PRAŠYMAI PAKEISTI ŽEMĖS SKLYPO PAGRINDINĘ ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTĮ IR (AR) PAKEISTI AR NUSTATYTI, JEIGU JIS NENUSTATYTAS, ŽEMĖS SKLYPO NAUDOJIMO BŪDĄ

2024 metai

Informuojame apie pateiktą nagrinėti 2024 m. vasario 22 d. suinteresuoto asmens prašymą „Dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo“. Prašymo tikslas: žemės sklypams, kadastro Nr. 8832/0001:0088 nustatyti naudojimo būdą – Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai, kadastro Nr. 8832/0001:0089 nustatyti naudojimo būdą – Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai ir kadastro Nr. 8832/0001:0101 nustatyti naudojimo būdą – Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalimi, 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Pagėgių savivaldybės administracijai raštu adresu: Vilniaus g. 11, Pagėgiai, arba el. p. info@pagegiai.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) dėl žemės sklypų, kadastro Nr. 8832/0001:0088; 8832/0001:0089 ir 8832/0001:0101 naudojimo būdų nustatymo.

Informuojame apie pateiktą nagrinėti 2024 m. kovo 12 d. suinteresuoto asmens prašymą „Dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo“. Prašymo tikslas: žemės sklypams, kadastro Nr. 8860/0005:0162 nustatyti naudojimo būdą – Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai ir kadastro Nr. 8860/0010:0037 nustatyti naudojimo būdą – Ūkinių miškų sklypai. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalimi, 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Pagėgių savivaldybės administracijai raštu adresu: Vilniaus g. 11, Pagėgiai, arba el. p. info@pagegiai.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) dėl žemės sklypų, kadastro Nr. 8860/0005:0162 ir 8860/0010:0037 naudojimo būdų nustatymo.

Informuojame apie pateiktą nagrinėti 2024 m. kovo 1 d. suinteresuoto asmens prašymą „Dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo/pakeitimo“. Prašymo tikslas: žemės sklypui, kadastro Nr. 8864/0009:0042, nustatyti naudojimo būdą – Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalimi, 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Pagėgių savivaldybės administracijai raštu adresu: Vilniaus g. 11, Pagėgiai, arba el. p. info@pagegiai.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) dėl žemės sklypo, kadastro Nr. 8864/0009:0042 naudojimo būdo nustatymo.

Informuojame apie pateiktą nagrinėti 2024 m. vasario 7 d. IĮ „Pagėgių šeimos centras“ prašymą „Dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo“. Prašymo tikslas: žemės sklypui, kadastro Nr. 8837/0003:0041, pakeisti naudojimo būdą iš – Komercinės paskirties objektų teritorijos, į – Visuomeninės paskirties teritorijos. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalimi, 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Pagėgių savivaldybės administracijai raštu adresu: Vilniaus g. 11, Pagėgiai, arba el. p. info@pagegiai.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) dėl žemės sklypo, kadastro Nr. 8837/0003:0041 naudojimo būdo nustatymo.

Informuojame apie pateiktą nagrinėti 2023 m. lapkričio 21 d. suinteresuoto asmens prašymą „Dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo pakeitimo”. Prašymo tikslas: žemės sklypui, kadastro Nr. 8801/0004:0170, pakeisti pagrindinę naudojimo paskirtį iš –  Žemės ūkio, į – Kitą, nustatant naudojimo būdą – Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalimi, 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Pagėgių savivaldybės administracijai raštu adresu: Vilniaus g. 11, Pagėgiai, arba el. p. info@pagegiai.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) dėl žemės sklypo kadastro Nr. 8801/0004:0170 pagrindinės naudojimo paskirties ir naudojimo būdo pakeitimo.

Informuojame apie pateiktą nagrinėti 2024 m. vasario 22 d. suinteresuoto asmens prašymą „Dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo“. Prašymo tikslas: žemės sklypui, kadastro Nr. 8892/0002:0081, nustatyti naudojimo būdą – Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalimi, 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Pagėgių savivaldybės administracijai raštu adresu: Vilniaus g. 11, Pagėgiai, arba el. p. info@pagegiai.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) dėl žemės sklypo, kadastro Nr. 8892/0002:0081 naudojimo būdo nustatymo.

