STRATEGINIS PLANAVIMAS

Bronislovas Budvytis

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjas
8 441 57 389
b.budvytis@pagegiai.lt

Savivaldybės strateginiai veiklos planai

Savivaldybės ilgalaikės trukmės strateginiai planavimo dokumentai

Skip to content