CIVILINĖ SAUGA IR MOBILIZACIJA

Evelina Popendikytė - Stonienė

Patarėja (parengties pareigūnė)
tel. +370 441 70402
mob. tel. +370 656 99073
e.stoniene@pagegiai.lt

Informacija

Informacija apie potvynius

priedangaPagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. A1-661 „Dėl Pagėgių savivaldybės teritorijoje esančių priedangų sąrašo patvirtinimo“ patvirtintas Pagėgių savivaldybės priedangų sąrašas.

Specialiuoju priedangos ženklu pažymėti Pagėgių savivaldybės teritorijoje parinkti statiniai, skirti gyventojų priedangai nuo galimų pavojų.

Priedanga yra skirta trumpalaikei (iki kelių valandų) apsaugai, kurioje būtų galima pasislėpti nuo tiesioginio ir netiesioginio apšaudymo grėsmės karinės agresijos metu. Iškilus šiai grėsmei, gyventojams rekomenduojama kuo skubiau susirasti specialiuoju žymėjimo ženklu pažymėtą artimiausią priedangą.

Priedangų žemėlapis Pagėgių savivaldybėje

Priedangų sąrašas Pagėgių savivaldybėje:

Eil. Nr.

Seniūnija

Gyvenamoji vietovė

Gatvė

Namo numeris

Statinio, patalpos, inžinerinio įrenginio ar kito objekto pavadinimas

Statinio, patalpos, inžinerinio įrenginio ar kito objekto valdytojas

Priedangos plotas,

kv. m

Priedangoje talpinamų gyventojų skaičius

 
 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

1

Pagėgių seniūnija

Pagėgių

Vilniaus

3

Pastatas- mokykla

Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazija

693

462

 

2

Vilkyškių seniūnija

Vilkyškių

Prano Lukošaičio

18

Pastatas- mokykla

 Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazija

556

370

 

3

Stoniškių seniūnija

Šilgalių

Mokyklos

1-1

Negyvenama patalpa – mokslo patalpa

 

Savivaldybė, Šilgalių kaimo bendruomenė

1833

1222

 

4

Lumpėnų seniūnija

Lumpėnų

Rambyno

22

Administracinės patalpos 

 Lumpėnų seniūnija

744

496

 

5

Pagėgių seniūnija

Pagėgių

Jaunimo

6

 

Pastatas – ligoninė

 VŠĮ ,,Pagėgių pirminės priežiūros centras“.

529

352

 

trikampisKolektyvinės apsaugos statiniai yra iš anksto parinkti ir specialiai pažymėti statiniai, kurie gali būti greitai pritaikomi laikinam gyventojų prieglobsčiui saugantis nuo žalingo aplinkos poveikio bei evakuotų gyventojų apsaugai ekstremaliųjų situacijų ar karo metu. Kolektyvinės apsaugos statiniuose bus surenkami evakuojamieji arba laikinai apgyvendinami evakuotieji gyventojai. Juose organizuotai bus teikiamos gyvybiškai būtinos paslaugos: aprūpinama maistu, geriamuoju vandeniu, vaistais, higienos reikmenimis, švariais drabužiais.

Kolektyvinių apsaugos statinių žemėlapis Pagėgių savivaldybėje

Kolektyvinių statinių sąrašas Pagėgių savivaldybėje:

Eil. Nr.

Seniūnija

Gyvenamoji vietovė

Gatvė

Namo numeris

Statinio ar patalpos pavadinimas

Statinio ar patalpos valdytojas

Kolektyvinės apsaugos statinio (toliau – KAS) plotas,

kv. m

KAS talpinamų gyventojų skaičius

 
 

1.

Pagėgių

Pagėgių

Jaunimo

3

Pagėgių savivaldybės Kultūros centras

savivaldybė

 2299

656

 

2.

Pagėgių

Pagėgių

Vilniaus

46

Pagėgių seniūnija,  Pagėgių sav. Lopšelis-darželis

savivaldybė

372

106

 

3.

Pagėgių

Pagėgių

Vilniaus

48

Pastatas – baseinas

savivaldybė

601

171

 

4.

