DARBO UŽMOKESTIS

Administracijos

Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. A1-1006 “Dėl Pagėgių savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo”;

Pagėgių savivaldybės kontrolieriaus 2023 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. K1-22 “Dėl Pagėgių savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos darbo apmokėjimo sistemos tvarkos aprašo patvirtinimo”

Skip to content