2023 metai

Informuojame, kad 2023 m. lapkričio 14 d. gautas suinteresuoto asmens prašymas „Dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo/pakeitimo“. Žemės sklypui, kadastro Nr. 8837/0003:0057 nustatomas papildomas naudojimo būdas – Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalimi, 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriui raštu adresu: Vilniaus g. 11, Pagėgiai, arba el. p. info@pagegiai.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje dėl žemės sklypo, kadastro Nr. 8837/0003:0057 naudojimo būdo nustatymo.

Informuojame, kad 2023 m. rugpjūčio 1 d. gautas suinteresuoto asmens prašymas „Dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo“ žemės sklypams, kadastro Nr. 8860/0010:0037, 8860/0007:0102, 8860/0005:0162. Žemės sklypui kadastro Nr. 8860/0010:0037 prašoma nustatyti naudojimo būdą – Ūkinių miškų sklypai. Žemės sklypams kadastro Nr. 8860/0007:0102 ir 8860/0005:0162 prašoma nustatyti naudojimo būdą – Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalimi, 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Pagėgių savivaldybės administracijai raštu adresu: Vilniaus g. 11, Pagėgiai, arba el. p. info@pagegiai.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje dėl žemės sklypų, kadastro Nr. 8860/0010:0037, 8860/0007:0102, 8860/0005:0162 naudojimo būdų nustatymo.

 

Informuojame, kad 2023 m. birželio 14 d. gautas suinteresuoto asmens prašymas „Dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo“. Žemės sklypui, kadastro Nr. 8860/0004:68, esančiam Pagėgių sav., Stoniškių sen., Rukų k., prašoma nustatyti naudojimo būdą – Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalimi, 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Pagėgių savivaldybės merui raštu adresu: Vilniaus g. 11, Pagėgiai, arba el. p. info@pagegiai.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje dėl žemės sklypo, kadastro Nr. 8860/0004:68, esančio Pagėgių sav., Stoniškių sen., Rukų k., naudojimo būdo nustatymo.

Informuojame, kad 2023 m. birželio 5 d. gautas suinteresuoto asmens prašymas „Dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo“. Žemės sklypui, kadastro Nr. 8892/0004:115, esančiam Pagėgių sav., Vilkyškių sen., Naujininkų k., prašoma nustatyti naudojimo būdą – Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalimi, 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Pagėgių savivaldybės merui raštu adresu: Vilniaus g. 11, Pagėgiai, arba el. p. info@pagegiai.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje dėl žemės sklypo, kadastro Nr. 8892/0004:115, esančio Pagėgių sav., Vilkyškių sen., Naujininkų k., naudojimo būdo nustatymo.

Informuojame, kad 2023 m. birželio 1 d. gautas suinteresuoto asmens prašymas „Dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo“. Žemės sklypui, kadastro Nr. 8892/0004:114, esančio Pagėgių sav., Vilkyškių sen., Naujininkų k., prašoma nustatyti naudojimo būdą – Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalimi, 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Pagėgių savivaldybės merui raštu adresu: Vilniaus g. 11, Pagėgiai, arba el. p. info@pagegiai.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje dėl žemės sklypo, kadastro Nr. 8892/0004:114, esančio Pagėgių sav., Vilkyškių sen., Naujininkų k., naudojimo būdo nustatymo.

 

Informuojame, kad 2023 m. gegužės 9 d. gautas suinteresuoto asmens prašymas „Dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo“. Žemės sklypui, kadastro Nr. 8860/0005:163, esančio Pagėgių sav., Stoniškių sen., Rukų k., prašoma nustatyti naudojimo būdą – Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalimi, 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Pagėgių savivaldybės merui raštu adresu: Vilniaus g. 11, Pagėgiai, arba el. p. info@pagegiai.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje dėl žemės sklypo, kadastro Nr. 8860/0005:163, esančio Pagėgių sav., Stoniškių sen., Rukų k., naudojimo būdo nustatymo.

