Detalieji planai

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui Pagėgių m., Žemaitės g. 21

Adresu: Pagėgių sav., Pagėgių m., Žemaitės g. 21

Susipažinti su rengiamu projektu galima nuo 2013-09-12 iki 2013-09-26

Projekto organizatorius: Gintarė Ciganė

Projekto rengėjas – UAB “Dvimetris” Irena Jankauskienė, Vizbutų g. 22, Tauragė, Tel. 8-446-55963

mob.Tel. 8-612 45828, el.p.irenike@yahoo.com

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo Pagėgių sav., Vilkyškių sen., Aušgirių k., kadastrinis Nr. 8892/0002:126, detalusis planas.

Detaliojo planavimo tikslas – žemės sklypo naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą nustatant žemės naudojimo būdą- gyvenamosios teritorijos ir padalinant į sklypus vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybai.

Detalusis planas rengiamas, viešai svarstomas su visuomene ir tvirtinamas bendrąja tvarka.

Detaliojo plano rengėjas – UAB ,,Tauragės planas“, Bažnyčių g. 20, III – čias aukštas, Tauragė, tel. 8 687 87551.

Su parengtu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2013 m. balandžio 15 d. iki 2013 m. gegužės 14 d. Tauragėje, Bažnyčių g. 20, III – čiame aukšte. Projektas viešai eksponuojamas Pagėgių savivaldybės, Vilkyškių seniūnijoje nuo 2013 m. balandžio 26 d. iki 2013 m. gegužės 14 d. Detaliojo plano sprendinių svarstymo su visuomene viešas susirinkimas numatomas 2013 m. gegužės 14 d. 11 val. Pagėgių savivaldybės, Vilkyškių seniūnijoje.

Pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui ir detaliojo plano rengėjui raštu nurodytais adresais iki viešo svarstymo pabaigos.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybines Teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Tauragės Teritorijų planavimo ir statybos valstybines priežiūros skyriui.

Planuojamoje teritorijoje esantys žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji ar buveinės vieta neatitinka nurodytosios šio turto registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip kad teikiami planavimo pasiūlymai.

Planavimo organizatorius ir detaliojo plano rengėjas.

 Planavimo organizatoriaus funkcijų perėmėjas – UAB ,,Tauragės nekilnojamojo turto agentūra“, Tauragė, Žemaitės g. 3-2, tel. 8 446 71377.

Informacija apie pradedamą rengti detalųjį planą

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo Bitėnų k., Lumpėnų sen., Pagėgių sav., detalusis planas.

Detaliojo planavimo tikslas – suformuoti žemės sklypą, nustatyti sklypo ribas, kampų koordinates, žemės naudojimo rėžimą, užstatymo tankį bei intensyvumą, servitutus, žemės naudojimo paskirtį, būdą ir pobūdį. Numatoma veikla – įrengti meno ir parodų parką.

Detalusis planas rengiamas, viešai svarstomas su visuomene ir tvirtinamas bendrąja tvarka.

Planavimo organizatorius – Pagėgių savivaldybės administracija, Vilniaus g. 9, Pagėgiai, tel. 8 44170400.

Detaliojo plano rengėjas – UAB ,,Tauragės planas“, Bažnyčių g. 20, III – čias aukštas, Tauragė, tel. 8 687 87551.

Su parengtu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2012 m. lapkričio 19 d. iki 2012 m. gruodžio 19 d. Tauragėje, Bažnyčių g. 20, III – čiame aukšte. Projektas bus viešai eksponuojamas Pagėgių sav., Lumpėnų sen. nuo 2012 m. gruodžio 3 d. iki 2012 m. gruodžio 19 d. Detaliojo plano sprendinių svarstymo su visuomene viešas susirinkimas numatomas 2012 m. gruodžio 19 d. 11 val. Pagėgių sav., Lumpėnų sen.

Pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui ir detaliojo plano rengėjui raštu nurodytais adresais iki viešo svarstymo pabaigos.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybines Teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Tauragės Teritorijų planavimo ir statybos valstybines priežiūros skyriui.

Planuojamoje teritorijoje esantys žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji ar buveinės vieta neatitinka nurodytosios šio turto registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip kad teikiami planavimo pasiūlymai.

Planavimo organizatorius ir detaliojo plano rengėjas.

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui. 
Adresu: Pagėgių sav., Pagėgių m., Geležinkelio g.30 
Susipažinti su rengiamu projektu galima iki 2012-11-23
Projekto organizatorius: Vidas Jaunius
Projekto rengėjas – Jonas Andriejauskas, Vytauto g. 18, Pagėgiai, Tel. 8-441-57148 
mob.Tel. 8-61024704, el.p. jasius.andr@gmail.

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui. 
Adresu: Pagėgių sav., Panemunės m., Mokyklos g.18 
Susipažinti su rengiamu projektu galima iki 2012-11-19
Projekto organizatorius: Genovaitė Dargelienė
Projekto rengėjas – Jonas Andriejauskas, Vytauto g. 18, Pagėgiai, Tel. 8-441-57148 
mob.Tel. 8-61024704, el.p. jasius.andr@gmail.com

Rengiamas Linos Gružienės žemės sklypo Nemuno g. 28, Panemunė, planas (prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui)

Planuojama teritorija – žemės sklypas, Panemunė, Nemuno g. 28
Planavimo tikslai ir uždaviniai – žemės sklypo suformavimas prie nuosavybės teise valdomų statinių.
Planavimo organizatorius – Lina Gružienė

Su projektu susipažinti galima nuo š. m. spalio 30 d. iki lapkričio 13 d. Vizbutų g.22, Tauragė.

Projekto rengėjas – UAB “Dvimetris” Irena Jankauskienė, Vizbutų g. 22, Tauragė, 
tel.8 612 45828, 
el. paštas irenike@yahoo.com

Informuojame apie pradedamą rengti žemės sklypo planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
Plano rengimo tikslas – suformuoti K. Donelaičio gatvės žemės sklypą Panemunės mieste.
Žemės sklypo plano rengimo pagrindas – Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. rugsėjo 22 d. įsakymas Nr. A1-712 ir Pagėgių savivaldybės administracijos architektūros, gamtosaugos ir paminklosaugos skyriaus 2011 m. rugsėjo 28 d. reikalavimai Nr. 11/14 plano rengimui.
Plano rengimo iniciatorius – VĮ „Tauragės regiono keliai“, Laisvės g. 50, Tauragė.
Plano rengėjas – UAB „Geometra“, adresas: 308 kabinetas, Pramonės g. 12A, Šiauliai, tel. (8 415) 14511, specialistė Giedrė Jonauskaitė, tel.: (8 657) 71045, el. paštas: giedre.jonauskaite@geometra.lt, www.geometra.lt.

Apie galimybes susipažinti su parengtu žemės sklypo planu bus informuojama papildomai.

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.

Adresu: Pagėgių sav., Pagėgių m., Žemaičių g. 29 
Susipažinti su rengiamu projektu galima iki 2012-10-27
Projekto organizatorius: Svetlana Jašinskienė
Projekto rengėjas – Jonas Andriejauskas, Vytauto g. 18, Pagėgiai, Tel. 8-441-57148 
mob.Tel. 8-61024704,  el.p. jasius.andr@gmail.com

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.

Adresu: Pagėgių sav., Panemunės m., Mokyklos g.56 
Susipažinti su rengiamu projektu galima iki 2012-10-27
Projekto organizatorius: Bronius Arnašius
Projekto rengėjas – Jonas Andriejauskas, Vytauto g. 18, Pagėgiai, Tel. 8-441-57148 
mob.Tel. 8-61024704,  el.p. jasius.andr@gmail.com

 

Planuojama teritorija – žemės sklypas, Pagėgiai, Vilniaus g.1

Planavimo tikslai ir uždaviniai – žemės sklypo suformavimas prie nuosavybės teise valdomų statinių.

Planavimo organizatorius – Pagėgių evangelikų liuteronų parapija

Su projektu susipažinti galima nuo š. m. spalio 12 d. iki spalio 26 d. Vizbutų g. 22, Tauragė.

Projekto rengėjas – Irena Jankauskienė, Vizbutų g. 22, Tauragė, tel. 8 612 45828 el. paštas irenike@yahoo.com.

UAB „Statybos strategija“ rengia „Kapinių Piktupėnų k., Pagėgių sen., Pagėgių sav. sklypo formavimo detalųjį planą“ (teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas – Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. vasario 1 d. įsakymas Nr. A1-114).

Planavimo organizatorius: Pagėgių savivaldybės administracijos direktorius, Vilniaus g. 9, LT-99288 Pagėgiai, info@pagegiai.lt tel. (8 441) 57482, faks. (8 441) 57874, https://www.pagegiai.lt

Plano rengėjas: UAB „Statybos strategija“, Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, tel. (8–5) 2788433, faks. (8–5) 2788789 info@s-strategija.lt, http://www.s-strategija.lt/. Plano rengėjo atstovas: Arvydas Tamošaitis.

Planavimo tikslas – suformuoti žemės sklypą, kuriame yra esamos kapinės, nustatyti sklypo ribas, kampų koordinates, žemės naudojimo režimą, užstatymo tankį bei intensyvumą, servitutus, žemės naudojimo paskirtį, būdą ir pobūdį.

Planuojamos teritorijos adresas – Piktupėnų k., Pagėgių sen., Pagėgių sav.

Planuojamo žemės sklypo pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis, būdas ir pobūdis – kitos paskirties žemė – bendro naudojimo teritorija, kapinių (nustatoma).

Planavimo programa. Planavimo darbų etapai: parengiamasis etapas, teritorijų planavimo dokumento rengimo etapas, baigiamasis etapas. Rengimo preliminarūs terminai: planavimo pradžia – 2012 m. kovo mėn., planavimo pabaiga – 2012 m. rugsėjo mėn. Dokumentas rengiamas, viešinamas ir derinamas bendrąja tvarka.

Susipažinti su teritorijų planavimo dokumentu bus galima nuo 2012 m. rugsėjo 14 d. iki 2012 m. spalio 15 d. pas planavimo organizatorių ir plano rengėją aukščiau nurodytais kontaktais. Nuo 2012 m. rugsėjo 28 d. iki 2012 m. spalio 15 d. Detalusis planas bus viešai eksponuojamas Pagėgių savivaldybėje, Vilniaus g. 9, Pagėgiai, informaciniame stende. Viešas susirinkimas visuomenės pareikštiems pasiūlymams ir plano sprendiniams aptarti vyks 2012 m. spalio 15 d. 11 val. Pagėgių savivaldybėje, Vilniaus g. 11, posėdžių salėje.

Pasiūlymų teikimas: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu.

Informuojame, kad rengiamas kaimo plėtros ( ūkio vidinės) žemėtvarkos projektas Pagėgių sav. Vilkyškių sen., Kriokiškių k., miškui įveisti ne miško žemėje

Planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į miškų ūkio paskirtį.

Planavimo organizatorius – Bronius Bendikas

Susipažinti su parengtu žemės sklypo projektu, bei sprendinių poveikio vertinimu galima darbo dienomis nuo 2012 m. rugsėjo 10 d. iki 2012 m. rugsėjo 24 d. pas rengėją UAB“ Dvimetris“ Vizbutų g. 22, Tauragė

Pareikšti pastabas ir pasiūlymus projekto rengėjui galima tomis pačiomis dienomis nuo 8 val. iki 17 val. adresu Vizbutų g. 22, Tauragė, tel. 8 612 45828.

Projekto rengėjas Irena Jankauskienė UAB „Dvimetris“

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo Pagėgių sav., Vilkyškių sen., Vilkyškių mstl., kadastrinis Nr. 8887/0002:552, detalusis planas.

Detaliojo planavimo tikslas – pakeisti žemės sklypo pagrindinę naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemės sklypą, nustatyti žemės naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybai.

Detalusis planas rengiamas, viešai svarstomas su visuomene ir tvirtinamas bendrąja tvarka.

Planavimo organizatoriaus funkcijų perėmėjas – Darius Kliunka, Pagėgių sav., Vilkyškių sen., Vilkyškių mstl., tel. 8 64215900.

Su parengtu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2012 m. rugsėjo 5 d. Iki 2012 m. spalio 4 d. Tauragėje, Bažnyčių g. 20, III – čiame aukšte. Projektas viešai eksponuojamas Pagėgių sav., Vilkyškių sen. nuo 2012 m. rugsėjo 17 d. iki 2012 m. spalio 4 d. Detaliojo plano sprendinių svarstymo su visuomene viešas susirinkimas numatomas 2012 m. spalio 4 d. 11 val. Pagėgių sav., Vilkyškių sen.

Pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui ir detaliojo plano rengėjui raštu nurodytais adresais iki viešo svarstymo pabaigos.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Tauragės teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.

Planuojamoje teritorijoje esantys žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji ar buveinės vieta neatitinka nurodytosios šio turto registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip kad teikiami planavimo pasiūlymai.

Planavimo organizatorius ir detaliojo plano rengėjas.

