Sporto įstaigos

Direktorius: Ervinas Kuncaitis

+370 441 15103

Jaunimo g. 3, Pagėgiai

VšĮ “Sporto ir turizmo centras” įstatai

VšĮ „Sporto ir turizmo centras“ 2017 metų veiklos rezultatų ataskaita ir balansas

Programa gauti lėšų, pagal Pagėgių savivaldybės 2016-2018 metų strateginio veiklos plano 03 kultūros, kultūros, turizmo ir sporto plėtotės programų įgyvendinimui

2018 m. VŠĮ „Sprto ir turizmo centras” renginių planas

VšĮ „Sporto ir turizmo centras“ darbo užmokestis

2018 m. Pagėgių savivaldybės seniūnijų sporto žaidynių nuostatai

2021 m. Pagėgių savivaldybės seniūnijų sporto -aidynių nuostatai

VšĮ „Sporto ir turizmo centras“ įkurtas Pagėgių savivaldybės tarybos 2003 m. gegužės 29 d.  sprendimu Nr. 58 „Dėl Pagėgių viešosios įstaigos Sporto ir turizmo centras įkūrimo“. Pirmuoju VšĮ “Sporto ir turizmo centras” direktoriumi buvo Remigijus Špečkauskas.

Sportas pagėgiškių gyvenime užima reikšmingą vietą. VšĮ “Sporto ir turizmo centras” teikia visuomeninio sporto, laisvalaikio praleidimo ir sveikatingumo paslaugas.

VšĮ “Sporto ir turimo centro” tikslas – per sportą skatinti jaunimo ir suaugusiųjų saviraišką, ugdyti ir lavinti sveiką asmenybę, ieškoti talentingų sportininkų, organizuoti įvairius sportinius renginius. VšĮ „Sporto ir turizmo centras“ kultivuoja šias sportas šakas:

  • tinklinį;
  • krepšinį;
  • futbolą;
  • lengvąją atletiką;
  • imtynes;
  • šaškes;
  • šachmatus;
  • stalo tenisą.
Skip to content