitimo.

 
 1.  

T-152

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. T-76 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos Etikos komisijos sudarymo“ 1 punkto 1.3. papunkčio pakeitimo.

 
 1.  

T-153

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. T-73 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos Socialinių reikalų ir teisėtvarkos komiteto sudarymo“ 1 punkto 1.1. papunkčio pakeitimo.

 
 1.  

T-154

Dėl įgaliojimų suteikimo Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui.

 Pripažintas netekusiu galio 2019 m. liepos 25 d. sprendimu Nr. T-132 "Dėl įgaliojimų suteikimo Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui."
 1.  

T-155

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimo Nr. T-35 „Dėl nekilnojamojo turto įrašymo į Pagėgių savivaldybės buhalterinę apskaitą“ pakeitimo

 
 1.  

T-156

Dėl parduodamų Pagėgių savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo.

Papildytas 2017 m. spalio 2 d. sprendimu Nr. T-132 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 9 d. sprendimo Nr. T-156 „Dėl parduodamų Pagėgių savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo” pakeitimo."

Papildytas 2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T-50 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 9 d. sprendimo Nr. T-156 „Dėl parduodamų Pagėgių savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo” papildymo."

Papildytas 2016 m. sausio vasario 18 d. sprendimu Nr. T-40 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 9 d. sprendimo Nr. T-156 „Dėl parduodamų Pagėgių savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo” pakeitimo."

 

Papildytas 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. T-227 "ėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 9 d. sprendimo Nr. T-156 „Dėl parduodamų Pagėgių savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo” papildymo."

 1.  

T-157

Dėl viešame aukcione parduodamo Pagėgių savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo pakeitimo.

 
 1.  

T-158

Dėl lėšų skyrimo iš privatizavimo fondo.

 
 1.  

T-159

Dėl turto perdavimo Pagėgių savivaldybės UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“.

 
 1.  

T-160

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T-198 „Dėl leidimo uždarajai akcinei bendrovei „Pagėgių komunalinis ūkis“ parduoti turtą“ pakeitimo.

 
 1.  

T-161

Dėl pritarimo 2014 metų savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitoms.

 
 1.  

T-162

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 10 d. sprendimo Nr. T-27 „Dėl Pagėgių savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

 Pripažintas netekusiu galio 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr.T-160 "disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo."
 1.  

T-163

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T-129 „Dėl viešosios įstaigos „Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centras“ stebėtojų tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo” 1 punkto 1.2. papunkčio pakeitimo.

 
 1.  

T-164

Dėl Pagėgių vaikų globos namų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo patvirtinimo.

 
 1.  

T-165

Dėl Pagėgių vaikų globos namų planinio vietų skaičiaus  patvirtinimo.

Pripažintas netekus galios 2015 m. spalio 29 d. sprendimu Nr. T-200 "Dėl Pagėgių vaikų globos namų planinio vietų skaičiaus  patvirtinimo."

 1.  

T-166

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 19 d. sprendimo Nr. T-45 „Dėl Pagėgių savivaldybės gyventojams socialinių paslaugų dienos socialinės globos (asmens namuose) ir socialinės priežiūros (pagalbos į namus) tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

 
 1.  

T-167

Dėl lėšų skyrimo Žukų evangelikų liuteronų bažnyčios parapijai iš savivaldybės biudžeto 2016 metais.

 
 1.  

T-168

Dėl valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms Pagėgių savivaldybėje, planavimo, tikslinimo, naudojimo, apskaitos ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo.

 
 1.  

T-169

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. T-215 „Dėl Pagėgių savivaldybės strateginio planavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ patvirtinto tvarkos aprašo pakeitimo.

 Pripažintas netekus galios 2019 m. lapkričio 28 d. sprendimu Nr. T-184 "Dėl Pagėgių savivaldybės strateginio planavimo tvarkos aprašo patvirtinimo."
 1.  

T-170

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015-04-02 sprendimo Nr. T-60 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir klasių komplektų skaičiaus bendrojo ugdymo mokyklose 2015 – 2016 mokslo metams nustatymo“ pakeitimo.

 
 1.  

T-171

Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų vadovų tarnybinių atlyginimų.

 Pakeistas 2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T-7 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 9 d. sprendimo Nr. T-171 „Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų vadovų tarnybinių atlyginimų“ pakeitimo."

Pakeistas 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. T-221 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos  2015 m. rugsėjo 9 d. sprendimo Nr. T-171 „Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų vadovų tarnybinių atlyginimų“ pakeitimo."

 1.  

T-172

Dėl leidimo Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos direktoriui Vaclovui Navickui dirbti papildomą darbą.

 Pakeistas 2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T-8 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 9 d. sprendimo Nr. T-172 „Dėl leidimo Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos direktoriui Vaclovui Navickui dirbti papildomą darbą" pakeitimo."
 1.  

T-173

Dėl leidimo Pagėgių savivaldybės Natkiškių Zosės Petraitienės pagrindinės mokyklos direktorei Genovaitei Švalkūnienei dirbti papildomą darbą.

 Pakeistas 2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T-9 "Dėl Pagėgių savivaldybė tarybos 2015 m. rugsėjo 9 d. sprendimo Nr. T-173 „Dėl leidimo Pagėgių savivaldybės Natkiškių Zosės Petraitienės pagrindinės mokyklos direktorei Genovaitei Švalkūnienei dirbti papildomą darbą" pakeitimo."
 1.  

T-174

Dėl leidimo Pagėgių savivaldybės meno ir sporto mokyklos direktorei Evelinai Norkienei dirbti papildomą darbą.

 Pakeistas 2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T-10 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 9 d. sprendimo Nr. T-174 „Dėl leidimo Pagėgių savivaldybės Meno ir sporto mokyklos direktorei Evelinai Norkienei dirbti papildomą darbą " pakeitimo."
 1.  

T-175

Dėl leidimo Pagėgių savivaldybės Pagėgių pradinės mokyklos direktorei Loretai Chasijevai dirbti papildomą darbą.

 Pakeistas 2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T-11 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 9 d. sprendimo Nr. T-175 „Dėl leidimo Pagėgių savivaldybės Pagėgių pradinės mokyklos direktorei Loretai Chasijevai dirbti papildomą darbą“ pakeitimo."
 1.  

T-176

Dėl leidimo Pagėgių sav. Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos direktorei Rimai Auštrienei dirbti papildomą darbą.

 Pakeistas 2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T-12 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 9 d. sprendimo Nr. T-176 „Dėl leidimo Pagėgių sav. Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos direktorei Rimai Auštrienei dirbti papildomą darbą" pakeitimo."
 1.  

T-177

Dėl leidimo Pagėgių savivaldybės Piktupėnų pagrindinės mokyklos direktorei Loretai Zinovjevienei dirbti papildomą darbą.

 Pakeistas 2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T-13 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 9 d. sprendimo Nr. T-177 „Dėl leidimo Pagėgių savivaldybės Piktupėnų pagrindinės mokyklos direktorei Loretai Zinovjevienei dirbti papildomą darbą" pakeitimo."
 1.  

T-178

Dėl Pagėgių savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo 2015 m. tvarkos patvirtinimo.

 
 1.  

T-179

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 10 d. sprendimo Nr. T-19 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2015 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo (4).
1 priedas
3 priedas
4 priedas
5 priedas 

 
 1.  

T-180

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos Etikos komisijos pirmininko atstatydinimo iš užimamų pareigų.

 
 1.  

T-181

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 14 d. sprendimo Nr. T-108 „Dėl Pagėgių savivaldybės neturtinių teisių įgyvendinimo UAB ,,Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras“ 1 punkto pakeitimo.