TARYBOS SPRENDIMAI

Tarybos posėdžių grafikas

V šaukimo taryba

2019

Protokolo
punkto Nr.

Priimto 
sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

Pastabos

 1.  

T-1

Dėl pareiginės algos koeficiento nustatymo Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriui ir Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui

 
 1.  

T-2

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 14 d. sprendimo Nr. T-100 „Dėl Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus pareiginės algos kategorijos nustatymo ir savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės įsteigimo“ pakeitimo.

 
 1.  

T-3

Dėl Pagėgių savivaldybės kontrolieriaus Dainiaus Kinderio kadencijos nustatymo.

 
 1.  

T-4

Dėl Pagėgių savivaldybės kontrolieriaus pareiginės algos koeficiento nustatymo ir pareigybės aprašymo patvirtinimo.

 
 1.  

T-5

Dėl biudžetinės įstaigos Pagėgių savivaldybės M. Jankaus muziejaus didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo.

 
 1.  

T-6

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 14 d. sprendimo Nr. T-89 „Dėl pritarimo dalyvauti asociacijos „Pagėgių miesto vietos veiklos grupė“ veikloje“ pakeitimo.

 
 1.  

T-7

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 18 d. sprendimo Nr. T-163 „Dėl patalpų perdavimo valdyti patikėjimo teise“ pakeitimo.

 
 1.  

T-8

Dėl patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį Pagėgių savivaldybės Kriokiškių kaimo bendruomenei.

Pakeistas 2019 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. T-37 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimo Nr.T-8 „Dėl patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį Pagėgių savivaldybės Kriokiškių kaimo bendruomenei“ pakeitimo

 1.  

T-9

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T-97 “Dėl Pagėgių savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašo patvirtinimo” pakeitimo

 
 1.  

T-10

Dėl Pagėgių savivaldybės šeimos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo.

 Pripažintas netekusiu galio 2019 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. T-115 “Dėl Pagėgių savivaldybės šeimos komisijos sudarymo.”
 1.  

T-11

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės M. Jankaus muziejaus vadovo 2018 metų veiklos ataskaitai.

 
 1.  

T-12

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės kultūros centro  vadovo 2018 metų veiklos ataskaitai.

 
 1.  

T-13

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos  vadovo 2018 metų veiklos ataskaitai.

 
 1.  

T-14

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės socialinių paslaugų centro vadovo  2018 metų veiklos ataskaitai

 
 1.  

T-15

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės vaiko globos centro vadovo  2018 metų veiklos ataskaitai.

 
 1.  

T-16

Dėl pritarimo Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namų vadovo 2018 metų veiklos ataskaitai.

 
 1.  

T-17

Dėl Pagėgių savivaldybės 2019 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo.

 
 1.  

T-18

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.

 
 1.  

T-19

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T-4 „Dėl patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį  viešajai įstaigai  Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centrui“ pripažinimo netekusiu galios

 
 1.  

T-20

Dėl Pagėgių garbės piliečio vardo suteikimo ir apdovanojimo Pagėgių garbės piliečio ženklu.

 
 1.  

T-21

Dėl Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namų maitinimo  išlaidų, išlaidų medikamentams, aprangai ir patalynei finansinių normatyvų patvirtinimo

 Protokolo
punkto Nr.

Priimto 
sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

Pastabos

 1.  

T-22

Dėl Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos direktoriaus 2018 metų veiklos ataskaitos

 
 1.  

T-23

Dėl Pagėgių sav. Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos direktorės 2018 metų veiklos ataskaitos

 
 1.  

T-24

Dėl Pagėgių savivaldybės Stoniškių pagrindinės mokyklos direktorės 2018 metų veiklos ataskaitos.

 
 1.  

T-25

Dėl Pagėgių savivaldybės Pagėgių pradinės mokyklos direktorės 2018 metų veiklos ataskaitos.

 
 1.  

T-26

Dėl Pagėgių savivaldybės Piktupėnų pagrindinės mokyklos direktorės 2018 metų veiklos ataskaitos 

 
 1.  

T-27

Dėl Pagėgių savivaldybės Natkiškių Zosės Petraitienės pagrindinės mokyklos direktorės 2018 metų veiklos ataskaitos.

 
 1.  

T-28

Dėl Pagėgių savivaldybės meno ir sporto mokyklos direktorės 2018 metų veiklos ataskaitos

 
 1.  

T-29

Dėl Pagėgių savivaldybės Pagėgių lopšelio-darželio direktorės 2018 metų veiklos ataskaitos

 
 1.  

T-30

Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus vidurkio grupėse, bendrojo ugdymo mokyklų klasių skaičiaus ir mokinių skaičiaus jose, pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas, 2019 – 2020 mokslo metams nustatymo.

Pakeistas 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. T-156 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T-30 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus vidurkio grupėse, bendrojo ugdymo mokyklų klasių skaičiaus ir mokinių skaičiaus jose pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas“ pakeitimo.

 1.  

T-31

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T-118 „Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų vadovų tarnybinių atlyginimų“ pakeitimo

 
 1.  

T-32

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T-237 „Dėl vaikų priėmimo į Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 
 1.  

T-33

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės priešgaisrinės tarnybos  vadovo 2018 metų veiklos ataskaitai

 
 1.  

T-34

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-526 „Dėl Pagėgių savivaldybės kontrolieriaus tarnybos pavadinimo pakeitimo ir naujos redakcijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 
 1.  

T-35

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 19 d. sprendimo Nr. T-7 „Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus tvirtinimo Pagėgių savivaldybės institucijoje ir įstaigose“ pakeitimo

 
 1.  

T-36

Dėl Pagėgių savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo patvirtinimo

 
 1.  

T-37

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimo Nr.T-8 „Dėl patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį Pagėgių savivaldybės Kriokiškių kaimo bendruomenei“ pakeitimo

 
 1.  

T-38

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimo Nr. T-37 „Dėl Pagėgių savivaldybės būsto fondo ir Pagėgių savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo.

 
 1.  

T-39

Dėl Pagėgių savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2018 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo.

 
 1.  

T-40

Dėl Pagėgių savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2019 metų sąmatos patvirtinimo

 Pakeistas 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T-203 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 20 d. sprendimo T-40 „Dėl Pagėgių savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2019 metų sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo.
 1.  

T-41

Dėl Pagėgių savivaldybės 2019 − 2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo

 
 1.  

T-42

Dėl Pagėgių savivaldybės 2019 metų biudžeto tvirtinimo

 Protokolo
punkto Nr.

Priimto 
sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

Pastabos

 1.  

T-43

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės tarybos ir mero 2018 metų veiklos ataskaitai

 
 1.  

T-44

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T-42 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2019 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo (1).

 
 1.  

T-45

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. T-142 ,,Dėl specialiosios tikslinės dotacijos  mokymo lėšų, skirtų Pagėgių savivaldybei, apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

 
 1.  

T-46

Dėl leidimo imti  ilgalaikę paskolą investiciniams projektams finansuoti.

 Pakeistas 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T-208 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T-46 „Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą investiciniams projektams finansuoti“ pakeitimo.
 1.  

T-47

Dėl sutikimo priimti valstybės turtą.

 
 1.  

T-48

Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų Pagėgių savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

 
 1.  

T-49

Dėl viešosios įstaigos „Pagėgių krašto turizmo ir informacijos centras” 2018 m. veiklos ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo

 
 1.  

T-50

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T-53 „Dėl nepanaudotų Pagėgių savivaldybės biudžeto lėšų piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti  kitoms socialinės apsaugos sritims finansuoti  tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

 
 1.  

T-51

Dėl Pagėgių savivaldybės 2019 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo

 
 1.  

T-52

Dėl pritarimo projekto „Institucinės globos pertvarka Pagėgių savivaldybėje“ paraiškos rengimui, veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui pagal 2014-2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“.

Pakeistas 2019 m. birželio 25 d. sprendimu Nr.T-112 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T-52 „Dėl pritarimo projekto „institucinės globos pertvarka Pagėgių savivaldybėje“ paraiškos rengimui, veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui pagal 2014−2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę „institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą““ pakeitimo

 1.  

T-53

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 2 d. sprendimo Nr. T-144 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

 
 1.  

T-54

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės  narkotikų kontrolės komisijos  2018 metų veiklos ataskaitai

 
 1.  

T-55

Dėl Pagėgių savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo 2018 metų ataskaitos patvirtinimo

 
 1.  

T-56

Dėl Pagėgių savivaldybės antikorupcijos komisijos 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

 
 1.  

T-57

Dėl projekto „Vilkyškių parapijos daugiafunkcinio centro įkūrimas“ atitikimo deklaruojamam viešajam interesui

 2018

Protokolo punkto nr.

Priimto sprendimo nr.

Svarstytų klausimų turinys

Pastabos

1.

T-1

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 2 d. sprendimo Nr. T-144 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo.

 

2.

T-2

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos  vadovo 2017 metų veiklos ataskaitai.

 

3.

T-3

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės kultūros centro vadovo 2017 metų veiklos ataskaitai.

 

4.

T-4

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės M. Jankaus muziejaus vadovo 2017 metų veiklos ataskaitai.

 

5.

T-5

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės priešgaisrinės tarnybos vadovo 2017 metų veiklos ataskaitai

 

6.

T-6

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2017 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.

 

7.

T-7

Dėl pritarimo Pagėgių  palaikomojo gydymo,  slaugos ir senelių globos namų vadovo 2017 metų veiklos  ataskaitai.

 

8.

T-8

Dėl pritarimo Pagėgių vaikų globos namų vadovo  2017 metų veiklos ataskaitai.

 

9.

T-9

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės socialinių paslaugų centro vadovo 2017 metų veiklos ataskaitai.

 

10.

T-10

Dėl perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų likusiems be tėvų globos vaikams Pagėgių savivaldybėje 2018–2020 metų priemonių plano patvirtinimo.

 Papildytas 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T-199 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. T-10 „Dėl perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų likusiems be tėvų globos vaikams Pagėgių savivaldybėje 2018–2020 metų priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo.

11.

T-11

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T-150 „Dėl konkursinių pareigų Pagėgių savivaldybės biudžetinėse ir viešosiose įstaigose sąrašo nustatymo ir konkursų pareigoms, įtrauktoms į konkursinių pareigų sąrašą, organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (nauja redakcija)“ pripažinimo netekusiu galios. 

12.

T-12

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T-30 „Dėl Pagėgių savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

 Pripažintas netekusiu galios 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T-207 “Dėl Pagėgių savivaldybės biudžetinių (išskyrus švietimo) įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

13.

T-13

Dėl biudžetinės įstaigos Pagėgių savivaldybės Socialinių paslaugų centro teikiamų socialinės priežiūros paslaugų kainų nustatymo.

 

14.

T-14

Dėl UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo.

 

15.

T-15

Dėl įgaliojimų suteikimo Pagėgių savivaldybės merui.

 

16.

T-16

Dėl Pagėgių savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2017 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo. Pakeistas 2018 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. T-104 „ Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. T-16 „Dėl Pagėgių savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2017 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo“ pakeitimo

17.

T-17

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T-59 „Dėl Pagėgių savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

 

18.

T-18

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-41 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2016 – 2018 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.

 

19.

T-19

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimo Nr. T-36 „Dėl viešame aukcione parduodamo Pagėgių savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo“ pakeitimo.

 

 Protokolo punkto nr.

Priimto sprendimo nr.

Svarstytų klausimų turinys

Pastabos

1.

T-20

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitai.

 

2.

T-21

Dėl Pagėgių savivaldybės 2018 metų biudžeto tvirtinimo.

Pakeistas 2018 m. rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr. T-111 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T-21 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2018 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo (3)

1 priedas
3 priedas
4 priedas
5 priedas 
8 priedas

Pakeistas 2018 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. T-91 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T-21 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2018 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo (2)

1 priedas
3 priedas
4 priedas
5 priedas
7 priedas
8 priedas

Pakeistas 2018 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. T-66 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T-21 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2018 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo (1)

1 priedas
3 priedas
4 priedas
5 priedas
7 priedas
8 priedas

3.

T-22

Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą investiciniams projektams finansuoti.

 

4.

T-23

Dėl Pagėgių savivaldybės gyventojams asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų skyrimo ir mokėjimo už paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo.

 

5.

T-24

Dėl pritarimo projekto „Sveikos gyvensenos skatinimas Pagėgių savivaldybėje“ paraiškos rengimui, veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui.

 

6.

T-25

Dėl pritarimo projekto „Pagėgių savivaldybės gyventojų, sergančių tuberkulioze, sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas“ paraiškos rengimui, veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui.

 

7.

T-26

Dėl pritarimo projekto ,,Nuotekų tinklų plėtra Pagėgių savivaldybėje (Mažaičiuose)“ įgyvendinimui.

 

8.

T-27

Dėl Pagėgių savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2018 metų sąmatos patvirtinimo

 

9.

T-28

Dėl nuolatinės komisijos Pagėgių savivaldybės tarybos veiklos reglamento pataisoms rengti sudarymo ir komisijos nuostatų patvirtinimo.

 

10.

T-29

Dėl patalpų perdavimo neatlygintinai valdyti ir naudoti pagal panaudos sutartį Pagėgių savivaldybės Natkiškių kaimo bendruomenei.

 

11.

T-30

Dėl patalpų suteikimo pagal panaudos sutartį Pagėgių savivaldybės Panemunės bendruomenei.

 

 

Protokolo punkto nr.

Priimto sprendimo nr.

Svarstytų klausimų turinys

Pastabos

1.

T-31

Dėl Vydūno vardo suteikimo Pagėgių savivaldybės viešajai bibliotekai ir Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos nuostatų patvirtinimo

 

2.

T-32

Dėl pritarimo Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitai ir užduočių 2018 metams nustatymo

 

3.

T-33

Dėl pritarimo Pagėgių sav. Johaneso Bobrovskio gimnazijos direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitai ir užduočių 2018 metams nustatymo

 

4.

T-34

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės Natkiškių Zosės Petraitienės pagrindinės mokyklos direktorės 2017 metų veiklos ataskaitai ir užduočių 2018 metams nustatymo

 

5.

T-35

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės Piktupėnų pagrindinės mokyklos direktorės 2017 metų veiklos ataskaitai ir užduočių 2018 metams nustatymo

 

6.

T-36

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės Stoniškių pagrindinės mokyklos direktorės 2017 metų veiklos ataskaitai ir užduočių 2018 metams nustatymo

 

7.

T-37

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės Pagėgių pradinės mokyklos direktorės 2017 metų veiklos ataskaitai ir užduočių 2018 metams nustatymo 

8.

T-38

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės Pagėgių lopšelio-darželio direktorės 2017 metų veiklos ataskaitai ir užduočių 2018 metams nustatymo 

9.

T-39

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės meno ir sporto mokyklos direktorės 2017 metų veiklos ataskaitai ir užduočių 2018 metams nustatymo 

10.

T-40

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2017 metų veiklos ataskaitai 

11.

T-41

Dėl Pagėgių savivaldybės Antikorupcijos komisijos 2017 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo 

12.

T-42

Dėl Pagėgių savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2016 metų ataskaitos patvirtinimo

Pagėgių savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2016 metų ataskaita

 

13.

T-43

Dėl Pagėgių savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo 2017 metų ataskaitos patvirtinimo 

14.

T-44

Dėl pritarimo Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos priežiūros Pagėgių savivaldybėje 2017 metų veiklos ataskaitai 

15.

T-45

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės Narkotikų kontrolės komisijos 2017 metų veiklos ataskaitai 

16.

T-46

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T-26 ,,Dėl Pagėgių savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių sudarymo, įgyvendinimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 

17.

T-47

Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus vidurkio grupėse, bendrojo ugdymo mokyklų klasių skaičiaus ir mokinių skaičiaus jose pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas 2018 – 2019 mokslo metams nustatymo Pakeistas 2018 m. rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr. T-119 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T-47 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus vidurkio grupėse, bendrojo ugdymo mokyklų klasių skaičiaus ir mokinių skaičiaus jose pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas 2018 – 2019 mokslo metams nustatymo“ pakeitimo

18.

T-48

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-231 „Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų etatų (išskyrus pedagogus), finansuojamų iš savivaldybės biudžeto, skaičiaus nustatymo“ pakeitimo Pripažintas netekus galios 2019 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. T-110Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-232 „Dėl Pagėgių savivaldybės mokyklų pedagoginių pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

19.

T-49

Dėl patalpų suteikimo neatlygintinai valdyti ir naudoti pagal panaudos sutartį Pagėgių savivaldybės viešajai bibliotekai 

20.

T-50

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T-160 „Dėl turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Pagėgių savivaldybės ugdymo įstaigoms“ pakeitimo 

21.

T-51

Dėl Pagėgių savivaldybės socialinio būsto fondo plėtros 

22.

T-52

Dėl patalpų perdavimo neatlygintinai valdyti ir naudoti pagal panaudos sutartį Pagėgių savivaldybės Žukų kaimo bendruomenei 

23.

T-53Dėl nepanaudotų Pagėgių savivaldybės biudžeto lėšų piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti, kitoms socialinės apsaugos sritims finansuoti tvarkos aprašo patvirtinimo 

24.

T-54Dėl pritarimo paraiškos „Pagėgių ir Sovetsko vietos valdžios institucijų ir piliečių dialogas − sąlyga efektyviam valdymui“ rengimui, projektų veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui 

25.

T-55Dėl pritarimo paraiškos „Tikslinės turizmo traukos vietovės tarp Vakarų ir Rytų Europos sukūrimas, propagavimas ir plėtra“ rengimui, projektų veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui 

26.

T-56Dėl Pagėgių savivaldybės seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo 

27.

T-57Dėl Pagėgių savivaldybės įstaigų teikiamų asmeninės higienos ir priežiūros kainų nustatymo 

28.

T-58Dėl Pagėgių savivaldybės Pagėgių seniūnijos Kentrių kadastro vietovės valstybinės išperkamos ir neprivatizuojamos žemės plano tikslinimo 
Protokolo punkto nr.Priimto sprendimo nr.Svarstytų klausimų turinysPastobos
1.T-59Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės tarybos Etikos komisijos 2017 metų veiklos ataskaitai 
2.T-60

Dėl pritarimo VŠĮ „Pagėgių krašto turizmo informacijos centras“ vadovo 2017 metų veiklos ataskaitai

1 priedas
2 priedas
3 priedas
4 priedas
5 priedas
6 priedas

 
3.T-61Dėl pritarimo viešosios įstaigos ,,Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centras“ 2017 metų vadovo veiklos ataskaitai 
4.T-62Dėl všį ,,Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centras“ vadovo mėnesinės algos kintamosios dalies nustatymo 
5.T-63Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės ,,Pagėgių komunalinis ūkis“ vadovo 2017 metų veiklos ataskaitai 
6.T-64Dėl Pagėgių savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2017 metų ataskaitos patvirtinimo 
7.T-65Dėl Pagėgių savivaldybės 2018 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo 
8.T-66

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T-21 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2018 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo (1)

 
9.T-67Dėl patalpų suteikimo pagal panaudos sutartį Pagėgių savivaldybės viešajai įstaigai Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centrui 
10.T-68Dėl Pagėgių savivaldybės M. Jankaus muziejaus rėmimo fondo likvidavimo ir likvidatoriaus paskyrimo 
11.T-69Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T-82 „Dėl žmonių gyvybės apsaugos Pagėgių savivaldybės vandens telkiniuose bei žmonių saugaus elgesio vandenyje ir ant ledo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 
12.T-70Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T-165 „Dėl Pagėgių savivaldybės kapinių tvarkymo taisyklių ir kapinių priežiūros organizavimo tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimo 
13.T-71Dėl gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo Pagėgių savivaldybėje 
14.T-72Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės administracijai būti partnere ir skirti lėšas projektuose, teikiamuose vietos veiklos grupės „Pagėgių kraštas“ finansinei paramai gauti 

Protokolo punkto nr.

