PRISIIMTI ĮSIPAREIGOJIMAI

Pagėgių savivaldybės administracija 2021 m. gegužės 13 d. pasirašė trumpalaikės paskolos 529 000 eurų sutartį Nr.1SA-38  su Lietuvos Respublikos finansų ministerija, esant laikinam pajamų trūkumui. Paskolos tikslinė paskirtis : darbo užmokesčiui – 400 000 eurų, socialinio draudimo įmokoms – 5 800 eurų, kitoms paslaugoms  – 30 200 eurų, socialinėms pašalpoms – 93 000 eurų (2021m. balandžio 29 d. Pagėgių savivaldybės tarybos sprendimas T-97). 

Pagėgių savivaldybės administracija 2021 m. balandžio 20 d. pasirašė 499 500 eurų kredito sutartį Nr. KS-2021-001-07/A3-162 su AB „Šiaulių bankas“. Kredito paskirtis – investicinių projektų, finansuojamų iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės paramos vykdymui finansuoti. (2021 m. kovo 25 d. Pagėgių savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-54).

Pagėgių savivaldybės administracija 2020 m. gruodžio  4 d. pasirašė  167 000 eurų kredito sutartį Nr. KS-2020-008-07/A3-493 su AB Šiaulių banku. Kredito paskirtis – Investicinių projektų, finansuojamų iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės paramos vykdymui finansuoti. (2020 m. lapkričio  5 d. Pagėgių savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T- 204).

Pagėgių  savivaldybės administracija 2020 m. gegužės  27 d. pasirašė trumpalaikės paskolos 725 000 eurų  sutartį Nr. 1S-75 su LR Finansų ministerija, esant laikinam pajamų trūkumui. Paskolos tikslinė paskirtis: darbo užmokesčiui – 600 000 eurų, socialinio draudimo įmokoms – 8 700 eurų, kitoms paslaugoms – 56 300 eurų, socialinėms pašalpoms – 60 000 eurų  (2020 m. balandžio 23 d. Pagėgių savivaldybės tarybos sprendimas  T- 73).

Pagėgių  savivaldybės administracija 2020 m.gegužės mėn. 26 d. pasirašė  289 000 eurų  kredito sutartį Nr. 188746659 –K3 /A3-204  su Luminor  Bank  AS. Kredito paskirtis – investiciniams projektams finansuoti, kuriems yra pritarusi Pagėgių savivaldybės taryba (2020  m. balandžio 23 d. Pagėgių savivaldybės tarybos sprendimas  T-72 ).

Pagėgių savivaldybės administracija 2019 m. gruodžio 05  d. pasirašė sutartį Nr.201-/40-333 su UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra ,,Dėl dotacijų skyrimo“ , projektui Nr.05.3.2-APVA-R-014-71-0005 ,,Nuotekų tinklų plėtra Pagėgių savivaldybėje (Mažaičiuose)“- 27 232,00 Eur ( Pagėgių savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo mėn. 29 d. sprendimas Nr. T-189.) ir projektui Nr.05.1.1-APVA-V-006-01-0006 ,,Naujų pylimų įrengimas Šilgaliuose ir Panemunėje, Pagėgių sav.“ – 162 455,00Eur ( Pagėgių savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio mėn. 28 d. sprendimas Nr. T- 112).

Pagėgių savivaldybės administracija 2019 m. gegužės 24 d. pasirašė  240 800 eurų kredito sutartį Nr. KS-2019-018-07/A3- 202 su AB Šiaulių banku. Kredito paskirtis – Investicinių projektų, finansuojamų iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės paramos vykdymui finansuoti. (2019 m. kovo  26 d. Pagėgių savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T- 46).

Pagėgių savivaldybės administracija 2018 m. gegužės 7 d. pasirašė 216 000 eurų kredito sutartį Nr. KS-2018-012-07/A3-161 su AB Šiaulių banku. Kredito paskirtis – Investicinių projektų, finansuojamų iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės paramos vykdymui finansuoti. (2018m. vasario 20 d. Pagėgių savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T- 22).

Pagėgių savivaldybės administracija 2017 m. birželio 6 d. pasirašė 200 000 eurų kredito sutartį Nr. KS-2017-015-07/A3-223 su AB Šiaulių banku. Kredito paskirtis – Investicinių projektų, finansuojamų iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės paramos vykdymui finansuoti. (2017m. balandžio 27 d. Pagėgių savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T- 61).