Informuojame, kad 2023 m. gegužės 8 d. gautas suinteresuoto asmens prašymas „Dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo“. Žemės sklypui, kadastro Nr. 8832/0008:140, esančio Pagėgių sav., Lumpėnų sen., Šakininkų k., prašoma nustatyti naudojimo būdą – Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalimi, 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Pagėgių savivaldybės merui raštu adresu: Vilniaus g. 11, Pagėgiai, arba el. p. info@pagegiai.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje dėl žemės sklypo, kadastro Nr. 8832/0008:140, esančio Pagėgių sav., Lumpėnų sen., Šakininkų k., naudojimo būdo nustatymo.

Informuojame, kad 2023 m. gegužės 3 d. gautas suinteresuoto asmens prašymas „Dėl žemės naudojimo būdo nustatymo“. Žemės sklypui, kadastro Nr. 8887/0004:91, esančio Pagėgių sav., Vilkyškių sen., Vilkyškių mstl., Jogaudų g. 9., prašoma nustatyti naudojimo būdą – Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalimi, 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Pagėgių savivaldybės merui raštu adresu: Vilniaus g. 11, Pagėgiai, arba el. p. info@pagegiai.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje dėl žemės sklypo, kadastro Nr. 8887/0004:91, esančio Pagėgių sav., Vilkyškių sen., Vilkyškių mstl., Jogaudų g. 9 naudojimo būdo nustatymo.

Informuojame, kad 2023 m. kovo 24 d. gautas suinteresuoto asmens prašymas „Dėl žemės naudojimo būdo nustatymo“. Žemės sklypams, kadastro Nr. 8801/0002:195 ir 8801/0002:107, esančių Pagėgių sav., Pagėgių sen., Eisraviškių k., prašoma nustatyti naudojimo būdą – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalimi, 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriui raštu adresu: Vilniaus g. 11, Pagėgiai, arba el. p. info@pagegiai.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje dėl žemės sklypų, kadastro Nr. 8801/0002:195 ir 8801/0002:107, esančių Pagėgių sav., Pagėgių sen., Eisraviškių k., naudojimo būdo nustatymo.

Informuojame, kad 2023 m. kovo 24 d. gautas suinteresuoto asmens prašymas „Dėl žemės naudojimo būdo nustatymo“. Žemės sklypui, kadastro Nr. 8801/0002:110, esančio Pagėgių sav., Pagėgių sen., Eisraviškių k., prašoma nustatyti naudojimo būdą – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalimi, 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriui raštu adresu: Vilniaus g. 11, Pagėgiai, arba el. p. info@pagegiai.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje dėl žemės sklypo, kadastro Nr. 8801/0002:110, esančio Pagėgių sav., Pagėgių sen., Eisraviškių k., naudojimo būdo nustatymo.

Informuojame, kad 2023 m. vasario 28 d. gautas suinteresuotų asmenų prašymas „Dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo/pakeitimo”. Žemės sklypui, kadastro Nr. 8860/0010:31, esančio Pagėgių sav. Stoniškių sen., Plaškių k., Pasienio g. 2C, prašoma pakeisti naudojimo būdą iš Gyvenamosios teritorijos (naudojimo pobūdis – Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) į Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalimi, 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriui raštu adresu: Vilniaus g. 11, Pagėgiai, arba el. p. info@pagegiai.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje dėl žemės sklypo, kadastro Nr. 8860/0010:31, esančio Pagėgių sav. Stoniškių sen., Plaškių k., Pasienio g. 2C, naudojimo būdo pakeitimo.

Informuojame, kad 2023 m. vasario 28 d. gautas suinteresuoto asmens prašymas „Dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo/pakeitimo“. Žemės sklypui, kadastro Nr. 8860/0010:28, esančio Pagėgių sav. Stoniškių sen., Šunelių k., prašoma nustatyti naudojimo būdą – Ūkinių miškų sklypai. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalimi, 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriui raštu adresu: Vilniaus g. 11, Pagėgiai, arba el. p. info@pagegiai.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje dėl žemės sklypo, kadastro Nr. 8860/0010:28, esančio Pagėgių sav. Stoniškių sen., Šunelių k.,  naudojimo būdo nustatymo.