Pagėgių

Pagėgių

Vilniaus

48

Pastatas – mokykla

savivaldybė

1473

420

 

5.

Pagėgių

Pagėgių

Vilniaus

3

Pastatas – mokykla

Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazija

 2450

700

 

6.

Vilkyškių

Vilkyškių

Johaneso Bobrovskio

10

Patalpa Kultūros namai

savivaldybė

 377

107

 

7.

Vilkyškių

Vilkyškių

Prano Lukošaičio

18

Pastatas – mokykla

Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazija

1050

300

 

8.

Vilkyškių

Žukų

Gaigalaičio

25

Pastatas – mokykla

savivaldybė

705

201

 

9.

Vilkyškių

Vilkyškių

Dvaro

1

Administracinis pastatas

Vilkyškių seniūnija

700

200

 

10.

Pagėgių

Piktupėnų

Liepų

1

Kultūros namai

savivaldybė

528

150

 

11.

Natkiškių

Natkiškių

Zosės Petraitienės

4

Mokykla

savivaldybė

1050

300

 

12.

Stoniškių

Šilgalių

Mokyklos

1

Negyvenama patalpa – mokslo patalpa

savivaldybė

1050

300

 

13.

Stoniškių

Rukų

Klaipėdos

15

Pastatas – mokykla

savivaldybė

1050

300

 

14.

Stoniškių

Rukų

Klaipėdos

1

Administracinis pastatas

Stoniškių seniūnija

500

142

 

 

15.

Lumpėnų

Lumpėnų

Rambyno

22

Administracinės patalpos 

Lumpėnų seniūnija

2400

685

 

Patartina išvykti į saugesnę vietovę. Prieš palikdami namus, užsukite vandens ir dujų čiaupus, išjunkite elektrą, pasiimkite dokumentus. vertybes, būtiniausius daiktus, maisto atsargų, medikamentų, užrakinkite duris, uždarykite (užkalkite) langus.

Jeigu nusprendėte neišvykti iš savo namų:

 • apdrauskite savo bei šeimos narių gyvybes bei turtą;
 • įsigykite patikimą plaukiojamąją priemonę (plaustą, valtį);
 • apsirūpinkite reikiama apranga (žvejų batais, puskombinezoniais);
 • įsigykite būtiniausių prekių ne mažiau kaip 10 parų: ilgai negendančių maisto produktų, degtukų, žvakių, malkų, žibalo žibalinėms lempoms ir žibintams,  geriamojo vandens, medikamentų, telefono ryšių priemonių bei jų elementų;
 • paruoškite baldams, gyvuliams paaukštinimus;
 • iš rūsių išneškite daržoves, maisto atsargas, daiktus;
 • paruoskite pašarų atsargų gyvuliams;
 • gerai izoliuokite visus elektros laidus, kad neįvyktų trumpas sujungimus;
 • daiktus, kuriuos gali sugadinti vanduo. sukelkite į viršutinius aukštus, pastoges;
 • užsandarinkite šulinius;
 • apsaugokite sodybą nuo ledo lyčių, apsodinkite ją medžiais arba statykite apsauginius stulpus.
 • klausytis per radiją ir televiziją informacijos apie potvynį vykdyti specialistų rekomendacijas;
 • kasdien palaikyti ryšį su kaimynais ir būti pasiruošusiems vienas kitam padėti;
 • turėti lazdą, skarą, šviesios medžiagos gabalą dar geriau – vėliavą, kad gelbėtojai iš toli pamatytų ir suprastų, kad Jums reikalinga pagalba. Nakties metu galima panaudoti mirksinčią žibinto šviesą;
 • kasdien domėtis savo ūkio būkle. Būti susipažinus su pagalbos ženklais: iškelta vėliava – reikalinga pagalba, mojuoti vėliava – reikalinga skubi pagalba.
 • brendant užlietomis vietomis, saugotis nematomų duobių ir sraunių vietų, kelią tikrinti tik su kartimi;
 • einant grupėmis per užtvindytą vietovę, patartina susirišti virvę;
 • vykstant į gelbėjimo darbus, reikia būti ištvermingiems, nesukelti panikos ir tiksliai vykdyti gelbėtojų nurodymus;
 • patekus į vandenį, reikia nusimesti sunkius drabužius ir apavą, susirasti netoliese plaukiojančius ar virš vandens kyšančius daiktus, laikytis ir laukti pagalbos.
 • išvalyti šulinius;
 • patikrinti Visuomenės sveikatos centre geriamo vandens kokybę;
 • nevalgyti vandenyje mirkusių maisto produktų;
 • apie gedimus elektros tinkluose, vandentiekio. dujų, ūkio sistemose pranešti atitinkamoms tarnyboms;
 • griežtai draudžiama liesti įtrūkusius laidus, patiems savavališkai atlikti remonto darbus elektros tinkluose ir elektros įrenginiuose, patiems įjungti agregatus, stakles ir kitus įrengimus be atitinkamų tarnybų specialistų pagalbos;
 • apie potvynio metu patirtus nuostolius informuoti vietos valdžią, draudimo kompaniją, jei apdraudėte savo turtą.
 • kaip elgtis per potvynį;
 • gyventojų veiksmai teroristams panaudojus radiologinį ginklą;
 • gyventojų veiksmai teroristams panaudojus biologinį masinio naikinimo ginklą;
 • gyventojų veiksmai esant cheminei taršai;
 • gyventojų veiksmai esant biologinei taršai;
 • kaip pasirengti nelaimei;
 • kaip elgtis išgirdus civilinės saugos signalą;
 • kaip elgtis įvykus žemės drebėjimui;
 • ką reikėtų žinoti gyventojams, jei atsitiktų avarija Ignalinos atominėje elektrinėje;

