TARYBOS SPRENDIMAI

Tarybos posėdžių grafikas

VII šaukimo taryba

2023

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS VII-OJO ŠAUKIMO 1-OJO POSĖDŽIO, VYKUSIO 2023 M. BALANDŽIO 20 D., SPRENDIMŲ SĄRAŠAS

Protokolo punkto Nr.

Priimto sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

1.

T-72

Dėl Pagėgių savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo

2.

T-73

Dėl Pagėgių savivaldybės mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių skaičiaus nustatymo

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS VII-OJO ŠAUKIMO 3-OJO POSĖDŽIO, VYKUSIO 2023 M. GEGUŽĖS 18 D., SPRENDIMŲ SĄRAŠAS

Protokolo punkto Nr.

Priimto sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

1.

T-80

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-4 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2023 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo (2)

2.

T-81

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T-181 „Dėl Pagėgių savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

3.

T-82

Dėl narių delegavimo į Pagėgių savivaldybės jaunimo reikalų tarybą

4.

T-83

Dėl Pagėgių savivaldybės 2023 metų visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos ir jos sąmatos patvirtinimo

5.

T-84

Dėl melioracijos lėšų, skirtų melioracijos statinių avarinių gedimų gyvenvietėse remontui, naudojimo ir skirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo

6.

T-85

Dėl Ligitos Kazlauskienės kandidatūros teikimo į Pagėgių savivaldybės vicemerės pareigas

7.

T-86

Dėl savivaldybės būsto pardavimo R.J.

8.

T-87

Dėl sutikimo perimti turtą Pagėgių savivaldybės nuosavybėn

9.

T-88

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimo Nr. T-36 „Dėl viešame aukcione parduodamo Pagėgių savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo“ pakeitimo

10.

T-89

Dėl pritarimo uždarajai akcinei bendrovei „Pagėgių komunalinis ūkis“ įsigyti nekilnojamojo turto ir šiam turtui priskirtą valstybinės žemės sklypą

11.

T-90

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 25 d. Sprendimo Nr. T-122 „Dėl Pagėgių savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčio dydžio apskaičiavimo, surinkimo ir išieškojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

12.

T-91

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2022 m. Rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T-128 „Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo valdyti patikėjimo teise viešajai įstaigai „Tauragės pirminės sveikatos priežiūros centras“ pripažinimo netekusiu galios

13.

T-92

Dėl įgaliojimo atstovauti Pagėgių savivaldybę Tauragės regiono plėtros tarybos visuotiniame dalyvių susirinkime ir Pagėgių savivaldybės tarybos nario delegavimo į Tauragės regiono plėtros tarybos kolegiją

14.

T-93

Dėl pritarimo paraiškos „Atgal į gamtą“ rengimui, projekto veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui

15.

T-94

Dėl pritarimo paraiškos „Darni kultūra tvariam turizmui“ rengimui, projekto veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui

16.

T-95

Dėl pavedimo Pagėgių savivaldybės merui vykdyti įgaliojimus

17.

T-96

Dėl atstovų delegavimo į Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavimą

18.

T-97

Dėl Pagėgių savivaldybės kontrolieriaus Dainiaus Kinderio antros kadencijos

   
   
Skip to content