PIRKIMO ORGANIZATORIŲ ATLIEKAMI PIRKIMAI

Mažos vertės pirkimų suvestinė

 2015 m.2016 m.2017 m.
SausisSuvestinė Suvestinė Suvestinė
VasarisSuvestinė Suvestinė Suvestinė
KovasSuvestinė Suvestinė Suvestinė
BalandisSuvestinė Suvestinė Suvestinė
GegužėSuvestinė Suvestinė Suvestinė
BirželisSuvestinė Suvestinė Suvestinė
LiepaSuvestinė Suvestinė 
RugpjūtisSuvestinė Suvestinė 
RugsėjisSuvestinė Suvestinė 
SpalisSuvestinė Suvestinė 
LapkritisSuvestinė Suvestinė 
GruodisSuvestinė Suvestinė 
El. Nr. Pavadinimas
ir objektas
Būdas ir Taisyklių p. Sut. arba sąsk.
Nr., data ir trukmė
Tiekėjas
(pasitelkti tiekėjai ir
jų įsipareigojimų dalis sut.)
 BVPŽ Vertė Pirkimo vykdytojas
1. Viešojo tualeto įrengimas centrinėje miesto dalyje, šalia Vilniaus gatvės esančioje automobilių stovėjimo aikštelės, parengiant supaprastintą projektą Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalies 1 punktas, Pagėgių savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 117 ir 125.9 punktas (pirkimo vertė neviršija mažos vertės pirkimo ribos, bet neviršija 50 tūkst. Lt be PVM). 2014-03-28 Nr. A3-69 sutarties trukmė 2014-11-30 UAB „Jomantė“,
Viešieji tualetai 45215500-2 51.900,00 Lt su PVM Ūkio skyrius
2. Vaikų žaidimo aikštelės įrengimas šiaurinėje parko dalyje, šalia Žemaičių gatvės, parengiant supaprastintą projektą“; Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalies 1 punktas, Pagėgių savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 117 ir 125.9 punktas (pirkimo vertė neviršija mažos vertės pirkimo ribos, bet neviršija 50 tūkst. Lt be PVM). 2014-03-25 Nr. A3-68 sutarties trukmė iki 2014-11-30 UAB „Traida“
45236210-5 Vaikų žaidimo zonų paviršių lyginimo darbai 48 969,91 Lt su PVM Ūkio skyrius
3. Pagėgių krašto informacinio centro, Vilkyškių miestelyje informacinės svetainės www.tic.pagegiai.lt
sukūrimas
Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalies 1 punktas, Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. A1-866 patvirtintu Pagėgių savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 48 ir 42 punktais. 2014 -02-04   Nr. A3-9   sutarties trukmė 2014-12-31 UAB V Studija“
72000000-5 IT paslaugos: konsultavimas, programinės įrangos kūrimas, internetas ir aptarnavimo paslaugos 5650,00 Lt Bendrasis ir juridinis skyrius
4. Asfaltuotų Pagėgių savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros bei remonto darbai” apklausos būdu. -Vadovaujantis Pagėgių savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 117 ir 123 punktais, vykdomas mažos vertės pirkimas 2014-04-25 sutartis Nr. A3-102 „Šilutės automobilių keliai“
45233141-9 Kelių priežiūros darbai 300 000,00 Lt su PVM Ūkio skyrius
5. . Pagėgių savivaldybės vietinės reikšmės kelių dangų ir medžiagų inžineriniai ir laboratoriniai tyrimai pagal užsakovo poreikį Supaprastintas mažos vertės pirkimas apklausos būdu, Pagėgių savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių, patvirtintų 2015-01-13 Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A1-46, 137 p. ir 145.9 p. 2015-04-13 sutartis Nr. A3-142, iki 2015-12-31

UAB „Kelvista“

(subtiekėjai nežinomi)

