ĮGYVENDINTI PROJEKTAI

2022 METAIS

45werProjekto vykdytojas – Pagėgių savivaldybės administracija (lyderiai partneriai (vedantieji)).

Projekto partneriai – Sovetsko miesto administracija (partneriai iki 2022.02.24).

Bendra projekto vertė – 503.283,34 Eur

Pagėgių savivaldybės administracijai tenkanti projekto lėšų dalis – 308.426,20 Eur

Įgyvendinus projektą „Elektroninė demokratija − sąlyga efektyviam Pagėgių ir Sovetsko vietos valdžios institucijų ir piliečių dialogui“, pasiekti projekto tikslai:

 • Pagėgių savivaldybės posėdžių salės remontas;
 • Įdiegta nauja elektroninė sistema, kurios dėka gyventojams sudarytos sąlygos tiesiogiai stebėti Tarybos posėdžius;
 • Atnaujinta Pagėgių savivaldybės internetinė svetainė;
 • Nupirkta kilnojama garso aparatūra;
 • Įvyko susitikimai, mokymai, seminarai, darbo vizitai, skirti Pagėgių savivaldybės tarybos nariams, kurių metu ieškota būdų, kaip efektyviau įtraukti visuomenę į sprendimų priėmimą, dalintasi darbo patirtimi, kaip efektyvinti elektroninės demokratijos įgyvendinimą savivaldybėse.

45wer

Bendra projekto vertė – 46.877,65 Eur

Paramos lėšos – 39.846,00 Eur (Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos)

LR Valstybės lėšos – 3.515,82 Eur

Savivaldybės lėšos – 3.515,83 Eur

Įgyvendinus projektą „Sveikos gyvensenos skatinimas Pagėgių savivaldybėje“, pasiekti projekto tikslai:

 • Projekto metu suorganizuoti mokymai temomis:
 1. kraujotakos ligų prevencija, sveikos mitybos reikšmė sveikai gyvensenai,
 2. fizinis aktyvumas jo reikšmė įvairaus amžiaus žmonių sveikatai,
 3. onkologinių ligų prevencija,
 4. psichologinės pagalbos sprendimo būdai.
 • Įsigyta įranga, kuri skirta fiziniams užsiėmimams, gydomosioms mankštoms.

ty7896Bendra projekto vertė – 158.031,59 Eur

Paramos lėšos – 134.089,25 Eur (Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos)

Kelių plėtros ir priežiūros programos lėšos – 11.931,41 Eur

Savivaldybės lėšos – 12.111,30 Eur

Įgyvendinus projektą „Pagėgių miesto Ateities gatvės infrastruktūros sutvarkymas“, pasiekti projekto tikslai:

 • Įrengta Ateities gatvė su asfalto danga ir važiuojamosios dalies apšvietimu (0,200 km ilgio).

2021 METAIS

ty7896yt875

Bendra projekto vertė – 145.530,62 Eur

Paramos lėšos – 75.745,00 Eur (Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos)

Savivaldybės lėšos – 69.785,62 Eur

Įgyvendinus projektą „Privažiavimo ir stovėjimo aikštelės prie Pagėgių savivaldybės M. Jankaus muziejaus infrastruktūros sutvarkymas“, pasiekti projekto tikslai:

 • Kapitališkai suremontuotas privažiavimas prie Pagėgių savivaldybės M. Jankaus muziejaus ir įrengta stovėjimo aikštelė.

ty7896yt875Bendra projekto vertė – 340.280,50 Eur

Paramos lėšos – 170.000,00 Eur (Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos)

Valstybės lėšos – 30.000,00 Eur

Savivaldybės lėšos – 140.280,50 Eur

Įgyvendinus projektą „Kelio Lumpėnai – Bardinai PG3010 rekonstravimas“, pasiekti projekto tikslai:

 • Kapitališkai sutvarkytas vietinės reikšmės kelias Pagėgių savivaldybėje, Lumpėnų kaime Lumpėnai – Bardinai PG3010 (kapitališkai remontuojamo kelio ilgis –1,35 km).

Projekto vykdytojas – Punsko savivaldybė: Lenkijos Respublika (lyderiai partneriai (vedantieji)).

Projekto partneriai – Seinių ligoninės administracija, Pagėgių ir Birštono savivaldybių administracijos.

Bendra projekto vertė – 804.870,72 Eur

Paramos lėšos – 684.140,09 Eur (Europos Sąjungos (ES) dalis (iš ERDF 85%))

Projekto partnerių indėlis (15 %) – 120.730,63 Eur.

Projekto vertė, tenkanti Pagėgių savivaldybės administracijai – 140.799,97 Eur paramos, ES dalis (iš ERDF 85 %) – 119.679,97 Eur., Pagėgių savivaldybės administracijos indėlis (15 %) – 21.120,00 Eur.

Įgyvendinus projektą „Pasienio regiono partnerystės stiprinimas senėjimo ir socialinių paslaugų srityse“, pasiekti projekto tikslai:

 • Sustiprinti Punsko, Birštono, Pagėgių ir Seinų savivaldybių instituciniai pajėgumai, siekiant užtikrinti kokybišką senėjimo procesą regionuose ir skleidžiama geroji patirtis kitiems LT–PL pasienio miestams;
 • Įsigytas Renault Trafic autobusiukas skirtas slaugos ligonių pervežimui ir pavežėjimui;
 • Įsigyta 297 vnt. slaugos įrangos (22 vnt. slaugos lovos su patalynėmis, užvalkalais, indai, baldai ir reikalinga slaugymo bei reabilitacijos įranga, kaip slaugos vonia, keltuvas voniai, deguonies tiekimo aparatas ir pan.)

 

Projekto vykdytojas – Pagėgių savivaldybės administracija (lyderiai partneriai (vedantieji))

Projekto partneriai – Kėdainių krašto muziejus ir Punsko valsčius (Lenkijos Respublika).