Informuojame, kad 2023 m. sausio 30 d. gautas suinteresuotų asmenų prašymas „Dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo/pakeitimo”. Žemės sklypui, kadastro Nr. 8892/0005:5, esančio Pagėgių sav. Vilkyškių sen., Naujininkų k. 2, prašoma pakeisti naudojimo būdą iš Gyvenamosios teritorijos (naudojimo pobūdis – Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) į Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalimi, 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriui raštu adresu: Vilniaus g. 11, Pagėgiai, arba el. p. info@pagegiai.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje dėl žemės sklypo, kadastro Nr. 8892/0005:5, esančio Pagėgių sav. Vilkyškių sen., Naujininkų k. 2, naudojimo būdo pakeitimo.

Informuojame, kad 2023 m. sausio 3 d. gautas suinteresuoto asmens prašymas „Dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo/pakeitimo”. Žemės sklypui, kadastro Nr. 8892/0004:89 prašoma pakeisti naudojimo būdą iš Gyvenamosios teritorijos į Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalimi, 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriui raštu adresu: Vilniaus g. 11, Pagėgiai, arba el. p. info@pagegiai.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje dėl žemės sklypo, kadastro Nr. 8892/0004:89 naudojimo būdo nustatymo.

2022 metai

Informuojame, kad 2022 m. spalio 26 d. gautas suinteresuoto asmens prašymas „Dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo/pakeitimo“. Žemės sklypui, kadastro Nr. 8887/0002:0056 prašoma nustatyti naudojimo būdą – Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalimi, 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriui raštu adresu: Vilniaus g. 11, Pagėgiai, arba el. p. info@pagegiai.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje dėl žemės sklypo, kadastro Nr. 8887/0002:0056 naudojimo būdo nustatymo.

Informuojame, kad 2022 m. spalio 13 d. gautas suinteresuoto asmens prašymas „Dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo/pakeitimo“. Žemės sklypui, kadastro Nr. 8801/0004:95 prašoma nustatyti naudojimo būdą – Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalimi, 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriui raštu adresu: Vilniaus g. 11, Pagėgiai, arba el. p. info@pagegiai.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje dėl žemės sklypo, kadastro Nr. 8801/0004:95 naudojimo būdo nustatymo.

Informuojame, kad 2022 m. spalio 13 d. gautas suinteresuoto asmens prašymas „Dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo/pakeitimo“. Žemės sklypams, kadastro Nr. 8860/0001:5 ir 8860/0002:16 prašoma nustatyti naudojimo būdą – Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalimi, 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriui raštu adresu: Vilniaus g. 11, Pagėgiai, arba el. p. info@pagegiai.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje dėl žemės sklypų, kadastro Nr. 8860/0001:5 ir 8860/0002:16 naudojimo būdo nustatymo.

Informuojame, kad 2022 m. spalio 13 d. gautas suinteresuoto asmens prašymas „Dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo/pakeitimo“. Žemės sklypams, kadastro Nr. 8801/0004:353, 8801/0003:150, 8801/0003:151 prašoma nustatyti naudojimo būdą – Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalimi, 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriui raštu adresu: Vilniaus g. 11, Pagėgiai, arba el. p. info@pagegiai.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje dėl žemės sklypų, kadastro Nr. 8801/0004:353, 8801/0003:150, 8801/0003:151 naudojimo būdo nustatymo.

Informuojame, kad 2022 m. rugsėjo 23 d. gautas suinteresuoto asmens prašymas „Dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo/pakeitimo“. Žemės sklypams, kadastro Nr. 8860/0002:10, 8860/0002:11, 8860/0002:12 prašoma nustatyti naudojimo būdą – Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalimi, 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriui raštu adresu: Vilniaus g. 11, Pagėgiai, arba el. p. info@pagegiai.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje dėl žemės sklypų, kadastro Nr. 8860/0002:10, 8860/0002:11, 8860/0002:12 naudojimo būdo nustatymo.

2022 m. rugsėjo 12 d. gautas suinteresuoto asmens prašymas „Dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo/pakeitimo”. Žemės sklypui, kadastro Nr. 8887/0002:0553, esančiam Pagėgių sav., Vilkyškių sen., Vilkyškių mstl. prašoma pakeisti pagrindinę naudojimo paskirtį iš Žemės ūkio, į Kitą, nustatant naudojimo būdą – Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalimi, 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriui raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje dėl žemės sklypo kadastro Nr. 8887/0002:0553 pagrindinės naudojimo paskirties ir naudojimo būdo pakeitimo.