Priimto sprendimo nr.

Svarstytų klausimų turinys

Pastabos

1.

T-73

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės biudžetinių įstaigų 2017 metų finansų kontrolės būklės ataskaitai 

2.

T-74

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T-61 ,,Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą investiciniams projektams finansuoti“ pakeitimo

Pripažintas netekus galios 2018 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. T-92 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T-61 ,,Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą investiciniams projektams finansuoti“ pakeitimo

Priedas

3.

T-75

Dėl patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

4.

T-76

Dėl sutikimo perduoti lengvąjį automobilį Škoda Fabia valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise 

5.

T-77

Dėl knygų perdavimo valdyti patikėjimo teise Pagėgių savivaldybės ugdymo įstaigoms 

6.

T-78

Dėl apleistų ir neprižiūrimų nekilnojamojo turto objektų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo 

7.

T-79

Dėl pritarimo jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties, įgyvendinant projektą ,,Nuotekų tinklų plėtra Pagėgių savivaldybėje (Mažaičiuose)“, sudarymui 

8.

T-80

Dėl pritarimo paraiškos 2014–2020 metų Interreg V-A Lietuva − Lenkija bendradarbiavimo programos rengimui, projektų veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui 

9.

T-81

Dėl pritarimo paraiškos „Viešojo administravimo ir bendradarbiavimo stiprinimas Pagėgių ir Zabludow ir Dobrzynevo savivaldybių gyventojų saugios aplinkos gerinimui“ rengimui, projektų veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui 

10.

T-82

Dėl pritarimo paraiškos „Bendradarbiavimo skatinimas tarp Pagėgių ir Punsko savivaldybių, propaguojant ir plėtojant muziejus, kaip gamtinį kultūrinį paveldą, didinant regiono patrauklumą“ rengimui, projektų veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui 

11.

T-83

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 2 d. sprendimo Nr. T-144 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo 

12.

T-84

Dėl atstovų delegavimo į vietos veiklos grupę „Pagėgių kraštas“ kolegialų valdymo organą

 Pripažintas netekus galios 2019 m. gegužės 2 d. sprendimu Nr. T-69 “Dėl atstovų delegavimo į vietos veiklos grupę „Pagėgių kraštas“ kolegialų valdymo organą

Pakeistas 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T174 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 22 d. sprendimo Nr. T-84 „Dėl atstovų delegavimo į vietos veiklos grupę „Pagėgių kraštas“ kolegialų valdymo organą“ pakeitimo.

13.

T-85

Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifo 2019 metų mokestiniam laikotarpiui nustatymo 

14.

T-86

Dėl žemės mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo 2019 metams 

Protokolo punkto nr.

Priimto sprendimo nr.

Svarstytų klausimų turinys

Pastabos

1.

 T-87Dėl Pagėgių savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo 

2.

 T-88Dėl šilumos tinklų, kaip bešeimininkio turto įrašymo į buhalterinę apskaitą 

3.

 T-89Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 10 d. sprendimo Nr. T-27 “Dėl Pagėgių savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo Pripažintas netekusiu galio 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr.T-160 “disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo.

4.

 T-90Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Pagėgių savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise  

5.

 T-91

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T-21 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2018 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo (2)

 

6.

 T-92

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T-61 ,,Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą investiciniams projektams finansuoti“ pakeitimo

 

7.

 T-93Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 10 d. sprendimo Nr. T-11 ,,Dėl Pagėgių savivaldybės kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo 

8.

 T-94Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T-106 ,,Dėl viešosios įstaigos ,,Pagėgių krašto turizmo informacijos centras“ teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo

 Pripažinti netekusiu galios 2018 m. lapkričio 6 d.sprendimu Nr. T-153 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T-106 ,,Dėl viešosios įstaigos ,,Pagėgių krašto turizmo informacijos centras“ teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo

9.

 T-95Dėl priėmimo į Pagėgių savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo 

10.

 T-96Dėl priėmimo į Pagėgių savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas nenumatytų atvejų nagrinėjimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo 

11.

 T-97

Dėl Pagėgių savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašo patvirtinimo

 Pripažintas netekusiu galios 2019 m. lakričio 28 d. sprendimu Nr. T-193 “Dėl Pagėgių savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašo patvirtinimo.

12.

 T-98Dėl Pagėgių vaikų globos namų pavadinimo pakeitimo ir Pagėgių savivaldybės vaiko globos centro nuostatų patvirtinimo 

13.

 T-99Dėl pavedimo Pagėgių savivaldybės vaiko globos centrui vykdyti globos centro funkcijas 

14.

 T-100Dėl globos centro ir vaiko budinčio globotojo veiklos organizavimo Pagėgių savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo Pripažintas netekusius galios 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T-200 “Dėl globos centro veiklos organizavimo ir išmokų už vaikų globą mokėjimo Pagėgių savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo.

15.

 T-101Dėl Pagėgių savivaldybės 2018 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 

16.

 T-102Dėl biudžetinės įstaigos ,,Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namai“ 2018 metų siektinų veiklos užduočių nustatymo 

17.

 T-103Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T-107 „Dėl nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Pagėgių savivaldybėje aprašo su priedais patvirtinimo“ pakeitimo Pripažintas netekusiu galios 2019 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. T-111 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T-107 „Dėl nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Pagėgių savivaldybėje aprašo su priedais patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.

18.

 T-104Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. T-16 „Dėl Pagėgių savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2017 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo“ pakeitimo 

19.

 T-105Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2018 metų II pusmečio darbo plano patvirtinimo 

20.

 T-106Dėl atstovo delegavimo į kultūros ministerijos formuojamą regioninę kultūros tarybą 

Protokolo
punkto Nr.

Priimto 
sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

Pastabos

 1.  

T-107

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimo Nr. T-37 „Dėl Pagėgių savivaldybės būsto fondo ir Pagėgių savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo 
Nuoroda į TAR

 
 1.  

T-108

Dėl Pagėgių savivaldybės šaligatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų, esančių ne prie vietinės reikšmės kelių ir gatvių, sąrašo patvirtinimo

Priedas

Nuoroda į TAR

 
 1.  

T-109

Dėl Pagėgių savivaldybės 2017 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio patvirtinimo

1 priedas 
2 priedas  

Nuorada į TAR

 
 1.  

T-110

Dėl Pagėgių savivaldybės 2017 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. 

Priedas

Nuoroda į TAR

 
 1.  

T-111

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T-21 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2018 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo (3)

1 priedas
3 priedas
4 priedas
5 priedas 
8 priedas
9 priedas 

Nuoroda į TAR

 
 1.  

T-112

Dėl pritarimo projekto „Naujų pylimų įrengimas Panemunėje ir Šilgaliuose, Pagėgių savivaldybėje“ paraiškos rengimui, veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui

Nuoroda į TAR

 
 1.  

T-113

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. T-141 „Dėl pritarimo paraiškos „Atsinaujinančių energijos šaltinių (fotovoltinės elektrinės) diegimas ant Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos pastato stogo“ rengimui, projekto veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui“ pakeitimo

Nuoroda į TAR

 
 1.  

T-114

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. T-142 „Dėl pritarimo paraiškos „Atsinaujinančių energijos šaltinių (fotovoltinės elektrinės) diegimas ant Pagėgių savivaldybės kultūros centro pastato stogo“ rengimui, projekto veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui“ pakeitimo

Nuoroda į TAR

 
 1.  

T-115

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. T-143 „Dėl pritarimo paraiškos „Atsinaujinančių energijos šaltinių (fotovoltinės elektrinės) diegimas ant Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centro pastato stogo“ rengimui, projekto veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui“ pakeitimo

Nuoroda į TAR

 
 1.  

T-116

Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą tarifų ir lengvatų nustatymo 2018 metams

Nuoroda į TAR

 
 1.  

T-117

Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų vadovų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento nustatymo ir jo keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo

 Pripažintas netekusiu galios 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T-202 “Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų vadovų darbo apmokėjimo  sistemos tvarkos aprašo patvirtinimo.
 1.  

T-118

Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų vadovų tarnybinių atlyginimų

Pakeistas 2019 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. T-31 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T-118 „Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų vadovų tarnybinių atlyginimų“ pakeitimo

 1.  

T-119

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T-47 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus vidurkio grupėse, bendrojo ugdymo mokyklų klasių skaičiaus ir mokinių skaičiaus jose pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas 2018 – 2019 mokslo metams nustatymo“ pakeitimo

Nuoroda į TAR

 
 1.  

T-120

Dėl leidimo Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos direktoriui Vaclovui Navickui dirbti papildomą darbą

 
 1.  

T-121

Dėl leidimo Pagėgių savivaldybės Piktupėnų pagrindinės mokyklos direktorei Loretai Zinovjevienei dirbti papildomą darbą

 
 1.  

T-122

Dėl leidimo Pagėgių pradinės mokyklos direktorei Loretai Chasijevai dirbti papildomą darbą

 
 1.  

T-123

Dėl leidimo Pagėgių savivaldybės Natkiškių Zosės Petraitienės pagrindinės mokyklos direktorei Genovaitei Švalkūnienei dirbti papildomą darbą

 
 1.  

T-124

Dėl leidimo Pagėgių savivaldybės Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos direktorei Rimai Auštrienei dirbti papildomą darbą

 
 1.  

T-125

Dėl leidimo Pagėgių savivaldybės meno ir sporto mokyklos direktorei Evelinai Norkienei dirbti papildomą darbą

 

Protokolo
punkto Nr.

Priimto 
sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

Pastabos

 1.  

T-126

Dėl Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus tarnybinio nusižengimo

 
 1.  

T-127

Dėl fiksuoto pajamų mokesčio, mokamo už pajamas, gautas iš veiklos, kuria verčiamasi turint verslo liudijimus, dydžių ir lengvatų nustatymo 2019 metams

 
 1.  

T-128

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2004 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. 380 ,,Dėl vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose išdavimą“ pakeitimo

 
 1.  

T-129

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 10 d. sprendimo Nr. T-988 „Dėl vaiko (ų) apgyvendinimo Pagėgių vaikų globos namuose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

 
 1.  

T-130

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T-201 „Dėl Pagėgių savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 
 1.  

T-131

Dėl socialinių išmokų teikimo ir panaudojimo nepinigine forma tvarkos aprašo patvirtinimo.

 
 1.  

T-132

Dėl piniginės socialinės paramos Pagėgių savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Pripažintas netekusiu galios 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T-198 “Dėl piniginės socialinės paramos Pagėgių savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

 1.  

T-133

Dėl Vilkyškių miestelio kultūros namų patalpų perdavimo valdyti patikėjimo teise Pagėgių savivaldybės administracijai

 
 1.  

T-134

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T-21 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2018 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo (4)

 
 1.  

T-135

Dėl pritarimo projekto „Pagėgių PSPC paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas“ paraiškos rengimui, veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui

 
 1.  

T-136

Dėl Pagėgių savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2017 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo

 
 1.  

T-137

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T-119 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T-47 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus vidurkio grupėse, bendrojo ugdymo mokyklų klasių skaičiaus ir mokinių skaičiaus jose pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas 2018 – 2019 mokslo metams nustatymo“ pakeitimo“ pakeitimo

 
 1.  

T-138

Dėl Pagėgių savivaldybės Pagėgių meno ir sporto mokyklos 2018 − 2019 mokslo metais klasių (grupių) skaičiaus ir dydžio nustatymo

 
 1.  

T-139

Dėl mokesčio dydžio už pailgintos dienos grupės lankymą nustatymo

 
6 dienos sprendimų sąrašas

Protokolo
punkto Nr.
Priimto
sprendimo Nr.
Svarstytų klausimų turinys
 1.  

T-140

Dėl turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Pagėgių savivaldybės Stoniškių ir Piktupėnų pagrindinėms mokykloms, Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijai ir Pagėgių pradinei mokyklai

Priedas

 1.  

T-141

Dėl kelių (gatvių) perdavimo valdyti patikėjimo teise Pagėgių savivaldybės administracijai
 1.  

T-142

Dėl specialiosios tikslinės dotacijos mokymo lėšų, skirtų Pagėgių savivaldybei, apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
 1.  

T-143

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T-22 ,,Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą investiciniams projektams finansuoti“ pakeitimo
 1.  

T-144

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T-21 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2018 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo (5)
 1.  

T-145

Dėl Pagėgių miesto bendrojo plano koregavimo patvirtinimo
 1.  

T-146

Dėl Pagėgių savivaldybės Stoniškių seniūnijos Šilgalių kadastro vietovės valstybinės išperkamos ir neprivatizuojamos žemės plano tikslinimo
 1.  

T-147

Dėl Pagėgių savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
 1.  

T-148

Dėl Pagėgių savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų pedagoginių darbuotojų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo 2018–2019 mokslo metais
 1.  

T-149

Dėl dalyvavimo projekte ,,Regioninio gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos tyrimų ir eksperimentinės veiklos atviros prieigos centro (STEAM APC) sukūrimas“
 1.  

T-150

Dėl pritarimo jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties pasirašymui, projekto „Pagėgių savivaldybės gyventojų, sergančių tuberkulioze, sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas“ veiklų įgyvendinimui
 1.  

T-151

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pagėgių komunalinis ūkis“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo
 1.  

T-152

Dėl Pagėgių savivaldybės vaiko globos centro maitinimo išlaidų, išlaidų medikamentams, aprangai ir patalynei finansinių normatyvų patvirtinimo
 1.  

T-153

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T-106 ,,Dėl viešosios įstaigos ,,Pagėgių krašto turizmo informacijos centras“ teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo
 1.  

T-154

Dėl 2018 – 2019 m. šildymo sezono vidutinių kuro kainų, taikomų kompensacijoms apskaičiuoti, patvirtinimo
 1.  

T-155

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 22 d. sprendimo Nr. T-86 ,,Dėl žemės mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo 2019 metams“ pakeitimo

29 dienos sprendimų sąrašas

Protokolo
punkto Nr.

Priimto 
sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

 1.  

T-156

Dėl Dainoros Butvydienės Pagėgių savivaldybės administracijos direktorės atleidimo iš Pagėgių savivaldybės administracijos direktorės pareigų slapto balsavimo biuletenio pavyzdžio patvirtinimo

 1.  

T-157

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimo T-146 ,,Dėl Pagėgių savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.

 1.  

T-158

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T-112 „Dėl Pagėgių savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo.

 1.  

T-159

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 18 d. sprendimo  Nr. T-163 „Dėl patalpų perdavimo valdyti patikėjimo teise“ pakeitimo.

 1.  

T-160

Dėl visuomenės sveikatos priežiūros veiklos Pagėgių savivaldybėje 2019 metų programos patvirtinimo.

 1.  

T-161

Dėl apleistų ir neprižiūrimų nekilnojamojo turto objektų sąrašo patvirtinimo.

 1.  

T-162

Dėl Dainoros Butvydienės atleidimo iš Pagėgių savivaldybės administracijos direktorės pareigų.

 1.  

T-163

„Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T-4 ,,Dėl patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį Viešajai įstaigai Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centrui„ pakeitimo“

7 dienos sprendimų sąrašas

Protokolo
punkto Nr.
Priimto
sprendimo Nr.
Svarstytų klausimų turinys
 1.  

T-164

 Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T-21 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2018 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo (6).
 1.  

T-165

 Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. T-155 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 22 d. sprendimo Nr. T-86 „Dėl žemės mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo 2019 metams“ pakeitimo“ pripažinimo netekusiu galios.
 1.  

T-166

Dėl 2019 m. žemės mokesčio lengvatų.

 
20 dienos sprendimų sąrašas

Protokolo
punkto Nr.

Priimto 
sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

Pastabos

 1.

T-167

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. Balandžio 23 d. sprendimo Nr. T-75 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos kontrolės komiteto sudarymo“ pakeitimo.

 
 2.

T-168

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. T-71 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos ekonomikos ir finansų komiteto sudarymo“ pakeitimo.

 
 3.

T-169

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimo Nr.T-127 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos antikorupcinės komisijos sudarymo ir veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 
 1.  

T-170

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. T-78 „Dėl Pagėgių savivaldybės nuolatinės peticijų komisijos sudarymo“ pakeitimo

 
 1.  

T-171

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2019 metų I pusmečio darbo plano patvirtinimo.

 
 1.  

T-172

Dėl Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos Lumpėnų ir Vilkyškių filialų patalpų perdavimo Pagėgių savivaldybei.

 
 1.  

T-173

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2019 metų veiklos programos patvirtinimo.

 Pripažintas netekusiu galio 2019 m. liepos 25 d. sprendimu Nr. T-128 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2019 metų veiklos programos patvirtinimo.
 1.  

T-174

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 22 d. sprendimo Nr. T-84 „Dėl atstovų delegavimo į vietos veiklos grupę „Pagėgių kraštas“ kolegialų valdymo organą“ pakeitimo.

Pripažintas netekus galios 2019 m. gegužės 2 d. sprendimu Nr. T-69 “Dėl atstovų delegavimo į vietos veiklos grupę „Pagėgių kraštas“ kolegialų valdymo organą

 1.  

T-175

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T-27 „Dėl Pagėgių savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2018 metų sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo.

 
 1.  

T-176

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-232 „Dėl Pagėgių savivaldybės mokyklų pedagoginių pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 
 1.  

T-177

Dėl Pagėgių savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės priežiūros tarifų nustatymo.

 
 1.  

T-178

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-221 ,,Dėl Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namų teikiamų mokamų paslaugų kainų patvirtinimo“ pakeitimo

 
 1.  

T-179

Dėl biudžetinės įstaigos Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namų teikiamų socialinės globos paslaugų kainų patvirtinimo.

 
 1.  

T-180

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2018 m. Vasario 20 d. Sprendimo Nr. T-21 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2018 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo (7)

 
 1.  

T-181

Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio beviltiškų skolų nurašymo.

 
 1.  

T-182

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T-22 ,,Dėl leidimo imti  ilgalaikę paskolą investiciniams projektams finansuoti“ pakeitimo.

 2017

Protokolo
punkto Nr.

Priimto 
sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

Pastabos

 1.  

T-8

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą.

 
 1.  

T-9

Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų vadovų tarnybinių atlyginimų.

 
 1.  

T-10

Dėl leidimo Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos direktoriui Vaclovui Navickui dirbti papildomą darbą.

 
 1.  

T-11

Dėl leidimo Pagėgių savivaldybės Natkiškių Zosės Petraitienės pagrindinės  mokyklos direktorei Genovaitei Švalkūnienei dirbti papildomą darbą.

 
 1.  

T-12

Dėl leidimo Pagėgių savivaldybės Piktupėnų pagrindinės  mokyklos direktorei Loretai Zinovjevienei dirbti papildomą darbą.

 
 1.  

T-13

Dėl leidimo Pagėgių pradinės  mokyklos direktorei Loretai Chasijevai dirbti papildomą darbą.

 
 1.  

T-14

Dėl leidimo Pagėgių savivaldybės meno ir sporto mokyklos direktorei Evelinai Norkienei dirbti papildomą darbą.

 
 1.  

T-15

Dėl Pagėgių savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2016 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo.

 
 1.  

T-16

Dėl Pagėgių savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2017 metų sąmatos  patvirtinimo.

Pakeistas 2017 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T-192 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-16 „Dėl Pagėgių savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2017 metų sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo.“

Pakeistas 2017 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. T-154 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-16 „Dėl Pagėgių savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2017 metų sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo.