Bendra projekto vertė – 714.771,24 Eur

Paramos lėšos – 607.555,53 Eur (Europos Sąjungos (ES) dalis (iš ERDF 85%))

Projekto partnerių indėlis (15 %) – 107.215,71 Eur.

Projekto vertė, tenkanti Pagėgių savivaldybės administracijai – 265.840,41 Eur paramos, ES dalis (iš ERDF 85 %) – 225.964,34 Eur., Pagėgių savivaldybės administracijos indėlis (15 %) – 39.876,07 Eur.

Įgyvendinus projektą „Lietuvos-Lenkijos istorija iš trijų miestų perspektyvos“, pasiekti projekto tikslai:

 • Sustiprintas Punsko, Pagėgių ir Kėdainių savivaldybių bendradarbiavimas, palaikant, plėtojant ir didinant susidomėjimą bendru kultūros paveldu, siekiant pritraukti daugiau turistų iš LT ir PL regiono ir išsaugoti kultūros paveldą ateities kartoms;
 • Sutvarkyta M. Jankaus muziejaus infrastruktūra: įrengta lauko terasa, lauko tualetai su nuotekomis bei vandentiekiu, įrengtas geriamojo vandens gręžinys, sutvarkyti takeliai išdedant juos trinkelėmis, apšviečiamas paveikslų sodas, apželdinama teritorija, muziejus pritaikytas neįgaliesiems – įrengtas pandusas.
 • Įsigyta 20 vnt. 3D akinių, kurių dėka galima pamatyti video apie Pagėgių kraštą;

Bendra vertė – 143.325,15 Eur

Paramos lėšos – 109.946,00 Eur (Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos)

Savivaldybės lėšos – 33.379,15 Eur

Įgyvendinus projektą „Institucinės globos pertvarka Pagėgių savivaldybėje“, pasiekti projekto tikslai:

 • Įrengtas Bendruomeninių vaikų globos namų pastatas (BVGN) Mažaičių k.;
 • Įrengtas Vaikų dienos centras (VDC) Vilkyškių mstl.;
 • Įsigyti baldai ir įranga socialinėms paslaugoms teikti.

Bendra projekto vertė – 379.456,66 Eur

Paramos lėšos – 308.590,17 Eur (Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos)

Savivaldybės lėšos – 70.866,49 Eur

Įgyvendinus projektą „Kraštovaizdžio apsaugos gerinimas Pagėgių savivaldybėje“ siekiant didinti Pagėgių savivaldybės teritorijos reprezentatyvumą, gerinant jos kraštovaizdžio arealų būklę, išryškinant jų gamtines vertybes, didinant jų estetinį patrauklumą, stiprinant bei palaikant ekologinę pusiausvyrą, pasiekti projekto tikslai:

 • Pakoreguotas bendrasis planas;
 • Sutvarkyta teritorija tarp Parko g. ir Donelaičio gatvių Panemunėje ir suformuotas parko kraštovaizdis;
 • Sutvarkyti Panemunės miesto Užlenkio ežero krantai ir pakrantės;
 • Likviduotas kraštovaizdį teršiantis bešeimininkis pastatas Panemunės mieste ir Pagėgių sav. Bardinų k.;
 • Nupirkta įranga: krūmapjovė (1 vnt.), vejapjovė (1 vnt.) ir vejos pjovimo traktoriukai (2 vnt.).

Bendra projekto vertė – 2.193.607,23 Eur

Paramos lėšos – 2.003.605,37 Eur (Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos)

Savivaldybės lėšos – 190.001,86 Eur

Laikotarpis – 2018-2021

Įgyvendinus projektą „Naujų pylimų įrengimas Šilgalių ir Panemunėje, Pagėgių sav.“ siekiant įgyvendinti potvynių rizikos mažinimo priemones apgyvendintose potvynio grėsmės teritorijose, minimizuojant neigiamas klimato kaitos pasekmes ir mažinant ekosistemų ir šalies ūkio pažeidžiamumą, pasiekti projekto tikslai:

 • Įrengtas naujas pylimas Panemunės mieste.

2020 METAIS

Vieta – Pagėgių Pirminės Sveikatos Centras (PSPC) adresu Jaunimo g. 6. Pagėgiai

Bendra vertė – 33.913,86 Eur

Paramos lėšos – 31.370,32 Eur (Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos)

Savivaldybės biudžeto lėšos – 2.521,42 Eur

Įgyvendinus projektą „Pagėgių PSPC paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas“, pasiekti projekto tikslai:

 • Įrengtas DOTS ir nepriklausomybės nuo opioidų pakaitinis kabinetas;
 • Įsigytos tikslinės transporto priemonės Citroen Berlingo THP110 Live (2019 m.);
 • Įsigyti trys nešiojami kompiuteriai su spausdintuvais (DOTS kabinetui, priklausomybės nuo opioidų pakaitiniam kabinetui ir gydytojų kabinetui), baldai ir medicininė įranga.

Vieta – Pagėgių savivaldybės kultūros centras adresu Jaunimo g. 3. Pagėgiai

Bendra vertė – 70.466,28 Eur

Valstybės biudžeto lėšos – 53.091,50 Eur

Savivaldybės biudžeto lėšos – 17.374,78 Eur

Įgyvendinus projektą „Pagėgių savivaldybės kultūros centro fotovoltinė saulės elektrinė“, pasiektas pagrindinis projekto tikslas – mažinti taršą, daugiau naudoti atsinaujinančius išteklius, sumažinti elektros sąnauda ir jų kainą. Suprojektuota ir pastatyta fotovoltinė saulės elektrinė ant Pagėgių savivaldybės kultūros centro stogo.