Šiuos ir kitus patarimus rasite: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento svetainėje www.csd.lt

Naudingos nuorodos

Atmintinės

Mobilizacija

Mobilizacija yra valstybės, savivaldybių institucijų ar įstaigų ir ūkio subjektų veiklos pertvarkymas rengiantis individualiai ar kolektyvinei valstybės gynybai, taip pat pasirengimas suteikti reikiamą priimančiosios šalies paramą sąjungininkų ginkluotosioms pajėgoms.

Mobilizacijos metu, kai būtina ginti Tėvynę arba vykdyti Lietuvos tarptautinius įsipareigojimus, taip pat numatomas karo prievolininkų šaukimas į privalomąją karo tarnybą.

 • Mobilizaciją skelbia Lietuvos Respublikos Seimas Prezidento siūlymu. Esant ginkluotam užpuolimui, kai kyla grėsmė valstybės suverenumui ar teritorijos vientisumui, – Prezidentas vienasmeniškai.

  Mobilizacija gali būti dalinė arba visuotinė.

Pranešimas apie mobilizaciją nedelsiant skelbiamas per žiniasklaidos priemones.
Karo prievolininkus papildomai asmeniškai informuoja už karo prievolę atsakingi kariuomenės padaliniai.
Visuotinės mobilizacijos atveju skelbime nurodoma, kad prasideda visuotinė mobilizacija ir jos skelbimo pagrindas.

Dalinės mobilizacijos atveju skelbime nurodomas tokios mobilizacijos skelbimo pagrindas, kurioje valstybės teritorijos dalyje mobilizacija yra skelbiama, kurios institucijos dalyvauja ir kokios turi būti vykdomos priemonės.

Mobilizacijos sistemą sudaro trys mobilizacijos subjektų grupės: savarankiški mobilizacijos subjektai (Vyriausybė, Krašto apsaugos ministerija, Lietuvos kariuomenė ir Mobilizacijos departamentas); civilinės mobilizacijos institucijos (kitos valstybės, savivaldybių institucijos ir įstaigos); ūkio mobilizacijos subjektai (valstybės ir privačios įmonės, kiti ūkio subjektai).