Pakeistas 2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu Nr. T-126 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo T-16 „Dėl Pagėgių savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2017 metų sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo.

 1.  

T-17

Dėl neprivatizuotinų visuomenės poreikiams naudojamų teritorijų bei sklypų prie visuomeninių pastatų sąrašo pakeitimo patikslinant vandenvietės Nr. 2 Rukų k. Stoniškių sen. Pagėgių sav. valstybės išperkamos ir neprivatizuojamos žemės plotą.

 
 1.  

T-18

Dėl žemės sklypo Rukų k., Stoniškių sen., Pagėgių sav. pripažinimo svarbiu Pagėgių savivaldybės administracijai ir prašymo priskirti prie neprivatizuojamų žemės sklypų.

 
 1.  

T-19

Dėl Pagėgių savivaldybės 2017 metų biudžeto tvirtinimo.  
1 priedas
2 priedas 
3 priedas
4 priedas
4a priedas
5 priedas
6 priedas
7 priedas
8 priedas
9 priedas 

Pakeistas 2017 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T-191„Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-19 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2017 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo (7). 
1 priedas
3 priedas
5 priedas
7 priedas
8 priedas
9 priedas Protokolo
punkto Nr.

Priimto 
sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

Pastabos

 1.  

T-20

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės administracijos  direktoriaus ir administracijos 2016 metų veiklos ataskaitai.

 
 1.  

T-21

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimo Nr. T-36 “Dėl viešame aukcione parduodamo Pagėgių savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo” pakeitimo.

 
 1.  

T-22

Dėl knygų perdavimo valdyti patikėjimo teise  Pagėgių savivaldybės ugdymo įstaigoms.

 
 1.  

T-23

Dėl turto perdavimo neatlygintinai valdyti ir naudotis pagal panaudos sutartį Pagėgių savivaldybės Lumpėnų kaimo bendruomenei.

 
 1.  

T-24

Dėl 1/8 dalies pastato − sandėlio pardavimo Laimai Meškinei.    

 
 1.  

T-25

Dėl patalpų perdavimo neatlygintinai valdyti ir naudotis pagal panaudos sutartį asociacijai „Pagėgių miesto vietos veiklos grupė“.

 
 1.  

T-26

Dėl Pagėgių  savivaldybės seniūnaičių rinkimų organizavimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

 
 1.  

T-27

Dėl Pagėgių savivaldybės seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo.

 Pripažintas netekus galios 2018 m. kovo 29d. sprendimu T-56 “Dėl Pagėgių savivaldybės seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo
 1.  

T-28

Dėl pritarimo projekto „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas Pagėgių meno ir sporto mokykloje“ paraiškos rengimui, veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui.

 
 1.  

T-29

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimo Nr. T-66 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo.

 
 1.  

T-30

Dėl Pagėgių savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Pripažintas netekusiu galios 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T-207 “Dėl Pagėgių savivaldybės biudžetinių (išskyrus švietimo) įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Pakeistas 2018 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. T-12 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T-30 „Dėl Pagėgių savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Pakeistas 2017 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T-185 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T-30 „Dėl Pagėgių savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

 1.  

T-31

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio  25 d. sprendimo Nr. T-170 „Dėl leidimo Pagėgių sav. Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos direktorei Rimai Auštrienei dirbti papildomą darbą“ pripažinimo netekus galios. 

 
 1.  

T-32

Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir vaikų skaičiaus vidurkio grupėse, bendrojo ugdymo mokyklų klasių skaičiaus ir mokinių skaičiaus vidurkio klasėse, pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas 2017 – 2018 mokslo metams, nustatymo.

Pakeistas 2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu Nr. T-130 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T-32 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir vaikų skaičiaus vidurkio grupėse, bendrojo ugdymo mokyklų klasių skaičiaus ir mokinių skaičiaus vidurkio klasėse, pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas 2017 – 2018 mokslo metams, nustatymo“ pakeitimo.

Pakeistas 2017 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T-97 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T-32 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir vaikų skaičiaus vidurkio grupėse, bendrojo ugdymo mokyklų klasių skaičiaus ir mokinių skaičiaus vidurkio klasėse, pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas 2017 – 2018 mokslo metams, nustatymo“ pakeitimo

 1.  

T-33

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės Meno ir sporto mokyklos vadovo 2016 metų veiklos ataskaitai.

 
 1.  

T-34

Dėl pritarimo Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos vadovo 2016 metų veiklos ataskaitai.

 
 1.  

T-35

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės Pagėgių lopšelio-darželio vadovo 2016 metų veiklos ataskaitai.

 
 1.  

T-36

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės Pagėgių pradinės mokyklos vadovo 2016 metų veiklos ataskaitai.

 
 1.  

T-37

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos vadovo 2016 metų veiklos ataskaitai.

 
 1.  

T-38

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės Natkiškių Zosės Petraitienės pagrindinės mokyklos vadovo 2016 metų veiklos ataskaitai.

 
 1.  

T-39

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės Piktupėnų pagrindinės mokyklos vadovo 2016 metų veiklos ataskaitai.

 
 1.  

T-40

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės Stoniškių pagrindinės mokyklos vadovo 2016 metų veiklos ataskaitai.

 
 1.  

T-41

Dėl Pagėgių savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2015 metų ataskaitos patvirtinimo.

 
 1.  

T-42

Dėl pritarimo Šilutės rajono  savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos priežiūros Pagėgių savivaldybėje 2016 metų veiklos ataskaitai.

 
 1.  

T-43

Dėl Pagėgių savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo 2016 metų ataskaitos patvirtinimo.

 
 1.  

T-44

Dėl Pagėgių savivaldybės Antikorupcinės komisijos 2016 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.

 
 1.  

T-45

Dėl Pagėgių savivaldybės 2017 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo.

 
 1.  

T-46

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T-157 „Dėl pritarimo projekto „Kraštovaizdžio apsaugos gerinimas Pagėgių savivaldybėje“ paraiškų rengimui, veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui“ pakeitimo.

 

Protokolo
punkto Nr.

Priimto 
sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

Pastabos

 1.  

T-47

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės tarybos ir mero 2016 metų veiklos ataskaitai

 
 1.  

T-48

Dėl patalpų  perdavimo valdyti patikėjimo teise UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centrui

 
 1.  

T-49

Dėl sutikimo priimti valstybės turtą

 
 1.  

T-50

Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifo 2018 metams nustatymo

 
 1.  

T-51

Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą tarifų ir lengvatų nustatymo 2017 metams

 
 1.  

T-52

Dėl žemės mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo 2018 metams

 
 1.  

T-53

Dėl pritarimo partnerystės sutarties sąlygoms, įgyvendinant projektą ,,Tauragės regiono komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“

 
 1.  

T-54

Dėl įgaliojimų suteikimo Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriui šilumos ūkio specialiojo plano koregavimui (atnaujinimui) organizuoti

 
 1.  

T-55

Dėl  Pagėgių savivaldybėje tėvų globos netekusio vaiko (-ų) socialinės globos (rūpybos)  šeimoje organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Pripažintas netekus galios 2018 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. T-100 “Dėl globos centro ir vaiko budinčio globotojo veiklos organizavimo Pagėgių savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo

Pakeistas 2017 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. T-168 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio  27 d. sprendimo Nr. T-55 ,,Dėl  Pagėgių savivaldybėje tėvų globos netekusio vaiko (-ų) socialinės globos (rūpybos)  šeimoje organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

 1.  

T-56

Dėl Pagėgių savivaldybės gyventojams socialinės priežiūros (pagalbos į namus) paslaugų organizavimo, teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo

 
 1.  

T-57

Dėl dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

 
 1.  

T-58

Dėl maksimalių trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos išlaidų finansavimo Pagėgių savivaldybės gyventojams dydžių patvirtinimo

 
 1.  

T-59

Dėl Pagėgių savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Pakeistas 2018 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. T- 17 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T-59 „Dėl Pagėgių savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 1.  

T-60

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-19 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2017 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo (1)

1 priedas
3 priedas
4 priedas
7 priedas
8 priedas
9 priedas
10 priedas 

 
 1.  

T-61

Dėl leidimo imti  ilgalaikę paskolą investiciniams projektams finansuoti 
 
Priedas 

Pakeistas 2018 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. T-92 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T-61 ,,Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą investiciniams projektams finansuoti“ pakeitimo

Priedas

Pakeistas 2017 m. lakričio 29 d. sprendimu Nr. T-171 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T-61 ,,Dėl leidimo imti  ilgalaikę paskolą investiciniams projektams finansuoti“ pakeitimo.

Priedas

Pakeistas 2018 m. gegužės 22 d. sprendimu Nr. T-61 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T-61 ,,Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą investiciniams projektams finansuoti“ pakeitimo

Priedas

 1.  

T-62

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės biudžetinių įstaigų 2016 metų finansų kontrolės būklės ataskaitai

 
 1.  

T-63

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2016 metų veiklos ataskaitai

 
 1.  

T-64

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės tarybos Etikos komisijos 2016 metų veiklos ataskaitai

 
 1.  

T-65

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės Narkotikų kontrolės komisijos 2016 metų veiklos ataskaitai

 
 1.  

T-66

Dėl Pagėgių savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2016 metų ataskaitos patvirtinimo

 
 1.  

T-67

Dėl VšĮ ,,Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centras“ vadovo mėnesinės algos kintamosios dalies nustatymo  ir 2017 metų įstaigos veiklos užduočių patvirtinimo

 
 1.  

T-68

Dėl Pagėgių savivaldybės kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo

 
 1.  

T-69

Dėl pritarimo Pagėgių vaikų globos namų vadovo  2016 metų veiklos ataskaitai

 
 1.  

T-70

Dėl pritarimo Pagėgių  palaikomojo gydymo,  slaugos ir senelių globos namų vadovo 2016 metų veiklos  ataskaitai

 
 1.  

T-71

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės Socialinių paslaugų centro vadovo  2016 metų veiklos ataskaitai

 
 1.  

T-72

Dėl pritarimo viešosios įstaigos „Pagėgių krašto turizmo informacijos centras“ vadovo 2016 metų veiklos ataskaitai

 
 1.  

T-73

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės M. Jankaus muziejaus vadovo 2016 metų veiklos ataskaitai

 
 1.  

T-74

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos  vadovo 2016 metų veiklos ataskaitai

 
 1.  

T-75

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T-81 „Dėl leidimo Pagėgių savivaldybės viešajai bibliotekai naudotis Pagėgių savivaldybės Kultūros centro patalpomis“ pakeitimo

 
 1.  

T-76

Dėl leidimo Pagėgių savivaldybės viešajai įstaigai „Sporto ir turizmo centras“ naudotis Pagėgių savivaldybės Kultūros centro patalpomis

 Pripažintas netekus galios 2017 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T-90 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios.

 1.  

T-77

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 10 d. sprendimo Nr. T-11 ,,Dėl Pagėgių savivaldybės Kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo

 

Protokolo
punkto Nr.

Priimto 
sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

Pastabos

 1.  

T-78

Dėl susirinkimų organizavimo Pagėgių savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo su priedais patvirtinimo (nauja redakcija).

 
 1.  

T-79

Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Pagėgių savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise.

 
 1.  

T-80

Dėl pritarimo paraiškos „Pagėgių ir Punsko bibliotekų ir kultūros paslaugų patrauklumo skatinimas“ rengimui, projektų veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui.

 
 1.  

T-81

Dėl pritarimo paraiškos „Bendradarbiavimo stiprinimas tvaraus gamtos išteklių valdymo srityje“ rengimui, projektų veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui.

 
 1.  

T-82

Dėl Pagėgių savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos patvirtinimo.

 
 1.  

T-83

Dėl Pagėgių savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo.

 
 1.  

T-84

Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės ,,Pagėgių komunalinis ūkis“ vadovo 2016 metų veiklos ataskaitai.

 
 1.  

T-85

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės Kultūros centro vadovo 2016 metų veiklos ataskaitai.

 
 1.  

T-86

Dėl asfaltuotinų žvyrkelių ruožų prioritetinės eilės patvirtinimo.

Priedas

 
 1.  

T-87

Dėl „Pagėgių savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimo T-14 „Dėl Pagėgių savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašo patvirtinimo“ priedo keitimo ir išdėstymo nauja redakcija“ pakeitimo.

 
 1.  

T-88

Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų skyrimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

 Papildytas 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T-197 “Dėl  Pagėgių savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 18 d. sprendimo Nr.T-88 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų skyrimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.Protokolo
punkto Nr.

Priimto 
sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

Pastabos

 1.  

T-89

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimo Nr. T-36 “Dėl viešame aukcione parduodamo Pagėgių savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo” pakeitimo.

 
 1.  

T-90

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios.

 
 1.  

T-91

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2003 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. 137 “Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo neatlygintinai naudotis pagal panaudos sutartį“ pripažinimo netekusiu galios.

 
 1.  

T-92

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2017 metų II pusmečio darbo plano patvirtinimo.

 
 1.  

T-93

Dėl Pagėgių savivaldybės 2017 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo.

 Pakeistas 2017 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. T-163 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T-93 ,,Dėl Pagėgių savivaldybės 2017 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo“ pakeitimo.
 1.  

T-94

Dėl pritarimo projekto  „Bendruomeninės kompleksinės paslaugos šeimai Pagėgių savivaldybėje“ paraiškos rengimui  ir veiklų vykdymui.

 Pakeistas 2019 m. gegužės 31 d. sprendimu Nr. T-91 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T-94 „Dėl pritarimo projekto „Bendruomeninės kompleksinės paslaugos šeimai Pagėgių savivaldybėje“ paraiškos rengimui  ir veiklų vykdymui“ pakeitimo.”
 1.  

T-95

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T-134 „Dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių aprašo tvirtinimo“ pakeitimo.

 
 1.  

T-96

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės Pagėgių pradinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo programai.

 
 1.  

T-97

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T-32 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir vaikų skaičiaus vidurkio grupėse, bendrojo ugdymo mokyklų klasių skaičiaus ir mokinių skaičiaus vidurkio klasėse, pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas 2017 – 2018 mokslo metams, nustatymo“ pakeitimo

 
 1.  

T-98

Dėl pritarimo projekto „Pagėgių sav. Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos sporto salės avarinės būklės likvidavimas“  veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui.

 
 1.  

T-99

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T-156 „Dėl pritarimo projekto „Buvusio Kristijono Donelaičio gimnazijos pastato Vilniaus g. 46, Pagėgiai, aktų salės ir vidaus laiptų paveldosaugos vertingųjų savybių sutvarkymas“ paraiškos rengimui, veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui“ pakeitimo.

 
 1.  

T-100

Dėl pritarimo projekto „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijoje“ paraiškos rengimui, veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui.

 
 1.  

T-101

Dėl pritarimo paraiškos „Mokyklų ugdymo proceso modernizavimas Pagėgių savivaldybės mokyklose“ rengimui, projekto veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui.

 
 1.  

T-102

Dėl Pagėgių savivaldybės Nevyriausybinių organizacijų ir religinių bendruomenių  rėmimo, paraiškų atrankos komisijos sudarymo, nuostatų ir darbo reglamento patvirtinimo.

 Pripažintas netekus galios 2019 m. gegužės 31 d. sprendimu Nr.T-98 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T-102 „Dėl Pagėgių savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir religinių bendruomenių rėmimo, paraiškų atrankos komisijos sudarymo, nuostatų ir darbo reglamento patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
 1.  

T-103

Dėl Pagėgių savivaldybės Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo paraiškų atrankos komisijos sudarymo, nuostatų ir darbo reglamento  patvirtinimo.

Pripažintas netekus galios 2019 m.spalio 31 d. sprendimu Nr. T-183 “Dėl Pagėgių savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų finansavimo programos tvarkos aprašo patvirtinimo.

Pakeistas 2017 m. rugpjūčio  31 d. sprendimu Nr. T-128 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T-103 „Dėl Pagėgių savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo paraiškų atrankos komisijos sudarymo, nuostatų ir darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo.

 1.  

T-104

Dėl Pagėgių savivaldybės 2017 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo.

 
 1.  

T-105

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2006 m. spalio 12 d. sprendimo Nr. T-886 ,,Dėl triukšmo prevencijos Pagėgių savivaldybės viešosiose vietose taisyklių tvirtinimo“  pakeitimo.

 
 1.  

T-106

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-19 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2017 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo (2).
 1 priedas
3 priedas
4 priedas
5 priedas
7 priedas
8 priedas
9 priedas
10 priedas 

 
 1.  

T-107

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Pagėgių savivaldybėje aprašo su priedais patvirtinimo.

Pripažintas netekusiu galios 2019 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. T-111 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T-107 „Dėl nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Pagėgių savivaldybėje aprašo su priedais patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.

Pakeistas 2018 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. T-103 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T-107 „Dėl nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Pagėgių savivaldybėje aprašo su priedais patvirtinimo“ pakeitimo

 1.  

T-108

Pagėgių savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T-191 „Dėl Pagėgių savivaldybės administracijos seniūnijų suskirstymo į seniūnaitijas“ pripažinimo netekusiu galios.

 

Protokolo
punkto Nr.

Priimto 
sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

Pastabos

 1.  

T-111

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimo Nr. T-36 „Dėl viešame aukcione parduodamo Pagėgių savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo“ pakeitimo.

 
 1.  

T-112

Dėl patalpų perdavimo neatlygintinai valdyti ir naudotis pagal panaudos sutartį Pagėgių savivaldybės Kentrių kaimo bendruomenei.

 
 1.  

T-113

Dėl patalpų suteikimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai „Sudoku“.

 
 1.  

T-114

Dėl leidimo Pagėgių pradinės  mokyklos direktorei Loretai Chasijevai dirbti papildomą darbą.

 
 1.  

T-115

Dėl leidimo Pagėgių savivaldybės Meno ir sporto mokyklos direktorei Evelinai Norkienei dirbti papildomą darbą.

 
 1.  

T-116

Dėl leidimo Pagėgių savivaldybės Natkiškių Zosės Petraitienės pagrindinės  mokyklos direktorei Genovaitei Švalkūnienei dirbti papildomą darbą.

 
 1.  

T-117

Dėl leidimo Pagėgių savivaldybės Piktupėnų pagrindinės  mokyklos direktorei Loretai Zinovjevienei dirbti papildomą darbą.

 
 1.  

T-118

Dėl leidimo Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos direktoriui Vaclovui Navickui dirbti papildomą darbą.

 
 1.  

T-119

Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų vadovų tarnybinių atlyginimų.

 
 1.  

T-120

Dėl Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos nuostatų patvirtinimo.

 Pripažintas netekus galios 2018 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T-31 “Dėl Vydūno vardo suteikimo Pagėgių savivaldybės viešajai bibliotekai ir Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos nuostatų patvirtinimo
 1.  

T-121

Dėl Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo

 
 1.  

T-122

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 14 d. sprendimo Nr. T-99 „Dėl Pagėgių savivaldybės uždarosios akcinės bendrovės „Pagėgių komunalinis ūkis“ stebėtojų tarybos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo.

 Pripažintas netekus galios 2019 m. lapkričio 28 d. sprendimu Nr. T-190 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 14 d. sprendimo Nr. T-99 „Dėl Pagėgių savivaldybės uždarosios akcinės bendrovės „Pagėgių komunalinis ūkis“ stebėtojų tarybos sudėties patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
 1.  

T-123

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-19 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2017 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo (3). 
1 priedas
3 priedas
7 priedas
9 priedas 

 
 1.  

T-124

Dėl Pagėgių savivaldybės 2016 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
1 priedas 
2 priedas 

 
 1.  