Informuojame, kad 2022 m. rugpjūčio 23 d. gautas suinteresuoto asmens prašymas „Dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo/pakeitimo“. Žemės sklypui, kadastro Nr. 8832/0001:58, esančiame Birštoniškių k., Pagėgių sen., Pagėgių sav., prašoma nustatyti naudojimo būdą – Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalimi, 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriui raštu adresu: Vilniaus g. 11, Pagėgiai, arba el. p. info@pagegiai.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje dėl žemės sklypo, kadastro Nr. 8832/0001:58 naudojimo būdo nustatymo.

Informuojame, kad 2022 m. rugpjūčio 9 d. gautas Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Tauragės ir Pagėgių skyriaus prašymas dėl žemės sklypo naudojimo būdo pakeitimo. Žemės sklypui, kadastro Nr. 8837/0003:14, esančiame Malūno g. 2, Pagėgių m. numatyta pakeisti naudojimo būdą iš Komercinės paskirties objektų teritorijos į Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, paliekant žemės naudojimo paskirtį – kita. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalimi, 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus savivaldybės administracijos direktoriui raštu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje dėl žemės sklypo, kadastro Nr. 8837/0003:14, naudojimo būdo pakeitimo.

Informuojame, kad 2022 m. rugpjūčio 8 d. gautas suinteresuoto asmens prašymas dėl žemės sklypo naudojimo būdo pakeitimo. Žemės sklypui, kadastro Nr. 8892/0009:220, esančiame Mokyklos g. 11, Mociškių k., Vilkyškių sen., Pagėgių sav. numatyta pakeisti naudojimo būdą iš Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos į Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, paliekant žemės naudojimo paskirtį – kita. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalimi, 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus savivaldybės administracijos direktoriui raštu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje dėl žemės sklypo, kadastro Nr. 8892/0009:220, naudojimo būdo pakeitimo.

Informuojame, kad 2022 m. rugpjūčio 8 d. gautas suinteresuoto asmens prašymas „Dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo/pakeitimo“. Žemės sklypui, kadastro Nr. 8892/0009:113 numatyta nustatyti naudojimo būdas – Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalimi, 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriui raštu adresu: Vilniaus g. 11, Pagėgiai, arba el. p. info@pagegiai.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje dėl žemės sklypo, kadastro Nr. 8892/0009:113 naudojimo būdo nustatymo.

Informuojame, kad 2022 m. rugpjūčio 8 d. gautas suinteresuoto asmens prašymas „Dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo/pakeitimo“. Žemės sklypams, kadastro Nr. 8860/0001:5 ir 8860/0002:16 numatyta nustatyti naudojimo būdas – Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalimi, 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriui raštu adresu: Vilniaus g. 11, Pagėgiai, arba el. p. info@pagegiai.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje dėl žemės sklypų, kadastro Nr. 8860/0001:5 ir 8860/0002:16 naudojimo būdo nustatymo.

2022 m. rugpjūčio 2 d. gautas suinteresuoto asmens prašymas „Dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo/pakeitimo”. Žemės sklypui, kadastro Nr. 8801/0003:256 numatoma pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį iš Žemės ūkio, į Kitą, nustatant naudojimo būdą – Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalimi, 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriui raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje dėl žemės sklypo kadastro Nr. 8801/0003:256 pagrindinės naudojimo paskirties ir naudojimo būdo pakeitimo.

Informuojame, kad 2022 m. rugpjūčio 1 d. gautas suinteresuoto asmens prašymas dėl žemės sklypo naudojimo būdo pakeitimo. Žemės sklypui, kadastro Nr. 8892/0004:77, esančiame Pašto g. 9, Žukų., Vilkyškių sen., Pagėgių sav. numatyta pakeisti naudojimo būdą iš Gyvenamosios teritorijos į Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, paliekant žemės naudojimo paskirtį – kita. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalimi, 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus savivaldybės administracijos direktoriui raštu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje dėl žemės sklypo, kadastro Nr. 8892/0004:77, naudojimo būdo pakeitimo.