UAB „Statybos strategija“ informuoja apie parengtą „Kapinių M. Jankaus g., Pagėgių mieste detalųjį planą“ (teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas ? Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. vasario 1 d. įsakymas Nr. A1-115).

Planavimo organizatorius: Pagėgių savivaldybės administracijos direktorius, Vilniaus g. 9, LT-99288 Pagėgiai, info@pagegiai.lt, tel. (8 441) 57482, faks. (8 441) 57874, https://www.pagegiai.lt .

Plano rengėjas: UAB „Statybos strategija“, Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, tel. (8–5) 2788433, faks. (8–5) 2788789 info@s-strategija.lt, http://www.s-strategija.lt/. Plano rengėjo atstovas: Arvydas Tamošaitis.

Planavimo tikslas – suformuoti žemės sklypą, kuriame yra esamos kapinės, nustatyti sklypo ribas, kampų koordinates, žemės naudojimo režimą, užstatymo tankį bei intensyvumą, servitutus, žemės naudojimo paskirtį, būdą ir pobūdį.

Planuojamos teritorijos adresas – M.Jankaus g., Pagėgių miestas, Pagėgių sav.

Planuojamo žemės sklypo pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis, būdas ir pobūdis – kitos paskirties žemė – bendro naudojimo teritorija, kapinių (nustatoma).

Planavimo programa. Planavimo darbų etapai: parengiamasis etapas, teritorijų planavimo dokumento rengimo etapas, baigiamasis etapas. Rengimo terminai: planavimo pradžia ? 2012 m. kovo mėn., planavimo pabaiga ? 2012 m. rugsėjo mėn. Dokumentas rengiamas, viešinamas ir derinamas bendrąja tvarka.

Susipažinti su teritorijų planavimo dokumentu bus galima nuo 2012 m. rugpjūčio 28 d. iki 2012 m. rugsėjo 25 d. pas planavimo organizatorių ir plano rengėją aukščiau nurodytais kontaktais. Nuo 2012 m. rugsėjo 11 d. iki 2012 m. rugsėjo 25 d. Detalusis planas bus viešai eksponuojamas Pagėgių savivaldybėje, Vilniaus g. 9, Pagėgiai, informaciniame stende. Viešas susirinkimas visuomenės pareikštiems pasiūlymams ir plano sprendiniams aptarti vyks 2012 m. rugsėjo 25 d. 11 val. Pagėgių savivaldybėje, Vilniaus g. 11, posėdžių salėje.

Pasiūlymų teikimas: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu.

 

UAB „Statybos strategija“ informuoja apie parengtą „Kapinių Pagėgių k., Pagėgių sen., Pagėgių sav. detalųjį planą“ (teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas – Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. vasario 1 d. įsakymas Nr. A1-108).

Planavimo organizatorius: Pagėgių savivaldybės administracijos direktorius, Vilniaus g. 9, LT-99288 Pagėgiai, info@pagegiai.lt, tel. (8 441) 57482, faks. (8 441) 57874, https://www.pagegiai.lt

Plano rengėjas: UAB „Statybos strategija“, Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, tel. (8–5) 2788433, faks. (8–5) 2788789 info@s-strategija.lt, http://www.s-strategija.lt/. Plano rengėjo atstovas: Arvydas Tamošaitis.

Planavimo tikslas – suformuoti žemės sklypą esamoms kapinėms eksploatuoti, nustatyti sklypo ribas, kampų koordinates, žemės naudojimo režimą, užstatymo tankį bei intensyvumą, servitutus, žemės naudojimo paskirtį, būdą ir pobūdį.

Planuojamos teritorijos adresas – Pagėgių k., Pagėgių sen., Pagėgių sav.

Planuojamo žemės sklypo pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis, būdas ir pobūdis – kitos paskirties žemė – bendro naudojimo teritorija, kapinių (nustatoma).

Planavimo programa. Planavimo darbų etapai: parengiamasis etapas, teritorijų planavimo dokumento rengimo etapas, baigiamasis etapas. Rengimo terminai: planavimo pradžia – 2012 m. kovo mėn., planavimo pabaiga – 2012 m. rugsėjo mėn.. Dokumentas rengiamas, viešinamas ir derinamas bendrąja tvarka.

Susipažinti su teritorijų planavimo dokumentu bus galima nuo 2012 m. rugpjūčio 28 d. iki 2012 m. rugsėjo 25 d. pas planavimo organizatorių ir plano rengėją aukščiau nurodytais kontaktais. Nuo 2012 m. rugsėjo 11 d. iki 2012 m. rugsėjo 25 d. Detalusis planas bus viešai eksponuojamas Pagėgių savivaldybėje, Vilniaus g. 9, Pagėgiai, informaciniame stende. Viešas susirinkimas visuomenės pareikštiems pasiūlymams ir plano sprendiniams aptarti vyks 2012 m. rugsėjo 25 d. 11 val. Pagėgių savivaldybėje, Vilniaus g. 11, posėdžių salėje.

Pasiūlymų teikimas: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu.

 

UAB „Statybos strategija“ informuoja apie rengiamą „Žemės sklypo Naujojoje g., Pagėgių m., Pagėgių sav. detalųjį planą“ (teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas – Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. vasario 1 d. įsakymas Nr. A1-104).

Planavimo organizatorius: Pagėgių savivaldybės administracijos direktorius, Vilniaus g. 9, LT-99288 Pagėgiai, info@pagegiai.lt, tel. (8 441) 57482, faks. (8 441) 57874, https://www.pagegiai.lt

Plano rengėjas: UAB „Statybos strategija“, Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, tel. (8–5) 2788433, faks. (8–5) 2788789 info@s-strategija.lt, http://www.s-strategija.lt/. Plano rengėjo atstovas: Arvydas Tamošaitis.

Planavimo tikslas – suformuoti žemės sklypą, kuriame numatoma įrengti stovyklavietes, poilsiavietes ir kt., nustatyti sklypo ribas, kampų koordinates, žemės naudojimo režimą, užstatymo tankį bei intensyvumą, servitutus, žemės naudojimo paskirtį, būdą ir pobūdį.

Planuojamos teritorijos adresas – Naujoji g., Pagėgių miestas, Pagėgių sav.

Planuojamo žemės sklypo pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis, būdas ir pobūdis – kitos paskirties žemė – rekreacinės teritorijos, ilgalaikio (stacionaraus) poilsio pastatų statybos (numatoma).

Planavimo programa. Planavimo darbų etapai: parengiamasis etapas, teritorijų planavimo dokumento rengimo etapas, baigiamasis etapas. Rengimo terminai: planavimo pradžia – 2012 m. kovo mėn., planavimo pabaiga – 2012 m. rugsėjo mėn.. Dokumentas rengiamas, viešinamas ir derinamas bendrąja tvarka.

Susipažinti su teritorijų planavimo dokumentu bus galima nuo 2012 m. rugpjūčio 28 d. iki 2012 m. rugsėjo 25 d. pas planavimo organizatorių ir plano rengėją aukščiau nurodytais kontaktais. Nuo 2012 m. rugsėjo 11 d. iki 2012 m. rugsėjo 25 d. Detalusis planas bus viešai eksponuojamas Pagėgių savivaldybėje, Vilniaus g. 9, Pagėgiai, informaciniame stende. Viešas susirinkimas visuomenės pareikštiems pasiūlymams ir plano sprendiniams aptarti vyks 2012 m. rugsėjo 25 d. 11 val. Pagėgių savivaldybėje, Vilniaus g. 11, posėdžių salėje.

Pasiūlymų teikimas: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu.

 

UAB „Statybos strategija“ informuoja apie parengtą „Skvero I Piktupėnų k., Pagėgių sen., Pagėgių sav. sklypo formavimo detalųjį planą“ (teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas – Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. vasario 1 d. įsakymas Nr. A1-105).

Planavimo organizatorius: Pagėgių savivaldybės administracijos direktorius, Vilniaus g. 9, LT-99288 Pagėgiai, info@pagegiai.lt, tel. (8 441) 57482, faks. (8 441) 57874, https://www.pagegiai.lt

Plano rengėjas: UAB „Statybos strategija“, Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, tel. (8–5) 2788433, faks. (8–5) 2788789 info@s-strategija.lt, http://www.s-strategija.lt/. Plano rengėjo atstovas: Arvydas Tamošaitis.

Planavimo tikslas – suformuoti žemės sklypą, kuriame numatoma įrengti aikštes, parkus, skverus ir kitus želdynus, nustatyti sklypo ribas, kampų koordinates, žemės naudojimo režimą, užstatymo tankį bei intensyvumą, servitutus, žemės naudojimo paskirtį, būdą ir pobūdį.

Planuojamos teritorijos adresas – Piktupėnų k., Pagėgių sen., Pagėgių sav.

Planuojamo žemės sklypo pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis, būdas ir pobūdis – kitos paskirties žemė – atskirųjų želdynų teritorijos, rekreacinės paskirties želdynų (nustatoma).

Planavimo programa. Planavimo darbų etapai: parengiamasis etapas, teritorijų planavimo dokumento rengimo etapas, baigiamasis etapas. Rengimo terminai: planavimo pradžia – 2012 m. kovo mėn., planavimo pabaiga – 2012 m. rugsėjo mėn.. Dokumentas rengiamas, viešinamas ir derinamas bendrąja tvarka.

Susipažinti su teritorijų planavimo dokumentu bus galima nuo 2012 m. rugpjūčio 28 d. iki 2012 m. rugsėjo 25 d. pas planavimo organizatorių ir plano rengėją aukščiau nurodytais kontaktais. Nuo 2012 m. rugsėjo 11 d. iki 2012 m. rugsėjo 25 d. Detalusis planas bus viešai eksponuojamas Pagėgių savivaldybėje, Vilniaus g. 9, Pagėgiai, informaciniame stende. Viešas susirinkimas visuomenės pareikštiems pasiūlymams ir plano sprendiniams aptarti vyks 2012 m. rugsėjo 25 d. 11 val. Pagėgių savivaldybėje, Vilniaus g. 11, posėdžių salėje.

Pasiūlymų teikimas: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu.

UAB „Statybos strategija“ informuoja apie rengiamą „Kapinių Piktupėnų k., Pagėgių sen., Pagėgių sav. sklypo formavimo detalųjį planą“ (teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas – Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. vasario 1 d. įsakymas Nr. A1-114).

Planavimo organizatorius: Pagėgių savivaldybės administracijos direktorius, Vilniaus g. 9, LT-99288 Pagėgiai, info@pagegiai.lt, tel. (8 441) 57482, faks. (8 441) 57874, https://www.pagegiai.lt

Plano rengėjas: UAB „Statybos strategija“, Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, tel. (8–5) 2788433, faks. (8–5) 2788789 info@s-strategija.lt, http://www.s-strategija.lt/. Plano rengėjo atstovas: Arvydas Tamošaitis.

Planavimo tikslas – suformuoti žemės sklypą, kuriame yra esamos kapinės, nustatyti sklypo ribas, kampų koordinates, žemės naudojimo režimą, užstatymo tankį bei intensyvumą, servitutus, žemės naudojimo paskirtį, būdą ir pobūdį.

Planuojamos teritorijos adresas – Piktupėnų k., Pagėgių sen., Pagėgių sav.

Planuojamo žemės sklypo pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis, būdas ir pobūdis – kitos paskirties žemė – atskirųjų želdynų teritorijos, rekreacinės paskirties želdynų (nustatoma).

Planavimo programa. Planavimo darbų etapai: parengiamasis etapas, teritorijų planavimo dokumento rengimo etapas, baigiamasis etapas. Rengimo terminai: planavimo pradžia – 2012 m. kovo mėn., planavimo pabaiga – 2012 m. rugsėjo mėn.. Dokumentas rengiamas, viešinamas ir derinamas bendrąja tvarka.

Susipažinti su teritorijų planavimo dokumentu bus galima nuo 2012 m. rugpjūčio 28 d. iki 2012 m. rugsėjo 25 d. pas planavimo organizatorių ir plano rengėją aukščiau nurodytais kontaktais. Nuo 2012 m. rugsėjo 11 d. iki 2012 m. rugsėjo 25 d. Detalusis planas bus viešai eksponuojamas Pagėgių savivaldybėje, Vilniaus g. 9, Pagėgiai, informaciniame stende. Viešas susirinkimas visuomenės pareikštiems pasiūlymams ir plano sprendiniams aptarti vyks 2012 m. rugsėjo 25 d. 11 val. Pagėgių savivaldybėje, Vilniaus g. 11, posėdžių salėje.

Pasiūlymų teikimas: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu.

UAB „Statybos strategija“ informuoja apie parengtą „Parko Natkiškių k., Natkiškių sen., Pagėgių sav. detalųjį planą“ (teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas – Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. vasario 1 d. įsakymas Nr. A1-107).

Planavimo organizatorius: Pagėgių savivaldybės administracijos direktorius, Vilniaus g. 9, LT-99288 Pagėgiai, info@pagegiai.lt, tel. (8 441) 57482, faks. (8 441) 57874, https://www.pagegiai.lt

Plano rengėjas: UAB „Statybos strategija“, Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, tel. (8–5) 2788433, faks. (8–5) 2788789 info@s-strategija.lt, http://www.s-strategija.lt/. Plano rengėjo atstovas: Arvydas Tamošaitis.