T-125

Dėl Pagėgių savivaldybės 2016 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. 
Priedas 

 
 1.  

T-126

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo T-16 „Dėl Pagėgių savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2017 metų sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo.

 
 1.  

T-127

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T-204 ,,Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pagėgių komunalinis ūkis“  2015 – 2018 metų veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.
Priedas

 
 1.  

T-128

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T-103 „Dėl Pagėgių savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo paraiškų atrankos komisijos sudarymo, nuostatų ir darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo.

 Pripažintas netekus galios 2019 m.spalio 31 d. sprendimu Nr. T-183 “Dėl Pagėgių savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų finansavimo programos tvarkos aprašo patvirtinimo.
 1.  

T-129

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-231 „Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų etatų (išskyrus pedagogus), finansuojamų iš savivaldybės biudžeto, skaičiaus nustatymo“ pakeitimo.

 Pripažintas netekus galios 2019 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. T-110Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-232 „Dėl Pagėgių savivaldybės mokyklų pedagoginių pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 1.  

T-130

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T-32 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir vaikų skaičiaus vidurkio grupėse, bendrojo ugdymo mokyklų klasių skaičiaus ir mokinių skaičiaus vidurkio klasėse, pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas 2017 – 2018 mokslo metams, nustatymo“ pakeitimo.

 2 dienos sprendimų sąrašas

Protokolo
punkto Nr.
Priimto
sprendimo Nr.
Svarstytų klausimų turinysPastabos
 1.  

T-131

Dėl mokyklinio autobuso perėmimo iš  Pagėgių savivaldybės Stoniškių pagrindinės mokyklos ir perdavimo Pagėgių savivaldybės pradinei mokyklai. 
 1.  

T-132

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 9 d. sprendimo Nr. T-156 „Dėl parduodamų Pagėgių savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo” pakeitimo. 
 1.  

T-133

Dėl buto pardavimo Nijolei Šertvytienei. 
 1.  

T-134

Dėl patalpų perdavimo neatlygintinai valdyti ir naudotis pagal panaudos sutartį Pagėgių savivaldybės Kentrių kaimo bendruomenei. 
 1.  

T-135

Dėl automobilio „Peugeot 307“ perėmimo iš Pagėgių savivaldybės socialinių paslaugų centro. 
 1.  

T-136

Dėl knygų perdavimo valdyti patikėjimo teise Pagėgių savivaldybės ugdymo įstaigoms. 
 1.  

T-137

Dėl gyvenamųjų patalpų pirkimo Pagėgių mieste.

 
 1.  

T-138

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2008 m. gegužės 8 d. sprendimo Nr. T-331 ,,Dėl  naujų abonentų, išskyrus vartotojus, prijungimo prie viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros įmokos nustatymo“ panaikinimo. 
 1.  

T-139

Dėl 2017 – 2018 m. šildymo sezono vidutinių kuro kainų, taikomų kompensacijoms apskaičiuoti, patvirtinimo. 
 1.  

T-140

Dėl formaliojo švietimo programų vykdymo. 
 1.  

T-141

Dėl Pagėgių sav. Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos vidaus struktūros pertvarkos. Pripažintas netekusiu galios 2019 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. T-108 “Dėl Pagėgių sav. Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos vidaus struktūros pertvarkymo ir Pagėgių sav. Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos nuostatų patvirtinimo
 1.  

T-142

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-19 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2017 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo (4).
Priedas 1
Priedas 3 
Priedas 5
Priedas 7
Priedas 8
 
 1.  

T-143

Dėl Pagėgių savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo. Pripažintas netekus galios 2018 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. T-87 “Dėl Pagėgių savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo
 1.  

T-144

 Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo.

Pakeistas 2018 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. T-1 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 2 d. sprendimo Nr. T-144 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo.“

Pakeistas 2018 m. gegužės 22 d. sprendimu Nr. T-83 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 2 d. sprendimo Nr. T-144 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

26 dienos sprendimų sąrašas

Protokolo
punkto Nr.

Priimto 
sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

Pastabos

 1.  

T-145

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2005 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T-590 „Dėl Rukų medicinos punkto perkėlimo ir panaudos sutarties sudarymo su VšĮ Pirminės sveikatos priežiūros centru“ pakeitimo.

 
 1.  

T-146

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 23 d. sprendimo Nr. T-166 „Dėl Pagėgių savivaldybės privatizavimo komisijos sudėties, komisijos darbo nuostatų ir privatizavimo fondo lėšų naudojimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo.

 
 1.  

T-147

Dėl fiksuoto pajamų mokesčio, mokamo už pajamas, gautas iš veiklos, kuria verčiamasi turint verslo liudijimus, dydžių ir lengvatų nustatymo 2018 metams.

 
 1.  

T-148

Dėl Pagėgių savivaldybės 2018 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo.

 
 1.  

T-149

Dėl specialiosios pedagoginės, socialinės pedagoginės ir psichologinės pagalbos teikimo Pagėgių savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo.

 
 1.  

T-150

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T-14 „Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų pareigybių, finansuojamų iš mokinio krepšelio lėšų, normatyvų patvirtinimo“ pakeitimo.

 
 1.  

T-151

Dėl Pagėgių savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo.

 
 1.  

T-152

Dėl renginių organizavimo Pagėgių savivaldybės viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo.

 
 1.  

T-153

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T-127 „Dėl Pagėgių savivaldybės antikorupcinės komisijos sudarymo ir veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.

 
 1.  

T-154

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-16 „Dėl Pagėgių savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2017 metų sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo.

 
 1.  

T-155

Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Pagėgių savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

 
 1.  

T-156

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-19 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2017 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo (5).

1 priedas
3 priedas
4 priedas
5 priedas
7 priedas
8 priedas
9 priedas
10 priedas 

 
 1.  

T-157

Dėl Pagėgių savivaldybės lankytinų vietų, neįtrauktų į kultūros vertybių registrą,  sąrašo patvirtinimo.

 
 1.  

T-158

Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšoms (dotacijai) gauti.

 

Protokolo
punkto Nr.

Priimto 
sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

Pastabos

 1.  

T-159

Dėl pritarimo teikti projekto „Galimybė gyventi kitaip!“  paraišką,  pagal  2014−2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos  8 prioriteto  „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-413 „Socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“

 
 1.  

T-160

Dėl turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Pagėgių savivaldybės ugdymo įstaigoms

 Pakeistas 2018 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T-50 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T-160 „Dėl turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Pagėgių savivaldybės ugdymo įstaigoms“ pakeitimo
 1.  

T-161

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2006 m. gruodžio 14 d. sprendimo Nr. T-914 „Dėl patalpų perdavimo civilinės ir priešgaisrinės saugos tarnybai“ pripažinimo netekusiu galios.

 
 1.  

T-162

Dėl lėšų skyrimo.

 
 1.  

T-163

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T-93 ,,Dėl Pagėgių savivaldybės 2017 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo“ pakeitimo.

 
 1.  

T-164

Dėl Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namų maitinimo  išlaidų, išlaidų medikamentams, patalynei ir aprangai finansinių normatyvų patvirtinimo.

 
 1.  

T-165

Dėl biudžetinės įstaigos Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namų teikiamų socialinės globos paslaugų kainų patvirtinimo

 
 1.  

T-166

Dėl Pagėgių savivaldybės seniūnijų, savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų teikiamos patalpų šildymo paslaugos kainos nustatymo.

 
 1.  

T-167

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T-199 ,,Dėl pagalbos pinigų šeimoms, globojančioms be tėvų globos likusius vaikus, skyrimo ir panaudojimo kontrolės tvarkos Pagėgių savivaldybėje aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

 
 1.  

T-168

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio  27 d. sprendimo Nr. T-55 ,,Dėl  Pagėgių savivaldybėje tėvų globos netekusio vaiko (-ų) socialinės globos (rūpybos)  šeimoje organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

 
 1.  

T-169

Dėl pritarimo bendruomeninių vaikų globos namų  Pagėgių savivaldybėje  įkūrimui.

 
 1.  

T-170

Dėl visuomenės sveikatos priežiūros veiklos Pagėgių savivaldybėje 2018 metų programos patvirtinimo.

 
 1.  

T-171

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T-61 ,,Dėl leidimo imti  ilgalaikę paskolą investiciniams projektams finansuoti“ pakeitimo.

Priedas

 
 1.  

T-172

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-19 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2017 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo (6).

1 priedas
3 priedas
4 priedas
5 priedas 
7 priedas
8 priedas
9 priedas 

 
 1.  

T-173

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. T-75 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos kontrolės komiteto sudarymo“ pakeitimo

 
 1.  

T-174

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. T-73 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos socialinių reikalų ir teisėtvarkos komiteto sudarymo“ pakeitimo

 
 1.  

T-175

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T-210 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos etikos komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.

 
 1.  

T-176

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. T-76 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos etikos komisijos sudarymo“ pakeitimo.

 
 1.  

T-177

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T-127„Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos antikorupcinės komisijos sudarymo ir veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.

 
 1.  

T-178

Dėl Pagėgių savivaldybės susisiekimo infrastruktūros tobulinimo per miestus ir gyvenvietes prie (ant) valstybinės reikšmės kelių prioritetų sąrašo patvirtinimo.   

Priedas

 
Protokolo
punkto Nr.

Priimto 
sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

Pastabos

 1.  

T-179

Dėl turto nurašymo iš Pagėgių savivaldybės Pagėgių pradinės mokyklos buhalterinės apskaitos ir jo perdavimo Pagėgių savivaldybės Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namams

 
 1.  

T-180

Dėl knygų perdavimo valdyti patikėjimo teise  Pagėgių savivaldybės ugdymo įstaigoms

 
 1.  

T-181

Dėl gyvenamojo namo su žemės sklypu pirkimo

 
 1.  

T-182

Dėl delegavimo į Klaipėdos teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą

 
 1.  

T-183

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T-128 „Dėl Pagėgių savivaldybės visuomeninių administracinių ginčų komisijos sudarymo ir komisijos nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

 
 1.  

T-184

Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties sudarymui

 
 1.  

T-185

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T-30 „Dėl Pagėgių savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 Pripažintas netekusiu galios 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T-207 “Dėl Pagėgių savivaldybės biudžetinių (išskyrus švietimo) įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 1.  

T-186

Dėl Pagėgių savivaldybės Pagėgių lopšelyje-darželyje dirbančių pedagoginių darbuotojų etatų, finansuojamų iš Pagėgių savivaldybės biudžeto, skaičiaus nustatymo

 
 1.  

T-187

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T-11 „Dėl kompleksiškai teikiamos  švietimo pagalbos, socialinės paramos, sveikatos priežiūros paslaugų Pagėgių savivaldybės teritorijoje gyvenantiems ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams ir tėvams (globėjams) tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.

 
 1.  

T-188

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-231 „Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų etatų (išskyrus pedagogus), finansuojamų iš savivaldybės biudžeto, skaičiaus nustatymo“ pakeitimo.

 Pripažintas netekus galios 2019 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. T-110Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-232 „Dėl Pagėgių savivaldybės mokyklų pedagoginių pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 1.  

T-189

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30  d. sprendimo Nr. T-129 ,,Dėl viešosios įstaigos ,,Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centras“ stebėtojų tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.

 
 1.  

T-190

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2018 metų I pusmečio darbo plano patvirtinimo.

 
 1.  

T-191

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-19 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2017 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo (7).  
1 priedas
3 priedas
5 priedas
7 priedas
8 priedas
9 priedas 

 
 1.  

T-192

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-16 „Dėl Pagėgių savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2017 metų sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo.

 
 1.  

T-193

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2018 metų veiklos programos patvirtinimo.

 

2016

Protokolo punkto Nr. Priimto sprendimo Nr. Svarstytų klausimų turinys Pastabos

T-1

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2016 metų I pusmečio darbo plano patvirtinimo.

T-2

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2015 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.

T-3

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2016 metų veiklos programos patvirtinimo.

T-4

Dėl turto perėmimo Pagėgių savivaldybės nuosavybėn.  Papildytas 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu Nr. T-158 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T-4 „Dėl turto perėmimo Pagėgių savivaldybės nuosavybėn” papildymo.

T-5

Dėl sutikimo priimti valstybės turtą.

T-6

Dėl miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis ir kompensavimo už miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis.

T-7

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 9 d. sprendimo Nr. T-171 „Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų vadovų tarnybinių atlyginimų“ pakeitimo.

T-8

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 9 d. sprendimo Nr. T-172 „Dėl leidimo Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos direktoriui Vaclovui Navickui dirbti papildomą darbą” pakeitimo.

T-9

Dėl Pagėgių savivaldybė tarybos 2015 m. rugsėjo 9 d. sprendimo Nr. T-173 „Dėl leidimo Pagėgių savivaldybės Natkiškių Zosės Petraitienės pagrindinės mokyklos direktorei Genovaitei Švalkūnienei dirbti papildomą darbą” pakeitimo.

T-10

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 9 d. sprendimo Nr. T-174 „Dėl leidimo Pagėgių savivaldybės Meno ir sporto mokyklos direktorei Evelinai Norkienei dirbti papildomą darbą ” pakeitimo.

T-11

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 9 d. sprendimo Nr. T-175 „Dėl leidimo Pagėgių savivaldybės Pagėgių pradinės mokyklos direktorei Loretai Chasijevai dirbti papildomą darbą“ pakeitimo.

T-12

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 9 d. sprendimo Nr. T-176 „Dėl leidimo Pagėgių sav. Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos direktorei Rimai Auštrienei dirbti papildomą darbą” pakeitimo.

T-13

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 9 d. sprendimo Nr. T-177 „Dėl leidimo Pagėgių savivaldybės Piktupėnų pagrindinės mokyklos direktorei Loretai Zinovjevienei dirbti papildomą darbą” pakeitimo.

T-14

Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų pareigybių, finansuojamų iš mokinio krepšelio lėšų,  normatyvų patvirtinimo.  Pakeistas 2017 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. T-150 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T-14 „Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų pareigybių, finansuojamų iš mokinio krepšelio lėšų, normatyvų patvirtinimo“ pakeitimo.

T-15

Dėl Pagėgių savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo 2016 m. tvarkos patvirtinimo. Pripažintas netekus galios 2017 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. T-59 “Dėl Pagėgių savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo” Pakeistas 2016 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. T-94 ” Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T-15 „Dėl Pagėgių savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo 2016 m. tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo.

T-16

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimo Nr. T-66 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ priedo pakeitimo.

T-17

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T-210 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos etikos komisijos nuostatų patvirtinimo“ priedo pakeitimo.

T-18

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. T-76 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos etikos komisijos sudarymo“ pakeitimo ir papildymo.

T-19

Dėl Pagėgių savivaldybės apdovanojimų komisijos pirmininko skyrimo.

T-20

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. T-238 „Dėl Pagėgių savivaldybės priešgaisrinės tarnybos įsteigimo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.

T-21

Dėl biudžetinės įstaigos Pagėgių savivaldybės M. Jankaus muziejaus didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo

T-22

Dėl biudžetinės įstaigos M. Jankaus muziejaus teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo.

T-23

Dėl bendrojo finansavimo skyrimo asociacijai „Pagėgių miesto vietos veiklos grupė“ vietos plėtros 2014-2020 m. strategijai įgyvendinti.

T-24

Dėl Pagėgių savivaldybės paskolų refinansavimo.

T-25

Dėl pritarimo projektui ,,Pagėgių savivaldybės Šilgalių k. V. Nausėdų-Plaušvarių polderių ir juose esančių melioracijos įrenginių rekonstrukcija“ įgyvendinti.

T-26

Dėl Pagėgių savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių sudarymo, įgyvendinimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo. Pakeistas 2018 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T-46 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T-26 ,,Dėl Pagėgių savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių sudarymo, įgyvendinimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

T-27

Dėl Pagėgių savivaldybės biudžetinės įstaigos Pagėgių socialinių paslaugų centro pareigybių skaičiaus nustatymo patvirtinimo.  Pripažintas netekus galios 2017 m.sausio 26 d. sprendimu Nr. T-6 “Dėl Pagėgių savivaldybės Socialinių paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo.

T-28

 Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T-66  „Dėl Pagėgių savivaldybės socialinių paslaugų centro nuostatų patvirtinimo nauja redakcija“ priedo pakeitimo.

T-29

Dėl pritarimo projekto „Socialinio būsto fondo plėtra Pagėgių savivaldybėje“ paraiškos rengimui, veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui.

T-30

Dėl pritarimo projekto „Apleistos teritorijos už kultūros centro Pagėgių mieste konversija ir pritaikymas rekreaciniams, poilsio ir sveikatinimo poreikiams“ ir projekto ,,Pagėgių miesto turgaus aikštės įrengimas ir jos prieigų sutvarkymas“ paraiškų rengimui, veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui. Pakeistas 2017 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T-7 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T-30 „Dėl „Apleistos teritorijos už kultūros centro Pagėgių mieste konversija ir pritaikymas rekreaciniams, poilsio ir sveikatinimo poreikiams“ ir projekto ,,Pagėgių miesto turgaus aikštės įrengimas ir jos prieigų sutvarkymas“ paraiškų rengimui, veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui“ pakeitimo.

T-31

Dėl pritarimo projekto „Pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas prie Jaunimo ir Rambyno gatvių Pagėgiuose“ paraiškos rengimui, veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui.

T-32

Dėl pritarimo projekto „Jaunimo ir Rambyno gatvių Pagėgiuose rekonstravimas, tobulinant važiuojamosios dalies dangą ir įrengiant apšvietimą“ paraiškos rengimui, veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui.  

T-33

Dėl pritarimo projekto ,,Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Pagėgių savivaldybėje (Natkiškiuose, Piktupėnuose)“ įgyvendinimui.

4 dienos sprendimų sąrašas

Protokolo
punkto Nr.
Priimto
sprendimo Nr.
Svarstytų klausimų turinys
 1.  

T-34

Dėl Pagėgių garbės piliečio vardo suteikimo ir apdovanojimo Pagėgių garbės piliečio ženklu.

18 dienos sprendimų sąrašas

Protokolo
punkto Nr.

Priimto 
sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

Pastabos

 1.  

T-35

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos Etikos komisijos pirmininko skyrimo.

 
 1.  

T-36

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T-38 „Dėl Pagėgių savivaldybės kultūros centro kultūros ir meno darbuotojų antrojo atestavimo etapo nuolatinės atestavimo komisijos sudarymo“ pakeitimo.

 Pakeistas 2016 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. T-117 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-36 „Dėl Pagėgių savivaldybės kultūros centro kultūros ir meno darbuotojų antrojo atestavimo etapo nuolatinės atestavimo komisijos sudarymo“ pakeitimo.
 1.  

T-37

Dėl Pagėgių savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) priežiūros ir plėtros programos 2016 − 2018 metams patvirtinimo.

 
 1.  

T-38

Dėl turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Pagėgių savivaldybės viešajai bibliotekai.

 
 1.  

T-39

Dėl viešame aukcione parduodamo Pagėgių savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo pakeitimo.

 
 1.  

T-40

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 9 d. sprendimo Nr. T-156 „Dėl parduodamų Pagėgių savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo” pakeitimo.

 
 1.  

T-41

Dėl Pagėgių savivaldybės 2016 − 2018 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo. 
Pagėgių savivaldybės 2016-2018 metų strateginis veiklos planas
Priedai 

Pakeistas 2018 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. T-18 „ Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-41 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2016 – 2018 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.

Papildytas 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu Nr. T-152 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-41 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2016 − 2018 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ papildymo.

 1.  

T-42

Dėl Pagėgių savivaldybės 2016 metų biudžeto tvirtinimo.
1 priedas
2 priedas
3 priedas
4 priedas
4a priedas
5 priedas
6 priedas
7 priedas
8 priedas
9 priedas 
10 priedas 

Pakeistas 2016 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. T-114 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-42 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2016 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo (2).