Vieta – Pagėgių Pirminės Sveikatos Centras (PSPC) adresu Jaunimo g. 6. Pagėgiai

Bendra vertė – 33.293,86 Eur

Valstybės biudžeto lėšos – 23.702,05 Eur

Savivaldybės biudžeto lėšos – 9.591,81 Eur

Įgyvendinus projektą „Atsinaujinančių energijos šaltinių (fotovoltinės elektrinės) diegimas ant  Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centro pastato stogo“, pasiektas pagrindinis projekto tikslas – mažinti taršą, daugiau naudoti atsinaujinančius išteklius, sumažinti elektros sąnauda ir jų kainą. Suprojektuota ir pastatyta fotovoltinė saulės elektrinė ant Pagėgių pirminės sveikatos centro stogo.

Vieta – Pagėgių savivaldybės Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazija adresu P. Lukošaičio g. 18. Vilkyškių miestelis, Pagėgių savivaldybė

Bendra vertė – 50.648,43 Eur

Valstybės biudžeto lėšos – 37.237,22 Eur

Savivaldybės biudžeto lėšos – 13.411,21 Eur

Įgyvendinus projektą „Fotovoltinės jėgainės įrengimas Pagėgių sav. Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijoje“, pasiektas pagrindinis projekto tikslas – mažinti taršą, daugiau naudoti atsinaujinančius išteklius, sumažinti elektros sąnauda ir jų kainą. Suprojektuota ir pastatyta fotovoltinė saulės elektrinė ant Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos stogo.

Vieta – Pagėgių savivaldybė

Bendra vertė – 465.062,52 Eur, iš kurių 85 proc. sudaro Europos regioninės plėtros fondo lėšos, 15 proc. savivaldybių biudžeto lėšos.

Pagėgių Savivaldybės biudžeto lėšos – 7.393,11 Eur

Įgyvendinus projektą „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų infrastruktūros plėtra Tauragės regione“, pasiektas pagrindinis projekto tikslas – Tauragės regiono turistinio potencialo ir patrauklumo didinimas, kompleksiškai užtikrinant turistų bei lankytojų informuotumą apie turizmo maršrutuose ir turizmo trasose esančias lankytinas vietas, kartu sudarant palankias sąlygas turizmo paslaugų sektoriaus plėtrai. Tauragės rajone įrengta 753 vnt. turizmo ženklinimo infrastruktūros objektų: 280 vnt. Jurbarko rajone, 190 vnt. Taurgės rajone, 177 vnt. Šilutės tajone ir 106 vnt. Pagėgių savivaldybėje.

2019 METAIS

Vieta – Jaunimo g., Rambyno g., Pagėgiai, Tauragės apskritis

Bendra vertė – 288 232,69 Eur

Paramos lėšos – 244 997,78 Eur (Europos Regioninės plėtros fondo lėšos)

Savivaldybės biudžeto lėšos – 23 146,45 Eur

LR valstybės biudžeto lėšos – 20 088,46 Eur

Įgyvendinus projektą „Jaunimo ir Rambyno gatvių Pagėgiuose infrastruktūros sutvarkymas“, pasiekti projekto tikslai:

 • Įrengti pėsčiųjų ir dviračių takai bei apšvietimas Jaunimo ir Rambyno gatvių atkarpoje;
 • rekonstruota Rambyno gatvių atkarpa įrengiant pėsčiųjų ir dviračių taką su apšvietimu.

2018 METAIS

Projekto vieta – Pagėgiai, Tauragės apskritis

Bendra vertė – 351 133,00 Eur

Paramos lėšos – 298 463,05 Eur (Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos)

Savivaldybės lėšos – 17 556,65 Eur

LR valstybė lėšos – 35 113,30 Eur

Įgyvendinus projektą „Apleistos teritorijos už Kultūros centro Pagėgių mieste konversija ir pritaikymas rekreaciniams poilsio ir sveikatinimo poreikiams“, pasiekti projekto tikslai:

 • Sutvarkyta teritorija už kultūros centro;
 • Įrengtas teritorijos apšvietimas;
 • Įrengti pėsčiųjų ir dviračių takai;
 • Įrengta aktyvaus poilsio aikštelė su lauko treniruokliais suaugusiems;
 • Įrengta šunų vedžiojimo ir dresavimo aikštelė;
 • Įrengtas dviračių parkas;
 • Įrengta vaikų žaidimo aikštelė;
 • Sutvarkyta Gėgės gatvės atkarpa, kuri yra skirta privažiavimui prie viešų erdvių – miesto turgaus aikštės.

Projekto vieta – Pagėgiai, Tauragės apskritis

Bendra projekto vertė – 69 389,47 Eur

Paramos lėšos – 27 382,00 Eur (Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos)

Savivaldybės biudžeto lėšos – 42 007,47 Eur

Įgyvendinus projektą „Pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas prie Jankaus gatvės Pagėgiuose“, įrengti pėsčiųjų ir dviračių takai M. Jankaus g. atkarpoje nuo Klaipėdos g. iki miesto kapinių (ilgis – 0,54 km).

Projekto vieta – Žemaičių g. 1A, Pagėgiai, Tauragės apskritis

Bendra vertė – 203 981,00 Eur

Paramos lėšos – 173 383,85 Eur (Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos)

Savivaldybės lėšos – 30 597,15 Eur

Įgyvendinus projektą „Socialinio būsto fondo plėtra Pagėgių savivaldybėje“ įrengti nauji socialiniai būstai rekonstruotame pastate, bei aplinka pritaikyta neįgaliesiems.

Projekto vieta – Turgaus g. 3, Pagėgiai, Tauragės apskritis

Bendra projekto vertė – 619 696,00 Eur

Savivaldybės lėšos – 134 156,65 Eur

Paramos lėšos – 485 539,35 Eur (Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos)

Įgyvendinus projektą „Pagėgių miesto Turgaus aikštės įrengimas ir prieigų sutvarkymas“, pasiekti numatyti projekto tikslai:

 • Įrengta turgaus aikštė su stoginėmis;
 • Įrengti lauko inžineriniai tinklai (lietaus nuotekos, apšvietimas);
 • Pastatytas viešas tualetas bei jame įrengti inžineriniai tinklai (vandentiekis, buitinės nuotekos, elektra, šildymas, vėdinimas, gaisrinės ir apsauginės signalizacijos;
 • Sutvarkytas privažiavimas nuo Aukštaičių g. ir Turgaus g.