Informuojame, kad 2022 m. rugpjūčio 1 d. gautas suinteresuoto asmens prašymas „Dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo/pakeitimo“. Žemės sklypams, kadastro Nr. 8887/0003:66 ir 8887/0002:155 nustatomas naudojimo būdas – Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalimi, 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriui raštu adresu: Vilniaus g. 11, Pagėgiai, arba el. p. info@pagegiai.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje dėl žemės sklypų, kadastro Nr. 8887/0003:66 ir 8887/0002:155 naudojimo būdo nustatymo.

Informuojame, kad 2022 m. gegužės 6 d. gautas suinteresuoto asmens prašymas „Dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo/pakeitimo“. Žemės sklypams, kadastro Nr. 8864/0005:6 ir 8864/0005:7 nustatomas naudojimo būdas – Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalimi, 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriui raštu adresu: Vilniaus g. 11, Pagėgiai, arba el. p. info@pagegiai.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje dėl žemės sklypų, kadastro Nr. 8864/0005:6 ir 8864/0005:7 naudojimo būdo nustatymo.

Informuojame, kad 2022 m. balandžio 26 d. gautas suinteresuoto asmens prašymas „Dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo/pakeitimo“. Žemės sklypams, kadastro Nr. 8892/0001:177, 8892/0001:178 nustatomas naudojimo būdas – Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalimi, 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriui raštu adresu: Vilniaus g. 11, Pagėgiai, arba el. p. info@pagegiai.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje dėl žemės sklypų, kadastro Nr. 8892/0001:177, 8892/0001:178 naudojimo būdo nustatymo.

Informuojame, kad 2022 m. balandžio 26 d. gautas suinteresuoto asmens prašymas „Dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo/pakeitimo“. Žemės sklypams, kadastro Nr. 8860/0005:78, 8860/0004:50 nustatomas naudojimo būdas – Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalimi, 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriui raštu adresu: Vilniaus g. 11, Pagėgiai, arba el. p. info@pagegiai.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje dėl žemės sklypų, kadastro Nr. 8860/0005:78, 8860/0004:50 naudojimo būdo nustatymo.

Informuojame, kad 2022 m. vasario 28 d. gautas suinteresuoto asmens prašymas „Dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo/pakeitimo“. Žemės sklypui, kadastro Nr. 8864/0009:83 nustatomas naudojimo būdas – Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalimi, 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriui raštu adresu: Vilniaus g. 11, Pagėgiai, arba el. p. info@pagegiai.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje dėl žemės sklypo, kadastro Nr. 8864/0009:83 naudojimo būdo nustatymo.

Informuojame, kad 2022 m. vasario 24 d. gautas suinteresuoto asmens prašymas „Dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo/pakeitimo“. Žemės sklypui, kadastro Nr. 8887/0002:147 nustatomas naudojimo būdas – Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalimi, 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriui raštu adresu: Vilniaus g. 11, Pagėgiai, arba el. p. info@pagegiai.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje dėl žemės sklypo, kadastro Nr. 8887/0002:147 naudojimo būdo nustatymo.

Informuojame, kad 2022 m. vasario 17 d. gautas suinteresuoto asmens prašymas „Dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo/pakeitimo“. Žemės sklypui, kadastro Nr. 8860/0001:110 nustatomas naudojimo būdas – Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalimi, 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriui raštu adresu: Vilniaus g. 11, Pagėgiai, arba el. p. info@pagegiai.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje dėl žemės sklypo, kadastro Nr. 8860/0001:110 naudojimo būdo nustatymo.

Informuojame, kad 2022 m. sausio 28 d. gautas suinteresuoto asmens prašymas „Dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo/pakeitimo“. Žemės sklypams, kadastro Nr. 8860/0002:130, 8860/0002:131, 8860/0002:237, nustatomas naudojimo būdas – Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalimi, 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriui raštu (adresu: Vilniaus g. 11, Pagėgiai, arba el. p. info@pagegiai.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje dėl žemės sklypų, kadastro Nr. 8860/0002:130, 8860/0002:131, 8860/0002:237 naudojimo būdo nustatymo.

Skip to content