Pagėgių savivaldybės administracijos darbo laikas:
Pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val.
Penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val.
Pietų pertrauka pirmadieniais - penktadieniais nuo 12.00 iki 12.45 val.
Nustatytos dvi papildomas asmenų prašymų priėmimo valandos per savaitę pasibaigus darbo laikui – antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 17 val. iki 18 val. administracijos priimamajame.
Šeštadieniais ir sekmadieniais poilsio dienos.

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖ

Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 9, 99288 Pagėgiai. Tel.: 8 441 57 482.
Faks.: 8 441 57 874. El. p. info@pagegiai.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188746659

Lietuviškai English Russian
Meras

Pagėgių savivaldybės
meras
Vaidas Bendaravičius

Mero darbotvarkė

 
 


ADMINISTRACIJAPrenumerata


Sprendimų, įtrauktų į Pagėgių savivaldybės III-jo šaukimo tarybos 8-jo posėdžio, įvykusio 2008 m. kovo 6 d. protokolą Nr. 3-8 sąrašas

Protokolo punkto Nr.

Priimto sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

Pastabos

1

T-272

Dėl 2008 m. sausio 24 d. sprendimo Nr. T-235 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2008 metų biudžeto tvirtinimo“ tikslinimo.

 

2

T-273

Dėl klasių komplektų, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus nustatymo Pagėgių savivaldybės mokyklose 2008-2009 m.m.

 

3

T-274

Dėl Pagėgių savivaldybės ugdymo įstaigų darbuotojų pareigybių ir etatų, finansuojamų iš savivaldybės biudžeto, sąrašo patvirtinimo.

 Pripažintas netekus galios 2008 m. gegužės 8 d. sprendimu Nr. T-309 "Dėl Pagėgių savivaldybės ugdymo įstaigų darbuotojų pareigybių ir etatų, finansuojamų iš savivaldybės biudžeto, sąrašo patvirtinimo .|"

4

T-275

Dėl bendradarbiavimo su Vokietijos Bad Iburgo miesto savivaldybe.

 

5

T-276

Dėl Pagėgių savivaldybės mero komandiruotės į Vokietiją.

 

6

T-277

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos narių ir Pagėgių savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų mokymo 2008 metų prioritetų nustatymo.

 

7

T-278

Dėl 2007 metų Pagėgių savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių panaudojimo ataskaitos patvirtinimo.

 

8

T-279

Dėl nuosavybės teisės atkūrimo natūra Vilkyškių Evangelikų liuteronų parapijai.

 

9

T-280

Dėl patikslinto Pagėgių savivaldybės privatizavimo objektų sąrašo patvirtinimo.

 

10

T-281

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos .

 Pripažinntas netekus galios 2010 m. lapkričio 4 d. sprendimuNr. T-911 "l valstybei nuosavybės teise  priklausančio ir perduoto Pagėgių savivaldybei valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise turto perėmimo iš Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos"

11

T-282

Dėl sutikimo perimti kompiuterinę įrangą iš Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos.

  Pripažinntas netekus galios 2010 m. lapkričio 4 d. sprendimuNr. T-911 "l valstybei nuosavybės teise  priklausančio ir perduoto Pagėgių savivaldybei valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise turto perėmimo iš Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos"

12

T-283

Dėl leidimo perduoti stacionarią aparatūrą Pagėgių vidurinei mokyklai.

 

13

T-284

Dėl buto privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis sąlygomis Onai Šimkutei.

 

14

T-285

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 18 d. sprendimu Nr. T-179 patvirtintų daugiabučių namų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatų pakeitimo ir papildymo.

 

15

T-286

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2007 m. rugpjūčio 23 d. sprendimo Nr. T-137 „Dėl patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį Pagėgių bendruomenei“ pripažinimo netekusiu galios.

 

16

T-287

Dėl akcijų perdavimo.

 

17

T-288

Dėl savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 19 d. sprendimo Nr. T-24 „Dėl karo prievolininkų atrankos komisijos sudarymo“ pakeitimo.