1 priedas
3 priedas
4 priedas
5 priedas
6 priedas 

Pakeistas 2016 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr. T-213 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-42 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2016 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo (8)“

1 priedas
2 priedas
3 priedas
4 priedas
5 priedas 

8 priedas
9 priedas

Pakeistas 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T-230 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-42 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2016 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo (9)“

1 priedas
3 priedas
4 priedas
5 priedas
6 priedas

 1.  

T-43

Dėl Pagėgių savivaldybės 2016–2018 metų korupcijos prevencijos programos ir priemonių įgyvendinimo plano patvirtinimo.

 Pripažintas netekusiu galios 2019 m. liepos 25 d. sprendimu Nr. T-127 “Dėl Pagėgių savivaldybės 2019–2021 metų korupcijos prevencijos  programos ir priemonių įgyvendinimo plano patvirtinimo.
 1.  

T-44

Dėl Pagėgių savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2015 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo.

 
 1.  

T-45

Dėl Pagėgių savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2016 metų sąmatos patvirtinimo.

 
 1.  

T-46

Dėl Pagėgių savivaldybės turto investavimo ir UAB „Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro“ įstatinio kapitalo padidinimo.

 
 1.  

T-47

Dėl Pagėgių savivaldybės finansinio turto investavimo į uždarąją akcinę bendrovę ,,Pagėgių komunalinis ūkis“.

 

Protokolo
punkto Nr.

Priimto 
sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

Pastabos

 1.  

T-48

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės administracijos  direktoriaus ir administracijos 2015 metų veiklos ataskaitai.

 
 1.  

T-49

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą.

 
 1.  

T-50

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 9 d. sprendimo Nr. T-156 „Dėl parduodamų Pagėgių savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo” papildymo.

 
 1.  

T-51

Dėl viešame aukcione parduodamo Pagėgių savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo papildymo.

 
 1.  

T-52

Dėl korupcijos prevencijos ir kontrolės Pagėgių savivaldybės kontroliuojamose įstaigose, įmonėse ir organizacijose bei viešųjų ir biudžetinių įstaigų, kurių vienas iš steigėjų yra savivaldybės institucija, užtikrinimo.

 
 1.  

T-53

Dėl Pagėgių savivaldybės Antikorupcinės komisijos 2015 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.

 
 1.  

T-54

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės Pagėgių pradinės mokyklos vadovo 2015 metų veiklos ataskaitai.

 
 1.  

T-55

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės Stoniškių pagrindinės mokyklos vadovo 2015 metų veiklos ataskaitai.

 
 1.  

T-56

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės Piktupėnų pagrindinės mokyklos vadovo 2015 metų veiklos ataskaitai.

 
 1.  

T-57

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės Natkiškių Zosės Petraitienės pagrindinės mokyklos vadovo 2015 metų veiklos ataskaitai.

 
 1.  

T-58

Dėl pritarimo Pagėgių sav. Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos vadovo 2015 metų veiklos ataskaitai.

 
 1.  

T-59

Dėl pritarimo Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos vadovo 2015 metų veiklos ataskaitai.

 
 1.  

T-60

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės Meno ir sporto mokyklos vadovo 2015 metų veiklos ataskaitai.

 
 1.  

T-61

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės Pagėgių lopšelio − darželio vadovo 2015 metų veiklos ataskaitai.

 
 1.  

T-62

Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir vaikų skaičiaus vidurkio grupėse, bendrojo ugdymo mokyklų klasių skaičiaus ir mokinių skaičiaus vidurkio klasėse, pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas 2016 – 2017 mokslo metams, nustatymo.

 Pakeistas 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. T- 194 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T-62 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir vaikų skaičiaus vidurkio grupėse, bendrojo ugdymo mokyklų klasių skaičiaus ir mokinių skaičiaus vidurkio klasėse, pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas 2016 – 2017 mokslo metams, nustatymo“ pakeitimo.
 1.  

T-63

Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Pakeistas 2016 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. T-111 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T- 63 ,,Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

 1.  

T-64

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-42 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2016 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo (1).

1 priedas
3 priedas
4 priedas
5 priedas 

 
 1.  

T-65

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 19 d. sprendimo Nr. T-114 ,,Dėl Pagėgių savivaldybės mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių ir mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais taisyklių patvirtinimo“ punktų pripažinimo netekusiais galios ir pakeitimo. 

Priedai

 
 1.  

T-66

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. T-77 „Dėl Administracinės komisijos prie Pagėgių savivaldybės tarybos sudarymo“ pripažinimo netekus galios.

 
 1.  

T-67

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimo Nr. T-66 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ priedo pakeitimo.

 
 1.  

T-68

Dėl Pagėgių savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuostatų patvirtinimo.

 
 1.  

T-69

Dėl Pagėgių savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo 2015 metų ataskaitos patvirtinimo.

 
 1.  

T-70

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2014 metų ataskaitai.

 
 1.  

T-71

Dėl pritarimo Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos priežiūros Pagėgių savivaldybėje 2015 metų veiklos ataskaitai.

 
 1.  

T-72

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos vadovo 2015 metų veiklos ataskaitai.

 
 1.  

T-73

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės Kultūros centro vadovo 2015 metų veiklos ataskaitai.

 
 1.  

T-74

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės M. Jankaus muziejaus vadovo 2015 metų veiklos ataskaitai.

 
 1.  

T-75

Dėl Pagėgių savivaldybės gyventojų telkimo visuomenei naudingai veiklai atlikti tvarkos aprašo patvirtinimo.

 
 1.  

T-76

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-760 „Dėl kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams ir jos skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

 
 1.  

T-77

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namų vadovo 2015 metų veiklos ataskaitai.

 
 1.  

T-78

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės Socialinių paslaugų centro  vadovo 2015 metų veiklos ataskaitai.

 
 1.  

T-79

Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Gudų kaime, Pagėgių seniūnijoje, Pagėgių savivaldybėje.

 
 1.  

T-80

Dėl biudžetinės įstaigos Pagėgių savivaldybės Socialinių paslaugų centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo.

 Pripažintas netekus galios 2018 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. T-13 “Dėl biudžetinės įstaigos Pagėgių savivaldybės Socialinių paslaugų centro teikiamų socialinės priežiūros paslaugų kainų nustatymo.
 1.  

T-81

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2015 metų veiklos ataskaitai.

 
 1.  

T-82

Dėl Tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo Pagėgių savivaldybės biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo.

 
 1.  

T-83

Dėl Tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo Pagėgių savivaldybės viešosiose įstaigose taisyklių patvirtinimo.

 
 1.  

T-84

Dėl Pagėgių savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo programos komisijos sudarymo, nuostatų ir lėšų naudojimo taisyklių patvirtinimo.

 Pripažintas netekus galios 2017 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T-103 “Dėl Pagėgių savivaldybės Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo paraiškų atrankos komisijos sudarymo, nuostatų ir darbo reglamento  patvirtinimo.

Protokolo
punkto Nr.

Priimto 
sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

Pastabos

 1.  

T-85

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės tarybos ir mero 2015 metų veiklos ataskaitai.

 
 1.  

T-86

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-14 ,,Dėl Pagėgių savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašo patvirtinimo“ priedo keitimo ir išdėstymo nauja redakcija.
Priedas 

 
 1.  

T-87

Dėl pritarimo projekto „Administracinių paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Tauragės regiono savivaldybėse“ rengimui ir teikimui.

 
 1.  

T-88

Dėl  pritarimo projekto „Teikiamų socialinių paslaugų gebėjimų stiprinimas, kokybės ir prieinamumo gerinimas Pagėgių ir Punsko pasienio regione” bendradarbiavimo sutarties pasirašymui su Lenkijos Respublikos Punsko valsčiaus savivaldybe.

 
 1.  

T-89

Dėl pritarimo paraiškos „Teikiamų socialinių paslaugų gebėjimų stiprinimas, kokybės ir prieinamumo gerinimas Pagėgių ir Punsko pasienio regione” rengimui, projektų veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui.

Pakeistas 2016 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T-127 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T-89 „Dėl pritarimo paraiškos „Teikiamų socialinių paslaugų gebėjimų stiprinimas, kokybės ir prieinamumo gerinimas Pagėgių ir Punsko pasienio regione” rengimui, projektų veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui” pakeitimo.

 1.  

T-90

Dėl prioritetinių projektų, teikiamų Valstybės investicijų 2016−2018 metų programai, sąrašo patvirtinimo. 
Priedas 

 
 1.  

T-91

Dėl atstovo delegavimo į Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavimus.

 
 1.  

T-92

Dėl atstovavimo asociacijos „Tauragės apskrities Ternopolio (Ukrainos) bičiulių bendrija“ veikloje.

 
 1.  

T-93

Dėl Pagėgių savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo  plano patvirtinimo.

 
 1.  

T-94

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T-15 „Dėl Pagėgių savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo 2016 m. tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo.

 
 1.  

T-95

Dėl turto pripažinimo nereikalingu, netinkamu (negalimu) naudoti, nurašymo ir likvidavimo.

 
 1.  

T-96

Dėl  ¼ dalies pagalbinio ūkio paskirties pastato −tvarto pardavimo.

 
 1.  

T-97

Dėl turto perdavimo Pagėgių savivaldybės UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“.

 
 1.  

T-98

Dėl Pagėgių savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo.

 Pripažintas netekusiu galios 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T-194 “Dėl  Pagėgių savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo.
 1.  

T-99

Dėl Pagėgių savivaldybės 2016 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo.

 
 1.  

T-100

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės Pagėgių vaikų globos namų  vadovo 2015 metų veiklos ataskaitai.

 
 1.  

T-101

Dėl Pagėgių  savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2015 metų ataskaitos patvirtinimo.

 
 1.  

T-102

Dėl pritarimo viešosios įstaigos „Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centras“ vadovo 2015 metų veiklos ataskaitai.

 
 1.  

T-103

Dėl VšĮ ,,Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centras“ vadovo mėnesinės algos kintamosios dalies nustatymo  ir 2016 metų įstaigos veiklos užduočių patvirtinimo.

 
 1.  

T-104

Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės ,,Pagėgių komunalinis ūkis“ vadovo 2015 metų veiklos ataskaitai.

 
 1.  

T-105

Dėl pritarimo viešosios įstaigos „Pagėgių krašto turizmo informacijos centras“ vadovo 2015 metų veiklos ataskaitai.

 
 1.  

T-106

Dėl viešosios įstaigos ,,Pagėgių krašto turizmo informacijos centras“ teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo.

Pakeistas 2018 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. T-94 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T-106 ,,Dėl viešosios įstaigos ,,Pagėgių krašto turizmo informacijos centras“ teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo
 1.  

T-107

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 10 d. sprendimo Nr. T-11 ,,Dėl Pagėgių savivaldybės Kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo.

 
 1.  

T-108

Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą tarifų ir lengvatų nustatymo 2016 metams.

 
 1.  

T-109

Dėl žemės mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo 2017 metams

 
 1.  

T-110

Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifo 2017 metams nustatymo

 
 1.  

T-111

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T- 63 ,,Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

 
 1.  

T-112

Dėl trumpalaikės paskolos ėmimo iš Lietuvos Respublikos Valstybės biudžeto.

 
 1.  

T-113

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės biudžetinių įstaigų 2015 metų finansų kontrolės būklės ataskaitai.

 
 1.  

T-114

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-42 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2016 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo (2).
1 priedas
3 priedas
4 priedas
5 priedas
6 priedas 

 
 1.  

T-115

Dėl žemės sklypo pripažinimo svarbiu Kentrių kaimo bendruomenei ir prašymo jį priskirti prie neprivatizuojamų žemės sklypų.

 
 1.  

T-116

Dėl žemės sklypo pripažinimo svarbiu Lumpėnų kaimo bendruomenei ir prašymo jį priskirti prie neprivatizuojamų žemės sklypų.

 
 1.  

T-117

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-36 „Dėl Pagėgių savivaldybės kultūros centro kultūros ir meno darbuotojų antrojo atestavimo etapo nuolatinės atestavimo komisijos sudarymo“ pakeitimo.

 

Protokolo
punkto Nr.

Priimto 
sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

Pastabos

 1.  

T-118

Dėl Pagėgių savivaldybės 2016 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo.

 
 1.  

T-119

Dėl keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio (priemiestinio) susisiekimo maršrutais tarifų nustatymo.

 
 1.  

T120

Dėl knygų perdavimo valdyti patikėjimo teise Pagėgių savivaldybės ugdymo įstaigoms.

 
 1.  

T-121

Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu, netinkamu (negalimu) naudoti, nurašymo ir likvidavimo.

 
 1.  

T-122

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T-194 „Dėl  dalies pastato – sandėlio, esančio Vilniaus g. 38, Pagėgių mieste, pardavimo Skaistei Kedeckienei“ pakeitimo.

 
 1.  

T-123

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2004 m. balandžio 1 d. sprendimo Nr. 278 „Dėl leidimo nuomoti negyvenamąsias patalpas“ pripažinimo netekusiu galios.

 
 1.  

T-124

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2003 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. 121 „Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo neatlygintinai naudotis pagal panaudos sutartį“ pripažinimo netekusiu galios.

 
 1.  

T-125

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-42 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2016 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo (3).

1 priedas
3 priedas
4 priedas
5 priedas
6 priedas
8 priedas

 
 1.  

T-126

Dėl Pagėgių savivaldybės paskolų refinansavimo.

 
 1.  

T-127

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T-89 „Dėl pritarimo paraiškos „Teikiamų socialinių paslaugų gebėjimų stiprinimas, kokybės ir prieinamumo gerinimas Pagėgių ir Punsko pasienio regione” rengimui, projektų veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui” pakeitimo.

 Protokolo
punkto Nr.

Priimto 
sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

Pastabos

 1.  

T-128

Dėl Pagėgių savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašo sudarymo ir skelbimo savivaldybės interneto svetainėje tvarkos aprašo patvirtinimo.

 
 1.  

T-129

Dėl pagalbos globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams paslaugų teikimo Pagėgių savivaldybės Socialinių paslaugų centre  tvarkos aprašo patvirtinimo.

 
 1.  

T-130

Dėl Pagėgių savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo (nauja redakcija).

Pripažintas netekus galios 2017 m. spalio 2 d. sprendimu Nr. T-143 “Dėl Pagėgių savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo. “

 1.  

T-131

Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Pagėgių savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise.

 
 

T-132

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2002 m. rugpjūčio 22 d. sprendimo Nr. 358 „Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo neatlygintinai naudotis pagal panaudos sutartį (Sodrai)“ pripažinimo netekusiu galios.

 
 1.  

T-133

Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu, netinkamu (negalimu) naudoti, nurašymo ir likvidavimo.

 
 1.  

T-134

Dėl turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Pagėgių savivaldybės Pagėgių priešgaisrinei tarnybai.

 
 1.  

T-135

Dėl sutikimo priimti savivaldybės nuosavybėn turtą iš uždarosios akcinės bendrovės „Ecoservice”.

 
 1.  

T-136

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-42 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2016 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo (4). 
1 priedas
3 priedas
4 priedas
5 priedas 

 
 1.  

T-137

Dėl pritarimo projekto „Kultūros paveldo apsauga ir propagavimas bei turizmo formų plėtra Pagėgių ir Punsko regionuose“ veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui.

 
 1.  

T-138

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. T-138 patvirtinto Pagėgių savivaldybės 2011−2021 metų strateginio plėtros plano priemonių plano papildymo. 
Priedas 

 
 1.  

T-139

Dėl pritarimo projekto ,,Mokiniams pritaikytų gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos tyrimų ir eksperimentinės veiklos atviros prieigos centrų (STEAM APC) sukūrimas“ veiklai

 
 1.  

T-140

Dėl pritarimo projekto ,,Tauragės regiono komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui.

 
 1.  

T-141

Dėl pritarimo paraiškos „Atsinaujinančių energijos šaltinių (Fotovoltinės elektrinės) diegimas ant Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos pastato stogo“ rengimui, projekto veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui.

 Pakeistas 2018 m. rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr. T-113 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. T-142 „Dėl pritarimo paraiškos „Atsinaujinančių energijos šaltinių (fotovoltinės elektrinės) diegimas ant Pagėgių savivaldybės kultūros centro pastato stogo“ rengimui, projekto veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui“ pakeitimo
 1.  

T-142

Dėl pritarimo paraiškos „Atsinaujinančių energijos šaltinių (Fotovoltinės elektrinės) diegimas ant Pagėgių savivaldybės kultūros centro pastato stogo“ rengimui, projekto veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui.

 
 1.  

T-143

Dėl pritarimo paraiškos „Atsinaujinančių energijos šaltinių (Fotovoltinės elektrinės) diegimas ant Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centro pastato stogo“ rengimui, projekto veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui.

 Pakeistas 2018 m. rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr. T-115 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. T-143 „Dėl pritarimo paraiškos „Atsinaujinančių energijos šaltinių (fotovoltinės elektrinės) diegimas ant Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centro pastato stogo“ rengimui, projekto veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui“ pakeitimo
 1.  

T-144

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. T-148 „Dėl Pagėgių savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymo“ pakeitimo.

 
 1.  

T-145

Dėl dalyvavimo projekte „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų infrastruktūros plėtra Tauragės regione“.

 
 1.  

T-146

Dėl vienos tonos komunalinių atliekų sutvarkymo kainos Pagėgių savivaldybėje patvirtinimo.

 Protokolo
punkto Nr.

Priimto 
sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

Pastabos

 1.  

T-147

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2016 metų II pusmečio darbo plano patvirtinimo.

 
 1.  

T-148

Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties projektui.

 
 1.  

T-149

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2004 m. balandžio 1 d. sprendimo Nr. T-286 „Dėl savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų pareigybių aprašymo patvirtinimo“ pripažinimo netekus galios.

 
 1.  

T-150

Dėl konkursinių pareigų Pagėgių savivaldybės biudžetinėse ir viešosiose įstaigose sąrašo nustatymo ir konkursų pareigoms, įtrauktoms į konkursinių pareigų sąrašą, organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (nauja redakcija).

Pripažintas netekusiu galios 2018 m sausio 25 d. sprendimu Nr. T-11 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T-150 „Dėl konkursinių pareigų Pagėgių savivaldybės biudžetinėse ir viešosiose įstaigose sąrašo nustatymo ir konkursų pareigoms, įtrauktoms į konkursinių pareigų sąrašą, organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (nauja redakcija)“ pripažinimo netekusiu galios.“
 1.  

T-151

Dėl Pagėgių savivaldybės administracijos direktorės Dainoros Butvydienės paskyrimo koordinuoti paramos užsieniečių, gavusių prieglobstį Lietuvos Respublikoje, integracijai teikimą Pagėgių savivaldybės teritorijoje.

 
 1.  

T-152

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-41 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2016 − 2018 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ papildymo.

Papildytas 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. T-195 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T-152 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-41 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2016 − 2018 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ papildymo“ papildymo.
 1.  

T-153

Dėl lėšų skyrimo Žukų evangelikų liuteronų parapijos projektui ,,Stogo, fasadų ir pamatų tvarkyba“.

 
 1.  

T-154

Dėl pritarimo projekto „Modernizuoti veikiančius socialinės globos namus Pagėgiuose, senyvo amžiaus asmenims, siekiant gerinti įstaigos infrastruktūrą“ paraiškos rengimui, veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui.                                                                       

Pakeistas 2016 m lapkričio 30 d. sprendimu Nr. T-224 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T-154 „Dėl pritarimo projekto „Modernizuoti veikiančius socialinės globos namus Pagėgiuose senyvo amžiaus asmenims, siekiant gerinti įstaigos infrastruktūrą“ paraiškos rengimui, veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui“ 1 punkto pakeitimo“
 1.  

