KONSULTAVIMASIS SU VISUOMENE

Viešosios konsultacijos ir skelbimai: įvairiais būdais (metodais) vykdomi veiksmai, kuriais siekiama surinkti visuomenės ar tikslinių grupių nuomones, pasiūlymus rengiamam, įgyvendinamam ar vertinamam projektui.

Kviečiame dalyvauti!

rankos

Kviečiame susipažinti su 2024 metų užimtumo didinimo programa

Pagėgių savivaldybėje yra įgyvendinama Pagėgių savivaldybės 2024 m. užimtumo didinimo programa.Programos tikslai:didinti Savivaldybės gyventojų užimtumą, sudaryti galimybę bedarbiams, piniginės socialinės ...
žalias

Kviečiame susipažinti su strateginio veiklos plano projektu

Pagėgių savivaldybė parengė Pagėgių savivaldybės 2024-2026 m. strateginio veiklos plano projektą*  ir kviečia bendruomenę su juo susipažinti.Strateginiame veiklos plane iškelti ...
pinigai

Kviečiame susipažinti su 2024 metų Pagėgių savivaldybės biudžeto projektu

Pagėgių savivaldybės administracija rengia Pagėgių savivaldybės 2024 metų biudžeto projektą ir teikia svarstymui.Pagal pateiktus asignavimų valdytojų išlaidų sąmatų projektus, išlaidos ...

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais, teikti pasiūlymus ir pastabas, dalyvauti viešuose pristatymuose.

Savivaldybėje meras (jo nesant – vicemerės, pagal kuruojamas veiklos sritis) gyventojus priima nustatyta tvarka.

Savivaldybėje dirbantys specialistai gyventojus priima nustatyta tvarka.

Savivaldybės gyventojai, kviečiami aktyviai įsitraukti į dalyvaujamojo biudžeto procesus – teikti projektus, už juos balsuoti.

Skip to content