71330000-0

Įvairios inžinerijos paslaugos

Preliminari vertė 2500,00 Eur su PVM Ūkio skyrius
6. Techninio projekto „Topolių gatvės Mažaičių k., Stoniškių sen., Pagėgių sav. rekonstravimas“ bendroji ekspertizė Supaprastintas mažos vertės pirkimas apklausos būdu, Pagėgių savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų 2015-04-16 sutartis Nr. 92 (15)/A3-148, iki 2015-04-26

UAB „Statybos projektų ekspertizės centras“

(subtiekėjai nežinomi)

71319000-7 Ekspertų paslaugos 2299,00 Eur su PVM Ūkio skyrius
7. Asfaltuotų Pagėgių savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros ir remonto darbai Mažos vertės pirkimas apklausos būdu, 137 ir 144 p. 2015-05-14 sutartis Nr. A3-169, galioja iki 2015-12-01 S. Pakarklio IĮ (subrangovai nežinomi)

45233141-9 Kelių priežiūros darbai

45233142-6 Kelių remonto darbai

Preliminari vertė 60.000,00 Eur su PVM Ūkio skyrius
8. Kelio ženklų įsigijimas Mažos vertės pirkimas apklausos būdu, supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių, patvirtintų 2015-01-13 Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A1-46, 137 p. 2015-04-30 sutartis Nr. A3-171, galioja iki 2015-07-15 UAB „Kelio ženklai“ (subrangovai nežinomi)
34992200-9 Gatvės ženklai 1986,46 Eur su PVM Ūkio skyrius
9. Būbliškės ir Dvaro gatvių Būbliškės kaime, Lumpės gatvės ir automobilių stovėjimo aikštelės Lumpėnų gyvenvietėje kapitalinis remontas Mažos vertės pirkimas apklausos būdu, 137 ir 144 p. 2015-05-28 sutartis Nr. A3-194, galioja iki 2015-12-01 S. Pakarklio IĮ (subrangovai nežinomi)
45233142-6 Kelių remonto darbai 114.923,38 Eur Ūkio skyrius
10. Geležinkelio gatvės atkarpos Pagėgių mieste ir Topolių gatvės Mažaičių kaime, Stoniškių seniūnijoje, Pagėgių savivaldybėje rekonstravimo darbai Mažos vertės pirkimas apklausos būdu, supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 137 ir 144