T-155

Dėl pritarimo projektų paraiškų rengimui, veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“.

 
 1.  

T-156

Dėl pritarimo projekto „Buvusio Kristijono Donelaičio gimnazijos pastato Vilniaus g. 46, Pagėgiai, aktų salės ir vidaus laiptų paveldosaugos vertingųjų savybių sutvarkymas“ paraiškos rengimui, veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui.

Pakeistas 2017 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T-99 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T-156 „Dėl pritarimo projekto „Buvusio Kristijono Donelaičio gimnazijos pastato Vilniaus g. 46, Pagėgiai, aktų salės ir vidaus laiptų paveldosaugos vertingųjų savybių sutvarkymas“ paraiškos rengimui, veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui“ pakeitimo.
 1.  

T-157

Dėl pritarimo projekto „Kraštovaizdžio apsaugos gerinimas Pagėgių savivaldybėje“ paraiškos rengimui, veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui.

Pakeistas 2017 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T-46 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T-157 „Dėl pritarimo projekto „Kraštovaizdžio apsaugos gerinimas Pagėgių savivaldybėje“ paraiškų rengimui, veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui“ pakeitimo.
 1.  

T-158

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T-4 „Dėl turto perėmimo Pagėgių savivaldybės nuosavybėn” papildymo.

 
 1.  

T-159

Dėl lėšų, gautų už parduotą Pagėgių savivaldybės nekilnojamąjį turtą, panaudojimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo.

 
 1.  

T-160

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą.

 
 1.  

T-161

Dėl sutikimo priimti Pagėgių savivaldybės nuosavybėn Nacionalinio Lietuvos istorijos laikraščio „Voruta” internetinę svetainę www.mazoji-lietuva.lt (online).

 
 1.  

T-162

Dėl pritarimo Pagėgių lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo programai.

 Pripažintas netekus galios 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. T-146 “Dėl pritarimo Pagėgių lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo programai.
 1.  

T-163

Dėl Pagėgių savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2016 metų veiksmų plano patvirtinimo.

 
 1.  

T-164

Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų vadovų tarnybinių atlyginimų.

Pripažintas netekusiu galios 2017 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-9 “Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų vadovų tarnybinių atlyginimų.
 1.  

T-165

Dėl leidimo Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos direktoriui Vaclovui Navickui dirbti papildomą darbą.

Pripažintas netekusiu galios 2017 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-10 “Dėl leidimo Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos direktoriui Vaclovui Navickui dirbti papildomą darbą.”

Pakeistas 2016 m. rugsėjo 9 d. sprendimu Nr. T-182 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T-165 „Dėl leidimo Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos direktoriui Vaclovui Navickui dirbti papildomą darbą“ pakeitimo”

 1.  

T-166

Dėl leidimo Pagėgių savivaldybės Natkiškių Zosės Petraitienės pagrindinės  mokyklos direktorei Genovaitei Švalkūnienei dirbti papildomą darbą.

Pripažintas netekusiu galios 2017 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-11 ” Dėl leidimo Pagėgių savivaldybės Natkiškių Zosės Petraitienės pagrindinės  mokyklos direktorei Genovaitei Švalkūnienei dirbti papildomą darbą.

Pakeistas 2016 m. rusgėjo 9 d. sprendimu T-183 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T-166 „Dėl leidimo Pagėgių savivaldybės Natkiškių Zosės Petraitienės pagrindinės mokyklos direktorei Genovaitei Švalkūnienei dirbti papildomą darbą“ pakeitimo”

 1.  

T-167

Dėl leidimo Pagėgių savivaldybės Piktupėnų pagrindinės  mokyklos direktorei Loretai Zinovjevienei dirbti papildomą darbą.

Pripažintas netekusiu galios 2017 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-12 “Dėl leidimo Pagėgių savivaldybės Piktupėnų pagrindinės  mokyklos direktorei Loretai Zinovjevienei dirbti papildomą darbą.

Pakeistas 2016 m. rusgėjo 9 d. sprendimu T-184 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T-167 „Dėl leidimo Pagėgių savivaldybės Piktupėnų pagrindinės mokyklos direktorei Loretai Zinovjevienei dirbti papildomą darbą“ pakeitimo”

 1.  

T-168

Dėl leidimo Pagėgių pradinės mokyklos direktorei Loretai Chasijevai dirbti papildomą darbą.

Pripažintas netekusiu galios 2017 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-13 “Dėl leidimo Pagėgių pradinės  mokyklos direktorei Loretai Chasijevai dirbti papildomą darbą.

Pakeistas 2016 m. rusgėjo 9 d. sprendimu T-185 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T-168 „Dėl leidimo Pagėgių savivaldybės Pagėgių pradinės mokyklos direktorei Loretai Chasijevai dirbti papildomą darbą“ pakeitimo”

 1.  

T-169

Dėl leidimo Pagėgių savivaldybės Meno ir sporto mokyklos direktorei Evelinai Norkienei dirbti papildomą darbą.

Pripažintas netekusiu galios 2017 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-14 ” Dėl leidimo Pagėgių savivaldybės meno ir sporto mokyklos direktorei Evelinai Norkienei dirbti papildomą darbą.

Pakeistas 2016 m. rusgėjo 9 d. sprendimu T-186 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T-169 „Dėl leidimo Pagėgių savivaldybės Meno ir sporto mokyklos direktorei Evelinai Norkienei dirbti papildomą darbą“ pakeitimo”

 1.  

T-170

Dėl leidimo Pagėgių sav. Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos direktorei Rimai Auštrienei dirbti papildomą darbą.

Pripažintas netekusiu galios 2017 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T- 31 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio  25 d. sprendimo Nr. T-170 „Dėl leidimo Pagėgių sav. Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos direktorei Rimai Auštrienei dirbti papildomą darbą“ pripažinimo netekus galios. 

Pakeistas 2016 m. rusgėjo 9 d. sprendimu T-187 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T-170 „Dėl leidimo Pagėgių sav. Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos direktorei Rimai Auštrienei dirbti papildomą darbą“ pakeitimo”

 1.  

T-171

 Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-42 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2016 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo (5). 
1 priedas
3 priedas
4 priedas
8 priedas 

 
 1.  

T-172

Dėl Pagėgių savivaldybės socialinio būsto fondo plėtros.

 
 1.  

T-173

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos  2015 m. balandžio 13 d. sprendimo Nr. T-70 „Dėl Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus paskyrimo“ pakeitimo.

 

9 dienos sprendimų sąrašas

Protokolo
punkto Nr.
Priimto
sprendimo Nr.
Svarstytų klausimų turinysPastabos
 1.  

T-174

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 10 d. sprendimo Nr. T-11 ,,Dėl Pagėgių savivaldybės Kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo 
 1.  

T-175

Dėl Pagėgių savivaldybės tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso paslaugų kabineto  (savivaldybės DOTS kabineto) įsteigimo ir laikinųjų DOTS paslaugų teikimo 
 1.  

T-176

Dėl pritarimo prekybinio-ekonominio ir kultūrinio bendradarbiavimo susitarimo projektui 
 1.  

T-177

Dėl pritarimo projekto „Jaunimo ir Rambyno gatvių Pagėgiuose rekonstravimas“ paraiškos rengimui, veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui 
 1.  

T-178

Dėl pritarimo projekto „Pagėgių savivaldybės Piktupėnų kaimo Sodų gatvės infrastruktūros sutvarkymas“  paraiškos rengimui, veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ 
 1.  

T-179

Dėl įsipareigojimo padengti būtinas projekto „Daugiabučių namų ir savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimo skatinimas“ išlaidas 
 1.  

T-180

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės Stoniškių pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo programai 
 1.  

T-181

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės Stoniškių pagrindinės mokyklos Šilgalių mokyklos-daugiafunkcio centro ikimokyklinio ugdymo programai 
 1.  

T-182

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T-165 „Dėl leidimo Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos direktoriui Vaclovui Navickui dirbti papildomą darbą“ pakeitimo 
 1.  

T-183

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T-166 „Dėl leidimo Pagėgių savivaldybės Natkiškių Zosės Petraitienės pagrindinės mokyklos direktorei Genovaitei Švalkūnienei dirbti papildomą darbą“ pakeitimo 
 1.  

T-184

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T-167 „Dėl leidimo Pagėgių savivaldybės Piktupėnų pagrindinės mokyklos direktorei Loretai Zinovjevienei dirbti papildomą darbą“ pakeitimo 
 1.  

T-185

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T-168 „Dėl leidimo Pagėgių savivaldybės Pagėgių pradinės mokyklos direktorei Loretai Chasijevai dirbti papildomą darbą“ pakeitimo 
 1.  

T-186

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T-169 „Dėl leidimo Pagėgių savivaldybės Meno ir sporto mokyklos direktorei Evelinai Norkienei dirbti papildomą darbą“ pakeitimo 
 1.  

T-187

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T-170 „Dėl leidimo Pagėgių sav. Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos direktorei Rimai Auštrienei dirbti papildomą darbą“ pakeitimo 

 
29 dienos sprendimų sąrašas

Protokolo
punkto Nr.

Priimto 
sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

Pastabos

 1.  

T-188

Dėl bešeimininkio turto įrašymo į buhalterinę apskaitą.

 
 1.  

T-189

Dėl projekto ,,Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Pagėgių savivaldybėje (Natkiškiuose, Piktupėnuose)“ dalinio finansavimo.

 
 1.  

T-190

Dėl leidimo imti  ilgalaikę paskolą investiciniams projektams finansuoti.

Priedas

 Pakeistas 2016 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr. T-214 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T-190 ,,Dėl leidimo imti  ilgalaikę paskolą investiciniams projektams finansuoti“ priedo pakeitimo“(pripažintas netekus galios)

priedas

Pakeistas 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T-227 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T-190 ,,Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą investiciniams projektams finansuoti“ priedo pakeitimo (2)“

priedas

 1.  

T-191

Dėl Pagėgių savivaldybės 2015 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio patvirtinimo. 

1 priedas
2 priedas 

 
 1.  

T-192

Dėl 2015 metų Pagėgių savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. 
Priedas 

 
 1.  

T-193

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo nr. T-42 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2016 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo (6). 

1 priedas
3 priedas
4 priedas
5 priedas
8 priedas 

 
 1.  

T-194

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T-62 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir vaikų skaičiaus vidurkio grupėse, bendrojo ugdymo mokyklų klasių skaičiaus ir mokinių skaičiaus vidurkio klasėse, pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas 2016 – 2017 mokslo metams, nustatymo“ pakeitimo.

 
 1.  

T-195

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T-152 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-41 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2016 − 2018 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ papildymo“ papildymo.

 
 1.  

T-196

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir jo perdavimo.

  

Protokolo
punkto Nr.

Priimto 
sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

Pastabos

1. 

T-197

Dėl knygų perdavimo valdyti patikėjimo teise Pagėgių savivaldybės ugdymo įstaigoms

 

2. 

T-198

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2011 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T-117 „Dėl patalpos perdavimo valdyti patikėjimo teise UAB „Tauragės Medea klinika“ pripažinimo netekusiu galios

 

3. 

T-199

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-42 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2016 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo (7)

1 priedas

3 priedas

4 priedas

5 priedas

6 priedas

8 priedas

 Pakeista Pagėgių savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2016 metų sąmata 2016 m lapkričio 30 d. sprendimu Nr. T-207 „Dėl Pagėgių savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2016 metų sąmatos patvirtinimo (nauja redakcija)“ 

4. 

T-200

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 10 d. sprendimo Nr. T-31 „Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų etatų (išskyrus pedagogus), finansuojamų iš savivaldybės biudžeto, skaičiaus nustatymo“ pakeitimo

 Pripažintas netekus galios 2016 m. sprendimu Nr. T-231 „Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų etatų (išskyrus pedagogus), finansuojamų iš savivaldybės biudžeto, skaičiaus nustatymo“

5. 

T-201

Dėl Pagėgių savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo

 

6. 

T-202

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T-149 „Dėl Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo paskyrimo“ pakeitimo

 

7. 

T-203

Dėl fiksuoto pajamų mokesčio, mokamo už pajamas, gautas iš veiklos, kuria verčiamasi turint verslo liudijimus, dydžių ir lengvatų nustatymo 2017 metams

 

8. 

T-204

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T-204 ,,Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pagėgių komunalinis ūkis“  2015 – 2018 metų veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo

priedas

 
Protokolo
punkto Nr.

Priimto 
sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

Pastabos

1. 

T-205

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 19 d. sprendimo Nr. T-730 „Dėl Pagėgių savivaldybės apdovanojimų tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo

 

2. 

T-206

Dėl leidimo viešajai įstaigai Nacionalinio kraujo centro Klaipėdos filialui naudotis Pagėgių savivaldybės kultūros centro patalpomis

 

3. 

T-207

Dėl Pagėgių savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2016 metų sąmatos patvirtinimo (nauja redakcija)

 

4. 

T-208

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 10 d. sprendimo Nr. T-27 „Dėl Pagėgių savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 Pripažintas netekusiu galio 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr.T-160 “disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo.

5. 

T-209

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimo Nr. T-37 „Dėl Pagėgių savivaldybės būsto fondo ir Pagėgių savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

 

6. 

T-210

Dėl lėšų skyrimo apšvietimo valdymo skydų atnaujinimo ir perkėlimo darbams apmokėti

 

7. 

T-211

Dėl Pagėgių savivaldybės viešosios įstaigos „Natkiškių kultūros centras“ likvidavimo ir likvidatoriaus paskyrimo

 

8. 

T-212

Dėl Pagėgių savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo

 Pripažintas netekus galios 2019 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. T-113 “Dėl Pagėgių savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo.

10.

T-213

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-42 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2016 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo (8)

 

11.

T-214

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T-190 ,,Dėl leidimo imti  ilgalaikę paskolą investiciniams projektams finansuoti“ priedo pakeitimo

priedas

 Pripažintas netekęs galios 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T-227 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T-190 ,,Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą investiciniams projektams finansuoti“ priedo pakeitimo (2)“

12.

T-215

Dėl 2016 – 2017 m. šildymo sezono vidutinių kuro kainų, taikomų kompensacijoms apskaičiuoti, patvirtinimo

 

13.

T-216

Dėl Uždarosios akcinės bendrovės „Pagėgių komunalinis ūkis“ šilumos tinklo 2016 – 2018 m. investicinio plano suderinimo

priedas

 

14.

T-217

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2006 m. spalio 12 d. sprendimo Nr. T-860 „Dėl žemės kasinėjimo taisyklių ir rinkliavų dydžių už žemės kasinėjimus ir eismo apribojimą skaičiavimo (nustatymo) ir jų ėmimo nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo

 

15.

T-218

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2004 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. 380 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose išdavimą“ pakeitimo

 

16.

T-219

Dėl vietinės rinkliavos už leidimą įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje nuostatų tvirtinimo

 

17

T-220

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2006 m. liepos 4 d. sprendimo Nr. T-814 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius savivaldybei priklausančiuose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo

 

18.

T-221

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-225 „Dėl vietinės rinkliavos už gyvūnų (šunų, kačių) registravimą ir laikymą daugiabučiuose namuose nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

 

19.

T-222

Dėl pritarimo projekto „Pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas prie Jankaus gatvės Pagėgiuose“ paraiškos rengimui, veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui

 

20.

T-223

Dėl pritarimo projekto „Jaunimo ir Rambyno gatvių Pagėgiuose infrastruktūros sutvarkymas“ paraiškos rengimui, veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui

 

21.

T-224

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T-154 „Dėl pritarimo projekto „Modernizuoti veikiančius socialinės globos namus Pagėgiuose senyvo amžiaus asmenims, siekiant gerinti įstaigos infrastruktūrą“ paraiškos rengimui, veiklų vykdymui ir lėšų skyrimui“ 1 punkto pakeitimo

 

22.

T-225

Dėl informacinės lentos perdavimo valdyti patikėjimo teise Pagėgių savivaldybės Natkiškių Zosės Petraitienės pagrindinei mokyklai

 
22 dienos sprendimų sąrašas

Protokolo
punkto Nr.

Priimto 
sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

Pastabos

1.

T-226

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2017 metų I pusmečio darbo plano patvirtinimo 

2.

T-227

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T-190 ,,Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą investiciniams projektams finansuoti“ priedo pakeitimo (2)

 

3.

T-228

Dėl pritarimo palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų teikimo perkėlimui iš Pagėgių savivaldybės biudžetinės įstaigos „Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namai“ į Pagėgių savivaldybės viešosios įstaigos „Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centras“, vykdant įstaigų restruktūrizavimą 

4.

T-229

Dėl patalpų perdavimo neatlygintinai valdyti ir naudotis pagal panaudos sutartį Pagėgių savivaldybės Šilgalių kaimo bendruomenei 

5.

T-230

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-42 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2016 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo (9)

 

6.

T-231

Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų etatų (išskyrus pedagogus), finansuojamų iš savivaldybės biudžeto, skaičiaus nustatymo

Pripažintas netekus galios 2019 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. T-110 Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-232 „Dėl Pagėgių savivaldybės mokyklų pedagoginių pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Pakeistas 2018 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T-48 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-231 „Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų etatų (išskyrus pedagogus), finansuojamų iš savivaldybės biudžeto, skaičiaus nustatymo“ pakeitimo

Pakeistas 2017 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T-188 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-231 „Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų etatų (išskyrus pedagogus), finansuojamų iš savivaldybės biudžeto, skaičiaus nustatymo“ pakeitimo.“

Pakeistas 2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu Nr. T-129 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-231 „Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų etatų (išskyrus pedagogus), finansuojamų iš savivaldybės biudžeto, skaičiaus nustatymo“ pakeitimo.

7.

T-232

Dėl Pagėgių savivaldybės mokyklų pedagoginių pareigybių sąrašo patvirtinimo

 Pakeistas 2019 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. T-109 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-232 „Dėl Pagėgių savivaldybės mokyklų pedagoginių pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Pakeistas 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T-176 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-232 „Dėl Pagėgių savivaldybės mokyklų pedagoginių pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

8.

T-233

Dėl Pagėgių savivaldybės Pagėgių lopšelio-darželio nuostatų patvirtinimo nauja redakcija 

10.

T-234

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2016 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo 

11.

T-235

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2017 metų veiklos programos patvirtinimo 

12.

T-236

Dėl Visuomenės sveikatos priežiūros veiklos Pagėgių savivaldybėje 2017 metų programos patvirtinimo 

13.

T-237

Dėl Pagėgių vaikų globos namų teikiamos socialinės globos paslaugų kainos patvirtinimo 

 
29 dienos sprendimų sąrašas

Protokolo
punkto Nr.

Priimto 
sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

Pastabos

1.

T-238

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimo nr. T-66 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

  

2015

13 dienos sprendimų sąrašas

Protokolo
punkto Nr.

Priimto
sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinysPastabos
 1.  

T-67

Dėl Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus atleidimo ir pavedimo laikinai eiti direktoriaus pareigas. 
 1.  

T-68

Dėl Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo atleidimo. 
 1.  

T-69

Dėl Pagėgių savivaldybės mero pavaduotojo paskyrimo.Pakeistas 2015 m. gegužės 14 d. sprendimu Nr. T-87 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 13 d. sprendimo nr. T-69 „Dėl Pagėgių savivaldybės mero pavaduotojo paskyrimo“ 3 punkto pakeitimo”
 1.  

T-70

Dėl Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus paskyrimo.

 
 Pakeistas 4 punktas 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu Nr. T-173 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos  2015 m. balandžio 13 d. sprendimo Nr. T-70 „Dėl Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus paskyrimo“ pakeitimo.

