Pagėgių savivaldybės tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų paraiškų vertinimo komisija

Pagėgių savivaldybės tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų paraiškų vertinimo komisija – tai Pagėgių savivaldybės mero potvarkiu sudaroma komisija, kuri skelbia kvietimus tradicinių religinių bendruomenių paraiškų daliniam finansavimui gauti, vertina pateiktas paraiškas ir prižiūri paraiškoms įgyvendinti skirtų lėšų panaudojimą.

Dalija Irena
Einikienė

Pagėgių savivaldybės administracijos direktorė
Komisijos pirmininkė

Valdemaras
Dikmonas

Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vedėjas – vyriausiasis inžinierius
Komisijos pirmininkės pavaduotojas

Ina
Valauskienė

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyresnioji specialistė
Komisijos sekretorė

Zita
Stanišauskienė

Centralizuoto buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
Komisijos narė

Valdas
Vytuvis

Dokumentų valdymo ir teisės skyriaus vyriausiasis specialistas (juristas)
Komisijos narys

Skip to content