2015-06-18 sutartis Nr. A3-241

2015-06-18 sutartis Nr. A3-242

S. Pakarklio IĮ (subrangovai nežinomi)
45233142 Kelių remonto darbai

28151,86 Eur

134893,22 Eur

Ūkio skyrius
11. Papildomi darbai, vykdant privažiavimo nuo Pušyno g. iki daugiabučių namų Pušyno g. Nr. 12, 16 ir stovėjimo aikštelių prie jų Šilgalių k., Stoniškių sen., Pagėgių sav. darbus Mažos vertės pirkimas apklausos būdu, 137 ir 144 p 2015-07-21 Nr. A3-292, galioja iki 2015-12–01 UAB „Stamela“, subrangovai nenumatomi
45233120-6 Kelių tiesimo darbai 4919,21 Eur Ūkio skyrius
12. Vietinės reikšmės kelio Nr. PG0056 Pagėgių seniūnijoje paprastasis remontas Mažos vertės pirkimas apklausos būdu, 137 ir 144 p. 2015-09-03 Nr. A3-362, galioja iki 2015 12-01  UAB „Stamela“, subrangovai nenumatomi
45233142-6 Kelių remonto darbai 14562,07 Eur Ūkio skyrius
13. Parengto ,,Pagėgių miesto, savivaldybės gyvenviečių gatvių ir infrastruktūros gerinimas eismo saugumui užtikrinti techninė dokumentacija” techninio projekto keitimo, išskiriant Rambyno g. ir Dzūkų g. Pagėgių mieste etapą ir keičiant projektinius sprendinius bei išskirto etapo techninio projekto vykdymo priežiūros paslaugos Mažos vertės pirkimas apklausos būdu, 145.1 2015-09-23 Nr. A3-407, galioja iki statybos darbų užbaigimo akto gavimo dienos UAB „Patvanka“, subrangovai nenumatomi
71220000-6 Architektūrinio projektavimo paslaugos 10890,00 Eur Ūkio skyrius
14. Būsto, esančio Žemaičių g. 37, Pagėgiuose, pritaikymo žmonėms su negalia darbai Mažos vertės pirkimas apklausos būdu, 145.1 2015-09-21 Nr. A3-421, galioja iki 2015-11-30 Kazys Grabauskis
45000000-7 624,94 Eur Ūkio skyrius
15. Būsto, esančio Vilniaus g. 8-1, Pagėgiuose, pritaikymo žmonėms su negalia darbai Mažos vertės pirkimas apklausos būdu, 145.1 2015-09-21 Nr. A3-422, galioja iki 2015-11-30 Kazys Grabauskis
45000000-7 2917,56 Eur Ūkio skyrius
16. Projektų  „Natkiškių Zosės Petraitienės pagrindinės mokyklos katilinės ir šildymo sistemos rekonstravimas“ ir „Lumpėnų Enzio Jagomasto pagrindinės mokyklos katilinės ir šildymo sistemos rekonstravimas“ išlaidų audito paslaugos Mažos vertės pirkimas apklausos būdu, 137 p. 2015-10-20 Nr. A3-427, galioja iki 2016-12-31 UAB „Kristalina“
79212000-3 Audito paslaugos 2057,00 Eur Ūkio skyrius
 17. Pagėgių savivaldybės administracijos šilumos ūkio priežiūros paslaugos Mažos vertės pirkimas apklausos būdu, 137 p. 2015-10-29 sutartis Nr. A3-430, galioja iki 2018-10-29 UAB „Šilutės būstas“
50500000-0 Siurblių, vožtuvų, čiaupų ir metalinių talpyklų, agregatų ir įrenginių remonto bei priežiūros paslaugos. Preliminari sutarties vertė 18.150,00 Eur Ūkio skyrius
 18. Vilkyškių seniūnijos sandėlio pastato, esančio Borovskio g. 31, Vilkyškiuose, patalpų remontas Mažos vertės pirkimas apklausos būdu, 137 p. 2015-11-05 sutartis Nr. A3-444, galioja iki 2015-12-17 Fizinis asmuo Arvydas Polita
45000000-7 Statybos darbai 3.000,00 Eur Ūkio skyrius
20. Nuo potvynio nukentėjusių Pagėgių savivaldybės Stoniškių, Pagėgių, Lumpėnų seniūnijų vietinės reikšmės kelių kapitalinis remontas Mažos vertės pirkimas apklausos būdu, 137 ir 144 p. 2015-06-01 sutartis Nr. A3-206, iki 2015-12-01 UAB „Stamela“ (subrangovai nenumatomi)
45233142 Kelių remonto darbai 80000,00 Eur su PVM Ūkio skyrius
21. Projektų  „Natkiškių Zosės Petraitienės pagrindinės mokyklos katilinės ir šildymo sistemos rekonstravimas“ ir „Lumpėnų Enzio Jagomasto pagrindinės mokyklos katilinės ir šildymo sistemos rekonstravimas“ ataskaitos už pirmuosius 12 mėnesių  po projekto pabaigos parengimo paslaugos Mažos vertės pirkimas apklausos būdu, 137 ir 145.9. p. 2015-12-29 sutartis Nr. A3-507, iki 2018-12-29 UAB „Sustainable business solutions“ (subrangovai nenumatomi)