Pagėgių savivaldybės administracija 2017 m. balandžio 24 d. pasirašė sutartį Nr.2017/40-11-A3-178 su UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra ,,Dėl dotacijos skyrimo“ – 246 910,30 eurų , projektui Nr.05.3.2-APVA-R-014-71-0002 ,,Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Pagėgių savivaldybėje (Natkiškiuose, Piktupėnuose)“. Pagėgių savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo mėn. 29 d. sprendimas Nr.T-189. 

Pagėgių  savivaldybės administracija 2016 m. spalio 24 d. pasirašė ilgalaikės paskolos 100 tūkst. eurų  sutartį Nr.188746659-K2/A3-412 su AB DNB banku. Kredito paskirtis – investiciniams projektams vykdyti, kuriems yra pritarusi Pagėgių savivaldybės taryba 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimu  T-190. 

Pagėgių  savivaldybės administracija 2016 m. gegužės 26 d. pasirašė trumpalaikės paskolos 261,5 tūkst. eurų  sutartį Nr. 2S-2/A3-228 su LR Finansų ministerija, esant laikinam pajamų trūkumui. Paskolos tikslinė paskirtis: darbo užmokesčiui -164,8 tūkst. eurų, socialinio draudimo įmokoms – 51,1 tūkst. eurų, socialinių pašalpų išmokėjimui – 45,6 tūkst. eurų  (2016 m. balandžio 28 d. Pagėgių savivaldybės tarybos sprendimas  T-112).

Pagėgių  savivaldybės administracija 2016 m. liepos 13 d. pasirašė 423 898,37 eurų  kredito sutartį Nr.188746659-K1/A3-280 su AB DNB banku. Kredito paskirtis – refinansuoti paimtas paskolas iš Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pagal 2011 m liepos 13 d. sutartį Nr.722 (paskolos likutis – 175564,32 eurų), 2011 m. rugsėjo 2 d. sutartį Nr.742 (paskolos likutis –11091,93 eurų), 2012 m. liepos 20 d. sutartį Nr.780 (paskolos likutis – 83756,20 eurų), 2013 m. liepos 2 d. sutartį Nr. 810 (paskolos likutis – 153485,92 eurų).

2016 m. gegužės 26 d. Pagėgių savivaldybės tarybos sprendimas  T-126.

Pagėgių  savivaldybės administracija 2016 m. vasario 26 d. pasirašė 444 699,14 eurų  kredito sutartį Nr. KS-2016-004-07 su AB Šiaulių banku. Kredito paskirtis – refinansuoti paimtas paskolas iš Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pagal 2009 m spalio 27 d. sutartį Nr.11K-046/580 (paskolos likutis – 229850 eurų), 2010 m. birželio 3 d. sutartį Nr.621 (paskolos likutis – 53678,09 eurų), 2010 m. rugsėjo 15 d. sutartį Nr.653 (paskolos likutis – 161171,05 eurų). 2016 m. sausio 28 d. Pagėgių savivaldybės tarybos sprendimas  T-24.

Pagėgių  savivaldybės administracija 2015 m. birželio 16 d. pasirašė 109147 eurų  kredito sutartį Nr. KS-2015-020-07 su AB Šiaulių banku. Kredito paskirtis – investiciniams projektams finansuoti, kuriems yra pritarusi Pagėgių savivaldybės taryba (2015 m. vasario 10 d. Pagėgių savivaldybės tarybos sprendimas  T-19 2 priedas).

Pagėgių  savivaldybės administracija 2015 m. birželio 4 d. pasirašė trumpalaikės paskolos 270,00 tūkst. litų  sutartį Nr. 2S-10/A3-228 su LR Finansų ministerija, esant laikinam pajamų trūkumui. Paskolos tikslinė paskirtis: darbo užmokesčiui -147,3 tūkst. litų, socialinio draudimo įmokoms – 45,7 tūkst. litų, socialinėms pašalpoms – 77 tūkst. litų  (2015 m. gegužės 14 d. Pagėgių savivaldybės tarybos sprendimas  T-94).

Pagėgių  savivaldybės administracija 2014 m. liepos 31 d. pasirašė 1200,00 tūkst. litų kredito sutartį Nr. KS-2014-017-07 su AB Šiaulių banku. Kredito paskirtis – investiciniams projektams finansuoti, kuriems yra pritarusi Pagėgių savivaldybės taryba (2014 m. gegužės 29 d. Pagėgių savivaldybės tarybos sprendimas  T-90    1 priedas   2priedas) .

Skip to content