TARYBOS SPRENDIMAI

Tarybos posėdžių grafikas

VII šaukimo taryba

2023

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS VII-OJO ŠAUKIMO 1-OJO POSĖDŽIO, VYKUSIO 2023 M. BALANDŽIO 20 D., SPRENDIMŲ SĄRAŠAS

Protokolo punkto Nr.

Priimto sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

1.

T-72

Dėl Pagėgių savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo

2.

T-73

Dėl Pagėgių savivaldybės mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių skaičiaus nustatymo

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS VII-OJO ŠAUKIMO 2-OJO POSĖDŽIO, VYKUSIO 2023 M. GEGUŽĖS 4 D., SPRENDIMŲ SĄRAŠAS

Protokolo punkto Nr.

Priimto sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

1.

T-74

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos Socialinių reikalų ir teisėtvarkos komiteto sudarymo ir įgaliojimų nustatymo

2.

T-75

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos Ekonomikos ir finansų komiteto sudarymo ir įgaliojimų nustatymo

Pastaba: pakeistas 2023 m. rugpjūčio 21 d. sprendimu Nr. T-123 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 4 d. sprendimo Nr. T-75 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos ekonomikos ir finansų komiteto sudarymo ir įgaliojimų nustatymo“ pakeitimo

3.

T-76

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos Teritorijų ir strateginio planavimo komiteto sudarymo ir įgaliojimų nustatymo

Pastaba: pakeistas 2023 m. birželio 20 d. sprendimu Nr. T-106 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 4 d. sprendimo Nr. T-76 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos teritorijų ir strateginio planavimo komiteto sudarymo ir įgaliojimų nustatymo“ pakeitimo

4.

T-77

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos Socialinių reikalų ir teisėtvarkos komiteto pirmininko ir pirmininko pavaduotojo skyrimo

5.

T-78

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko ir pirmininko pavaduotojo skyrimo

Pastaba: pakeistas 2023 m. rugpjūčio 21 d. sprendimu Nr. T-124 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 4 d. sprendimo Nr. T-78 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko ir pirmininko pavaduotojo skyrimo“ pakeitimo

6.

T-79

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos Teritorijų ir strateginio planavimo komiteto pirmininko ir pirmininko pavaduotojo skyrimo

Pastaba: pakeistas 2023 m. birželio 20 d. sprendimu Nr. T-107 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 4 d. sprendimo Nr. T-79 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos teritorijų ir strateginio planavimo komiteto pirmininko ir pirmininko pavaduotojo skyrimo“ pakeitimo

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS VII-OJO ŠAUKIMO 3-OJO POSĖDŽIO, VYKUSIO 2023 M. GEGUŽĖS 18 D., SPRENDIMŲ SĄRAŠAS

Protokolo punkto Nr.

Priimto sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

1.

T-80

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-4 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2023 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo (2)

2.

T-81

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T-181 „Dėl Pagėgių savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

3.

T-82

Dėl narių delegavimo į Pagėgių savivaldybės jaunimo reikalų tarybą

4.

T-83

Dėl Pagėgių savivaldybės 2023 metų visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos ir jos sąmatos patvirtinimo

5.

T-84

Dėl melioracijos lėšų, skirtų melioracijos statinių avarinių gedimų gyvenvietėse remontui, naudojimo ir skirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo

6.

T-85

Dėl Ligitos Kazlauskienės kandidatūros teikimo į Pagėgių savivaldybės vicemerės pareigas

7.

T-86

Dėl savivaldybės būsto pardavimo R.J.

8.

T-87

Dėl sutikimo perimti turtą Pagėgių savivaldybės nuosavybėn

9.

T-88

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimo Nr. T-36 „Dėl viešame aukcione parduodamo Pagėgių savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo“ pakeitimo

10.

T-89

Dėl pritarimo uždarajai akcinei bendrovei „Pagėgių komunalinis ūkis“ įsigyti nekilnojamojo turto ir šiam turtui priskirtą valstybinės žemės sklypą

11.

T-90

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 25 d. Sprendimo Nr. T-122 „Dėl Pagėgių savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčio dydžio apskaičiavimo, surinkimo ir išieškojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

12.

T-91

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2022 m. Rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T-128 „Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo valdyti patikėjimo teise viešajai įstaigai „Tauragės pirminės sveikatos priežiūros centras“ pripažinimo netekusiu galios

13.

T-92

Dėl įgaliojimo atstovauti Pagėgių savivaldybę Tauragės regiono plėtros tarybos visuotiniame dalyvių susirinkime ir Pagėgių savivaldybės tarybos nario delegavimo į Tauragės regiono plėtros tarybos kolegiją

14.

T-93

Dėl pritarimo paraiškos „Atgal į gamtą“ rengimui, projekto veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui

15.

T-94

Dėl pritarimo paraiškos „Darni kultūra tvariam turizmui“ rengimui, projekto veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui

16.

T-95

Dėl pavedimo Pagėgių savivaldybės merui vykdyti įgaliojimus

17.

T-96

Dėl atstovų delegavimo į Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavimą

18.

T-97

Dėl Pagėgių savivaldybės kontrolieriaus Dainiaus Kinderio antros kadencijos

   
   

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS VII-OJO ŠAUKIMO 4-OJO POSĖDŽIO, VYKUSIO 2023 M. BIRŽELIO 20 D., SPRENDIMŲ SĄRAŠAS

Protokolo punkto Nr.