Planavimo tikslas – suformuoti žemės sklypą, kuriame numatoma įrengti aikštes, parkus, skverus ir kitus želdynus, nustatyti sklypo ribas, kampų koordinates, žemės naudojimo režimą, užstatymo tankį bei intensyvumą, servitutus, žemės naudojimo paskirtį, būdą ir pobūdį.

Planuojamos teritorijos adresas – Natkiškių k., Natkiškių sen., Pagėgių sav.

Planuojamo žemės sklypo pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis, būdas ir pobūdis – kitos paskirties žemė – atskirųjų želdynų teritorijos, rekreacinės paskirties želdynų (nustatoma).

Planavimo programa. Planavimo darbų etapai: parengiamasis etapas, teritorijų planavimo dokumento rengimo etapas, baigiamasis etapas. Rengimo terminai: planavimo pradžia – 2012 m. kovo mėn., planavimo pabaiga – 2012 m. rugsėjo mėn.. Dokumentas rengiamas, viešinamas ir derinamas bendrąja tvarka.

Susipažinti su teritorijų planavimo dokumentu bus galima nuo 2012 m. rugpjūčio 28 d. iki 2012 m. rugsėjo 25 d. pas planavimo organizatorių ir plano rengėją aukščiau nurodytais kontaktais. Nuo 2012 m. rugsėjo 11 d. iki 2012 m. rugsėjo 25 d. Detalusis planas bus viešai eksponuojamas Pagėgių savivaldybėje, Vilniaus g. 9, Pagėgiai, informaciniame stende. Viešas susirinkimas visuomenės pareikštiems pasiūlymams ir plano sprendiniams aptarti vyks 2012 m. rugsėjo 25 d. 11 val. Pagėgių savivaldybėje, Vilniaus g. 11, posėdžių salėje.

Pasiūlymų teikimas: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu.

UAB „Statybos strategija“ informuoja apie parengtą „Kapinių Ropkojų k., Natkiškių sen., Pagėgių sav. detalųjį planą“ (teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas – Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. vasario 1 d. įsakymas Nr. A1-113).

Planavimo organizatorius: Pagėgių savivaldybės administracijos direktorius, Vilniaus g. 9, LT-99288 Pagėgiai, info@pagegiai.lt, tel. (8 441) 57482, faks. (8 441) 57874, https://www.pagegiai.lt

Plano rengėjas: UAB „Statybos strategija“, Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, tel. (8–5) 2788433, faks. (8–5) 2788789 info@s-strategija.lt, http://www.s-strategija.lt/. Plano rengėjo atstovas: Arvydas Tamošaitis.

Planavimo tikslas – suformuoti žemės sklypą esamoms kapinėms eksploatuoti, nustatyti sklypo ribas, kampų koordinates, žemės naudojimo režimą, užstatymo tankį bei intensyvumą, servitutus, žemės naudojimo paskirtį, būdą ir pobūdį.

Planuojamos teritorijos adresas – Ropkojų k., Natkiškių sen., Pagėgių sav.

Planuojamo žemės sklypo pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis, būdas ir pobūdis – kitos paskirties žemė – bendro naudojimo teritorija, kapinių (nustatoma).

Planavimo programa. Planavimo darbų etapai: parengiamasis etapas, teritorijų planavimo dokumento rengimo etapas, baigiamasis etapas. Rengimo terminai: planavimo pradžia – 2012 m. kovo mėn., planavimo pabaiga – 2012 m. rugsėjo mėn.. Dokumentas rengiamas, viešinamas ir derinamas bendrąja tvarka.

Susipažinti su teritorijų planavimo dokumentu bus galima nuo 2012 m. rugpjūčio 28 d. iki 2012 m. rugsėjo 25 d. pas planavimo organizatorių ir plano rengėją aukščiau nurodytais kontaktais. Nuo 2012 m. rugsėjo 11 d. iki 2012 m. rugsėjo 25 d. Detalusis planas bus viešai eksponuojamas Pagėgių savivaldybėje, Vilniaus g. 9, Pagėgiai, informaciniame stende. Viešas susirinkimas visuomenės pareikštiems pasiūlymams ir plano sprendiniams aptarti vyks 2012 m. rugsėjo 25 d. 11 val. Pagėgių savivaldybėje, Vilniaus g. 11, posėdžių salėje.

Pasiūlymų teikimas: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu.

UAB „Statybos strategija“ informuoja apie parengtą „Kapinių Vilkyškių mstl., Vilkyškių sen., Pagėgių sav. detalųjį planą“ (teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas – Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. vasario 1 d. įsakymas Nr. A1-102).

Planavimo organizatorius: Pagėgių savivaldybės administracijos direktorius, Vilniaus g. 9, LT-99288 Pagėgiai, info@pagegiai.lt, tel. (8 441) 57482, faks. (8 441) 57874, https://www.pagegiai.lt

Plano rengėjas: UAB „Statybos strategija“, Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, tel. (8–5) 2788433, faks. (8–5) 2788789 info@s-strategija.lt, http://www.s-strategija.lt/. Plano rengėjo atstovas: Arvydas Tamošaitis.

Planavimo tikslas – suformuoti žemės sklypą, nustatyti sklypo ribas, kampų koordinates, žemės naudojimo režimą, užstatymo tankį bei intensyvumą, servitutus, žemės naudojimo paskirtį, būdą ir pobūdį.

Planuojamos teritorijos adresas – Vilkyškių mstl., Vilkyškių sen., Pagėgių sav.

Planuojamo žemės sklypo pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis, būdas ir pobūdis – kitos paskirties žemė – bendro naudojimo teritorija, kapinių (nustatoma).

Planavimo programa. Planavimo darbų etapai: parengiamasis etapas, teritorijų planavimo dokumento rengimo etapas, baigiamasis etapas. Rengimo terminai: planavimo pradžia – 2012 m. kovo mėn., planavimo pabaiga – 2012 m. rugsėjo mėn.. Dokumentas rengiamas, viešinamas ir derinamas bendrąja tvarka.

Susipažinti su teritorijų planavimo dokumentu bus galima nuo 2012 m. rugpjūčio 28 d. iki 2012 m. rugsėjo 25 d. pas planavimo organizatorių ir plano rengėją aukščiau nurodytais kontaktais. Nuo 2012 m. rugsėjo 11 d. iki 2012 m. rugsėjo 25 d. Detalusis planas bus viešai eksponuojamas Pagėgių savivaldybėje, Vilniaus g. 9, Pagėgiai, informaciniame stende. Viešas susirinkimas visuomenės pareikštiems pasiūlymams ir plano sprendiniams aptarti vyks 2012 m. rugsėjo 25 d. 11 val. Pagėgių savivaldybėje, Vilniaus g. 11, posėdžių salėje.

Pasiūlymų teikimas: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu.

UAB „Statybos strategija“ informuoja apie parengtą „Naujų kapinių Vilkyškių mstl., Vilkyškių sen., Pagėgių sav. detalųjį planą“(teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas – Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. vasario 1 d. įsakymas Nr. A1-103).

Planavimo organizatorius: Pagėgių savivaldybės administracijos direktorius, Vilniaus g. 9, LT-99288 Pagėgiai, info@pagegiai.lt, tel. (8 441) 57482, faks. (8 441) 57874, https://www.pagegiai.lt

Plano rengėjas: UAB „Statybos strategija“, Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, tel. (8–5) 2788433, faks. (8–5) 2788789 info@s-strategija.lt, http://www.s-strategija.lt/. Plano rengėjo atstovas: Arvydas Tamošaitis.

Planavimo tikslas – suformuoti žemės sklypą, nustatyti sklypo ribas, kampų koordinates, žemės naudojimo režimą, užstatymo tankį bei intensyvumą, servitutus, žemės naudojimo paskirtį, būdą ir pobūdį.

Planuojamos teritorijos adresas – Vilkyškių mstl., Vilkyškių sen., Pagėgių sav.

Planuojamo žemės sklypo pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis, būdas ir pobūdis – kitos paskirties žemė – bendro naudojimo teritorija, kapinių (nustatoma).

Planavimo programa. Planavimo darbų etapai: parengiamasis etapas, teritorijų planavimo dokumento rengimo etapas, baigiamasis etapas. Rengimo terminai: planavimo pradžia – 2012 m. kovo mėn., planavimo pabaiga – 2012 m. rugsėjo mėn.. Dokumentas rengiamas, viešinamas ir derinamas bendrąja tvarka.

Susipažinti su teritorijų planavimo dokumentu bus galima nuo 2012 m. rugpjūčio 28 d. iki 2012 m. rugsėjo 25 d. pas planavimo organizatorių ir plano rengėją aukščiau nurodytais kontaktais. Nuo 2012 m. rugsėjo 11 d. iki 2012 m. rugsėjo 25 d. Detalusis planas bus viešai eksponuojamas Pagėgių savivaldybėje, Vilniaus g. 9, Pagėgiai, informaciniame stende. Viešas susirinkimas visuomenės pareikštiems pasiūlymams ir plano sprendiniams aptarti vyks 2012 m. rugsėjo 25 d. 11 val. Pagėgių savivaldybėje, Vilniaus g. 11, posėdžių salėje.

Pasiūlymų teikimas: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu.

UAB „Statybos strategija“ informuoja apie parengtą „Skvero I Rukų k., Stoniškių sen., Pagėgių sav. detalųjį planą“ (teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas – Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. vasario 1 d. įsakymas Nr. A1-112).

Planavimo organizatorius: Pagėgių savivaldybės administracijos direktorius, Vilniaus g. 9, LT-99288 Pagėgiai, info@pagegiai.lt, tel. (8 441) 57482, faks. (8 441) 57874, https://www.pagegiai.lt

Plano rengėjas: UAB „Statybos strategija“, Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, tel. (8–5) 2788433, faks. (8–5) 2788789 info@s-strategija.lt, http://www.s-strategija.lt/. Plano rengėjo atstovas: Arvydas Tamošaitis.

Planavimo tikslas – suformuoti žemės sklypą, kuriame numatoma įrengti aikštes, parkus, skverus ir kitus želdynus, nustatyti sklypo ribas, kampų koordinates, žemės naudojimo režimą, užstatymo tankį bei intensyvumą, servitutus, žemės naudojimo paskirtį, būdą ir pobūdį.

Planuojamos teritorijos adresas – Rukų k., Stoniškių sen., Pagėgių sav.

Planuojamo žemės sklypo pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis, būdas ir pobūdis – kitos paskirties žemė – atskirųjų želdynų teritorijos, rekreacinės paskirties želdynų (nustatoma).

Planavimo programa. Planavimo darbų etapai: parengiamasis etapas, teritorijų planavimo dokumento rengimo etapas, baigiamasis etapas. Rengimo terminai: planavimo pradžia – 2012 m. kovo mėn., planavimo pabaiga – 2012 m. rugsėjo mėn.. Dokumentas rengiamas, viešinamas ir derinamas bendrąja tvarka.

Susipažinti su teritorijų planavimo dokumentu bus galima nuo 2012 m. rugpjūčio 28 d. iki 2012 m. rugsėjo 25 d. pas planavimo organizatorių ir plano rengėją aukščiau nurodytais kontaktais. Nuo 2012 m. rugsėjo 11 d. iki 2012 m. rugsėjo 25 d. Detalusis planas bus viešai eksponuojamas Pagėgių savivaldybėje, Vilniaus g. 9, Pagėgiai, informaciniame stende. Viešas susirinkimas visuomenės pareikštiems pasiūlymams ir plano sprendiniams aptarti vyks 2012 m. rugsėjo 25 d. 11 val. Pagėgių savivaldybėje, Vilniaus g. 11, posėdžių salėje.

Pasiūlymų teikimas: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu.

UAB „Statybos strategija“ informuoja apie parengtą „Skvero II Rukų k., Stoniškių sen., Pagėgių sav. detalųjį planą“ (teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas – Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. vasario 1 d. įsakymas Nr. A1-111).

Planavimo organizatorius: Pagėgių savivaldybės administracijos direktorius, Vilniaus g. 9, LT-99288 Pagėgiai, info@pagegiai.lt, tel. (8 441) 57482, faks. (8 441) 57874, https://www.pagegiai.lt

Plano rengėjas: UAB „Statybos strategija“, Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, tel. (8–5) 2788433, faks. (8–5) 2788789 info@s-strategija.lt, http://www.s-strategija.lt/. Plano rengėjo atstovas: Arvydas Tamošaitis.

Planavimo tikslas – suformuoti žemės sklypą, kuriame numatoma įrengti aikštes, parkus, skverus ir kitus želdynus, nustatyti sklypo ribas, kampų koordinates, žemės naudojimo režimą, užstatymo tankį bei intensyvumą, servitutus, žemės naudojimo paskirtį, būdą ir pobūdį.

Planuojamos teritorijos adresas – Rukų k., Stoniškių sen., Pagėgių sav.

Planuojamo žemės sklypo pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis, būdas ir pobūdis – kitos paskirties žemė – atskirųjų želdynų teritorijos, rekreacinės paskirties želdynų (nustatoma).