Bendra vertė – 49 230,00 Eur

Paramos lėšos – 41 845,50 Eur (Europos regioninės plėtros fondas).

Partnerių indėlis – 7 384,50 Eur

Projekto tikslas – skatinti bendradarbiavimą tarp Pagėgių savivaldybės ir Punsko valsčiaus, siekiant patirties ir gerosios praktikos aplinkos apsaugos srityje, saugant gamtinį kultūrinį paveldą nuo neigiamos žmonių daromos veiklos. Projekto veiklos: tarptautiniai susitikimai, atviros diskusijos, fokus grupės, kompetencijų renginys ir jaunimui skirtos 2 tarptautinių kūrybinių dirbtuvių  stovyklos bei parengta aplinkos valdymo metodika renginių, vykstančių saugomose, lankomiausiose  teritorijose, organizatoriams.

2015 METAIS

Pagėgių savivaldybės administracija įgyvendino projektą „Pagėgių savivaldybės teritorijų planavimo dokumentų rengimas. III etapas“, kuris finansuojamas Europos Sąjungos socialinio fondo lėšomis, pagal Žmoniškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešo administravimo efektyvumo didinimas“ VP1-4,2-VRM-04-R priemonę „Teritorijų planavimas“.

Projekto vertė – 41.443,22 Eur. ES parama sudaro 35.226,73 Eur. Pagėgių savivaldybės indėlis projekte – 6.216,49 Eur.

Projekto tikslas – užtikrinti sistemingą konkrečių Pagėgių savivaldybės teritorijų darnų vystimąsi bei racionalų teritorijų, lėšų, kitų išteklių panaudojimą, atsižvelgiant į šių teritorijų plėtros ilgalaikius poreikius.

Projektas nukreiptas į geresnį, efektyvesnį bei racionalesnį išlaidų valdymą savivaldybėje – parengti detalieji planai ir miesto teritorijoje žemės sklypo planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui prie visuomeninės paskirties pastatų, poilsio ir rekreacinių zonų. Taip pat vėjo parengtas jėgainių išdėstymo Pagėgių savivaldybės teritorijoje specialusis planas, kuris sudarys sąlygas ūkio subjektams planingai vystyti gamybos sritį.

Pagėgių savivaldybės infrastruktūra nėra pakankamai išvystyta, todėl jos gerinimas, plėtra yra būtina siekiant sukurti geresnes sąlygas gyvenimui, darbui, verslui ir turizmui.

Nerengiant Pagėgių savivaldybės prioritetinių ir vystytinų teritorijų detaliųjų, miesto teritorijoje žemės sklypo planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui planų ir vėjo jėgainių išdėstymo Pagėgių savivaldybės teritorijoje specialiojo plano, bus stabdomas savivaldybės infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra, darnus teritorijų vystimasis, nebus vystoma gamybos sritis. Neturint šių planų, negalima rengti kitų projektų, neįmanoma kompleksiška savivaldybės teritorijos plėtra, todėl pirmiausia turi būti parengti reikalingi teritorijos detalieji planai, miesto teritorijoje žemės sklypo planas prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, bei Vėjo jėgainių išdėstymo specialusis planas, o po to vystoma infrastruktūra.

Institucinį projekto tęstinumą užtikrins Pagėgių savivaldybės administracijos veiklos tęstinumas. Po projekto įgyvendinimo nenumatoma keisti savivaldybės administracijos statuso ar veiklos pobūdžio – administracija ir toliau vykdys teritorijų planavimo funkcijas. Po projekto įgyvendinimo už teritorijų planavimą bus atsakingi Pagėgių savivaldybės administracijos darbuotojai, turintys reikiamą kvalifikaciją ir patirtį įgyvendinant numatytas veiklas.

2014 METAIS

Pagal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros ir Pagėgių savivaldybės administracijos 2012 m. birželio 12 d. pasirašytą projekto „Universalaus daugiafunkcinio centro steigimas Šilgaliuose“, projekto kodas Nr. VP3-2.2-ŠMM-04-R-71-004 (toliau – Projektas), finansavimo ir administravimo sutartį užbaigtos įgyvendinti projekto veiklos:

 • Veikla Šilgalių mokyklos pastato remontas, Šilgalių kaime.
 • Veikla baldų, kompiuterinės ir kitos įrangos įsigijimas.

Projekto tikslas – didinti ikimokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumą bei gyventojų savišvietą Pagėgių savivaldybėje.

Projektas buvo finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Pagėgių savivaldybės biudžeto lėšomis. Projekto vertė – 676 369,73 Lt.

Įgyvendinant projektą buvo atlikti Šilgalių mokyklos – daugiafunkcinio centro paprastojo remonto darbai:

 • fasado apšiltinimas;
 • sienų dažymas;
 • stogo šiltinimas;
 • stogo apšiltinimo akmens vatos plokščių dengimas;
 • lauko durų keitimas.

Universalaus daugiafunkcinio centro veiklai vykdyti buvo nupirkti baldai, kompiuteriai, įrangą virtuvei, choreografijos ir menų klasei.

2013 METAIS

Pagėgių savivaldybės administracija įgyvendino projektą „Teritorijų planavimo dokumentų parengimas Pagėgių savivaldybės teritorijos vystymui“, kuris finansuojamas Europos Sąjungos socialinio fondo lėšomis, pagal Žmoniškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešo administravimo efektyvumo didinimas“ VP1-4,2-VRM-04-R priemonę „Teritorijų planavimas“.

