JAUNIMO REIKALŲ TARYBA

Pagėgių savivaldybės jaunimo reikalų taryba (toliau – Jaunimo reikalų taryba) yra visuomeninė patariamoji institucija, lygybės principu sudaroma iš Pagėgių savivaldybės (toliau – Savivaldybės) administracijos ir Savivaldybės tarybos atstovų ir Pagėgių savivaldybės teritorijoje veikiančių savivaldybės jaunimo organizacijų, su jaunimu dirbančių organizacijų, mokinių savivaldų, išrinktų jaunimo atstovų.

Jaunimo reikalų tarybos veiklos tikslai:

  1. nagrinėti su jaunimo politika savivaldybėje susijusius klausimus;
  2. teikti savivaldybės institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl jaunimo politikos, jos įgyvendinimo ir su tuo susijusių teisės aktų projektų;
  3. stiprinti savivaldybės institucijų, įstaigų ir jaunimo bei su jaunimu dirbančių organizacijų bendradarbiavimą.

Pagėgių savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos nariai :

Ligita
Kazlauskienė

Pagėgių sav. tarybos narė, Pagėgių sav. jaunimo reikalų tarybos pirmininkė
ligita.kazlauskiene@gmail.com

Remigijus
Špečkauskas

Pagėgių sav. tarybos narys, Pagėgių sav. jaunimo reikalų tarybos narys
1953remigijus@gmail.com

Loreta
Zinovjevienė

Pagėgių sav. administracijos Švietimo, kultūros, sporto ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė, Pagėgių sav. jaunimo reikalų tarybos narė
l.zinovjeviene@pagegiai.lt

Inga
Kuzmarskienė

Pagėgių sav. mero patarėja, Pagėgių sav. jaunimo reikalų tarybos narė
i.kuzmarskiene@pagegiai.lt

Monika
Aušraitė

Pagėgių sav. administracijos Dokumentų valdymo ir teisės skyriaus vyresnioji specialistė, Pagėgių sav. jaunimo reikalų tarybos narė
m.ausraite@pagegiai.lt

Gintarė
Plungytė

Jaunimo atstovė, Pagėgių sav. jaunimo reikalų tarybos pirmininkės pavaduotoja
gintareplungyte@gmail.com

Justinas
Bartkus

Jaunimo atstovas, Pagėgių sav. jaunimo reikalų tarybos narys
justas.barkus@gmail.com

Agnė
Galkauskaitė

Jaunimo atstovė, Pagėgių sav. jaunimo reikalų tarybos narė
galkauskaite5586@gmail.com

Austėja
Jonkaitytė

Jaunimo atstovė, Pagėgių sav. jaunimo reikalų tarybos narė
austejajon@gmail.com

Guoda
Eičaitė

Jaunimo atstovė, Pagėgių sav. jaunimo reikalų tarybos narys
Guodamar123@gmail.com

Aneta
Pociūtė

Jaunimo atstovė
anetapociute1@gmail.com

Skip to content