23 dienos sprendimų sąrašas

Protokolo
punkto Nr.

Priimto 
sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

Pastabos

 1.  

T-71

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos Ekonomikos ir finansų komiteto sudarymo.

 
 1.  

T-72

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos Strateginio planavimo komiteto sudarymo.

Pakeistas 2015 m. rugsėjo 9 d. srpendimu Nr. T-150 Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. T-72 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos Strateginio planavimo komiteto sudarymo“ 1 punkto 1 papunkčio pakeitimo.
 1.  

T-73

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos Socialinių reikalų ir teisėtvarkos komiteto sudarymo.

Pakeistas 2017 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. T-174 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. T-73 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos socialinių reikalų ir teisėtvarkos komiteto sudarymo“ pakeitimo

Pakeistas 2015 m. rugsėjo 9 d. srpendimu Nr. T-153 Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. T-73 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos Socialinių reikalų ir teisėtvarkos komiteto sudarymo“ 1 punkto 1.1. papunkčio pakeitimo.

 1.  

T-74

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto sudarymo.

 
 1.  

T-75

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto sudarymo.

Pakeistas 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T-167 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. Balandžio 23 d. sprendimo Nr. T-75 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos kontrolės komiteto sudarymo“ pakeitimo.”

Pakeistas 2015 m. gegužės 14 d. sprendimu Nr. T-86 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. T-75 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos kontrolės komiteto sudarymo“ 1.5. Ir 1.6. punktų pakeitimo”

Pakeistas 2017 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. T-173 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. T-75 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos kontrolės komiteto sudarymo“ pakeitimo“‘

 1.  

T-76

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos Etikos komisijos sudarymo.

Pakeistas 2017 m. lapkričio 29 d. sprenimu Nr. T-176 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. T-76 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos etikos komisijos sudarymo“ pakeitimo.

Pakeistas 2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T-18 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. T-76 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos etikos komisijos sudarymo“ pakeitimo ir papildymo.

Pakeistas 2015 m. birželio 11 d. sprendimu Nr. T-110 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 23 d. sprendimo nr. T-76 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos etikos komisijos sudarymo“ 1.1. punkto pakeitimo”

Pakeistas 2015 m. rugsėjo 9 d. sprendimu Nr. T-152 Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. T-76 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos Etikos komisijos sudarymo“ 1 punkto 1.3. papunkčio pakeitimo.

 1.  

T-77

Dėl Administracinės komisijos  prie Pagėgių savivaldybės tarybos sudarymo.

 Pripažintas netekus galios 2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T-66 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. T-77 „Dėl Administracinės komisijos prie Pagėgių savivaldybės tarybos sudarymo“ pripažinimo netekus galios.
 1.  

T-78

Dėl Pagėgių savivaldybės nuolatinės peticijų komisijos sudarymo.

Pakeistas 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T-170 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. T-78 „Dėl Pagėgių savivaldybės nuolatinės peticijų komisijos sudarymo“ pakeitimo

Pakeistas 2015 m. rugsėjo 9 d. sprendimu Nr. T-151 Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. T-78 „Dėl Pagėgių savivaldybės nuolatinės peticijų komisijos sudarymo“ 1 punkto 1.4. papunkčio pakeitimo.

 1.  

T-79

Dėl delegavimo į Klaipėdos teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą.

 
 1.  

T-80

Dėl delegavimo į Tauragės  regiono plėtros tarybą.

 
 1.  

T-81

Dėl atstovų išrinkimo į Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavimus.

 
 1.  

T-82

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T-120 „Dėl Pagėgių savivaldybės antikorupcinės komisijos sudarymo ir veiklos nuostatų patvirtinimo (nauja redakcija) bei Pagėgių savivaldybės tarybos 2008 m. gegužės 8 d. sprendimo Nr. 313 „Dėl Pagėgių savivaldybės antikorupcinės komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekus galios“ pakeitimo.

 
Pripažintas netekus galios 2015 m. liepos 30 d. sprendimu Nr. T-127 Dėl Pagėgių savivaldybės antikorupcinės komisijos sudarymo ir veiklos nuostatų patvirtinimoProtokolo
punkto Nr.

Priimto 
sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

Pastabos

 1.  

T-83

Dėl mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių skaičiaus nustatymo

 Pripažintas netekusiu galios 2019 m. gegužės 2 d. sprendimu Nr. T-68 “Dėl mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių skaičiaus nustatymo
 1.  

T-84

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininko skyrimo 
 1.  

T-85

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojo skyrimo

 
 1.  

T-86

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. T-75 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto sudarymo“ 1.5. ir 1.6. punktų pakeitimo

 
 1.  

T-87

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 13 d. sprendimo Nr. T-69 „Dėl Pagėgių savivaldybės mero pavaduotojo paskyrimo“ 3 punkto pakeitimo

 
 1.  

T-88

Dėl Pagėgių savivaldybės mero pareiginės algos koeficiento nustatymo 
 1.  

T-89

Dėl pritarimo dalyvauti  asociacijos „Pagėgių miesto vietos veiklos grupė“ veikloje

 Pakeistas 2019 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. T-6 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 14 d. sprendimo Nr. T-89 „Dėl pritarimo dalyvauti asociacijos „Pagėgių miesto vietos veiklos grupė“ veikloje“ pakeitimo.
 1.  

T-90

Dėl Pagėgių savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo

 Pripažintas netekusiu galios 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. T-159 “Dėl Pagėgių savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo.
 1.  

T-91

Dėl būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo Pagėgių savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo

 
 1.  

T-92

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą valdyti, naudoti ir disponuoti juo nuosavybės teise

 
 1.  

T-93

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 10 d. sprendimo Nr. T-19 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2015 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo (2)

1 Priedas
3 priedas 
4 priedas
5 priedas 

 
 1.  

T-94

Dėl trumpalaikės paskolos ėmimo iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto 
 1.  

T-95

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės biudžetinių įstaigų 2014 metų finansų kontrolės būklės ataskaitai 
Priedas 

 
 1.  

T-96

Dėl pritarimo viešosios įstaigos ,,Pagėgių krašto turizmo informacijos centras“ vadovo 2014 metų veiklos ataskaitai

 
 1.  

T-97

Dėl VšĮ ,,Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centras“ vadovo mėnesinės algos kintamosios dalies nustatymo ir 2015 metų įstaigos veiklos užduočių patvirtinimo

 
 1.  

T-98

Dėl viešosios įstaigos „Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centras“ 2014 m. metų finansinės atsakomybės ir veiklos nepriklausomo audito“

 
 1.  

T-99

Dėl Pagėgių savivaldybės uždarosios akcinės bendrovės „Pagėgių komunalinis ūkis“ stebėtojų tarybos sudėties patvirtinimo“

Pripažintas netekus galios 2019 m. lapkričio 28 d. sprendimu Nr. T-190 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 14 d. sprendimo Nr. T-99 „Dėl Pagėgių savivaldybės uždarosios akcinės bendrovės „Pagėgių komunalinis ūkis“ stebėtojų tarybos sudėties patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.

 Pakeistas 2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu nr. T-122 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 14 d. sprendimo Nr. T-99 „Dėl Pagėgių savivaldybės uždarosios akcinės bendrovės „Pagėgių komunalinis ūkis“ stebėtojų tarybos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo.

 1.  

T-100

Dėl Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus pareiginės algos koeficiento nustatymo ir savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės įsteigimo.

Pastaba: Pripažintas netekus galios 2023 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. T-154 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 14 d. sprendimo Nr. T-100 „Dėl Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus pareiginės algos koeficiento nustatymo ir savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės įsteigimo“ pripažinimo netekusiu galios

 Pakeistas 2015 m. birželio 11 d. sprendimu Nr. T-114 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 14 d. sprendimo Nr. T-100 „Dėl Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus pareiginės algos koeficiento nustatymo ir savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės įsteigimo“ pakeitimo”

 1.  

T-101

Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifo 2016 m. nustatymo.

 
 1.  

T-102

Dėl žemės mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo 2016 metams. 
 1.  

T-103

Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą tarifų ir lengvatų nustatymo 2015 metams

 
 1.  

T-104

Dėl amortizacinių atskaitymų nusidėvėjimui atkurti normatyvo ir rinkos pataisos koeficiento, taikomo Pagėgių savivaldybės būsto fondo gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčiui apskaičiuoti, nustatymo

 
 1.  

T-105

 Dėl Pagėgių savivaldybės Nevyriausybinių organizacijų fondo 2014 m. lėšų panaudojimo ataskaitos patvirtinimo. 
 1.  

T-106

Dėl 110 kv oro linijos „Pagėgiai-Bitėnai“ statybos ir 330 kV Bitėnų skirstomojo punkto išplėtimo į 330/110/10 kV transformatorių pastotę specialiojo plano patvirtinimo 
Aiškinamasis raštas 

Pagrindinis brėžinys

 
 1.  

T-107

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2012 m. liepos 5 d. sprendimo Nr. T-134 „Dėl Pagėgių savivaldybės gabių mokinių skatinimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. 
     26.

T-108

Dėl Pagėgių savivaldybės kontroliuojamų neturtinių teisių įgyvendinimo UAB „Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras“Pakeistas 2015 m. rugsėjo 9 d. sprendimu Nr. T-181 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 14 d. sprendimo Nr. T-108 „Dėl Pagėgių savivaldybės neturtinių teisių įgyvendinimo UAB ,,Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras“ 1 punkto pakeitimo.

Protokolo
punkto Nr.

Priimto 
sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

Pastabos

1.

T-109

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos Etikos komisijos pirmininko skyrimo

Panaikintas 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. T-211 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 11 d. sprendimo Nr. T-109 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos etikos komisijos pirmininko paskyrimo“ ir Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 11 d. sprendimo Nr. T-110 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. T-76 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos etikos komisijos sudarymo“ 1.1. punkto pakeitimo“ pripažinimo netekus galios.

2. 

T-110

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. T-76 ‘Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos Etikos komisijos sudarymo’ 1.1. punkto pakeitimo

 Panaikintas 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. T-211 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 11 d. sprendimo Nr. T-109 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos etikos komisijos pirmininko paskyrimo“ ir Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 11 d. sprendimo Nr. T-110 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. T-76 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos etikos komisijos sudarymo“ 1.1. punkto pakeitimo“ pripažinimo netekus galios.
3. 

T-111

Dėl Pagėgių savivaldybės Saugaus eismo komisijos sudarymo

 
4. 

T-112

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos kolegijos sudarymo

 
5. 

T-113

Dėl vietos gyventojų apklausos būdo nustatymo

 
6. 

T-114

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 14 d. sprendimo Nr. T-100 „Dėl Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus pareiginės algos koeficiento nustatymo ir savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės įsteigimo’ pakeitimo“

Pastaba: Pripažintas netekus galios 2023 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. T-154 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 14 d. sprendimo Nr. T-100 „Dėl Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus pareiginės algos koeficiento nustatymo ir savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės įsteigimo“ pripažinimo netekusiu galios
7. 

T-115

Dėl Pagėgių savivaldybės atliekų tvarkymo 2014-2020 m. plano patvirtinimo

 
8. 

T-116

Dėl Pagėgių savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo.

 
9. 

T-117

Dėl Pagėgių savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės stebėsenos ir kontrolės vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo

 
10. 

T-118

Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Pagėgių komunalinis ūkis“ vadovo 2014 m. metų veiklos ataskaitai

 
11. 

T-119

Dėl Pagėgių vaikų globos namų nuostatų patvirtinimo nauja redakcija

 Pripažinti netekus galios 2018 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. T-98 “Dėl pavedimo Pagėgių savivaldybės vaiko globos centrui vykdyti globos centro funkcijas
12 .

T-120

Dėl lėšų skyrimo iš privatizavimo fondo.

 
 13.

T-121

Dėl Pagėgių savivaldybės nevyriausybinių organizacijų fondo tarybos sudarymo ir nuostatų tvirtinimo.

 Pripažintas netekus galios 2017 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T-102 “Dėl Pagėgių savivaldybės Nevyriausybinių organizacijų ir religinių bendruomenių  rėmimo, paraiškų atrankos komisijos sudarymo, nuostatų ir darbo reglamento patvirtinimo.
 14.

T-122

Dėl Pagėgių savivaldybės teritorijos vėjo jėgainių parkų išdėstymo specialiojo plano koncepcijos patvirtinimo.
Koncepcija 
Pagrindinis brėžinys 

 

Protokolo

punkto Nr.

Priimto 
sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

Pastabos

 1.  

T-123

Dėl leidimo Pagėgių savivaldybės sveikatos priežiūros centrui vykdyti bandomąjį projektą „Lėtinių ligų kontrolė ir valdymas pacientams kaimiškose ir nutolusiose vietovėse“.

 
 1.  

T-124

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 10 d. sprendimo Nr. T-19 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2015 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo (3). 
1 priedas
2 priedas
3 priedas
4 priedas
5 priedas
9 priedas

 
 1.  

T-125

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 23 d. sprendimo Nr. T-166 „Dėl Pagėgių savivaldybės privatizavimo komisijos sudėties, komisijos darbo nuostatų ir privatizavimo fondo lėšų naudojimo tvarkos patvirtinimo“ 1.1, 1.2, 1.3, 1.6 punktų pakeitimo.

 
 1.  

T-126

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos etikos komisijos pirmininko pavaduotojo skyrimo.

 
 1.  

T-127

Dėl Pagėgių savivaldybės antikorupcinės komisijos sudarymo ir veiklos nuostatų patvirtinimo

 Pripažintas netekusiu galios 2019  m. gegužės 16 d. sprendimu nr. T-79 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo

Pakeistas 2017 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. T-177 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T-127„Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos antikorupcinės komisijos sudarymo ir veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.

Pakeistas 2017 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. T-153 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T-127 „Dėl Pagėgių savivaldybės antikorupcinės komisijos sudarymo ir veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.

 1.  

T-128

Dėl Pagėgių savivaldybės visuomeninių administracinių ginčų komisijos sudarymo ir komisijos darbo nuostatų patvirtinimo.

Pripažintas netekus galios 2017 m. gruodžio 20 d. sprendimu nr. T-183 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T-128 „Dėl Pagėgių savivaldybės visuomeninių administracinių ginčų komisijos sudarymo ir komisijos nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“
 1.  

T-129

Dėl viešosios įstaigos „Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centras“ stebėtojų tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo.

Pakeistas 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. T-171 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30  d. sprendimo Nr. T-129 ,,Dėl viešosios įstaigos ,,Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centras“ stebėtojų tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.

Pakeistas 2019 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. T-103 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30  d. sprendimo Nr. T-129 ,,Dėl viešosios įstaigos ,,Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centras“ stebėtojų tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.

Pakeistas 2017 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T-189 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30  d. sprendimo Nr. T-129 ,,Dėl viešosios įstaigos ,,Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centras“ stebėtojų tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.“

Pakeistas 2015 m. rugsėjo 9 d. sprendimu Nr. T-163 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T-129 „Dėl viešosios įstaigos „Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centras“ stebėtojų tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo” 1 punkto 1.2. papunkčio pakeitimo.

 1.  

T-130

Dėl leidimo Pagėgių savivaldybės administracijai nuomotis automobilius pagal nuomos sutartį

 
 1.  

T-131

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T-195 ,,Dėl mokesčio už ugdymą Pagėgių savivaldybės meno ir sporto mokykloje nustatymo“ 1 punkto pakeitimo.

Pripažintas netekus galios 2015 m. spalio 29 d. sprendimu Nr. T-184 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T-195 ,,Dėl mokesčio už ugdymą Pagėgių savivaldybės meno ir sporto mokykloje nustatymo“ 1 punkto pakeitimo.
 1.  

T-132

 Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2014-08-28 sprendimo  Nr. T-125 „Dėl vaikų skaičiaus Pagėgių lopšelio-darželio ugdymo grupėse nustatymo“ 2 punkto pakeitimo.

 
 1.  

T-133

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T-185 „Dėl Pagėgių savivaldybės mokyklų pedagoginių pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

 Pripažintas netekus galios 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. T-220 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T-185 „Dėl Pagėgių savivaldybės mokyklų pedagoginių pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

 1.  

T-134

Dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių aprašo tvirtinimo.

 Papildytas 2017 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T-95 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T-134 „Dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių aprašo tvirtinimo“ pakeitimo.
 1.  

T-135

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 10 d. sprendimo Nr. T-31 „Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų etatų (išskyrus pedagogus), finansuojamų iš savivaldybės biudžeto, skaičiaus nustatymo“ pakeitimo.

 Pripažintas netekus galios 2016 m. spalio 27 d. sprendimu Nr. T-200 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 10 d. sprendimo Nr. T-31 „Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų etatų (išskyrus pedagogus), finansuojamų iš savivaldybės biudžeto, skaičiaus nustatymo“ pakeitimo”
 1.  

T-136

Dėl mokesčio dydžio už pailgintos dienos grupės lankymą nustatymo.

 
 1.  

T-137

Dėl privatizavimo fondo lėšų 2015 m. II pusmečio sąmatos patvirtinimo.

 
 1.  

T-138

Dėl turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Pagėgių savivaldybės Pagėgių lopšeliui-darželiui.

 
 1.  

T-139

Dėl Pagėgių savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo.

 Pripažintas netekus galios 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. T-150 “Dėl Pagėgių savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos nuostatų patvirtinimo.
 1.  

T-140

Dėl Pagėgių savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo.

 Priažintas 1 punktas netekusiu galios 2019 m. lapkričio 28 d. sprendimu Nr. T-185 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T-140 ,,Dėl Pagėgių savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.

 1.  

T-141

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimo T-66 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ priedo 129, 130, 133 ir 134 punktų pakeitimo.

 
 1.  

T-142

Dėl 2014 metų Pagėgių savivaldybės  biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio patvirtinimo.  
1 priedas
2 priedas 

 
 1.  

T-143

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 metų II pusmečio darbo plano patvirtinimo.

 
 1.  

T-144

Dėl Pagėgių savivaldybės biudžetinių įstaigų ir išteklių fondų  2014 metų finansinių ataskaitų  patvirtinimo. 
1 priedas   2 priedas   3 priedas   4 priedas   5 priedas   6 priedas   7 priedas  
8 priedas   9 priedas   10 priedas   11 priedas   12 priedas   13 priedas   14 priedas    15 priedas   16 priedas   17 priedas   18 priedas

 
 1.  

T-145

Dėl 2014 metų Pagėgių savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. 
Priedas 

 
 1.  

T-146

Dėl Pagėgių savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo.

 
 1.  

T-147

Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Kentrių kaime, Pagėgių seniūnijoje, Pagėgių savivaldybėje.

 
 1.  

T-148

Dėl pritarimo parengtam 2014 – 2020 m. Tauragės regiono integruotų teritorijų  vystymo programos projektui.

 
 1.  

T-149

Dėl Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo paskyrimo.

 Pakeistas 2016 m. spalio 27 d. sprendimu Nr. T-202 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T-149 „Dėl Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo paskyrimo“ pakeitimo”

Protokolo
punkto Nr.

Priimto 
sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

 Pastabos
 

T-150

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. T-72 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos Strateginio planavimo komiteto sudarymo“ 1 punkto 1 papunkčio pakeitimo.

 
 1.  

T-151

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. T-78 „Dėl Pagėgių savivaldybės nuolatinės peticijų komisijos sudarymo“ 1 punkto 1.4. papunkčio pakeitimo.

 
 1.  

T-152

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. T-76 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos Etikos komisijos sudarymo“ 1 punkto 1.3. papunkčio pakeitimo.

 
 1.  

T-153

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. T-73 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos Socialinių reikalų ir teisėtvarkos komiteto sudarymo“ 1 punkto 1.1. papunkčio pakeitimo.