Paskelbus mobilizaciją, mobilizacijos sistemos subjektai pagal kompetenciją ir poreikį vykdo mobilizacijos planuose numatytus veiksmus (šie planai ir jų turinys nėra viešai skelbiami).

Ūkio subjektai vykdo mobilizacinius užsakymus ir priimančiosios šalies paramos teikimo įsipareigojimus. Visos kitos valstybės ar savivaldybių institucijos, įstaigos ir ūkio subjektai, kurie nedalyvauja mobilizacijoje, bendradarbiauja ir padeda mobilizacines užduotis vykdantiems subjektams.

Paskelbus mobilizaciją, institucijos, įstaigos, ūkio subjektai ir gyventojai, kurie neturi mobilizacinių ar priimančiosios šalies paramos teikimo užduočių, toliau dirba ir tęsia savo veiklą kaip įprasta.

Piliečiai savanoriai, norintys prisidėti savo žiniomis ir darbais prie valstybės gynimo, gali kreiptis į Raudonojo Kryžiaus draugiją, kitas nevyriausybines organizacijas, kurios talkina valstybės institucijoms užtikrinant tam tikrų darbų atlikimą ir paslaugų teikimą, t. y. teikiant pirmąją, psichologinę ar medicinos pagalbą, atliekant gelbėjimo ir kt. darbus.

Paskelbus visuotinę mobilizaciją, visi Lietuvos kariuomenės personalo rezervo karo prievolininkai – 18–55 metų karo prievolininkai, vyrai ir moterys, kurie yra įgiję pradinį karinį parengtumą, šaukiami į karo tarnybą ir turi atvykti į teritorinį karo prievolės ir komplektavimo skyrių (adresai nurodyti interneto svetainėje www.karys.lt/kontaktai). Taip pat šiuose skyriuose suteikiama informacija ir karinio parengtumo neturintiems karo prievolininkams.

Paskelbus dalinę mobilizaciją, karo prievolininkai šaukiami tik tada, jei tai nurodoma skelbiant mobilizaciją. Patikrinus sveikatą, tinkami atlikti tarnybą karo prievolininkai siunčiami į paskirtą tarnybos vietą – karinius vienetus, kuriuose atnaujina individualius karinius įgūdžius.

Neturintys karinio parengtumo karo prievolininkai, esant poreikiui, gali būti pašaukti atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą ir apie tai informuojami asmeniškai arba per žiniasklaidos priemones.

Šiuo metu karinį parengtumą jaunuoliai kviečiami įgyti savanoriškumo pagrindais – pasirinkdami tarnybos būdą. Tai – baziniai kariniai mokymai, kario savanorio tarnyba ar jaunesniųjų karininkų vadų mokymai.
Įgiję pagrindinį karinį parengtumą pagal turimą karinę ir (ar) civilinę specialybę, karo prievolininkai paskiriami į pareigas kariniame vienete.

Taip pat svarbu žinoti, kad karo prievolininkai apie pasikeitusius ryšio duomenis ir kitas asmenines aplinkybes privalo informuoti teritorinį karo prievolės ir komplektavimo skyrių.

Kiekviena savivaldybės administracija Vyriausybės nustatyta tvarka pasiruošusi vykdyti valstybės ir savivaldybių mobilizacijos planus ir mobilizacinius nurodymus.

Kiekvienoje savivaldybėje yra už mobilizaciją atsakingi pareigūnai, kurie pagal turimus planus ir nurodytus poreikius atitinkamos grėsmės atveju informuos savivaldybės gyventojus apie jų teises, pareigas ir visas mobilizacijos priemones, kurios bus taikomos mobilizacijos metu.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas informaciją gyventojams perduos naudodamas korinio transliavimo technologiją, siųsdamas trumpuosius pranešimus į mobiliuosius telefonus.

Lietuvos visuomenės, civilinių institucijų, įmonių atstovų ir darbuotojų palaikymas, pagalba ir bendradarbiavimas yra labai svarbus tiek nepaprastųjų situacijų, mobilizacijos atvejais ir teikiant priimančiosios šalies paramą, tiek vykdant kitas kariuomenės ar valstybės institucijų užduotis. Tai reiškia reikalingų paslaugų – civilinės infrastruktūros naudojimo, ryšių ir informacinių technologijų, apgyvendinimo ir maitinimo, medicinos ir kitų paslaugų – teikimą.