Projekto vertė – 186 348 Lt. ES parama sudaro 158 395,80 Lt. Pagėgių savivaldybės indėlis projekte – 27 952,20 Lt.

Projekto tikslas – užtikrinti sistemingą konkrečių Pagėgių savivaldybės teritorijų darnų vystimąsi bei racionalų teritorijų, lėšų, kitų išteklių panaudojimą, atsižvelgiant į šių teritorijų plėtros ilgalaikius poreikius.

Projektas nukreiptas į geresnį, efektyvesnį bei racionalesnį išlaidų valdymą savivaldybėje – parengti detalieji planai ir miesto teritorijoje žemės sklypų planai, prilyginamus detaliojo teritorijų planavimo dokumentams prie visuomeninės paskirties pastatų, poilsio ir rekreacinių zonų. Pagėgių savivaldybės infrastruktūra nėra pakankamai išvystyta, todėl jos gerinimas, plėtra yra būtina siekiant sukurti geresnes sąlygas gyvenimui, darbui, turizmui.

Nerengiant Pagėgių savivaldybės prioritetinių ir vystytinų teritorijų detaliųjų ir miesto teritorijos žemės sklypų planų prilyginamų detaliojo teritorijų planavimo dokumentams stabdomas savivaldybės infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra, darnus teritorijų vystimasis. Neturint šių planų, negalima rengti kitų projektų, neįmanoma kompleksiška savivaldybės teritorijos plėtra, todėl pirmiausia turi būti parengti reikalingi teritorijos detalieji planai bei miesto teritorijoje žemės sklypų planai prilyginami detaliojo teritorijų planavimo dokumentams, o po to vystoma infrastruktūra.

Institucinį projekto tęstinumą užtikrins Pagėgių savivaldybės administracijos veiklos tęstinumas. Po projekto įgyvendinimo nenumatoma keisti savivaldybės administracijos statuso ar veiklos pobūdžio – administracija ir toliau vykdys teritorijų planavimo funkcijas. Po projekto įgyvendinimo už teritorijų planavimą bus atsakingi Pagėgių savivaldybės administracijos darbuotojai, turintys reikiamą kvalifikaciją ir patirtį įgyvendinant numatytas veiklas.

2012 METAIS

2011 METAIS

2011 m. rugpjūčio pradžioje baigėsi projektas “Šilgalių gyvenvietės pagrindinės gatvės rekonstrukcija“ Nr. VP2-4.4-SM-02-R-71-005, kuris finansuojamas Europos Sąjungos Regioninės plėtros fondo, valstybės biudžeto ir Pagėgių savivaldybės lėšomis pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos “Esminė ekonominė infrastruktūra“ prioriteto priemonę “Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“. Visa projekto vertė siekia 1486552,61 Lt., iš kurių 66894,87 Lt. – savivaldybės indėlis. Faktiškai rangovas UAB “Kauno keliai“ atliko darbų už 1353107,27 Lt. Pagrindinis projekto tikslas – plėtoti regioninės reikšmės transporto infrastruktūrą, kelių jungtis su pagrindinėmis magistralėmis, formuoti reikiamo pralaidumo ir patikimumo susisiekimo infrastruktūros tinklą.

Projekto įgyvendinimo metu buvo rekonstruota Šilgalių gyvenvietės gatvė Nr. 5S1. Statinys sėkmingai užbaigtas bei yra pasirašytas statinio užbaigimo aktas. Rekonstruotos gatvės ilgis yra 1,13 km. Atliekant darbus buvo įrengti šaligatviai, atlikti pačios gatvės rekonstrukcijos darbai. Projekto metu atlikti darbai pagerino Šilgalių gyvenvietės gatvių infrastruktūros būklę, užtikrino pėsčiųjų saugumą, pagerėjo aplinkosauga, eismo sauga ir gyvenimo kokybė.

Pagėgių savivaldybės administracijos ūkio skyriaus informacija

Projekto vertė: 999 424 Lt

Projekto vadovas: P. Kuzmarskis

2011 m. sausio mėnesį sėkmingai baigėsi projekto “Pagėgių savivaldybei priklausančių pastatų išorinių atitvarų rekonstrukcija ir energetikos sistemų modernizavimas, siekiant energijos vartojimo efektyvumo“ Nr. VP3-3.4-ŪM-04-R-71-003 veiklų įgyvendinimas. Šis projektas buvo finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis ir valstybės lėšomis, t.y. buvo gautas 100 proc. tinkamų išlaidų finansavimas. Bendras projekto biudžetas siekia beveik 1 mln. litų. Šis projektas buvo įgyvendintas pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę VP3-3.4-ŪM-04-R “Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“. Pagal šios priemonės tvarkos aprašą remiama veikla yra viešosios paskirties pastatų išorinių atitvarų remontas ir (arba) rekonstravimas pagerinant jų energetines charakteristikas.

Pagrindinis projekto tikslas – rekonstruoti pastatus, esančius Vilniaus g. 9 ir Vilniaus g. 11 Pagėgiuose, siekiant sutaupyti šildymui skirtas išlaidas. Pastate, esančiame Vilniaus g. 9, iš vidaus buvo apšiltinti fasadai, apšiltintos pirmo aukšto grindys ir antro aukšto grindys virš terasos, atliktas šildymo sistemos ir katilinės kapitalinis remontas, pakeisti langai  ir durys, kurie nebuvo pakeisti prieš tai atliktų darbų metu.

Pastate, esančiame Vilniaus g. 11, buvo atliktas šlaitinio stogo rekonstravimas su patalpų įrengimu mansardoje, iš išorės buvo apšiltinti fasadai, pakeisti visi langai ir durys.