Planavimo programa. Planavimo darbų etapai: parengiamasis etapas, teritorijų planavimo dokumento rengimo etapas, baigiamasis etapas. Rengimo terminai: planavimo pradžia – 2012 m. kovo mėn., planavimo pabaiga – 2012 m. rugsėjo mėn.. Dokumentas rengiamas, viešinamas ir derinamas bendrąja tvarka.

Susipažinti su teritorijų planavimo dokumentu bus galima nuo 2012 m. rugpjūčio 28 d. iki 2012 m. rugsėjo 25 d. pas planavimo organizatorių ir plano rengėją aukščiau nurodytais kontaktais. Nuo 2012 m. rugsėjo 11 d. iki 2012 m. rugsėjo 25 d. Detalusis planas bus viešai eksponuojamas Pagėgių savivaldybėje, Vilniaus g. 9, Pagėgiai, informaciniame stende. Viešas susirinkimas visuomenės pareikštiems pasiūlymams ir plano sprendiniams aptarti vyks 2012 m. rugsėjo 25 d. 11 val. Pagėgių savivaldybėje, Vilniaus g. 11, posėdžių salėje.

Pasiūlymų teikimas: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu.

UAB „Statybos strategija“ informuoja apie parengtą „Kapinių Spengių k., Stoniškių sen., Pagėgių sav. detalųjį planą“ teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas – Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. vasario 1 d. įsakymas Nr. A1-109).

Planavimo organizatorius: Pagėgių savivaldybės administracijos direktorius, Vilniaus g. 9, LT-99288 Pagėgiai, info@pagegiai.lt, tel. (8 441) 57482, faks. (8 441) 57874, https://www.pagegiai.lt

Plano rengėjas: UAB „Statybos strategija“, Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, tel. (8–5) 2788433, faks. (8–5) 2788789 info@s-strategija.lt, http://www.s-strategija.lt/. Plano rengėjo atstovas: Arvydas Tamošaitis.

Planavimo tikslas – suformuoti žemės sklypą esamoms kapinėms eksploatuoti, nustatyti sklypo ribas, kampų koordinates, žemės naudojimo režimą, užstatymo tankį bei intensyvumą, servitutus, žemės naudojimo paskirtį, būdą ir pobūdį.

Planuojamos teritorijos adresas – Spengių k., Stoniškių sen., Pagėgių sav.

Planuojamo žemės sklypo pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis, būdas ir pobūdis – kitos paskirties žemė – bendro naudojimo teritorija, kapinių (nustatoma).

Planavimo programa. Planavimo darbų etapai: parengiamasis etapas, teritorijų planavimo dokumento rengimo etapas, baigiamasis etapas. Rengimo terminai: planavimo pradžia – 2012 m. kovo mėn., planavimo pabaiga – 2012 m. rugsėjo mėn.. Dokumentas rengiamas, viešinamas ir derinamas bendrąja tvarka.

Susipažinti su teritorijų planavimo dokumentu bus galima nuo 2012 m. rugpjūčio 28 d. iki 2012 m. rugsėjo 25 d. pas planavimo organizatorių ir plano rengėją aukščiau nurodytais kontaktais. Nuo 2012 m. rugsėjo 11 d. iki 2012 m. rugsėjo 25 d. Detalusis planas bus viešai eksponuojamas Pagėgių savivaldybėje, Vilniaus g. 9, Pagėgiai, informaciniame stende. Viešas susirinkimas visuomenės pareikštiems pasiūlymams ir plano sprendiniams aptarti vyks 2012 m. rugsėjo 25 d. 11 val. Pagėgių savivaldybėje, Vilniaus g. 11, posėdžių salėje.

Pasiūlymų teikimas: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu.

UAB „Statybos strategija“ informuoja apie parengtą „Kapinių Rukų k., Stoniškių sen., Pagėgių sav. detalųjį planą“ (teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas – Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. vasario 1 d. įsakymas Nr. A1-110).

Planavimo organizatorius: Pagėgių savivaldybės administracijos direktorius, Vilniaus g. 9, LT-99288 Pagėgiai, info@pagegiai.lt, tel. (8 441) 57482, faks. (8 441) 57874, https://www.pagegiai.lt

Plano rengėjas: UAB „Statybos strategija“, Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, tel. (8–5) 2788433, faks. (8–5) 2788789 info@s-strategija.lt, http://www.s-strategija.lt/. Plano rengėjo atstovas: Arvydas Tamošaitis.

Planavimo tikslas – suformuoti žemės sklypą esamoms kapinėms eksploatuoti, nustatyti sklypo ribas, kampų koordinates, žemės naudojimo režimą, užstatymo tankį bei intensyvumą, servitutus, žemės naudojimo paskirtį, būdą ir pobūdį.

Planuojamos teritorijos adresas – Rukų k., Stoniškių sen., Pagėgių sav.

Planuojamo žemės sklypo pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis, būdas ir pobūdis – kitos paskirties žemė – bendro naudojimo teritorija, kapinių (nustatoma).

Planavimo programa. Planavimo darbų etapai: parengiamasis etapas, teritorijų planavimo dokumento rengimo etapas, baigiamasis etapas. Rengimo terminai: planavimo pradžia – 2012 m. kovo mėn., planavimo pabaiga – 2012 m. rugsėjo mėn.. Dokumentas rengiamas, viešinamas ir derinamas bendrąja tvarka.

Susipažinti su teritorijų planavimo dokumentu bus galima nuo 2012 m. rugpjūčio 28 d. iki 2012 m. rugsėjo 25 d. pas planavimo organizatorių ir plano rengėją aukščiau nurodytais kontaktais. Nuo 2012 m. rugsėjo 11 d. iki 2012 m. rugsėjo 25 d. Detalusis planas bus viešai eksponuojamas Pagėgių savivaldybėje, Vilniaus g. 9, Pagėgiai, informaciniame stende. Viešas susirinkimas visuomenės pareikštiems pasiūlymams ir plano sprendiniams aptarti vyks 2012 m. rugsėjo 25 d. 11 val. Pagėgių savivaldybėje, Vilniaus g. 11, posėdžių salėje.

Pasiūlymų teikimas: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu.

 

UAB „Statybos strategija“ informuoja apie parengtą „Žemės sklypo prie kultūros namų Stoniškių k., Stoniškių sen., Pagėgių sav. detalųjį planą“ (teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas – Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. vasario 1 d. įsakymas Nr. A1-106).

Planavimo organizatorius: Pagėgių savivaldybės administracijos direktorius, Vilniaus g. 9, LT-99288 Pagėgiai, info@pagegiai.lt, tel. (8 441) 57482, faks. (8 441) 57874, https://www.pagegiai.lt

Plano rengėjas: UAB „Statybos strategija“, Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, tel. (8–5) 2788433, faks. (8–5) 2788789 info@s-strategija.lt, http://www.s-strategija.lt/. Plano rengėjo atstovas: Arvydas Tamošaitis.

Planavimo tikslas – suformuoti žemės sklypą prie Pagėgių savivaldybei nuosavybės teise priklausančių statinių, nustatyti sklypo ribas, kampų koordinates, žemės naudojimo režimą, užstatymo tankį bei intensyvumą, servitutus, žemės naudojimo paskirtį, būdą ir pobūdį.

Planuojamos teritorijos adresas – Stoniškių k., Stoniškių sen., Pagėgių sav.

Planuojamo žemės sklypo pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis, būdas ir pobūdis – kitos paskirties žemė – visuomeninės paskirties teritorija, mokslo ir mokymo, kultūros ir sporto, sveikatos apsaugos pastatų bei statinių statybos (nustatoma).

Planavimo programa. Planavimo darbų etapai: parengiamasis etapas, teritorijų planavimo dokumento rengimo etapas, baigiamasis etapas. Rengimo terminai: planavimo pradžia – 2012 m. kovo mėn., planavimo pabaiga – 2012 m. rugsėjo mėn.. Dokumentas rengiamas, viešinamas ir derinamas bendrąja tvarka.

Susipažinti su teritorijų planavimo dokumentu bus galima nuo 2012 m. rugpjūčio 28 d. iki 2012 m. rugsėjo 25 d. pas planavimo organizatorių ir plano rengėją aukščiau nurodytais kontaktais. Nuo 2012 m. rugsėjo 11 d. iki 2012 m. rugsėjo 25 d. Detalusis planas bus viešai eksponuojamas Pagėgių savivaldybėje, Vilniaus g. 9, Pagėgiai, informaciniame stende. Viešas susirinkimas visuomenės pareikštiems pasiūlymams ir plano sprendiniams aptarti vyks 2012 m. rugsėjo 25 d. 11 val. Pagėgių savivaldybėje, Vilniaus g. 11, posėdžių salėje.

Pasiūlymų teikimas: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu.

Detaliojo planavimo tikslas – žemės sklypo (unikalus Nr.8864-0009-0044) padalinimas. Atidalintam žemės sklypui (apie 50 arų) pakeisti pagrindinę naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemės sklypą, nustatyti žemės naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybai.

Detalusis planas rengiamas, viešai svarstomas su visuomene ir tvirtinamas bendrąja tvarka.

Planavimo organizatoriaus funkcijų perėmėjas – Vytautė Kučinskienė, Rukų k., Stoniškių sen., Pagėgių sav., tel. 8 614 25633.

Su parengtu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2012 m. rugpjūčio 6 d. iki 2012 m. rugsėjo 3 d. Tauragėje, Bažnyčių g. 20, III– čiame aukšte. Projektas viešai eksponuojamas Stoniškių seniūnijoje nuo 2012 m. rugpjūčio 17 d. iki 2012 m. rugsėjo 3 d. Detaliojo plano sprendinių svarstymo su visuomene viešas susirinkimas numatomas 2012 m. rugsėjo 3 d. 11 val. Stoniškių seniūnijoje.

Pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui ir detaliojo plano rengėjui raštu nurodytais adresais iki viešo svarstymo pabaigos.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Tauragės teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.

Planuojamoje teritorijoje esantys žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji ar buveinės vieta neatitinka nurodytosios šio turto registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip kad teikiami planavimo pasiūlymai.

Planavimo organizatorius ir detaliojo plano rengėjas.

Planuojama teritorija žemės sklypas, Pagėgių. sav., Panemunės m., Nemuno g. 14

Planavimo tikslai ir uždaviniai – žemės sklypo suformavimas prie nuosavybės teise valdomų statinių.

Planavimo organizatorius – Rita Banienė

Su projektu susipažinti galima nuo š. m. liepos mėn. 26 d. iki rugpjūčio mėn. 09 d. Vizbutų g. 22, Tauragė, darbo valandomis.

Projekto rengėjas – Irena Jankauskienė, UAB “Dvimetris”, Vizbutų g. 22, Tauragė, tel. 8-612-45828, el. paštas irenike@yahoo.com

Plano rengimo pagrindas – Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. sausio 12 d. įsakymas Nr. A1-37 ,,Dėl žemės sklypo plano Vilniaus 7 g., Pagėgių mieste, Pagėgių savivaldybėje, rengimo“.

Plano rengimo tikslas – suformuoti naudojamą valstybinės žemės sklypą esamiems statiniams eksploatuoti Vytauto g. 1, Pagėgių m.

Plano rengimo organizatorius – Pagėgių savivaldybės administracijos direktorius, Pagėgiai, Vilniaus g. 9, tel. (8 441) 57482, faks. (8 441) 57874, el. p. info@pagegiai.lt. Interneto tinklalapis: www.pagegiai.lt.

Plano rengėjas – UAB ,,Tauragės planas“ Tauragė, Bažnyčių g. 20, III aukštas., tel. (8 446) 72813, el. paštas:regina.tauragesplanas@zebra.lt.

Su parengtu žemės sklypo planu galima susipažinti plano rengėjo patalpose nuo 2012 m. liepos 27 d. iki 2012 m. rugpjūčio 10 d. darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 val.

Pasiūlymus dėl parengto plano galima teikti raštu planavimo organizatoriui arba plano rengėjui iki susipažinimo su planu termino pabaigos.

Plano rengimo pagrindas – Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. vasario 29 d. įsakymas Nr. A1-224 ,,Dėl žemės sklypo plano Pagėgių mieste, Pagėgių savivaldybėje, rengimo“.

Plano rengimo tikslas – suformuoti naudojamą valstybinės žemės sklypą esamiems statiniams eksploatuoti Vytauto g. 2, Pagėgių m.

Plano rengimo organizatorius – Pagėgių savivaldybės administracijos direktorius, Pagėgiai, Vilniaus g. 9, tel. (8 441) 57482, faks. (8 441) 57874, el. p. info@pagegiai.lt. Interneto tinklalapis: www.pagegiai.lt.

Plano rengėjas – UAB ,,Tauragės planas“ Tauragė, Bažnyčių g. 20, III aukštas., tel. (8 446) 72813, el. paštas:regina.tauragesplanas@zebra.lt.

Su parengtu žemės sklypo planu galima susipažinti plano rengėjo patalpose nuo 2012 m. liepos 27 d. iki 2012 m. rugpjūčio 10 d. darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 val.

Pasiūlymus dėl parengto plano galima teikti raštu planavimo organizatoriui arba plano rengėjui iki susipažinimo su planu termino pabaigos.