Priimto sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

1.

T-98

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos etikos komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo

2.

T-99

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos etikos komisijos sudarymo

3.

T-100

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo

4.

T-101

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos sudarymo

5.

T-102

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos kontrolės komiteto sudarymo

6.

T-103

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos peticijų komisijos sudarymo

7.

T-104

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos etikos komisijos pirmininko pavaduotojo skyrimo

8.

T-105

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos pirmininko pavaduotojo skyrimo

9.

T-106

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 4 d. sprendimo Nr. T-76 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos teritorijų ir strateginio planavimo komiteto sudarymo ir įgaliojimų nustatymo“ pakeitimo

10.

T-107

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 4 d. sprendimo Nr. T-79 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos teritorijų ir strateginio planavimo komiteto pirmininko ir pirmininko pavaduotojo skyrimo“ pakeitimo

11.

T-108

Dėl Pagėgių savivaldybės seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo

12.

T-109

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. T-47 „Dėl Pagėgių savivaldybės seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

13.

T-110

Dėl Pagėgių savivaldybės seniūnaičių išlaidų, susijusių su jų veikla, apmokėjimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašo patvirtinimo

14.

T-111

Dėl Pagėgių savivaldybės sveikatos centro kūrimo inicijavimo

15.

T-112

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T-181 „Dėl Pagėgių savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

16.

T-113

Dėl valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su  Pagėgių savivaldybės mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo programas, personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti, paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

17.

T-114

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2022 m. lapkričio 11 d. sprendimo Nr. T-168 „Dėl didžiausio leistino etatų skaičiaus nustatymo Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigose“ pakeitimo

18.

T-115

Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifo 2024  metų mokestiniam laikotarpiui nustatymo

19.

T-116

Dėl žemės mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo 2024 metams

20.

T-117

Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą tarifų ir lengvatų nustatymo 2023 metams

21.

T-118

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-4 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2023 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo (3)

22.

T-119

Dėl Pagėgių savivaldybės mero rezervo lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

23.

T-120

Dėl UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“ atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio

24.

T-121

Dėl Pagėgių savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius įregistravimo valstybės įmonės registrų centro nekilnojamojo turto registre

25.

T-122

Dėl Pagėgių savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų finansavimo programos tvarkos aprašo patvirtinimo

 

 

 

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS VII-OJO ŠAUKIMO 5-OJO POSĖDŽIO, VYKUSIO 2023 M. RUGPJŪČIO 21 D., SPRENDIMŲ SĄRAŠAS

Protokolo punkto Nr.

Priimto sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

1.

T-123

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 4 d. sprendimo Nr. T-75 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos ekonomikos ir finansų komiteto sudarymo ir įgaliojimų nustatymo“ pakeitimo

2.

T-124

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 4 d. sprendimo Nr. T-78 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko ir pirmininko pavaduotojo skyrimo“ pakeitimo

3.

T-125

Dėl Pagėgių savivaldybės kolegijos sudarymo

4.

T-126

Dėl Pagėgių savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo patvirtinimo

5.

T-127

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 30 d. sprendimo T-70 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

6.

T-128

Dėl vietinio (priemiesčio) reguliaraus susisiekimo autobusų bilietų kainų patvirtinimo

7.

T-129

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. T-199 „Dėl Pagėgių savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

8.

T-130

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2022 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T-126 „Dėl Pagėgių savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo“ pakeitimo

9.

T-131

Dėl atstovų delegavimo į Tauragės regiono integruotų teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę

10.

T-132

Dėl pritarimo viešajai įstaigai ,,Žaliasis regionas“ dalyvauti projekte ,,Mobilumo mieste veiksmų planai“ partnerio teisėmis ir lėšų skyrimo

11.

T-133

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Pagėgių savivaldybės nuosavybėn

12.

T-134

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimo Nr. T-36 „Dėl viešame aukcione parduodamo Pagėgių savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo“ pakeitimo

13.

T-135

Dėl Pagėgių savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitos

14.

T-136

Dėl dalies žemės sklypo, esančio M. Jankaus g. 37, Pagėgių mieste, perdavimo UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“ valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

15.

T-137

Dėl prevencinių socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo Pagėgių savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo

16.

T-138

Dėl atstovo delegavimo į Klaipėdos teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą

17.

T-139

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T-140 „Dėl Pagėgių savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

18.

T-140

Dėl Pagėgių savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo

19.

T-141

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T-162 ,,Dėl Pagėgių savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

20.

T-142

Dėl Pagėgių savivaldybės 2022 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio patvirtinimo

21.

T-143

Dėl Pagėgių savivaldybės 2022 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo

22.

T-144

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-4 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2023 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo (4)

23.

T-145

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T-71 „Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

24.

T-146

Dėl Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos nuostatų patvirtinimo

25.

T-147

Dėl Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejaus nuostatų patvirtinimo

26.

T-148

Dėl Pagėgių savivaldybės Kultūros centro nuostatų patvirtinimo

27.

T-149

Dėl Pagėgių savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo

28.

T-150

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2023 metų vasario 2 d. sprendimo Nr. T-45 „Dėl Pagėgių savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2023 metų sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo

29

T-151

Dėl Pagėgių savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 metų plano patvirtinimo

Skip to content