Pagėgių savivaldybės nevyriausybinių organizacijų taryba​

NVO taryba – visuomeniniais pagrindais veikianti kolegiali patariamoji institucija, kurios nariams už dalyvavimą Tarybos veikloje nemokama. NVO tarybos veiklos tikslas – skatinti NVO veiklą ir plėtrą, stiprinti bendradarbiavimą tarp savivaldybės institucijų, įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų.

Edgaras
Kuturys

Pagėgių savivaldybės tarybos deleguotas atstovas
Tarybos pirmininkas

Vladimiras
Gorodeckis

Pagėgių savivaldybės tarybos deleguotas atstovas
Tarybos narys

Jolanta
Makaraitė

Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus deleguota atstovė
Tarybos narė

Ingrida
Zavistauskaitė

Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus deleguota atstovė
Tarybos narė

Rima
Buinauskienė

Pagėgių seniūnijos NVO susirinkimo deleguota atstovė
Tarybos narė

Virginija
Lauciuvienė

Pagėgių seniūnijos NVO susirinkimo deleguota atstovė
Tarybos narė

Kristina
Dvarvytienė

Stoniškių seniūnijos NVO susirinkimo deleguota atstovė
Tarybos narė

Nida
Bušniauskienė

Natkiškių seniūnijos NVO susirinkimo deleguota atstovė
Tarybos narė

Gražina
Jankauskienė

Lumpėnų seniūnijos NVO susirinkimo deleguota atstovė
Tarybos narė

Reda
Tamašauskienė

Vilkyškių seniūnijos NVO susirinkimo deleguota atstovė
Tarybos pirmininko pavaduotoja

Skip to content