Mobilus COVID-19 tyrimų paėmimo punktas

ty

Dėl transporto priemonės paskyrimo užtikrinant COVID-19 ligos plitimo stabdymą

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 4 d. sprendimu Nr. V-2811 „Dėl COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergančių asmenų pervežimo“, kuris įsigaliojo 2020 m. gruodžio 7 d., Savivaldybės administracijos direktorius Virginijus Komskis pavedė užtikrinti asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), kurie išrašomi iš stacionarinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – ASPĮ) tęsti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) gydymo ambulatoriškai, transportavimą į šių asmenų namus ar kitą gyvenamąją vietą, jeigu tokie asmenys neturi galimybės grįžti nuosavu ar artimųjų transportu.

Primename, kad 2020 m. lapkričio 3 d. Pagėgių savivaldybės administracijos direktorius – Pagėgių savivaldybės ekstremaliosios situacijos operacijų vadovas paskelbė įsakymą Nr. A1-980 ,,Dėl transporto priemonės paskyrimo užtikrinant COVID – 19 ligos plitimo stabdymą”, kuriuo paskyrė transporto priemonę ir vairuotoją, pacientų, kuriems būtina atlikti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) laboratorinį tyrimą, tačiau negalinčių atvykti į mobilų punktą savo transportu, atvežimui į mobilų punktą ir parvežimui iš jo.

Gyventojai, kurie neturi galimybės pasinaudoti nuosavu ar artimųjų transportu, aukščiau nurodytais atvejais, dėl transporto paslaugų gali kreiptis, į kontaktinį asmenį, atsakingą už šios paslaugos organizavimą. Kontaktinis asmuo – Bronislovas Budvytis, Pagėgių savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjas, tel. nr. +370 699 15003.

 

Skip to content