KELIAI IR GATVĖS

Bronislovas Budvytis

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus
vedėjas
+370 441 57389
b.budvytis@pagegiai.lt

Remigijus Lukošius

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyresnysis specialistas
+370 441 57389
r.lukosius@pagegiai.lt

Inga Jurgaitytė

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė
+370 441 57389
i.jurgaityte@pagegiai.lt

Viešinami tarybos sprendimų projektai

  • Dėl gatvių ir vietinės reikšmės kelių perėmimo Pagėgių savivaldybės nuosavybėn ir nuosavybės teisės įregistravimo Valstybės įmonės Registrų centro nekilnojamojo turto registre. Pridedamas 2024 m. liepos 2 d. sprendimo projektas Nr. T1-132.
  • Dėl valstybės turto – vietinės reikšmės kelių ir gatvių su jiems priskirtais priklausiniais – perėmimo savivaldybės nuosavybėn. Pridedamas sprendimo projektas Nr. T1-202;
  • Dėl gatvių ir vietinės reikšmės kelių perėmimo Pagėgių savivaldybės nuosavybėn ir nuosavybės teisės įregistravimo Valstybės įmonės Registrų centro nekilnojamojo turto registre. Pridedamas 2024 m. sausio 26 d. sprendimo projektas Nr. T1-22.

Informacija

AB „Kelių priežiūra“ pateiktoje informacijoje nurodoma, kad didžiausias dėmesys žiemoslaikotarpiu skiriamas magistraliniams keliams, kuriuose eismo intensyvumas didžiausias. Užtikrinus optimalias vairavimo sąlygas magistraliniuose keliuose, barstomi ir valomi krašto keliai. Tik baigus darbus šiuose ruožuose, priežiūra atliekama rajoninės reikšmės keliuose. Kadangi nėra galimybių vienu metu nuo visų prižiūrimų kelių nuvalyti sniegą ir juos pabarstyti, atsižvelgiama į kelių intensyvumą ir 5 priežiūros lygius.

1 lygis – daugiausiai dėmesio skiriama magistraliniams keliams, kuriuose eismo intensyvumas didžiausias. Aukštas eismo kokybės lygis šiuose keliuose privalo būti užtikrintas visą parą. 
2️ lygis – pagal šį lygį prižiūrima didžioji dalis magistralinių ir intensyviausių krašto kelių.
3️ lygis – pagal šį lygį prižiūrima didžioji dalis krašto ir intensyviausių rajoninių kelių. AB „Kelių priežiūra“ komandą budėjimą vykdo nuo 4 iki 19 val.
4️ lygis – tai krašto ir rajoniniai keliai, kuriuose eismo intensyvumas yra mažesnis kaip 1 000 automobilių per parą. AB „Kelių priežiūra“  komandą budėjimą vykdo nuo 6 iki 19 val.
5️ lygis – pagal šį priežiūros lygį prižiūrima didžioji dalis valstybinės reikšmės rajoninių kelių, kuriuose privalu užtikrinti minimalų eismo kokybės lygį ir kelio tinkamumą naudoti. AB „Kelių priežiūra“ komanda dirba nuo 9 iki 18 valandos.

Daugiau informacijos rasite čia.
Kelių priežiūros lygius, o taip pat daug naudingos informacijos galite rasti https://eismoinfo.lt/#!/, kur pateikiama informacija apie kelių oro sąlygas, eismo intensyvumą, eismo ribojimus, įšalo zonas ir pan. Šiame pateiktame žemėlapyje galite matyti Pagėgių savivaldybės kelius, suskirstytus į atitinkamus lygius, kuriuos prižiūri AB „Kelių priežiūra“. Jokia spalva nepažymėti keliai yra prižiūrimi Pagėgių savivaldybės administracijos seniūnijų.

Skip to content