Pagėgių savivaldybės verslo subjektų paraiškų svarstymo komisija

Pagėgių savivaldybės (toliau – Savivaldybės) Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams (toliau – SVV) paraiškas dėl finansinės paramos skyrimo svarsto, vertina ir priima nutarimą Pagėgių savivaldybės Verslo subjektų paraiškų svarstymo komisija (toliau – Komisija). 
Komisijos veiklos tikslas – teikti Pagėgių savivaldybės merui ar jo įgaliotam administracijos direktoriui pasiūlymus dėl finansinės paramos iš Savivaldybės biudžeto SVV subjektui suteikimo.
Svarbiausia Komisijos funkcija – svarstyti SVV subjektų paraiškas finansinei paramai gauti iš Savivaldybės biudžeto, vertinti jas ir priimti nutarimus dėl finansinės paramos skyrimo ar neskyrimo.

Ligita
Kazlauskienė

Pagėgių savivaldybės vicemerė
Komisijos pirmininkė

Inga
Kuzmarskienė

Pagėgių savivaldybės mero patarėja
Komisijos pirmininkės pavaduotoja

Marija
Kuzmarskienė

Pagėgių savivaldybės administracijos
Finansų skyriaus vyriausioji specialistė
Komisijos narė

Guoda
Kazakevičienė

Pagėgių savivaldybės administracijos
Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjo pavaduotoja
Komisijos sekretorė

Nijolė
Šertvytienė

Pagėgių savivaldybės administracijos
Centralizuoto buhalterinės apskaitos skyriaus buhalterė
Komisijos narė

Ingrida
Zavistauskaitė

Pagėgių savivaldybės administracijos
Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyresnioji specialistė
Komisijos narė

Skip to content