Planuojama teritorija – 0.2500 ha žemės sklypas, Pagėgių. sav., Panemunės m., Nemuno g. 36

Planavimo tikslai ir uždaviniai – žemės sklypo suformavimas prie nuosavybės teise valdomų statinių.

Planavimo organizatorius – Danutė Knopkienė

Su projektu susipažinti galima nuo š. m. liepos mėn. 19 d. iki rugpjūčio mėn. 02 d. Vizbutų g. 22, Tauragė, darbo valandomis.

Projekto rengėjas – Irena Jankauskienė, UAB “Dvimetris”, Vizbutų g. 22, Tauragė, tel. 8-612-45828, el. paštas irenike@yahoo.com

Planuojama teritorija – 0.2500 ha žemės sklypas, Pagėgių. sav., Panemunės m., Nemuno g. 34

Planavimo tikslai ir uždaviniai – žemės sklypo suformavimas prie nuosavybės teise valdomų statinių.

Planavimo organizatorius – Danutė Knopkienė

Su projektu susipažinti galima nuo š. m. liepos mėn. 19 d. iki rugpjūčio mėn. 02 d. Vizbutų g. 22, Tauragė, darbo valandomis.

Projekto rengėjas – Irena Jankauskienė, UAB “Dvimetris”, Vizbutų g. 22, Tauragė, tel. 8-612-45828, el. paštas irenike@yahoo.com

 

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: Pagėgių savivaldybės administracijos direktorius, Vilniaus g. 9, LT-99288 Pagėgiai, info@pagegiai.lt tel. (8 441) 57482, faks. (8 441) 57874, https://www.pagegiai.lt

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Naujų kapinių įrengimas Vilkyškių mst., Vilkyškių sen., Pagėgių sav.

Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Vilkyškių mstl., Vilkyškių sen., Pagėgių sav.

Informuojame, kad Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas 2012-06-22 priėmė atrankos išvadą Nr. (4)-LV4-2015 dėl naujų kapinių poveikio aplinkai vertinimo. Priimta atrankos išvada – poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą išsamiau galima susipažinti Pagėgių savivaldybės Architektūros, gamtosaugos ir paminklosaugos skyriuje, Vilniaus g. 9, LT-99288 Pagėgiai, tel. (8 441) 70400.

Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą suinteresuota visuomenė gali teikti per 20 darbo dienų nuo šio pranešimo paskelbimo dienos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentui Birutės g. 16, LT-91204 Klaipėda, 8-46 466453.

Su atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima susipažinti Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamente, Birutės g. 16, LT-91204 Klaipėda, tel. (8 46) 466453 arba Pagėgių savivaldybės Architektūros, gamtosaugos ir paminklosaugos skyriuje, Vilniaus g. 9, LT-99288 Pagėgiai, tel. (8 441) 70400 per 10 darbo dienų nuo šio pranešimo paskelbimo dienos.

Pradedamas rengti žemės sklypo, esančio Vytauto g. 7, Pagėgių mieste, Pagėgių savivaldybėje, planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.

Planavimo pagrindas: Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-12-17 įsakymas Nr. A1-922.

Tikslas: suformuoti naudojamą valstybinės žemės sklypą esamiems pastatams, eksploatuoti.

Organizatorius: Pagėgių savivaldybės administracijos direktorius, Pagėgių. sav., Pagėgių m., Vilniaus g. 9, LT-99288. Tel. (8 441) 57 361. Faks. (8 441) 57 874. El. paštas: info@pagegiai.lt. Interneto tinklapis: www.pagegiai.lt. Telefonas pasiteiravimui: (8 441) 57 361.

Žemės sklypo plano iniciatoriai: Irena Gečienė, gyvenanti, Vytauto g. 7, Pagėgiuose.

Plano rengėjas – UAB „TS Projects“, buveinės patalpos Lietuvininkų g. 61-8, Šilutė. Informacija tel.: (8 441) 54 807, mob. (8 614) 41 649, el. paštas: tsprojektai@gmail.com.

Su parengtu projektu bus galima susipažinti nuo 2012-07-24 iki 2012-08-10 UAB „TS PROJECTS“ patalpose kiekvieną darbo dieną nuo 9.00 iki 17.00 val.

Pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos dėl rengiamo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui sprendinių gali būti teikiami raštu, plano rengėjui ir/ar planavimo organizatoriui, iki susipažinimo su planu termino pabaigos.

Detaliojo plano tikslas: Žemės sklypų padalinimas, atidalintuose žemės sklypuose pakeičiant pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, nustatant žemės naudojimo būdą – inžinerinės infrastruktūros teritorija, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų (4 vėjo energijos jėgainių iki 330 kW ir TP) statybai.

Planavimo organizatoriaus funkcijų perėmėjas – UAB ,,ATENERGO“, Tilto g. 36, Tauragė, tel. 8 446 71444.

Plano rengėjas – UAB ,,Tauragės planas“, Bažnyčių g. 20, III aukštas, Tauragė, tel. 8 687 87551.

Su parengtu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2012 m. rugpjūčio 1 d. iki 2012 m. rugpjūčio 30 d. Tauragėje, Bažnyčių g. 20, III aukštas. Projektas viešai eksponuojamas Pagėgių sav., Pagėgių sen. nuo 2012 m. rugpjūčio 14 d. iki rugpjūčio 30 d. Detaliojo plano sprendinių svarstymo su visuomene viešas susirinkimas numatomas 2012 m. rugpjūčio 30 d. 11 val. Pagėgių sav., Pagėgių sen.

Pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo svarstymo pabaigos planavimo organizatoriaus funkcijų perėmėjui arba detaliojo plano rengėjui.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Tauragės valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos tarnybai per mėnesį nuo viešo svarstymo pabaigos.

 

Planavimo organizatoriaus funkcijų perėmėjas

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.

Adresu: Pagėgių sav., Panemunės m., Mokyklos g.30

Susipažinti su rengiamu projektu galima iki 2012-06-25

Projekto organizatorius: Giedrė Barauskienė

Projekto rengėjas – UAB“Dvimetris“ , Vizbutų g. 22 , Tauragė tel. 8-446-55-963, mob. 8-612-45 828

Plano rengimo pagrindas – Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. vasario 29 d. įsakymas Nr. A1-217 ,,Dėl žemės sklypo plano, Pagėgių mieste, Pagėgių savivaldybėje, rengimo“.

Plano rengimo tikslas – suformuoti naudojamą valstybinės žemės sklypą esamiems statiniams eksploatuoti Vytauto g. 39, Pagėgių m., nustatyti žemės sklypo kampų koordinates, žemės naudojimo režimą, užstatymo tankį bei intensyvumą, servitutus, žemės naudojimo paskirtį, būdą ir pobūdį.

Plano rengimo organizatorius – Pagėgių savivaldybės administracijos direktorius, Pagėgiai, Vilniaus g. 9, tel. (8 441) 57482, faks. (8 441) 57874, el. p. info@pagegiai.lt. Interneto tinklalapis: www.pagegiai.lt.

Plano rengėjas – UAB ,,Tauragės planas“ Tauragė, Bažnyčių g. 20, III aukštas., tel. (8 446) 72813, el. paštas:regina.tauragesplanas@zebra.lt.

Su parengtu žemės sklypo planu galima susipažinti plano rengėjo patalpose nuo 2012 m. gegužės 28 d. iki 2012 m. birželio 11 d. darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 val.

Pasiūlymus dėl parengto plano galima teikti raštu planavimo organizatoriui arba plano rengėjui iki susipažinimo su planu termino pabaigos.

Plano rengimo pagrindas – Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. sausio 12 d. įsakymas Nr. A1-36 ,,Dėl žemės sklypo plano Vytauto g. 1, Pagėgių mieste, Pagėgių savivaldybėje, rengimo“.

Plano rengimo tikslas – suformuoti naudojamą valstybinės žemės sklypą esamiems statiniams eksploatuoti Vytauto g. 1, Pagėgių m.

Plano rengimo organizatorius – Pagėgių savivaldybės administracijos direktorius, Pagėgiai, Vilniaus g. 9, tel. (8 441) 57482, faks. (8 441) 57874, el. p. info@pagegiai.lt. Interneto tinklalapis: www.pagegiai.lt.

Plano rengėjas – UAB ,,Tauragės planas“ Tauragė, Bažnyčių g. 20, III aukštas., tel. (8 446) 72813, el. paštas:regina.tauragesplanas@zebra.lt.

Su parengtu žemės sklypo planu galima susipažinti plano rengėjo patalpose nuo 2012 m. gegužės 28 d. iki 2012 m. birželio 11 d. darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 val.

Pasiūlymus dėl parengto plano galima teikti raštu planavimo organizatoriui arba plano rengėjui iki susipažinimo su planu termino pabaigos.

Plano rengimo pagrindas – Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. sausio 12 d. įsakymas Nr. A1-32 ,,Dėl žemės sklypo plano Jaunimo g. 6, Pagėgių mieste, Pagėgių savivaldybėje, rengimo“.

Plano rengimo tikslas – suformuoti naudojamą valstybinės žemės sklypą esamiems statiniams eksploatuoti Jaunimo g. 6, Pagėgių m.

Plano rengimo organizatorius – Pagėgių savivaldybės administracijos direktorius, Pagėgiai, Vilniaus g. 9, tel. (8 441) 57482, faks. (8 441) 57874, el. p. info@pagegiai.lt. Interneto tinklalapis: www.pagegiai.lt.

Plano rengėjas – UAB ,,Tauragės planas“ Tauragė, Bažnyčių g. 20, III aukštas., tel. (8 446) 72813, el. paštas:regina.tauragesplanas@zebra.lt.

Su parengtu žemės sklypo planu galima susipažinti plano rengėjo patalpose nuo 2012 m. gegužės 28 d. iki 2012 m. birželio 11 d. darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 val.

Pasiūlymus dėl parengto plano galima teikti raštu planavimo organizatoriui arba plano rengėjui iki susipažinimo su planu termino pabaigos.

Plano rengimo pagrindas – Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. sausio 12 d. įsakymas Nr. A1-34 ,,Dėl žemės sklypo plano Vilniaus g. 12, Pagėgių mieste, Pagėgių savivaldybėje, rengimo“.

Plano rengimo tikslas – suformuoti naudojamą valstybinės žemės sklypą esamiems statiniams eksploatuoti Vilniaus g. 12, Pagėgių m.

Plano rengimo organizatorius – Pagėgių savivaldybės administracijos direktorius, Pagėgiai, Vilniaus g. 9, tel. (8 441) 57482, faks. (8 441) 57874, el. p. info@pagegiai.lt. Interneto tinklalapis: www.pagegiai.lt.

Plano rengėjas – UAB ,,Tauragės planas“ Tauragė, Bažnyčių g. 20, III aukštas., tel. (8 446) 72813, el. paštas:regina.tauragesplanas@zebra.lt.

Su parengtu žemės sklypo planu galima susipažinti plano rengėjo patalpose nuo 2012 m. gegužės 28 d. iki 2012 m. birželio 11 d. darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 val.

Pasiūlymus dėl parengto plano galima teikti raštu planavimo organizatoriui arba plano rengėjui iki susipažinimo su planu termino pabaigos.

Plano rengimo pagrindas – Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. vasario 29 d. įsakymas Nr. A1-211 ,,Dėl žemės sklypo plano Pagėgių mieste, Pagėgių savivaldybėje, rengimo“.

Plano rengimo tikslas – suformuoti valstybinės žemės sklypą automobilių stovėjimo aikštelei Vilniaus g., Pagėgių m., nustatyti sklypo kampų koordinates, žemės naudojimo režimą, užstatymo tankį bei intensyvumą, servitutus, žemės naudojimo paskirtį, būdą ir pobūdį.

Plano rengimo organizatorius – Pagėgių savivaldybės administracijos direktorius, Pagėgiai, Vilniaus g. 9, tel. (8 441) 57482, faks. (8 441) 57874, el. p. info@pagegiai.lt. Interneto tinklalapis: www.pagegiai.lt.

Plano rengėjas – UAB ,,Tauragės planas“ Tauragė, Bažnyčių g. 20, III aukštas., tel. (8 446) 72813, el. paštas:regina.tauragesplanas@zebra.lt.

Su parengtu žemės sklypo planu galima susipažinti plano rengėjo patalpose nuo 2012 m. gegužės 28 d. iki 2012 m. birželio 11 d. darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 val.

Pasiūlymus dėl parengto plano galima teikti raštu planavimo organizatoriui arba plano rengėjui iki susipažinimo su planu termino pabaigos.

Plano rengimo pagrindas – Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. vasario 29 d. įsakymas Nr. A1-219 ,,Dėl žemės sklypo plano Pagėgių mieste, Pagėgių savivaldybėje, rengimo“.

Plano rengimo tikslas – suformuoti valstybinės žemės sklypą skverui tarp Viliaus ir Vytauto gatvių Pagėgių m., nustatyti sklypo kampų koordinates, žemės naudojimo režimą, užstatymo tankį bei intensyvumą, servitutus, žemės naudojimo paskirtį, būdą ir pobūdį.

