ASBESTO ŠALINIMO PROGRAMA

Pagėgių savivaldybės administracija, įgyvendindama Asbesto šalinimo programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 17 d. nutarimu Nr. 351, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. D1-267 „Dėl Asbesto turinčių gaminių inventorizacijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ vykdo asbesto turinčių gaminių inventorizaciją.

Statinių naudotojai arba sutarties pagrindu paskirti statinių techniniai prižiūrėtojai, turintys šiferio, izoliacinių medžiagų, vamzdžių ir kitų gaminių, kurių sudėtyje yra asbesto, pildo asbesto turinčių gaminių inventorizacijos ataskaitą. Šių ataskaitų formas gauti ir jas pristatyti galima į Pagėgių savivaldybės administraciją, 307 kabinetą, tel. pasiteirauti 70 400.

šiferisInformuojame, kad Pagėgių savivaldybės administracija, pateikusi paraišką Aplinkos projektų valdymo agentūros informacinėje sistemoje APVIS pagal priemonę „Subsidijos ir dotacijos namų ūkiuose susidariusioms asbesto atliekoms tvarkyti“, gavo dotaciją namų ūkiuose susidariusių asbesto atliekų surinkimui ir šalinimui. Dotacija gauta 62 tonoms Pagėgių savivaldybės gyventojų namų ūkiuose susidariusių asbesto atliekų sutvarkymui.

Kviečiame turinčius asbestinio šiferio atliekų savivaldybės gyventojus registruotis į Architektūros ir kraštotvarkos skyrių telefonais: (8 441) 70400; 8 61235784, el. paštu e.gedgaude@pagegiai.lt arba artimiausioje seniūnijoje. Registruojantis reikalinga nurodyti adresą, kontaktinį asmenį, telefono numerį ir asbesto atliekų kiekį. Pagėgių savivaldybės administracija sudarė sutartį su UAB „Ecoservice“ minėtoms atliekoms surinkti ir šalinti. Ši paslauga bus teikiama nemokamai iki 2023 m. lapkričio 1 d.

Ardant asbestinius stogus, pastatų konstrukcijas ir kitus gaminius, kurių sudėtyje yra asbesto, šalinant jų atliekas būtina užtikrinti, kad asbesto plaušeliai nepakliūtų į aplinką. Asbesto turinčios atliekos turi būti surinktos atskirai, kad nesusimaišytų su kitomis. Jei jos birios, turi būti sudrėkintos ir pakuojamos į sandarią plastikinę tarą (dvigubus plastikinius maišus, statines, konteinerius ar kt.).

Skip to content