Pagėgių savivaldybės nevyriausybinių organizacijų taryba​

NVO taryba – visuomeniniais pagrindais veikianti kolegiali patariamoji institucija, kurios nariams už dalyvavimą Tarybos veikloje nemokama. NVO tarybos veiklos tikslas – skatinti NVO veiklą ir plėtrą, stiprinti bendradarbiavimą tarp savivaldybės institucijų, įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų.

Sigitas
Stonys

Pagėgių savivaldybės tarybos deleguotas atstovas
Tarybos narys

Ramutė
Valančienė

Pagėgių savivaldybės tarybos deleguota atstovė
Tarybos narė

Jolanta
Makaraitė

Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus deleguota atstovė
Tarybos narė

Rūta
Fridrikienė

Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus deleguota atstovė
Tarybos narė

Rima
Buinauskienė

Pagėgių seniūnijos NVO susirinkimo deleguota atstovė
Tarybos narė

Virginija
Lauciuvienė

Pagėgių seniūnijos NVO susirinkimo deleguota atstovė
Tarybos narė

Danutė
Bardauskienė - Baužienė

Stoniškių seniūnijos NVO susirinkimo deleguota atstovė
Tarybos narė

Vilyta
Sirtautienė

Natkiškių seniūnijos NVO susirinkimo deleguota atstovė
Tarybos narė

Gražina
Jankauskienė

Lumpėnų seniūnijos NVO susirinkimo deleguota atstovė
Tarybos narė

Reda
Tamašauskienė

Vilkyškių seniūnijos NVO susirinkimo deleguota atstovė
Tarybos narė

Skip to content