Įgyvendinus projekto veiklas, bus sutaupomos lėšos, skirtos pastatų šildymui. Be to, pagerėjo pastatų estetinis vaizdas bei buvo sudarytos geresnės sąlygos darbuotojams dirbti patalpose, kurios po rekonstrukcijos atitinka sanitarines ir higienines normas.

Atlikus projekto įgyvendinimo darbus buvo pakeista pastato esančio Vilniaus g. 11, paskirtis, iš poliklinikos pastato ši paskirtis pakeista į administracinę.

2011 m. rugpjūčio pradžioje baigėsi projektas “Šilgalių gyvenvietės pagrindinės gatvės rekonstrukcija“ Nr. VP2-4.4-SM-02-R-71-005, kuris finansuojamas Europos Sąjungos Regioninės plėtros fondo, valstybės biudžeto ir Pagėgių savivaldybės lėšomis pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos “Esminė ekonominė infrastruktūra“ prioriteto priemonę “Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“. Visa projekto vertė  siekia 1.486.552,61 Lt., iš kurių 66.894,87 Lt. – savivaldybės indėlis. Faktiškai rangovas UAB “Kauno keliai“ atliko darbų už 1.353.107,27 Lt. Pagrindinis projekto tikslas – plėtoti regioninės reikšmės transporto infrastruktūrą, kelių jungtis su pagrindinėmis magistralėmis, formuoti reikiamo pralaidumo ir patikimumo susisiekimo infrastruktūros tinklą.

Projekto įgyvendinimo metu buvo rekonstruota Šilgalių gyvenvietės gatvė Nr. 5S1. Statinys sėkmingai užbaigtas bei yra pasirašytas statinio užbaigimo aktas. Rekonstruotos gatvės ilgis yra 1,13 km. Atliekant darbus buvo įrengti šaligatviai, atlikti pačios gatvės rekonstrukcijos darbai. Projekto metu atlikti darbai pagerino Šilgalių gyvenvietės gatvių infrastruktūros būklę, užtikrino pėsčiųjų saugumą, pagerėjo aplinkosauga, eismo sauga ir gyvenimo kokybė.

Projekto vertė: 201 889 Lt

Projekto vadovas: L. Razutienė

2010 METAIS

Įgyvendinimo laikas: 2010 m. rugsėjo 24 d. – 2010 m. rugsėjo 26 d.

Projekto vykdytojai: Pagėgių savivaldybės administracija, Ekonominės plėtros skyrius. Projekto vadovas– V. Šeputytė, tel. (8 441) 70 413, el. p. v.seputyte@pagegiai.lt, projekto finansininkas – Z. Stanišauskienė, tel. (8 441) 57 361, el. p. z.stanisauskiene@pagegiai.lt.

Finansavimo šaltinis (-iai): ES struktūriniai fondai.

Projekto vertė: 12.100,00 Lt

Paramos suma: 10.000,00 Lt

Projekto tikslas: Pagėgių, Ilawos ir Sovetsko savivaldybių bendradarbiavimas, pasidalijant jaunimo aktyvinimo gerąja patirtimi, puoselėjant ir saugant krašto tradicijas.

Pagėgių savivaldybės administracija siekdama tarptautinio bendradarbiavimo gerosios patirties įgyvendino projektą „Tarptautinė konferencija „Europos tautų tradicinio paveldo ir dainuojamosios poezijos bendrumo ypatumai““, kuriam įgyvendinti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Nacionalinis kaimo tinklas“ buvo patvirtinta paraiška paramai gauti. Šiuo metu yra rengiama atskaita apie projekto įgyvendintas veiklas.

 

Projekto „Tarptautinė konferencija „Europos tautų tradicinio paveldo ir dainuojamosios poezijos bendrumo ypatumai““ dalyviai buvo Lenkijos Respublikos Ilawos savivaldybės administracija ir Rusijos Federacijos Kaliningrado srities Sovetsko miesto administracija. Konferencijoje buvo skatinamas tarptautinis valstybės institucijų bendradarbiavimas tarp Pagėgių krašto gyventojų ir kaimyninių šalių.

 

Projekto pirmąją dieną įvyko įvadinė konferencija, kurios metu projekto partneriams buvo pristatoma visa trijų dienų tarptautinės konferencijos programa. Pristačius konferencijos programą prisistatė projekto partnerių delegacijos. Antroje dienos pusėje partneriai susirinko prie apvalaus diskusijų stalo, kurio metu susipažino, pabendravo.

 

Antrosios dienos pirmoje pusėje buvo skaitomi projekto partnerių pranešimai, kuriuose buvo apžvelgta tautinių tradicijų išsaugojimo ir puoselėjimo problemos. Ilavos pranešime buvo paminėtas vienas iš būdų kaip išsaugoti tradicijas, tai tarptautinis bendradarbiavimas „tradicijų kultivavimas“ atveriantis naujas galimybes išsaugoti tradicijas.

 

Trečioji diena buvo baigiamosios konferencijos dalis. Projekto dalyviai vyko į edukacinę pažintinę kelionę po Mažosios Lietuvos kraštą. Dalyviai buvo supažindinami su krašto architektūriniais ir gamtos paveldo objektais.

 

 

 

Informaciją parengė
Pagėgių savivaldybės administracijos
Ekonominės plėtros skyriaus vyr. specialistė
Viktorija Šeputytė

UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“ ir Pagėgių savivaldybės administracija baigė įgyvendinti projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Pagėgiuose“, finansuojamą Europos Sąjungos Sanglaudos fondo, LR valstybės biudžeto ir Pagėgių savivaldybės lėšomis. Nors oficiali projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga numatyta finansavimo administravimo sutartyje yra 2011-05-14, tačiau projektas iš esmės užbaigtas.

Įgyvendinus projektą, Pagėgių miesto gyventojai prisijungę prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų Pagėgių miesto Vytauto, Žemaičių, Vilniaus ir Sodų gatvių baseinuose galės vartoti kokybišką vandenį, pagerės rajono aplinkosauginė aplinka. Šis projektas mažina socialinius ir ekonominius skirtumus tarp ES šalių narių ir atskirų regionų.

