Pagėgių savivaldybės verslo subjektų paraiškų svarstymo komisija

Komisijos veiklos tikslas – teikti Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl finansinės paramos iš Savivaldybės biudžeto verslo subjektui suteikimo. Svarbiausia Komisijos funkcija – svarstyti verslo subjektų paraiškas finansinei paramai iš Savivaldybės biudžeto gauti, vertinti jas ir priimti nutarimus skirti ar neskirti finansinę paramą verslo subjektui iš Savivaldybės biudžeto.

Ligita
Kazlauskienė

Pagėgių savivaldybės tarybos narė
Komisijos pirmininkas

Arūnas
Bušniauskas

Pagėgių savivaldybės tarybos narys
Komisijos pirmininko pavaduotojas

Ingrida
Zavistauskaitė

Pagėgių savivaldybės Dokumentų valdymo ir teisės skyriaus vyresnioji specialistė
Komisijos narė

Jolanta
Makaraitė

Pagėgių savivaldybės Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyresnioji specialistė
Komisijos narė

Nijolė
Šertvytienė

Pagėgių savivaldybės Centralizuoto buhalterinės apskaitos skyriaus buhalterė
Komisijos narė

Skip to content