71241000-9 Galimybių studijos, konsultavimo paslaugos, analizė 847,00 Eur su PVM Ūkio skyrius
22. Projektų „Natkiškių Zosės Petraitienės pagrindinės mokyklos katilinės ir šildymo sistemos rekonstravimas“ ir  „Lumpėnų Enzio Jagomasto pagrindinės mokyklos katilinės ir šildymo sistemos rekonstravimas“ ataskaitos už pirmuosius 12 mėnesių po projekto pabaigos patikrinimo ir patvirtinimo paslaugos. Mažos vertės pirkimas apklausos būdu, 137 ir 145.9. p. 2016-01-05 sutartis Nr. A3-4, iki 2019-01-05 UAB „Bureau Veritas Lit“ (subrangovai nenumatomi)
90711000-4 Poveikio aplinkai vertinimas (ne statyboms). 2057,00 Eur su PVM Ūkio skyrius
23. Lumpėnų seniūnijos pastato stogo remonto darbai Mažos vertės pirkimas, taisyklių 137 p. PVM sąskaita faktūra SSS Nr. 002188 S. Šalnos įmonė
45261215-4 ūnijos pastato stogo remonto darbai 596,87 Eur su PVM, Ūkio skyrius
24. Kelio ženklų įsigijimas Supaprastintas mažos vertės pirkimas apklausos būdu, Pagėgių savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių, patvirtintų 2015-01-13 Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A1-46, 137 p 2015-12-18 PVM sąskaita faktūra KZ Nr. 0027511
taisyklių, patvirtintų 2015-01-13 Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A1-46, 137 p
 UAB „Kelio ženklai“
34992200-9 Kelio ženklai 811,22 Eur su PVM  Ūkio skyrius
25.  Kelio ženklų įsigijimas (tvarkaraščiai) Supaprastintas mažos vertės pirkimas apklausos būdu, Pagėgių savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių, patvirtintų 2015-01-13 Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A1-46, 137 p 2015-12-02 PVM sąskaita faktūra KZ Nr. 0027424
taisyklių, patvirtintų 2015-01-13 Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A1-46, 137 p
 UAB „Kelio ženklai“
34992200-9 Kelio ženklai arkaraščiai) 375,10 Eur su PVM  Ūkio skyrius
26.  Kapinių, esančių Pagėgiuose, Pagėgių sav. elektros įrenginių prijungimo prie akcinės bendrovės „Lesto“ skirstomųjų elektros tinklų projekto parengimo paslaugos Supaprastintas mažos vertės pirkimas apklausos būdu, Pagėgių savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių, patvirtintų 2015-01-13 Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A1-46, 137 p  2015-12-21 PVM sąskaita faktūra KLE Nr. 007284  AB „Klaipėdos energetika“
71323100-9 Elektros energijos sistemų projektavimas  605,00 Eur su PVM Ūkio skyrius
27.  Sniego valymas nuo Pagėgių savivaldybės vietinės reikšmės kelių, gatvių ir aikščių Supaprastintas mažos vertės pirkimas apklausos būdu, Pagėgių savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių, patvirtintų 2015-01-13 Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A1-46, 137 p  UAB „Stamela“ (subrangovai nenumatomi)
90620000-9 Sniego valymo paslaugos  10000,00 Eur  Ūkio skyrius
28.  Techninio projekto „Dzūkų ir Rambyno g. (atkarpa tarp Žemaičių ir Aukštaičių g.) Pagėgių m. rekonstravimo projektas“ ekspertizės paslaugos Supaprastintas mažos vertės pirkimas apklausos būdu, Pagėgių savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių, patvirtintų 2015-01-13 Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A1-46, 137 p 2016-01-08 PVM sąskaita faktūra serija SPEC Nr. 0006759  UAB „Statybos projektų ekspertizės centras“
71319000-7 Ekspertų paslaugos 2952,40 Eur  Ūkio skyrius
29. Informacinės lentos gamyba projektui „Lumpėnų Enzio Jagomasto pagrindinės mokyklos katilinės ir šildymo sistemos rekonstravimas“ Supaprastintas mažos vertės pirkimas apklausos būdu, Pagėgių savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių, patvirtintų 2015-01-13 Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A1-46, 137 p 2015-10-23 PVM sąskaita faktūra KDR NR. 1107 UAB „Kadrius“
35261000-1 181,50 Eur Ūkio skyrius
Skip to content