Pagėgių savivaldybės nevyriausybinių organizacijų taryba​

NVO taryba – visuomeniniais pagrindais veikianti kolegiali patariamoji institucija, kurios nariams už dalyvavimą Tarybos veikloje nemokama. NVO tarybos veiklos tikslas – skatinti NVO veiklą ir plėtrą, stiprinti bendradarbiavimą tarp savivaldybės institucijų, įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų.

Gražina
Jankauskienė

Lumpėnų seniūnijos NVO susirinkimo deleguota atstovė
Tarybos pirmininkė

Gražina
Stančaitienė

Pagėgių savivaldybės tarybos deleguota atstovė
Tarybos pirmininko pavaduotoja

Gražina
Pocienė

Pagėgių savivaldybės tarybos deleguotas atstovė
Tarybos narė

Bronislovas
Budvytis

Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus deleguotas atstovas
Tarybos narys

Rūta
Fridrikienė

Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus deleguota atstovė
Tarybos narė

Rima
Buinauskienė

Pagėgių seniūnijos NVO susirinkimo deleguota atstovė
Tarybos narė

Virginija
Lauciuvienė

Pagėgių seniūnijos NVO susirinkimo deleguota atstovė
Tarybos narė

Danutė
Bardauskienė - Baužienė

Stoniškių seniūnijos NVO susirinkimo deleguota atstovė
Tarybos narė

Vilyta
Sirtautienė

Natkiškių seniūnijos NVO susirinkimo deleguota atstovė
Tarybos narė

Reda
Tamašauskienė

Vilkyškių seniūnijos NVO susirinkimo deleguota atstovė
Tarybos narė

Skip to content