Plano rengimo organizatorius – Pagėgių savivaldybės administracijos direktorius, Pagėgiai, Vilniaus g. 9, tel. (8 441) 57482, faks. (8 441) 57874, el. p. info@pagegiai.lt. Interneto tinklalapis: www.pagegiai.lt.

Plano rengėjas – UAB ,,Tauragės planas“ Tauragė, Bažnyčių g. 20, III aukštas., tel. (8 446) 72813, el. paštas:regina.tauragesplanas@zebra.lt.

Su parengtu žemės sklypo planu galima susipažinti plano rengėjo patalpose nuo 2012 m. gegužės 28 d. iki 2012 m. birželio 11 d. darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 val.

Pasiūlymus dėl parengto plano galima teikti raštu planavimo organizatoriui arba plano rengėjui iki susipažinimo su planu termino pabaigos.

Plano rengimo pagrindas – Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. vasario 29 d. įsakymas Nr. A1-223 ,,Dėl žemės sklypo plano Pagėgių mieste, Pagėgių savivaldybėje, rengimo“.

Plano rengimo tikslas – suformuoti valstybinės žemės sklypą skverui Geležinkelio g., Pagėgių m., nustatyti sklypo ribas, kampų koordinates, žemės naudojimo režimą, užstatymo tankį bei intensyvumą, servitutus, žemės naudojimo paskirtį, būdą ir pobūdį.

Plano rengimo organizatorius – Pagėgių savivaldybės administracijos direktorius, Pagėgiai, Vilniaus g. 9, tel. (8 441) 57482, faks. (8 441) 57874, el. p. info@pagegiai.lt. Interneto tinklalapis: www.pagegiai.lt.

Plano rengėjas – UAB ,,Tauragės planas“ Tauragė, Bažnyčių g. 20, III aukštas., tel. (8 446) 72813, el. paštas:regina.tauragesplanas@zebra.lt.

Su parengtu žemės sklypo planu galima susipažinti plano rengėjo patalpose nuo 2012 m. gegužės 28 d. iki 2012 m. birželio 11 d. darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 val.

Pasiūlymus dėl parengto plano galima teikti raštu planavimo organizatoriui arba plano rengėjui iki susipažinimo su planu termino pabaigos.

Plano rengimo pagrindas – Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. vasario 29 d. įsakymas Nr. A1-223 ,,Dėl žemės sklypo plano Pagėgių mieste, Pagėgių savivaldybėje, rengimo“.

Plano rengimo tikslas – suformuoti valstybinės žemės sklypą skverui tarp Vilniaus, Vytauto ir Žemaičių gatvės Pagėgių m., nustatyti sklypo ribas, kampų koordinates, žemės naudojimo režimą, užstatymo tankį bei intensyvumą, servitutus, žemės naudojimo paskirtį, būdą ir pobūdį.

Plano rengimo organizatorius – Pagėgių savivaldybės administracijos direktorius, Pagėgiai, Vilniaus g. 9, tel. (8 441) 57482, faks. (8 441) 57874, el. p. info@pagegiai.lt. Interneto tinklalapis: www.pagegiai.lt.

Plano rengėjas – UAB ,,Tauragės planas“ Tauragė, Bažnyčių g. 20, III aukštas., tel. (8 446) 72813, el. paštas:regina.tauragesplanas@zebra.lt.

Su parengtu žemės sklypo planu galima susipažinti plano rengėjo patalpose nuo 2012 m. gegužės 28 d. iki 2012 m. birželio 11 d. darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 val.

Pasiūlymus dėl parengto plano galima teikti raštu planavimo organizatoriui arba plano rengėjui iki susipažinimo su planu termino pabaigos.

Plano rengimo pagrindas – Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. vasario 29 d. įsakymas Nr. A1-218 ,,Dėl žemės sklypo plano Pagėgių mieste, Pagėgių savivaldybėje, rengimo“.

Plano rengimo tikslas – suformuoti valstybinės žemės sklypą renginių aikštei Pušyno g., Pagėgių m., nustatyti sklypo ribas, kampų koordinates, žemės naudojimo režimą, užstatymo tankį bei intensyvumą, servitutus, žemės naudojimo paskirtį, būdą ir pobūdį.

Plano rengimo organizatorius – Pagėgių savivaldybės administracijos direktorius, Pagėgiai, Vilniaus g. 9, tel. (8 441) 57482, faks. (8 441) 57874, el. p. info@pagegiai.lt. Interneto tinklalapis: www.pagegiai.lt.

Plano rengėjas – UAB ,,Tauragės planas“ Tauragė, Bažnyčių g. 20, III aukštas., tel. (8 446) 72813, el. paštas:regina.tauragesplanas@zebra.lt.

Su parengtu žemės sklypo planu galima susipažinti plano rengėjo patalpose nuo 2012 m. gegužės 28 d. iki 2012 m. birželio 11 d. darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 val.

Pasiūlymus dėl parengto plano galima teikti raštu planavimo organizatoriui arba plano rengėjui iki susipažinimo su planu termino pabaigos.

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.

Adresu: Pagėgių sav., Pagėgių m., Vilniaus g. 8

Susipažinti su rengiamu projektu galima iki 2012-06-01

Projekto organizatorius: V.Freitakas, R.Vaitiekūnienė, E.Jocius

Projekto rengėjas – Irenos Jankauskienės IĮ , Vizbutų g. 22 , Tauragė tel. 8-446-55-963, mob. 8-612-45 828

UAB „Statybos strategija“ informuoja apie pradedamą rengti „Kapinių M.Jankaus g., Pagėgių mieste, detalųjį planą“ (teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas ? Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. vasario 1 d. įsakymas Nr. A1-115).

Planavimo organizatorius: Pagėgių savivaldybės administracijos direktorius, Vilniaus g. 9, LT-99288 Pagėgiai, info@pagegiai.lt, tel. (8 441) 57 482, faks. (8 441) 57 874, https://www.pagegiai.lt .

Plano rengėjas: UAB „Statybos strategija“, Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, tel. (8–5) 2788433, faks. (8–5) 2788789 info@s-strategija.lt, http://www.s-strategija.lt/. Plano rengėjo atstovas ? Arvydas Tamošaitis.

Planavimo tikslas – suformuoti žemės sklypą, kuriame yra esamos kapinės, nustatyti sklypo ribas, kampų koordinates, žemės naudojimo režimą, užstatymo tankį bei intensyvumą, servitutus, žemės naudojimo paskirtį, būdą ir pobūdį.

Planuojamos teritorijos adresas: M.Jankaus g., Pagėgių miestas, Pagėgių savivaldybė.

Planuojamo žemės sklypo pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis, būdas ir pobūdis: kitos paskirties žemė – bendro naudojimo teritorija, kapinių (nustatoma).

Planavimo programa. Planavimo darbų etapai: parengiamasis etapas, teritorijų planavimo dokumento rengimo etapas, baigiamasis etapas. Rengimo terminai: planavimo pradžia ? 2012 m. kovo mėnuo, planavimo pabaiga ? 2012 m. rugsėjo mėnuo. Dokumentas rengiamas, viešinamas ir derinamas bendrąja tvarka.

Pasiūlymų teikimas: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu. Apie baigiamąjį etapą informuosime papildomai.

UAB „Statybos strategija“ informuoja apie pradedamą rengti „Kapinių Pagėgių k., Pagėgių sen., Pagėgių sav., detalųjį planą“ (teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas ? Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. vasario 1 d. įsakymas Nr. A1-108).

Planavimo organizatorius: Pagėgių savivaldybės administracijos direktorius, Vilniaus g. 9, LT-99288 Pagėgiai, info@pagegiai.lt, tel. (8 441) 57 482, faks. (8 441) 57 874, https://www.pagegiai.lt .

Plano rengėjas: UAB „Statybos strategija“, Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, tel. (8–5) 2788433, faks. (8–5) 2788789 info@s-strategija.lt, http://www.s-strategija.lt/. Plano rengėjo atstovas ? Arvydas Tamošaitis.

Planavimo tikslas – suformuoti žemės sklypą esamoms kapinėms eksploatuoti, nustatyti sklypo ribas, kampų koordinates, žemės naudojimo režimą, užstatymo tankį bei intensyvumą, servitutus, žemės naudojimo paskirtį, būdą ir pobūdį.

Planuojamos teritorijos adresas: Pagėgių k., Pagėgių sen., Pagėgių savivaldybė.

Planuojamo žemės sklypo pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis, būdas ir pobūdis: kitos paskirties žemė – bendro naudojimo teritorija, kapinių (nustatoma).

Planavimo programa. Planavimo darbų etapai: parengiamasis etapas, teritorijų planavimo dokumento rengimo etapas, baigiamasis etapas. Rengimo terminai: planavimo pradžia ? 2012 m. kovo mėnuo, planavimo pabaiga ? 2012 m. rugsėjo mėnuo. Dokumentas rengiamas, viešinamas ir derinamas bendrąja tvarka.

Pasiūlymų teikimas: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu. Apie baigiamąjį etapą informuosime papildomai.

UAB „Statybos strategija“ informuoja apie pradedamą rengti „Žemės sklypo Naujojoje g., Pagėgių m., Pagėgių sav., detalųjį planą“ (teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas ? Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. vasario 1 d. įsakymas Nr. A1-104).

Planavimo organizatorius: Pagėgių savivaldybės administracijos direktorius, Vilniaus g. 9, LT-99288 Pagėgiai, info@pagegiai.lt, tel. (8 441) 57 482, faks. (8 441) 57 874, https://www.pagegiai.lt .

Plano rengėjas: UAB „Statybos strategija“, Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, tel. (8–5) 2788433, faks. (8–5) 2788789 info@s-strategija.lt, http://www.s-strategija.lt/. Plano rengėjo atstovas ? Arvydas Tamošaitis.

Planavimo tikslas – suformuoti žemės sklypą, kuriame numatomi statyti ilgalaikio (stacionaraus) poilsio statiniai, nustatyti sklypo ribas, kampų koordinates, žemės naudojimo režimą, užstatymo tankį bei intensyvumą, servitutus, žemės naudojimo paskirtį, būdą ir pobūdį.

Planuojamos teritorijos adresas: Naujoji g., Pagėgių miestas, Pagėgių savivaldybė.

Planuojamo žemės sklypo pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis, būdas ir pobūdis: kitos paskirties žemė – rekreacinės teritorijos, ilgalaikio (stacionaraus) poilsio pastatų statybos (numatoma).

Planavimo programa. Planavimo darbų etapai: parengiamasis etapas, teritorijų planavimo dokumento rengimo etapas, baigiamasis etapas. Rengimo terminai: planavimo pradžia ? 2012 m. kovo mėnuo, planavimo pabaiga ? 2012 m. rugsėjo mėnuo. Dokumentas rengiamas, viešinamas ir derinamas bendrąja tvarka.

Pasiūlymų teikimas: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu. Apie baigiamąjį etapą informuosime papildomai.

UAB „Statybos strategija“ informuoja apie pradedamą rengti „Skvero I Piktupėnų k., Pagėgių sen., Pagėgių sav., sklypo formavimo detalųjį planą“ (teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas ? Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. vasario 1 d. įsakymas Nr. A1-105).

Planavimo organizatorius: Pagėgių savivaldybės administracijos direktorius, Vilniaus g. 9, LT-99288 Pagėgiai, info@pagegiai.lt, tel. (8 441) 57 482, faks. (8 441) 57 874, https://www.pagegiai.lt .

Plano rengėjas: UAB „Statybos strategija“, Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, tel. (8–5) 2788433, faks. (8–5) 2788789 info@s-strategija.lt, http://www.s-strategija.lt/. Plano rengėjo atstovas ? Arvydas Tamošaitis.

Planavimo tikslas – suformuoti žemės sklypą, kuriame numatoma įrengti aikštes, parkus, skverus ir kitus želdynus, nustatyti sklypo ribas, kampų koordinates, žemės naudojimo režimą, užstatymo tankį bei intensyvumą, servitutus, žemės naudojimo paskirtį, būdą ir pobūdį.

Planuojamos teritorijos adresas: Piktupėnų k., Pagėgių sen., Pagėgių savivaldybė.

Planuojamo žemės sklypo pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis, būdas ir pobūdis: kitos paskirties žemė – atskirųjų želdynų teritorijos, rekreacinės paskirties želdynų (nustatoma).

Planavimo programa. Planavimo darbų etapai: parengiamasis etapas, teritorijų planavimo dokumento rengimo etapas, baigiamasis etapas. Rengimo terminai: planavimo pradžia ? 2012 m. kovo mėnuo, planavimo pabaiga ? 2012 m. rugsėjo mėnuo. Dokumentas rengiamas, viešinamas ir derinamas bendrąja tvarka.

Pasiūlymų teikimas: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu. Apie baigiamąjį etapą informuosime papildomai.

UAB „Statybos strategija“ informuoja apie pradedamą rengti „Skvero II Piktupėnų k., Pagėgių sen., Pagėgių sav., sklypo formavimo detalųjį planą“ (teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas ? Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. vasario 1 d. įsakymas Nr. A1-114).