Paskelbus mobilizaciją, užsienyje gyvenantiems Lietuvos Respublikos piliečiams galios ta pati tvarka, atsakomybė, teisės ir pareigos, kaip ir Lietuvoje gyvenantiems piliečiams. Atsižvelgiant į paskelbtos mobilizacijos mastą, karinį parengtumą ir amžių, pagal poreikį piliečiai būtų šaukiami atlikti karinę tarnybą Lietuvoje. Užsienyje gyvenantys piliečiai atnaujinti asmeninius ryšio duomenis gali kreipdamiesi į artimiausią savo registruotai gyvenamajai vietai Lietuvoje teritorinį karo prievolės ir komplektavimo skyrių (adresai nurodyti interneto svetainėjehttp://karys.lt/kontaktai.html).

Svarbu žinoti, kad paskelbus mobilizaciją visa reikalinga informacija taip pat būtų teikiama užsienio šalyse esančiose Lietuvos ambasadose ir konsulatuose.

Priimančiosios šalies parama – tai civilinė ir karinė pagalba, kurią taikos metu ar krizės atvejais suteikia priimančioji šalis sąjungininkų pajėgoms, atvykstančioms ir veikiančioms priimančiosios šalies teritorijoje arba vykstančioms tranzitu per šalį. Priimančiosios šalies paramos tikslas – užtikrinti greitą ir sklandų atvykstančių pajėgų priėmimą, jų dislokavimą.

Tai reiškia, kad atvykstančioms pajėgoms yra suteikiamos reikalingos paslaugos: galimybė naudotis tiek civiline, tiek karine infrastruktūra, ryšių ir informacinių technologijų, apgyvendinimo ir maitinimo, medicinos ir kitos paslaugos.

Vyriausybės pavedimu valstybės, savivaldybių institucijos ir įstaigos vykdo priimančiosios šalies paramai teikti reikalingas funkcijas pagal savo kompetenciją.

Lietuva, būdama NATO narė, turi būti pasirengusi priimti NATO pajėgas, paruošti visą šalies infrastruktūrą – geležinkelius, oro uostus, uostus, kelius ir žmones, kad kiekvienas žinotų savo atsakomybę ir pareigas valstybei rengiantis ir vykdant mobilizaciją bei teikiant priimančiosios šalies paramą. Pagrindinis NATO priimančiosios šalies įsipareigojimas, kurį reglamentuoja NATO teisės aktai, yra tai, kad priimančiosios šalies paramą teikia ne tik kariuomenė, bet valstybė plačiąja prasme.

Civilinių institucijų atstovams yra organizuojami seminarai, kuriuose suteikiama žinių apie mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos sistemą, teisinius pagrindus, mobilizacijos sistemoje dalyvaujančių subjektų vaidmenį ir funkcijas.

Tačiau pagrindinis pasirengimas teikti priimančiosios šalies paramą vis dėlto yra pratybos, kurių metu yra įgyjama bendro darbo patirties, įvertinama infrastruktūra, civiliniai ir kariniai paramos teikimo pajėgumai ir galimybės, paramos teikimo procedūros. Pratybų metu sukaupta patirtis panaudojama tolesniam teisiniam reglamentavimui tobulinti ir civilinių ir karinių institucijų sąveikai gerinti.

Kasmet Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje vykstančiose pratybose „Baltijos šeimininkas“ Lietuvos kariai ir civiliai pareigūnai kartu su savo kaimynais tobulina veiksmų koordinavimą vykdant priimančiosios šalies paramos teikimo operacijas.

Kario savanorio tarnyba, baziniai kariniai mokymai arba jaunesniųjų karininkų vadų mokymai suteikia pagrindinių karybos žinių ir karinį parengtumą, kurie būtini prisijungiant prie reguliariosios kariuomenės paskelbus visuotinę mobilizaciją.

