TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS

erwe

Švedijos Lommos savivaldybė

Bendradarbiavimo sutartis pasirašyta 2001 m. spalio 29 d.
Bendradarbiavimo tikslai yra paremti dviejų savivaldybių draugystę ir bendradarbiavimą, skatinti žinių ir patirties pasikeitimą vietos savivaldos srityje, suteikti savivaldybių gyventojams galimybę pasikeisti žiniomis ir patirtimi įvairiose srityse. Pasiekimai ir bendradarbiavimai vykdomi tarp vietinės valdžios politikų, administracijos, piliečių, mokyklų klasių, verslo ir pramonės atstovų bei įvairių visuomeninių organizacijų, bei gali apimti kultūros, istorijos, švietimo, aplinkosaugos, verslo ir pramonės, sporto ir turizmo sritis.

ersd

Lenkijos Respublikos Ilavos savivaldybė

Bendradarbiavimo sutartis pasirašyta 2004 m. gegužės 1 d.
Bendradarbiavimas vyksta skirtingos informacijos ir publikacijų, statistinės medžiagos mainais ir priėjimu, išskyrus tą informaciją, kuri yra teisiškai slapta. Bendradarbiaujama abipusiais vizitais, administracijos personalo, savivaldybės padalinių darbuotojais, gaisrininkais, mokyklomis, kultūros, bendruomenių ir gyventojų mainais. Projektų rengime ir realizavime pagal ES reikalavimus bendradarbiaujama vykdant bendras programas investicijų, gamybos, ugdymo, turizmo ir kitose srityse. Abi šalys akcentuoja įgalinti gyventojų kontaktus ir vizitus tarp skirtingų institucijų, kultūros ir sporto bendruomenių ir socialinių organizacijų, kuriose veikia jaunimas. Mokyklų bendradarbiavimas susijęs su moksleivių mainais vasarą.

erdffd

Vokietijos bendrovė „Groth & Co“

Bendradarbiavimo sutartis pasirašyta 2003 m. lapkričio 8 d.
Abi šalys remdamosi abipusiais interesais, siekdamos tarpusavio supratimo ir išnaudodamos ekonominius ir socialinius privalumus, susiklosčiusius kiekvienoje šalyje, bei stengdamosi išnaudoti tarptautinio darbo pasidalijimo potencialą susitarė, dėl bendradarbiavimo dalyvaujant bendruose Lietuvos ir tarptautiniuose savivaldybės vystymo ir plėtros projektuose, atliekant įvairius tyrimus ir ekspertizes, diegiant atliktų tyrimų rezultatus gamyboje ir pramonėje bei teikiant konsultacijas. Bendardarbiaujama teikiant konsultacijas, mokslines ir praktines rekomendacijas, keičiantis patyrimu.

er

Vokietijos Bad Iburg miestas

Partnerystės aktas pasirašytas 2008 m. kovo 14 d.
Partnerytės ryšiais įsipareigota tęsti ilgus metus gyvuojančius draugiškus ryšius įvairiose strityse, remia ir intensyvina kultūrinius, bažnytinius, mokyklinius bei sportinius mainus tarp miestų gyventojų. Partnerystės ryšiais siekiama prisidėti prie visų žmonių susibūrimo taikiai suvienytoje Europoje.

erds

Estijos Respublikos Kose savivaldybė

Bendradarbiavimo sutartis pasirašyta 2016 m. rugsėjo 24 d.
Savivaldybės, siekdamos vystyti ilgalaikį ir naudingą abiems šalims bendradarbiavimą, pasirašė sutatį, numatančią bendradarbiavimą verslo ir kitos ūkinės veiklos, ekonomikos, kultūros, švietimo, turizmo, sporto ir socialinėje srityse.

ercxcx

Ukrainos Respublikos Ternopolio srities Zbaražo rajono valstybinė administracija

Susitarimas pasirašytas 2016 m. rugsėjo 24 d.
Prekybiniu-ekonominiu ir kultūriniu bendradarbiavimo susitarimu įsipareigota bendradarbiauti pramonės, žemės ūkio, statybos, energijos efektyvumo, energijos taupymo ir energijos atnaujinimo šaltinių, transporto ir prekybos, švietimo ir sveikatos apsaugos, kultūros ir menų, turizmo ir sporto bei kitų sektorių plėtojimo srityse.

er2112

Rusijos Federacijos Kaliningrado srities Sovetsko miestas

Bendradarbiavimo sutartis pasirašyta 2001 m. gegužės 16 d.
Bendradarbiaujama pramonės, prekybos, švietimo, kultūros, informatikos ir kitose svarbiose Sovetsko miestui ir Pagėgių savivaldybei srityse. Šalys bendradarbiauja suderintomis dvišalėmis programomis ir planais, teikia pagalbą Sovetsko miestui ir Pagėgių savivaldybės organizacjoms ir įstaigoms, sudarant juos ir realizuojant.

Bendradarbiavimo sutartis nutraukta 2022 m. kovo 1 d. (Pagėgių savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 28 d. rezoliucija „Dėl Rusijos pradėtų atvirų karo veiksmų prieš Ukrainą“ ir 2022 m. kovo 1 d. priimtas Pagėgių savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-46 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-43 „Dėl pritarimo pasirašyti bendradarbiavimo sutartį” pripažinimo netekusiu galios”)

Skip to content