Planavimo organizatorius: Pagėgių savivaldybės administracijos direktorius, Vilniaus g. 9, LT-99288 Pagėgiai, info@pagegiai.lt, tel. (8 441) 57 482, faks. (8 441) 57 874, https://www.pagegiai.lt .

Plano rengėjas: UAB „Statybos strategija“, Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, tel. (8–5) 2788433, faks. (8–5) 2788789 info@s-strategija.lt, http://www.s-strategija.lt/. Plano rengėjo atstovas ? Arvydas Tamošaitis.

Planavimo tikslas – suformuoti žemės sklypą, kuriame numatoma įrengti aikštes, parkus, skverus ir kitus želdynus, nustatyti sklypo ribas, kampų koordinates, žemės naudojimo režimą, užstatymo tankį bei intensyvumą, servitutus, žemės naudojimo paskirtį, būdą ir pobūdį.

Planuojamos teritorijos adresas: Piktupėnų k., Pagėgių sen., Pagėgių savivaldybė.

Planuojamo žemės sklypo pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis, būdas ir pobūdis: kitos paskirties žemė – atskirųjų želdynų teritorijos, rekreacinės paskirties želdynų (nustatoma).

Planavimo programa. Planavimo darbų etapai: parengiamasis etapas, teritorijų planavimo dokumento rengimo etapas, baigiamasis etapas. Rengimo terminai: planavimo pradžia ? 2012 m. kovo mėnuo, planavimo pabaiga ? 2012 m. rugsėjo mėnuo. Dokumentas rengiamas, viešinamas ir derinamas bendrąja tvarka.

Pasiūlymų teikimas: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu. Apie baigiamąjį etapą informuosime papildomai.

UAB „Statybos strategija“ informuoja apie pradedamą rengti „Parko Natkiškių k., Natkiškių sen., Pagėgių sav., detalųjį planą“ (teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas ? Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. vasario 1 d. įsakymas Nr. A1-107).

Planavimo organizatorius: Pagėgių savivaldybės administracijos direktorius, Vilniaus g. 9, LT-99288 Pagėgiai, info@pagegiai.lt tel. (8 441) 57 482, faks. (8 441) 57 874, https://www.pagegiai.lt .

Plano rengėjas: UAB „Statybos strategija“, Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, tel. (8–5) 2788433, faks. (8–5) 2788789 info@s-strategija.lt, http://www.s-strategija.lt/. Plano rengėjo atstovas ? Arvydas Tamošaitis.

Planavimo tikslas – suformuoti žemės sklypą, kuriame numatoma įrengti aikštes, parkus, skverus ir kitus želdynus, nustatyti sklypo ribas, kampų koordinates, žemės naudojimo režimą, užstatymo tankį bei intensyvumą, servitutus, žemės naudojimo paskirtį, būdą ir pobūdį.

Planuojamos teritorijos adresas: Natkiškių k., Natkiškių sen., Pagėgių savivaldybė.

Planuojamo žemės sklypo pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis, būdas ir pobūdis: kitos paskirties žemė – atskirųjų želdynų teritorijos, rekreacinės paskirties želdynų (nustatoma).

Planavimo programa. Planavimo darbų etapai: parengiamasis etapas, teritorijų planavimo dokumento rengimo etapas, baigiamasis etapas. Rengimo terminai: planavimo pradžia ? 2012 m. kovo mėnuo, planavimo pabaiga ? 2012 m. rugsėjo mėnuo. Dokumentas rengiamas, viešinamas ir derinamas bendrąja tvarka.

Pasiūlymų teikimas: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu. Apie baigiamąjį etapą informuosime papildomai.

UAB „Statybos strategija“ informuoja apie pradedamą rengti „Kapinių Ropkojų k., Natkiškių sen., Pagėgių sav., detalųjį planą“ (teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas ? Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. vasario 1 d. įsakymas Nr. A1-113).

Planavimo organizatorius: Pagėgių savivaldybės administracijos direktorius, Vilniaus g. 9, LT-99288 Pagėgiai, info@pagegiai.lt tel. (8 441) 57 482, faks. (8 441) 57 874, https://www.pagegiai.lt .

Plano rengėjas: UAB „Statybos strategija“, Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, tel. (8–5) 2788433, faks. (8–5) 2788789 info@s-strategija.lt, http://www.s-strategija.lt/. Plano rengėjo atstovas ? Arvydas Tamošaitis.

Planavimo tikslas – suformuoti žemės sklypą esamoms kapinėms eksploatuoti, nustatyti sklypo ribas, kampų koordinates, žemės naudojimo režimą, užstatymo tankį bei intensyvumą, servitutus, žemės naudojimo paskirtį, būdą ir pobūdį.

Planuojamos teritorijos adresas: Ropkojų k., Natkiškių sen., Pagėgių savivaldybė.

Planuojamo žemės sklypo pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis, būdas ir pobūdis: kitos paskirties žemė – bendro naudojimo teritorija, kapinių (nustatoma).

Planavimo programa. Planavimo darbų etapai: parengiamasis etapas, teritorijų planavimo dokumento rengimo etapas, baigiamasis etapas. Rengimo terminai: planavimo pradžia ? 2012 m. kovo mėnuo, planavimo pabaiga ? 2012 m. rugsėjo mėnuo. Dokumentas rengiamas, viešinamas ir derinamas bendrąja tvarka.

Pasiūlymų teikimas: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu. Apie baigiamąjį etapą informuosime papildomai.

UAB „Statybos strategija“ informuoja apie pradedamą rengti „Kapinių Vilkyškių mstl., Vilkyškių sen., Pagėgių sav., detalųjį planą“ (teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas ? Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. vasario 1 d. įsakymas Nr. A1-102).

Planavimo organizatorius: Pagėgių savivaldybės administracijos direktorius, Vilniaus g. 9, LT-99288 Pagėgiai, info@pagegiai.lt, tel. (8 441) 57482, faks. (8 441) 57874, https://www.pagegiai.lt .

Plano rengėjas: UAB „Statybos strategija“, Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, tel. (8–5) 2788433, faks. (8–5) 2788789 info@s-strategija.lt, http://www.s-strategija.lt/. Plano rengėjo atstovas ? Arvydas Tamošaitis.

Planavimo tikslas – suformuoti žemės sklypą, nustatyti sklypo ribas, kampų koordinates, žemės naudojimo režimą, užstatymo tankį bei intensyvumą, servitutus, žemės naudojimo paskirtį, būdą ir pobūdį.

Planuojamos teritorijos adresas: Vilkyškių mstl., Vilkyškių sen., Pagėgių savivaldybė.

Planuojamo žemės sklypo pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis, būdas ir pobūdis: kitos paskirties žemė – bendro naudojimo teritorija, kapinių (nustatoma).

Planavimo programa. Planavimo darbų etapai: parengiamasis etapas, teritorijų planavimo dokumento rengimo etapas, baigiamasis etapas. Rengimo terminai: planavimo pradžia ? 2012 m. kovo mėnuo, planavimo pabaiga ? 2012 m. rugsėjo mėnuo. Dokumentas rengiamas, viešinamas ir derinamas bendrąja tvarka.

Pasiūlymų teikimas: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu. Apie baigiamąjį etapą informuosime papildomai.

UAB „Statybos strategija“ informuoja apie pradedamą rengti „Naujų kapinių Vilkyškių mstl., Vilkyškių sen., Pagėgių sav., detalųjį planą“ (teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas ? Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. vasario 1 d. įsakymas Nr. A1-103).

Planavimo organizatorius: Pagėgių savivaldybės administracijos direktorius, Vilniaus g. 9, LT-99288 Pagėgiai, info@pagegiai.lt, tel. (8 441) 57 482, faks. (8 441) 57 874, https://www.pagegiai.lt .

Plano rengėjas: UAB „Statybos strategija“, Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, tel. (8–5) 2788433, faks. (8–5) 2788789 info@s-strategija.lt, http://www.s-strategija.lt/. Plano rengėjo atstovas ? Arvydas Tamošaitis.

Planavimo tikslas – suformuoti žemės sklypą, nustatyti sklypo ribas, kampų koordinates, žemės naudojimo režimą, užstatymo tankį bei intensyvumą, servitutus, žemės naudojimo paskirtį, būdą ir pobūdį.

Planuojamos teritorijos adresas: Vilkyškių mstl., Vilkyškių sen., Pagėgių savivaldybė.

Planuojamo žemės sklypo pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis, būdas ir pobūdis: kitos paskirties žemė – bendro naudojimo teritorija, kapinių (nustatoma).

Planavimo programa. Planavimo darbų etapai: parengiamasis etapas, teritorijų planavimo dokumento rengimo etapas, baigiamasis etapas. Rengimo terminai: planavimo pradžia ? 2012 m. kovo mėnuo, planavimo pabaiga ? 2012 m. rugsėjo mėnuo. Dokumentas rengiamas, viešinamas ir derinamas bendrąja tvarka.

Pasiūlymų teikimas: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu. Apie baigiamąjį etapą informuosime papildomai.

UAB „Statybos strategija“ informuoja apie pradedamą rengti „Skvero I Rukų k., Stoniškių sen., Pagėgių sav., detalųjį planą“ (teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas ? Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. vasario 1 d. įsakymas Nr. A1-112).

Planavimo organizatorius: Pagėgių savivaldybės administracijos direktorius, Vilniaus g. 9, LT-99288 Pagėgiai, info@pagegiai.lt, tel. (8 441) 57 482, faks. (8 441) 57 874, https://www.pagegiai.lt .

Plano rengėjas: UAB „Statybos strategija“, Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, tel. (8–5) 2788433, faks. (8–5) 2788789 info@s-strategija.lt, http://www.s-strategija.lt/. Plano rengėjo atstovas ? Arvydas Tamošaitis.

Planavimo tikslas – suformuoti žemės sklypą, kuriame numatoma įrengti aikštes, parkus, skverus ir kitus želdynus, nustatyti sklypo ribas, kampų koordinates, žemės naudojimo režimą, užstatymo tankį bei intensyvumą, servitutus, žemės naudojimo paskirtį, būdą ir pobūdį.

Planuojamos teritorijos adresas: Rukų k., Stoniškių sen., Pagėgių savivaldybė.

Planuojamo žemės sklypo pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis, būdas ir pobūdis: kitos paskirties žemė – atskirųjų želdynų teritorijos, rekreacinės paskirties želdynų (nustatoma).

Planavimo programa. Planavimo darbų etapai: parengiamasis etapas, teritorijų planavimo dokumento rengimo etapas, baigiamasis etapas. Rengimo terminai: planavimo pradžia ? 2012 m. kovo mėnuo, planavimo pabaiga ? 2012 m. rugsėjo mėnuo. Dokumentas rengiamas, viešinamas ir derinamas bendrąja tvarka.

Pasiūlymų teikimas: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu. Apie baigiamąjį etapą informuosime papildomai.

UAB „Statybos strategija“ informuoja apie pradedamą rengti „Skvero II Rukų k., Stoniškių sen., Pagėgių sav., detalųjį planą“ (teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas ? Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. vasario 1 d. įsakymas Nr. A1-111).

Planavimo organizatorius: Pagėgių savivaldybės administracijos direktorius, Vilniaus g. 9, LT-99288 Pagėgiai, info@pagegiai.lt, tel. (8 441) 57 482, faks. (8 441) 57 874, https://www.pagegiai.lt .

Plano rengėjas: UAB „Statybos strategija“, Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, tel. (8–5) 2788433, faks. (8–5) 2788789 info@s-strategija.lt, http://www.s-strategija.lt/. Plano rengėjo atstovas ? Arvydas Tamošaitis.

Planavimo tikslas – suformuoti žemės sklypą, kuriame numatoma įrengti aikštes, parkus, skverus ir kitus želdynus, nustatyti sklypo ribas, kampų koordinates, žemės naudojimo režimą, užstatymo tankį bei intensyvumą, servitutus, žemės naudojimo paskirtį, būdą ir pobūdį.

Planuojamos teritorijos adresas: Rukų k., Stoniškių sen., Pagėgių savivaldybė.

Planuojamo žemės sklypo pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis, būdas ir pobūdis: kitos paskirties žemė – atskirųjų želdynų teritorijos, rekreacinės paskirties želdynų (nustatoma).

Planavimo programa. Planavimo darbų etapai: parengiamasis etapas, teritorijų planavimo dokumento rengimo etapas, baigiamasis etapas. Rengimo terminai: planavimo pradžia ? 2012 m. kovo mėnuo, planavimo pabaiga ? 2012 m. rugsėjo mėnuo. Dokumentas rengiamas, viešinamas ir derinamas bendrąja tvarka.

Pasiūlymų teikimas: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu. Apie baigiamąjį etapą informuosime papildomai.

UAB „Statybos strategija“ informuoja apie pradedamą rengti „Kapinių Spengių k., Stoniškių sen., Pagėgių sav., detalųjį planą“ teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas ? Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. vasario 1 d. įsakymas Nr. A1-109).

Planavimo organizatorius: Pagėgių savivaldybės administracijos direktorius, Vilniaus g. 9, LT-99288 Pagėgiai, info@pagegiai.lt, tel. (8 441) 57482, faks. (8 441) 57874, https://www.pagegiai.lt .

