Priešgaisrinė tarnyba

Direktorius: Ričardas Budvytis

+370 441 48300

Vilniaus g. 25, Pagėgiai

Pagėgių savivaldybės priešgaisrinės tarnybos nuostatai 

Pagėgių savivaldybės priešgaisrinės tarnybos tikslas:

Užtikrinti priešgaisrinės saugos funkcijų vykdymą:

  • gesinti gaisrus, atlikti žmonių ir turto gelbėjimo darbus;
  • gelbėti žmones ir turtą avarijų, gaivalinių nelaimių ir kitų ekstremalių situacijų metu;
  • vykdyti pirminius gelbėjimo darbus avarijų, katastrofų bei stichinių nelaimių atvejais;
  • dalyvauti vykdant gaisrų prevencijos, gesinimo ir tyrimo programas;
  • eikti valstybinę priešgaisrinę priežiūrą vykdančiai įstaigai informaciją, reikalingą gaisrų prevencijos priemonėms įgyvendinti ir paramą, vykdant švietimą priešgaisrinės saugos srityje;
  • organizuoti savivaldybės teritorijos gyventojų švietimą priešgaisrinės saugos klausimais;
  • skatinti Pagėgių savivaldybės teritorijos gyventojų, visuomeninių organizacijų, savanorių ugniagesių veiklą priešgaisrinės saugos srityje, pagal kompetenciją įgyvendinti kitas gaisrų prevencijos priemones.
Skip to content