ATVIRI DUOMENYS

Čia skelbiami Pagėgių savivaldybės administracijos tvarkomi duomenys, kurie sudaro galimybę visiems naudotis pirminiais savivaldybės disponuojamais duomenimis. Duomenys teikiami neatlygintinai.

Atviri duomenys – laisvai prieinami institucijos veikloje ar dokumentuose užfiksuoti duomenys, informacija ar jos dalis, nepaisant jų pateikimo būdo, formos ir laikmenos, įskaitant registro duomenis, registro informaciją, registrui pateiktų dokumentų ir (arba) jų kopijų duomenis, valstybės informacinės sistemos duomenis, kuriuos visi asmenys gali pakartotinai naudoti ir platinti bet kokiu tikslu, nurodydami jų šaltinį ir tik tomis pačiomis sąlygomis, kuriomis buvo gauti.

Duomenų rinkiniai

Duomenų pavadinimasAtnaujinimo periodiškumasDuomenų formatas
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai >> kas ketvirtįhtml, xls, xlsx
Savivaldybės projektai >>įvykus pakeitimuihtml
Savivaldybės tarnybinių lengvųjų automobilių sąrašas >>įvykus pakeitimuipdf
Savivaldybės įstaigų sąrašas >>įvykus pakeitimuihtml
Finansinių ataskaitų rinkiniai >>kas ketvirtįpdf, xls, xlsx
Savivaldybės administracijos darbuotojų darbo užmokesčio informacija >> kas ketvirtįhtml
Skip to content