Plano rengėjas: UAB „Statybos strategija“, Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, tel. (8–5) 2788433, faks. (8–5) 2788789 info@s-strategija.lt, http://www.s-strategija.lt/. Plano rengėjo atstovas ? Arvydas Tamošaitis.

Planavimo tikslas – suformuoti žemės sklypą esamoms kapinėms eksploatuoti, nustatyti sklypo ribas, kampų koordinates, žemės naudojimo režimą, užstatymo tankį bei intensyvumą, servitutus, žemės naudojimo paskirtį, būdą ir pobūdį.

Planuojamos teritorijos adresas: Spengių k., Stoniškių sen., Pagėgių savivaldybė.

Planuojamo žemės sklypo pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis, būdas ir pobūdis: kitos paskirties žemė – bendro naudojimo teritorija, kapinių (nustatoma).

Planavimo programa. Planavimo darbų etapai: parengiamasis etapas, teritorijų planavimo dokumento rengimo etapas, baigiamasis etapas. Rengimo terminai: planavimo pradžia ? 2012 m. kovo mėnuo, planavimo pabaiga ? 2012 m. rugsėjo mėnuo. Dokumentas rengiamas, viešinamas ir derinamas bendrąja tvarka.

Pasiūlymų teikimas: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu. Apie baigiamąjį etapą informuosime papildomai.

UAB „Statybos strategija“ informuoja apie pradedamą rengti „Kapinių Rukų k., Stoniškių sen., Pagėgių sav., detalųjį planą“ (teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas ? Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. vasario 1 d. įsakymas Nr. A1-110).

Planavimo organizatorius: Pagėgių savivaldybės administracijos direktorius, Vilniaus g. 9, LT-99288 Pagėgiai, info@pagegiai.lt, tel. (8 441) 57 482, faks. (8 441) 57 874, https://www.pagegiai.lt .

Plano rengėjas: UAB „Statybos strategija“, Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, tel. (8–5) 2788433, faks. (8–5) 2788789 info@s-strategija.lt, http://www.s-strategija.lt/. Plano rengėjo atstovas ? Arvydas Tamošaitis.

Planavimo tikslas – suformuoti žemės sklypą esamoms kapinėms eksploatuoti, nustatyti sklypo ribas, kampų koordinates, žemės naudojimo režimą, užstatymo tankį bei intensyvumą, servitutus, žemės naudojimo paskirtį, būdą ir pobūdį.

Planuojamos teritorijos adresas: Rukų k., Stoniškių sen., Pagėgių savivaldybė.

Planuojamo žemės sklypo pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis, būdas ir pobūdis: kitos paskirties žemė – bendro naudojimo teritorija, kapinių (nustatoma).

Planavimo programa. Planavimo darbų etapai: parengiamasis etapas, teritorijų planavimo dokumento rengimo etapas, baigiamasis etapas. Rengimo terminai: planavimo pradžia – 2012 m. kovo mėnuo, planavimo pabaiga ? 2012 m. rugsėjo mėnuo. Dokumentas rengiamas, viešinamas ir derinamas bendrąja tvarka.

Pasiūlymų teikimas: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu. Apie baigiamąjį etapą informuosime papildomai.

UAB „Statybos strategija“ informuoja apie pradedamą rengti „Žemės sklypo prie kultūros namų Stoniškių k., Stoniškių sen., Pagėgių sav., detalųjį planą“ (teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas ? Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. vasario 1 d. įsakymas Nr. A1-106).

Planavimo organizatorius: Pagėgių savivaldybės administracijos direktorius, Vilniaus g. 9, LT-99288 Pagėgiai, info@pagegiai.lt, tel. (8 441) 57 482, faks. (8 441) 57 874, https://www.pagegiai.lt .

Plano rengėjas: UAB „Statybos strategija“, Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, tel. (8–5) 2788433, faks. (8–5) 2788789 info@s-strategija.lt, http://www.s-strategija.lt/. Plano rengėjo atstovas ? Arvydas Tamošaitis.

Planavimo tikslas – suformuoti žemės sklypą prie Pagėgių savivaldybei nuosavybės teise priklausančių statinių, nustatyti sklypo ribas, kampų koordinates, žemės naudojimo režimą, užstatymo tankį bei intensyvumą, servitutus, žemės naudojimo paskirtį, būdą ir pobūdį.

Planuojamos teritorijos adresas: Stoniškių k., Stoniškių sen., Pagėgių savivaldybė.

Planuojamo žemės sklypo pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis, būdas ir pobūdis: kitos paskirties žemė – visuomeninės paskirties teritorija, mokslo ir mokymo, kultūros ir sporto, sveikatos apsaugos pastatų bei statinių statybos (nustatoma).

Planavimo programa. Planavimo darbų etapai: parengiamasis etapas, teritorijų planavimo dokumento rengimo etapas, baigiamasis etapas. Rengimo terminai: planavimo pradžia ? 2012 m. kovo mėnuo, planavimo pabaiga ? 2012 m. rugsėjo mėnuo. Dokumentas rengiamas, viešinamas ir derinamas bendrąja tvarka.

Pasiūlymų teikimas: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu. Apie baigiamąjį etapą informuosime papildomai.

Parengtas 330 kv Bitėnų skirstomojo punkto su įvadais iš esamų 330 kV oro linijų Jurbarkas-Sovetskas ir Klaipėda – Sovetskas statyba Pagėgių rajono savivaldybėje, Bitėnų kaime detalusis planas.
Planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. 10/6, išduotas 2010m. vasario 12d
Planuojamos teritorijos adresas: Pagėgių savivaldybė, Bitėnų kaimas, Vilkyškių kadastro vietovė. 
Planavimo organizatorius: AB “Lietuvos energija“, Žvejų g. 14, Vilnius, tel. (8 5) 2782408, el. paštas: mindaugas.mikalcius@lpc.lt
Plano rengėjas: UAB “Ardynas“, Gedimino 47, LT- 44242 Kaunas, tel.(8 37) 323209, faks.(8 37) 337257 , el.paštas ardynas@ardynas.lt 
Detaliojo plano rengimo tvarka – bendroji. 
Susipažinti su parengto detaliojo plano sprendiniais galima nuo 2010 m. kovo 19 d. Pagėgių savivaldybėje, Architektūros, gamtosaugos ir paminklosaugos skyriuje (Vilniaus g. 9, Pagėgiai)

tel: 8 441 70400) bei Lumpėnų seniūnijos patalpose (Lumpėnų k., Pagėgių sav., tel: 8 441 70027).

Detaliojo plano sprendiniai viešai bus eksponuojami nuo 2010m. kovo 31 d. iki balandžio 15 d. Pagėgių savivaldybėje, Architektūros, gamtosaugos ir paminklosaugos skyriuje (Vilniaus g. 9, Pagėgiai, tel:8 441 70400) bei Lumpėnų seniūnijos patalpose (Lumpėnų k., Pagėgių sav., tel:8 441 70027).

Pareikšti savo pastabas ir pasiūlymus galima planavimo organizatoriui arba rengėjui aukščiau nurodytais adresais. 

Viešas susirinkimas įvyks 2010m. balandžio 15d. 11val. Lumpėnų seniūnijos salėje, (Lumpėnų k., Pagėgių savivaldybė, tel:8 441 70027). 

 

Detaliųjų planų planavimo tikslai ir uždaviniai – suformuoti sklypus reikalingus poilsiaviečių, atokvėpio vietų ir regyklos įrengimui. Nustatyti sklypų ribas, plotus, kampų koordinates, žemės naudojimo būdą ir pobūdį, naudojimo apribojimus, tvarkymo reglamentus. Numatyti žemės paėmimą visuomenės poreikiams (jei būtina). Suplanuoti susisiekimo sistemų bei inžinerinės infrastruktūros objektus, reikalingus objektams funkcionuoti.

Projekto rengimo terminas (preliminarus) iki 2010 metų sausio mėnesio. Viešas svarstymas vyks trimis etapais, bendrąja tvarka.

Planavimo organizatorius – Pagėgių savivaldybės administracijos direktorius; adresas: Pagėgiai, Vilniaus g.11, tel.:8-441-57361.

Plano rengėjas – UAB “Nemuno deltos projektai“ , Šilutė, Turgaus g.5, tel.8-441-61644.

Informuojame, kad skelbiamas žemės sklypo Tauragės apskrityje, Pagėgių sav., Pagėgių sen., Vydutaičių k. (kadastrinis Nr. 8824/0001:38), detaliojo plano viešas svarstymas.

Detaliojo plano tikslas: pakeisti pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį (4 atidalintų žemės sklypo dalių) į kitos paskirties žemę, nustatant naudojimo būdą inžinerinės infrastruktūros, naudojimo pobūdį – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos (vėjo jėgainių statybai).

Planavimo organizatoriaus funkcijų perėmėjas – UAB ,,ATENERGO“, tel. 8 689 73256. Plano rengėjas UAB ,,Tauragės planas“, Dariaus ir Girėno g. 14a, 107 kabinetas, tel. 8 687 87551.

Su parengtu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2009 m. balandžio 17 d. iki gegužės 18 d. Tauragėje, Dariaus ir Girėno g. 14a, 107 kabinete. Projektas viešai eksponuojamas Pagėgių savivaldybėje, antro aukšto fojė nuo š. m. gegužės 4 d. iki gegužės 18 d. Detaliojo plano sprendinių svarstymo su visuomene viešas susirinkimas numatomas 2009 m. gegužės 18 d. 11 val. Pagėgių  savivaldybėje antro aukšto fojė.

Pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo svarstymo pabaigos planavimo  organizatoriaus funkcijų perėmėjui arba detaliojo plano  rengėjui.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto  sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Tauragės apskrities viršininko administracijos valstybinei teritorijų  planavimo ir statybos inspekcijos tarnybai per mėnesį nuo viešo  svarstymo pabaigos.

Informuojame, kad skelbiamas žemės sklypo Tauragės apskrityje, Pagėgių sav., Pagėgių sen., Endriškių k. (kadastrinis Nr. 8847/0005:74), detaliojo plano viešas svarstymas.

Detaliojo plano tikslas: žemės sklypo padalijimas į penkis sklypus. Keturių iš jų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties pakeitimas iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę, nustatant naudojimo būdą inžinerinės infrastruktūros, naudojimo pobūdį – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos (vėjo jėgainių statybai).

Planavimo organizatoriaus funkcijų perėmėjas – Gintaro Jurkonio prekybinė įmonė, Tauragės r. sav., Gaurės sen., Gauraičių k., tel. 8 656 37830. Plano rengėjas UAB ,,Tauragės planas“, Dariaus ir Girėno g. 14A, 107 kabinetas, tel. 8 687 87551.

Su parengtu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2009 m. kovo 24 d. iki balandžio 22 d. Tauragėje, Dariaus ir Girėno g. 14A, 107 kabinete. Projektas viešai eksponuojamas Pagėgių savivaldybėje, antro aukšto fojė nuo š. m. balandžio 6 d. iki balandžio 22 d. Detaliojo plano sprendinių svarstymo su visuomene viešas susirinkimas numatomas 2009 m. balandžio 22 d. 11 val. Pagėgių savivaldybėje antro aukšto fojė.

Pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo svarstymo pabaigos planavimo organizatoriaus funkcijų perėmėjui arba detaliojo plano rengėjui.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Tauragės apskrities viršininko administracijos Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos tarnybai per mėnesį nuo viešo svarstymo pabaigos.

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo (kadastrinis Nr. 8824/0001:38), Pagėgių r. sav., Vydutaičių k., plotas 13,3700 ha, detalusis planas.

Planavimo tikslas: pakeisti pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, reikalingą vėjo jėgainių statybai ir prisijungimo infrastruktūrai įrengti.

Projekto rengimo terminas (preliminarus) – iki 2009 m. rugsėjo mėn. Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja  tvarka.

Planavimo organizatoriaus funkcijų perėmėjas –Antano Markšaičio individuali įmonė, tel. 8 446 71 444.

Planavimo tikslai – suformuoti žemės sklypą prie esamų pastatų, nustatyti žemės naudojimo būdą ir pobūdį, užstatymo reglamentus, specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, servitutus.

Projekto rengimo terminas (preliminarus) iki 2009 metų balandžio mėnesio. Viešas svarstymas vyks trimis etapais, bendrąja tvarka.

Planavimo organizatorius – Pagėgių savivaldybės administracijos direktorius, Pagėgiai., Vilniaus g.11, tel.: (8441) 57 361.

Plano rengėjas – UAB “Nemuno deltos projektai“ , Šilutė, Turgaus g.5, tel.61644.

Pagėgių savivaldybės teritorijoje 2009-2011 metų žvyrkelių asfaltavimo programoje numatyti esamo žvyrkelio (kelio Nr.4240) Pagėgiai-Pavilkiai-Dinkiai ruože nuo 0,49 iki 1.06 km asfaltavimo darbai. Prognozuojama, kad išasfaltavus žvyrkelį, sumažės ir triukšmo lygis -2dBA ir sumažės metinė teršalų emisija.

Priimta atrankos išvada – žvyrkelio asfaltavimo darbams poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. Rengti nustatyta tvarka techninius projektus.

Skip to content