 

18

T-289

Dėl Pagėgių savivaldybėje teikiamų pirties paslaugų kainų nustatymo.

Pakeistas 2018 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T-57 "Dėl Pagėgių savivaldybės įstaigų teikiamų asmeninės higienos ir priežiūros kainų nustatymo"

Pakeistas 2014 m. rugsėjo 18 d. sprendimu Nr. T-158 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 6 d. sprendimo Nr. T-289 ,,Dėl Pagėgių savivaldybėje teikiamų pirties paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo."

19

T-290

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 19 d. sprendimo Nr. T-7 „Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus tvirtinimo Pagėgių savivaldybės institucijose ir įstaigose“ 1.4. punkto pakeitimo.

 Panaikintas 2019 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. T-35 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 19 d. sprendimo Nr. T-7 „Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus tvirtinimo Pagėgių savivaldybės institucijoje ir įstaigose“ pakeitimo"

20

T-291

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2008 m. sausio 24 d. sprendimo Nr. T-264 „Dėl įgalioto asmens dalyvavimo UAB „Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras“ visuotiniame akcininkų susirinkime“ 3 punkto pakeitimo.

 

21

T-292

Dėl  Pagėgių savivaldybės administracijos Ekonomikos ir ūkio skyriaus struktūrinio pertvarkymo ir savivaldybės institucijų ir administracijos struktūros pakeitimo ir papildymo.

 Pripažintas netekus galios 2009 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. T- 528 "Dėl  Pagėgių savivaldybės administracijos Ekonomikos ir ūkio skyriaus struktūrinio pertvarkymo ir savivaldybės institucijų ir administracijos struktūros pakeitimo ir papildymo."

22

T-293

Dėl įgarsinimo aparatūros perdavimo Pagėgių savivaldybės Kultūros centrui valdyti patikėjimo teise.

 

23

T-294

Dėl  uždarosios akcinės bendrovės „Pagėgių komunalinis ūkis“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 2008-2011 m. veiklos programos patvirtinimo .

 

24

T-295

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą.

  Pripažinntas netekus galios 2010 m. lapkričio 4 d. sprendimuNr. T-911 "l valstybei nuosavybės teise  priklausančio ir perduoto Pagėgių savivaldybei valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise turto perėmimo iš Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos"

25

T-296

Dėl objektų sąrašo vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti patvirtinimo.

 Pakeistas 2008 m. gegužės 8 d. sprendimu Nr. T-334 "Dėl 2008 m. kovo 6 d. Tarybos sprendimo Nr. T-296 „Dėl objektų sąrašo vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygomis užtikrinti patvirtinimo“ pridedamo sąrašo pakeitimo."

26

T-297

Dėl Leono Mišeikio atleidimo iš Piktupėnų pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigų ir jo paskyrimo eiti Vilkyškių vidurinės mokyklos direktoriaus pareigas.

 

27

T-298

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pagėgių komunalinis ūkis“ geriamojo vandens pardavimo, tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainų nustatymo.

Pakeistas 2014 m. rugsėjo 18 d. sprendimu Nr. T-154 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 6 d. sprendimo Nr. T-298 ,,Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pagėgių komunalinis ūkis“ geriamojo vandens pardavimo, tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainų nustatymo“ pakeitimo."

Pakeistas 2010 m. birželio 3 d. sprendimu Nr. T-842 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 6 d. sprendimo Nr. T-298 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pagėgių komunalinis ūkis“ geriamojo vandens pardavimo, tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainų nustatymo“ 1.3. papunkčio pakeitimo"

Pakeistas 2008 m. birželio 21 d. sprendimu Nr. T-366 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 6 d. sprendimo Nr. T-298 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pagėgių komunalinis ūkis“ geriamojo vandens pardavimo tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainų nustatymo“ 1 punkto 1.2 ir 1.5 papunkčių ir 3 punkto pakeitimo "

28

T-299

Dėl turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, nurašymo ir likvidavimo

 

 

 

 

 

Dėl Pagėgių savivaldybės įstaigų teikiamų asmeninės higienos ir priežiūros kainų nustatymo