2010 m. spalio 22 dieną susirinkusi Statybos užbaigimo komisija nusprendė, kad statinio „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Pagėgiuose Vytauto, Žemaičių ir Vilniaus gatvių baseinuose“ statyba baigta. Įvykdyta antroji projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Pagėgiuose“ rangos sutartis. Rangovas UAB „KRS“ statybos darbus pagal rangos sutartį užbaigė laiku. Pirmoji rangos sutartis „Vandentiekio ir buitinio nuotakyno plėtra Sodų gatvės baseine“ buvo užbaigta 2010 m. liepos 29 dieną, kai valstybinių institucijų sudaryta komisija pripažino linijinį inžinerinį statinį tinkamu naudoti.

 

Įgyvendinus projektą yra nutiesta 2,49031 km naujų vandentiekio tinklų ir 3,0807 km naujų nuotekų surinkimo tinklų. Šiuo metu gyventojai su UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“ sudarė 13 naujų vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sutarčių, tai yra prisijungė 39 gyventojai. Planuojama, kad prie naujai nutiestų nuotekų tinklų išviso galės prisijungti 453 gyventojai, prie naujai nutiestų vandentiekio tinklų – apie 60 gyventojų.

Gyventojai kviečiami kreiptis į UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“ dėl galimybės pasijungti prie vandentiekio ir nuotekų tinklų ir dėl techninių sąlygų išdavimo. Detalesnę informaciją gyventojai gali gauti UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“ adresu Vilniaus g. 12, Pagėgiai, kontaktinis asmuo Bronius Vaitkus, direktoriaus pavaduotojas, tel./faks. 8 (441) 57260, el. Paštas komunalinis@pagegiai.lt.

Pagėgių miesto Vytauto, Žemaičių, Vilniaus ir Sodų gatvių vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros vykdymo eiga: naujai pastatyti tinklai, dangų atstatymo darbai.

2020 METAIS

Vieta – Pagėgių Pirminės Sveikatos Centras (PSPC) adresu Jaunimo g. 6. Pagėgiai

Bendra vertė – 33.913,86 Eur

Paramos lėšos – 31.370,32 Eur (Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos)

Savivaldybės biudžeto lėšos – 2.521,42 Eur

Įgyvendinus projektą „Pagėgių PSPC paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas“, pasiekti projekto tikslai:

 • Įrengtas DOTS ir nepriklausomybės nuo opioidų pakaitinis kabinetas;
 • Įsigytos tikslinės transporto priemonės Citroen Berlingo THP110 Live (2019 m.);
 • Įsigyti trys nešiojami kompiuteriai su spausdintuvais (DOTS kabinetui, priklausomybės nuo opioidų pakaitiniam kabinetui ir gydytojų kabinetui), baldai ir medicininė įranga.

Vieta – Pagėgių savivaldybės kultūros centras adresu Jaunimo g. 3. Pagėgiai

Bendra vertė – 70.466,28 Eur

Valstybės biudžeto lėšos – 53.091,50 Eur

Savivaldybės biudžeto lėšos – 17.374,78 Eur

Įgyvendinus projektą „Pagėgių savivaldybės kultūros centro fotovoltinė saulės elektrinė“, pasiektas pagrindinis projekto tikslas – mažinti taršą, daugiau naudoti atsinaujinančius išteklius, sumažinti elektros sąnauda ir jų kainą. Suprojektuota ir pastatyta fotovoltinė saulės elektrinė ant Pagėgių savivaldybės kultūros centro stogo.

Vieta – Pagėgių Pirminės Sveikatos Centras (PSPC) adresu Jaunimo g. 6. Pagėgiai

Bendra vertė – 33.293,86 Eur

Valstybės biudžeto lėšos – 23.702,05 Eur

Savivaldybės biudžeto lėšos – 9.591,81 Eur

Įgyvendinus projektą „Atsinaujinančių energijos šaltinių (fotovoltinės elektrinės) diegimas ant  Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centro pastato stogo“, pasiektas pagrindinis projekto tikslas – mažinti taršą, daugiau naudoti atsinaujinančius išteklius, sumažinti elektros sąnauda ir jų kainą. Suprojektuota ir pastatyta fotovoltinė saulės elektrinė ant Pagėgių pirminės sveikatos centro stogo.

Vieta – Pagėgių savivaldybės Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazija adresu P. Lukošaičio g. 18. Vilkyškių miestelis, Pagėgių savivaldybė

Bendra vertė – 50.648,43 Eur

Valstybės biudžeto lėšos – 37.237,22 Eur

Savivaldybės biudžeto lėšos – 13.411,21 Eur

Įgyvendinus projektą „Fotovoltinės jėgainės įrengimas Pagėgių sav. Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijoje“, pasiektas pagrindinis projekto tikslas – mažinti taršą, daugiau naudoti atsinaujinančius išteklius, sumažinti elektros sąnauda ir jų kainą. Suprojektuota ir pastatyta fotovoltinė saulės elektrinė ant Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos stogo.

Vieta – Pagėgių savivaldybė

Bendra vertė – 465.062,52 Eur, iš kurių 85 proc. sudaro Europos regioninės plėtros fondo lėšos, 15 proc. savivaldybių biudžeto lėšos.

Pagėgių Savivaldybės biudžeto lėšos – 7.393,11 Eur

Įgyvendinus projektą „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų infrastruktūros plėtra Tauragės regione“, pasiektas pagrindinis projekto tikslas – Tauragės regiono turistinio potencialo ir patrauklumo didinimas, kompleksiškai užtikrinant turistų bei lankytojų informuotumą apie turizmo maršrutuose ir turizmo trasose esančias lankytinas vietas, kartu sudarant palankias sąlygas turizmo paslaugų sektoriaus plėtrai. Tauragės rajone įrengta 753 vnt. turizmo ženklinimo infrastruktūros objektų: 280 vnt. Jurbarko rajone, 190 vnt. Taurgės rajone, 177 vnt. Šilutės tajone ir 106 vnt. Pagėgių savivaldybėje.