 
 1.  

T-154

Dėl įgaliojimų suteikimo Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui.

 Pripažintas netekusiu galio 2019 m. liepos 25 d. sprendimu Nr. T-132 “Dėl įgaliojimų suteikimo Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui.
 1.  

T-155

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimo Nr. T-35 „Dėl nekilnojamojo turto įrašymo į Pagėgių savivaldybės buhalterinę apskaitą“ pakeitimo

 
 1.  

T-156

Dėl parduodamų Pagėgių savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo.

Papildytas 2023 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T-62 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 9 d. sprendimo Nr. T-156 „Dėl parduodamų Pagėgių savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo” pakeitimo

Papildytas 2021 m. rugsėjo 16 d. sprendimu Nr. T-168 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 9 d. sprendimo Nr. T-156 „Dėl parduodamų Pagėgių savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo” pakeitimo

Papildytas 2021 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. T-89 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 9 d. sprendimo Nr. T-156 „Dėl parduodamų Pagėgių savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo” pakeitimo.”

Papildytas 2021 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T-3 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 9 d. sprendimo Nr. T-156 „Dėl parduodamų Pagėgių savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo” pakeitimo.

Papildytas 2020 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr. 237 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 9 d. sprendimo Nr. T-156 „Dėl parduodamų Pagėgių savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo” pakeitimo.

Papildytas 2020 m. lapkričio 5 d. sprendimu Nr. 218 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 9 d. sprendimo Nr. T-156 „Dėl parduodamų Pagėgių savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo” pakeitimo.

Papildytas 2020 m. liepos 16 d. sprendimu Nr. 118 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 9 d. sprendimo Nr. T-156 „Dėl parduodamų Pagėgių savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo” pakeitimo.

Papildytas 2020 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. 87 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 9 d. sprendimo Nr. T-156 „Dėl parduodamų Pagėgių savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo” pakeitimo.

Papildytas 2017 m. spalio 2 d. sprendimu Nr. T-132 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 9 d. sprendimo Nr. T-156 „Dėl parduodamų Pagėgių savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo” pakeitimo.

Papildytas 2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T-50 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 9 d. sprendimo Nr. T-156 „Dėl parduodamų Pagėgių savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo” papildymo.

Papildytas 2016 m. sausio vasario 18 d. sprendimu Nr. T-40 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 9 d. sprendimo Nr. T-156 „Dėl parduodamų Pagėgių savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo” pakeitimo.

Papildytas 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. T-227 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 9 d. sprendimo Nr. T-156 „Dėl parduodamų Pagėgių savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo” papildymo.

 1.  

T-157

Dėl viešame aukcione parduodamo Pagėgių savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo pakeitimo.

 
 1.  

T-158

Dėl lėšų skyrimo iš privatizavimo fondo.

 
 1.  

T-159

Dėl turto perdavimo Pagėgių savivaldybės UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“.

 
 1.  

T-160

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T-198 „Dėl leidimo uždarajai akcinei bendrovei „Pagėgių komunalinis ūkis“ parduoti turtą“ pakeitimo.

 
 1.  

T-161

Dėl pritarimo 2014 metų savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitoms.

 
 1.  

T-162

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 10 d. sprendimo Nr. T-27 „Dėl Pagėgių savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

 Pripažintas netekusiu galio 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr.T-160 “disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 1.  

T-163

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T-129 „Dėl viešosios įstaigos „Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centras“ stebėtojų tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo” 1 punkto 1.2. papunkčio pakeitimo.

 
 1.  

T-164

Dėl Pagėgių vaikų globos namų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo patvirtinimo.

 
 1.  

T-165

Dėl Pagėgių vaikų globos namų planinio vietų skaičiaus  patvirtinimo.

Pripažintas netekus galios 2015 m. spalio 29 d. sprendimu Nr. T-200 “Dėl Pagėgių vaikų globos namų planinio vietų skaičiaus  patvirtinimo.

 1.  

T-166

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 19 d. sprendimo Nr. T-45 „Dėl Pagėgių savivaldybės gyventojams socialinių paslaugų dienos socialinės globos (asmens namuose) ir socialinės priežiūros (pagalbos į namus) tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

 
 1.  

T-167

Dėl lėšų skyrimo Žukų evangelikų liuteronų bažnyčios parapijai iš savivaldybės biudžeto 2016 metais.

 
 1.  

T-168

Dėl valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms Pagėgių savivaldybėje, planavimo, tikslinimo, naudojimo, apskaitos ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo.

 
 1.  

T-169

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. T-215 „Dėl Pagėgių savivaldybės strateginio planavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ patvirtinto tvarkos aprašo pakeitimo.

 Pripažintas netekus galios 2019 m. lapkričio 28 d. sprendimu Nr. T-184 “Dėl Pagėgių savivaldybės strateginio planavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 1.  

T-170

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015-04-02 sprendimo Nr. T-60 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir klasių komplektų skaičiaus bendrojo ugdymo mokyklose 2015 – 2016 mokslo metams nustatymo“ pakeitimo.

 
 1.  

T-171

Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų vadovų tarnybinių atlyginimų.

 Pakeistas 2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T-7 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 9 d. sprendimo Nr. T-171 „Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų vadovų tarnybinių atlyginimų“ pakeitimo.

Pakeistas 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. T-221 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos  2015 m. rugsėjo 9 d. sprendimo Nr. T-171 „Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų vadovų tarnybinių atlyginimų“ pakeitimo.

 1.  

T-172

Dėl leidimo Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos direktoriui Vaclovui Navickui dirbti papildomą darbą.

 Pakeistas 2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T-8 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 9 d. sprendimo Nr. T-172 „Dėl leidimo Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos direktoriui Vaclovui Navickui dirbti papildomą darbą” pakeitimo.
 1.  

T-173

Dėl leidimo Pagėgių savivaldybės Natkiškių Zosės Petraitienės pagrindinės mokyklos direktorei Genovaitei Švalkūnienei dirbti papildomą darbą.

 Pakeistas 2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T-9 “Dėl Pagėgių savivaldybė tarybos 2015 m. rugsėjo 9 d. sprendimo Nr. T-173 „Dėl leidimo Pagėgių savivaldybės Natkiškių Zosės Petraitienės pagrindinės mokyklos direktorei Genovaitei Švalkūnienei dirbti papildomą darbą” pakeitimo.
 1.  

T-174

Dėl leidimo Pagėgių savivaldybės meno ir sporto mokyklos direktorei Evelinai Norkienei dirbti papildomą darbą.

 Pakeistas 2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T-10 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 9 d. sprendimo Nr. T-174 „Dėl leidimo Pagėgių savivaldybės Meno ir sporto mokyklos direktorei Evelinai Norkienei dirbti papildomą darbą ” pakeitimo.
 1.  

T-175

Dėl leidimo Pagėgių savivaldybės Pagėgių pradinės mokyklos direktorei Loretai Chasijevai dirbti papildomą darbą.

 Pakeistas 2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T-11 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 9 d. sprendimo Nr. T-175 „Dėl leidimo Pagėgių savivaldybės Pagėgių pradinės mokyklos direktorei Loretai Chasijevai dirbti papildomą darbą“ pakeitimo.
 1.  

T-176

Dėl leidimo Pagėgių sav. Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos direktorei Rimai Auštrienei dirbti papildomą darbą.

 Pakeistas 2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T-12 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 9 d. sprendimo Nr. T-176 „Dėl leidimo Pagėgių sav. Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos direktorei Rimai Auštrienei dirbti papildomą darbą” pakeitimo.
 1.  

T-177

Dėl leidimo Pagėgių savivaldybės Piktupėnų pagrindinės mokyklos direktorei Loretai Zinovjevienei dirbti papildomą darbą.

 Pakeistas 2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T-13 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 9 d. sprendimo Nr. T-177 „Dėl leidimo Pagėgių savivaldybės Piktupėnų pagrindinės mokyklos direktorei Loretai Zinovjevienei dirbti papildomą darbą” pakeitimo.
 1.  

T-178

Dėl Pagėgių savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo 2015 m. tvarkos patvirtinimo.

 
 1.  

T-179

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 10 d. sprendimo Nr. T-19 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2015 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo (4).
1 priedas
3 priedas
4 priedas
5 priedas 

 
 1.  

T-180

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos Etikos komisijos pirmininko atstatydinimo iš užimamų pareigų.

 
 1.  

T-181

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 14 d. sprendimo Nr. T-108 „Dėl Pagėgių savivaldybės neturtinių teisių įgyvendinimo UAB ,,Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras“ 1 punkto pakeitimo.

 

Protokolo
punkto Nr.

Priimto 
sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

Pastabos

 1.  

T-182

Dėl delegavimo į Tauragės regiono integruotos teritorijų vystymo programos valdymo grupę.

 Pripažintas netekus galio 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. T-149 “Dėl atstovų delegavimo į Tauragės regiono integruotų teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę.
 1.  

T-183

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 10 d. sprendimo Nr. T-31 „Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų etatų (išskyrus pedagogus), finansuojamų iš savivaldybės biudžeto, skaičiaus nustatymo“ pakeitimo.

Pakeistas 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. T-206 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T-183 „Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų etatų (išskyrus pedagogus), finansuojamų iš savivaldybės biudžeto, skaičiaus nustatymo“ pakeitimo“ pakeitimo.” (pripažintas netekus galios 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T-231)

Pripažintas netekus galios 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T-231 „Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų etatų (išskyrus pedagogus), finansuojamų iš savivaldybės biudžeto, skaičiaus nustatymo“

 1.  

T-184

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T-195 ,,Dėl mokesčio už ugdymą Pagėgių savivaldybės meno ir sporto mokykloje nustatymo“ 1 punkto pakeitimo.

 
 1.  

T-185

Dėl Pagėgių savivaldybės mokyklų geltonųjų mokyklinių autobusų, lengvųjų automobilių ir autobusų naudojimo, saugojimo, atsakomybės, nuomojimo ir apskaitos dokumentų pildymo tvarkos aprašo patvirtinimo.

 
 1.  

T-186

Dėl įgaliojimų Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriui suteikimo.

 
 1.  

T-187

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T-137 „Dėl Pagėgių savivaldybės kultūros centro direktoriaus mėnesinio tarnybinio atlyginimo koeficiento nustatymo“ pripažinimo netekus galios.

 
 1.  

T-188

Dėl patalpų perdavimo neatlygintinai valdyti ir naudotis pagal panaudos sutartį Pagėgių savivaldybės Žukų kaimo bendruomenei.

 
 1.  

T-189

Dėl savivaldybės būsto, esančio Žemaičių g. 24-2, Pagėgių mieste, pardavimo Linai Lauciūtei.

 
 1.  

T-190

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2001 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. 139 “Dėl panaudos sutarčių sudarymo” pripažinimo netekusiu galios.

 
 1.  

T-191

Dėl turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Pagėgių savivaldybės Pagėgių vaikų globos namams.

 
 1.  

T-192

Dėl knygų perdavimo valdyti patikėjimo teise  Pagėgių savivaldybės ugdymo įstaigoms.

 
 1.  

T-193

Dėl  sandėlio, esančio Turgaus g. 2, Pagėgių mieste, pardavimo Marijonai Sūdžienei.

 
 1.  

T-194

Dėl  dalies pastato − sandėlio, esančio Vilniaus g. 38, Pagėgių mieste, pardavimo Skaistei Kedeckienei.

 Pakeistas 2016 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T-122 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T-194 „Dėl  dalies pastato – sandėlio, esančio Vilniaus g. 38, Pagėgių mieste, pardavimo Skaistei Kedeckienei“ pakeitimo.
 1.  

T-195

Dėl įgaliojimo pasirašyti susitarimus dėl paskolos sutarties pakeitimo

 
 1.  

T-196

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 10 d. sprendimo Nr. T-19 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2015 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo (5).
1 priedas
2 priedas
3 priedas
4 priedas
5 priedas
8 priedas 

 
 1.  

T-197

Dėl Pagėgių savivaldybės gyventojams socialinių paslaugų ir socialinės paramos teikimo komisijos sudarymo ir komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo.

 Pripažintas netekusiu galios 2019 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. T-107 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. t-197 „Dėl Pagėgių savivaldybės gyventojams socialinių paslaugų ir socialinės paramos teikimo komisijos sudarymo ir komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
 1.  

T-198

Dėl vienkartinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo Pagėgių  savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo.

 
 1.  

T-199

Dėl pagalbos pinigų šeimoms, globojančioms be tėvų globos likusius vaikus, skyrimo ir panaudojimo kontrolės tvarkos Pagėgių savivaldybėje aprašo patvirtinimo.

 Pakeistas 2017 m. lakpričio 29 d. sprendimu Nr. T-167 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T-199 ,,Dėl pagalbos pinigų šeimoms, globojančioms be tėvų globos likusius vaikus, skyrimo ir panaudojimo kontrolės tvarkos Pagėgių savivaldybėje aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 1.  

T-200

Dėl Pagėgių vaikų globos namų planinio vietų skaičiaus  patvirtinimo.

 
 1.  

T-201

Dėl biudžetinės įstaigos Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo.

 
 1.  

T-202

Dėl 2015 – 2016 m. šildymo sezono vidutinių kuro kainų, taikomų kompensacijoms apskaičiuoti, patvirtinimo.

 
 1.  

T-203

Dėl fiksuoto pajamų mokesčio, mokamo už pajamas, gautas iš veiklos, kuria verčiamasi turint verslo liudijimus, dydžių ir lengvatų nustatymo 2016 metams.

 
 1.  

T-204

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pagėgių komunalinis ūkis“ 2015 – 2018 metų veiklos plano patvirtinimo.

 Pakeistas 2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu Nr. T-127 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T-204 ,,Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pagėgių komunalinis ūkis“  2015 – 2018 metų veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.
Priedas

Pakeistas 2016 m. spalio 27 d. sprendimu Nr. T-204 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T-204 ,,Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pagėgių komunalinis ūkis“  2015 – 2018 metų veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo” (priedai)
Protokolo
punkto Nr.

Priimto 
sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

Pastabos

 1.  

T-205

Dėl Pagėgių sav. Stoniškių pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo ir išdėstymo nauja redakcija.

 

 1.  

T-206

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T-183 „Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų etatų (išskyrus pedagogus), finansuojamų iš savivaldybės biudžeto, skaičiaus nustatymo“ pakeitimo“ pakeitimo.

 
 1.  

T-207

Dėl ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namuose  planinio vietų skaičiaus  patvirtinimo.

 
 1.  

T-208

Dėl Visuomenės sveikatos priežiūros veiklos Pagėgių savivaldybėje 2016 metų programos patvirtinimo.

 
 1.  

T-209

Dėl savivaldybės viešojo geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo paskyrimo.

 
 1.  

T-210

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos etikos komisijos nuostatų patvirtinimo.

Pripažintas netekusiu galios 2019 m. gegužės 16 d. sprendimu Nr. T-81 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos Etikos komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo

 

Pakeistas 2017 m. lapkričio 29 d. sprenimu Nr. T-175 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T-210 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos etikos komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.

Pakeistas 2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T-17 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T-210 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos etikos komisijos nuostatų patvirtinimo“ priedo pakeitimo.

 1.  

T-211

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 11 d. sprendimo Nr. T-109 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos etikos komisijos pirmininko paskyrimo“ ir Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 11 d. sprendimo Nr. T-110 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. T-76 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos etikos komisijos sudarymo“ 1.1. punkto pakeitimo“ pripažinimo netekus galios.

 
 1.  

T-212

Dėl knygų perdavimo valdyti patikėjimo teise  Pagėgių savivaldybės ugdymo įstaigoms.

 
 1.  

T-213

Dėl lėšų skyrimo iš privatizavimo fondo.

 
 1.  

T-214

Dėl sutikimo priimti savivaldybės nuosavybėn turtą iš uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės būstas“.

 
 1.  

T-215

Dėl turto investavimo.

 
 1.  

T-216

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 10 d. sprendimo Nr. T-19 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2015 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo (6).
1 priedas
2 priedas
3 priedas
4 priedas
5 priedas 
8 priedas
9 priedas 

 
 1.  

T-217

Dėl Pagėgių savivaldybės teritorijos vėjo jėgainių parkų išdėstymo specialiojo plano patvirtinimo.
Aiškinamasis raštas
1 priedas
2 priedas
3 priedas
4 priedas
5 priedas
6 priedas 

 
 1.  

T-218

Dėl Virginijaus Komskio, Pagėgių savivaldybės mero, delegavimo į Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos Kaliningrado srities regioninės ir vietinės valdžios bendradarbiavimo tarybos Lietuvos dalies sudėtį.

 
 1.  

T-219

Dėl leidimo pirkti autobusą.

 Protokolo
punkto Nr.

Priimto 
sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

Pastabos

 1.  

T-220

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T-185 „Dėl Pagėgių savivaldybės mokyklų pedagoginių pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Pripažintas netekus galios 2016 m. sprendimu Nr. T-232 „Dėl Pagėgių savivaldybės mokyklų pedagoginių pareigybių sąrašo patvirtinimo“
 1.  

T-221

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos  2015 m. rugsėjo 9 d. sprendimo Nr. T-171 „Dėl Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų vadovų tarnybinių atlyginimų“ pakeitimo.

 
 1.  

T-222

Dėl Pagėgių savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų skirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

 
 1.  

T-223

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 10 d. sprendimo Nr. T-10 ,,Dėl viešųjų darbų įgyvendinimo ir darbdavių atrankos komisijos sudarymo, jos darbo reglamento ir darbdavių atrankos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

 
 1.  

T-224

Dėl 2016 metais Pagėgių savivaldybės teritorijoje atliekamų viešųjų darbų sąrašo patvirtinimo.

 
 1.  

T-225

Dėl Pagėgių savivaldybės 2016 metų viešųjų darbų programos patvirtinimo.

 
 1.  

T-226

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 10 d. sprendimo Nr. T-19 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2015 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo (7).
 1 priedas 
3 priedas 
4 priedas
5 priedas
7 priedas
8 priedas 

 
 1.  

T-227

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 9 d. sprendimo Nr. T-156 „Dėl parduodamų Pagėgių savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo” papildymo.

 
 1.  

T-228

 Dėl savivaldybės būsto, esančio Malūno g. 4-4, Pagėgių mieste, pardavimo Tomui Vykertui.

 
 1.  

T-229

Dėl sutikimo priimti savivaldybės nuosavybėn turtą iš skulptoriaus Šarūno Arbačiausko.

 
 1.  

T-231

Dėl turto pripažinimo nereikalingu, netinkamu (negalimu) naudoti, nurašymo ir likvidavimo.

 
 1.  

T-232

Dėl turto perėmimo iš Pagėgių vaikų globos namų.

 
 1.  

T-233

Dėl leidimo išnuomoti dalį administracinio pastato.

 
 1.  

T-234

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 23 d. sprendimo Nr. T-166 “Dėl Pagėgių savivaldybės privatizavimo komisijos sudėties, komisijos darbo nuostatų ir privatizavimo fondo lėšų naudojimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo.

 
 1.  

T-235

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T-164 „Dėl Pagėgių savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

 
 1.  

T-236

Dėl Pagėgių savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimo medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinėms ir kitoms priemonėms finansuoti tvarkos aprašo patvirtinimo.

 
 1.  

T-237

Dėl prekybos viešose vietose taisyklių patvirtinimo.

 
 1.  

T-238

Dėl Pagėgių savivaldybės priešgaisrinės tarnybos įsteigimo ir nuostatų patvirtinimo.

Pakeistas 2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T-20 “Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. T-238 „Dėl Pagėgių savivaldybės priešgaisrinės tarnybos įsteigimo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
Skip to content