Patriotiškai nusiteikę ir savo krašto saugumui neabejingi Lietuvos jaunuoliai kviečiami atlikti tarnybą trijų mėnesių baziniuose kariniuose mokymuose. Tai savanoriški mokymai, jų metu įgyjama pagrindinių karybos žinių.

Sėkmingai baigusieji šiuos mokymus įtraukiami į parengtojo rezervo karių sąrašus. Planuojama, kad 2014 metais baziniuose kariniuose mokymuose galės dalyvauti 900 jaunuolių. Į šiuos mokymus kviečiami atvykti reikalavimus atitinkantys vaikinai ir merginos.

Taip pat galima rinktis kario savanorio tarnybą. Tarnaujantys Krašto apsaugos savanorių pajėgose kariai savanoriai sudaro aktyvųjį Lietuvos kariuomenės rezervą ir į tarnybą, įvairius mokymus ir pratybas yra kviečiami 20–30 dienų per metus.

Lietuvos aukštosiose mokyklose studijuojantys jaunuoliai kviečiami dalyvauti jaunesniųjų karininkų vadų mokymuose. Juos baigusiems suteikiamas atsargos karininko laipsnis, jie taip pat yra įtraukiami į parengtojo rezervo sąrašus. Jaunesniųjų karininkų vadų mokymuose šiuo metu dalyvauja apie 230 studentų.

Daugiau informacijos apie galimybes savanoriškai pasirengti krašto gynybai arba tapti profesinės karo tarnybos eiliniu kariu pateikiama Lietuvos kariuomenės interneto svetainėje http://kariuomene.kam.lt/lt/tapk_kariu.html.
Taip pat informacijos apie tarnybą Lietuvos kariuomenėje galima gauti paskambinus nemokamu telefonu     8 800 12 340 arba apsilankius interneto svetainėje www.karys.lt.

Kartotinės rezervo karių pratybos ir informacija jų darbdaviams

Į šias parengtojo rezervo karių žinių atnaujinimo pratybas privalomąja tvarka arba pareiškus norą, kviečiami asmenys, atlikę privalomąją pradinę karo tarnybą. Kartotinėse pratybose rezervistai treniruojasi kariuomenės padaliniuose, kuriems yra priskirti ir kuriuos jie papildytų ekstremalios situacijos atveju.

Atnaujinti karines žinias kviečiami parengtojo rezervo kariai treniruojasi 20-30 dienų per penkerius metus, jie yra aprūpinami gyvenamąja vieta, maistu, apranga ir ekipuote, suteikiamos visos kariui priklausančios socialinės garantijos.

Karo prievolininkai apie šaukimą dalyvauti kartotinėse pratybose turi iškart informuoti ir aptarti tai su darbdaviais. Labai svarbus yra darbdavių supratingumas ir bendradarbiavimas sudarant galimybes darbuotojams vykdyti įstatymo numatytas prievoles.

Asmenims, pašauktiems į kartotines pratybas, už pratybų laikotarpį yra mokamas turimą karinį laipsnį atitinkamas tarnybinis atlyginimas arba asmens gaunamas vidutinis darbo užmokestis, jei jis didesnis nei atlyginimas pagal turimą karinį laipsnį. Šios išlaidos dengiamos iš Krašto apsaugos ministerijos biudžeto.

Skubios pagalbos telefonai Pagėgiuose

Bendroji pagalbos linija

112

Pastaba: visi buvę trumpieji numeriai 01, 02, 03 ir kiti iš visų telefonų tinklų nukreipiami į bendrąjį pagalbos centrą – 112.

Policija

Pagėgių

8 441 57350 (tik darbo metu)

8 652 45114

Tauragės budintis

8 446 20270

8 686 44100

Greitoji pagalba

Pagėgių

8 441 57329

8 652 81040

Vilkyškių ugniagesių
komanda

8 441 55326

8 656 15033

Pagėgių priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba

8 441 57201

8 656 68314

Stoniškių ugniagesių
komanda

8 441 41833

8 656 15011

Skip to content