2019 METAIS

Vieta – Jaunimo g., Rambyno g., Pagėgiai, Tauragės apskritis

Bendra vertė – 288 232,69 Eur

Paramos lėšos – 244 997,78 Eur (Europos Regioninės plėtros fondo lėšos)

Savivaldybės biudžeto lėšos – 23 146,45 Eur

LR valstybės biudžeto lėšos – 20 088,46 Eur

Įgyvendinus projektą „Jaunimo ir Rambyno gatvių Pagėgiuose infrastruktūros sutvarkymas“, pasiekti projekto tikslai:

 • Įrengti pėsčiųjų ir dviračių takai bei apšvietimas Jaunimo ir Rambyno gatvių atkarpoje;
 • rekonstruota Rambyno gatvių atkarpa įrengiant pėsčiųjų ir dviračių taką su apšvietimu.

2018 METAIS

Projekto vieta – Pagėgiai, Tauragės apskritis

Bendra vertė – 351 133,00 Eur

Paramos lėšos – 298 463,05 Eur (Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos)

Savivaldybės lėšos – 17 556,65 Eur

LR valstybė lėšos – 35 113,30 Eur

Įgyvendinus projektą „Apleistos teritorijos už Kultūros centro Pagėgių mieste konversija ir pritaikymas rekreaciniams poilsio ir sveikatinimo poreikiams“, pasiekti projekto tikslai:

 • Sutvarkyta teritorija už kultūros centro;
 • Įrengtas teritorijos apšvietimas;
 • Įrengti pėsčiųjų ir dviračių takai;
 • Įrengta aktyvaus poilsio aikštelė su lauko treniruokliais suaugusiems;
 • Įrengta šunų vedžiojimo ir dresavimo aikštelė;
 • Įrengtas dviračių parkas;
 • Įrengta vaikų žaidimo aikštelė;
 • Sutvarkyta Gėgės gatvės atkarpa, kuri yra skirta privažiavimui prie viešų erdvių – miesto turgaus aikštės.

Projekto vieta – Pagėgiai, Tauragės apskritis

Bendra projekto vertė – 69 389,47 Eur

Paramos lėšos – 27 382,00 Eur (Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos)

Savivaldybės biudžeto lėšos – 42 007,47 Eur

Įgyvendinus projektą „Pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas prie Jankaus gatvės Pagėgiuose“, įrengti pėsčiųjų ir dviračių takai M. Jankaus g. atkarpoje nuo Klaipėdos g. iki miesto kapinių (ilgis – 0,54 km).

Projekto vieta – Žemaičių g. 1A, Pagėgiai, Tauragės apskritis

Bendra vertė – 203 981,00 Eur

Paramos lėšos – 173 383,85 Eur (Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos)

Savivaldybės lėšos – 30 597,15 Eur

Įgyvendinus projektą „Socialinio būsto fondo plėtra Pagėgių savivaldybėje“ įrengti nauji socialiniai būstai rekonstruotame pastate, bei aplinka pritaikyta neįgaliesiems.

Projekto vieta – Turgaus g. 3, Pagėgiai, Tauragės apskritis

Bendra projekto vertė – 619 696,00 Eur

Savivaldybės lėšos – 134 156,65 Eur

Paramos lėšos – 485 539,35 Eur (Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos)

Įgyvendinus projektą „Pagėgių miesto Turgaus aikštės įrengimas ir prieigų sutvarkymas“, pasiekti numatyti projekto tikslai:

 • Įrengta turgaus aikštė su stoginėmis;
 • Įrengti lauko inžineriniai tinklai (lietaus nuotekos, apšvietimas);
 • Pastatytas viešas tualetas bei jame įrengti inžineriniai tinklai (vandentiekis, buitinės nuotekos, elektra, šildymas, vėdinimas, gaisrinės ir apsauginės signalizacijos;
 • Sutvarkytas privažiavimas nuo Aukštaičių g. ir Turgaus g.

Bendra vertė – 49 230,00 Eur

Paramos lėšos – 41 845,50 Eur (Europos regioninės plėtros fondas).

Partnerių indėlis – 7 384,50 Eur

Projekto tikslas – skatinti bendradarbiavimą tarp Pagėgių savivaldybės ir Punsko valsčiaus, siekiant patirties ir gerosios praktikos aplinkos apsaugos srityje, saugant gamtinį kultūrinį paveldą nuo neigiamos žmonių daromos veiklos. Projekto veiklos: tarptautiniai susitikimai, atviros diskusijos, fokus grupės, kompetencijų renginys ir jaunimui skirtos 2 tarptautinių kūrybinių dirbtuvių  stovyklos bei parengta aplinkos valdymo metodika renginių, vykstančių saugomose, lankomiausiose  teritorijose, organizatoriams.

2015 METAIS

Pagėgių savivaldybės administracija įgyvendino projektą „Pagėgių savivaldybės teritorijų planavimo dokumentų rengimas. III etapas“, kuris finansuojamas Europos Sąjungos socialinio fondo lėšomis, pagal Žmoniškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešo administravimo efektyvumo didinimas“ VP1-4,2-VRM-04-R priemonę „Teritorijų planavimas“.

Projekto vertė – 41.443,22 Eur. ES parama sudaro 35.226,73 Eur. Pagėgių savivaldybės indėlis projekte – 6.216,49 Eur.

Projekto tikslas – užtikrinti sistemingą konkrečių Pagėgių savivaldybės teritorijų darnų vystimąsi bei racionalų teritorijų, lėšų, kitų išteklių panaudojimą, atsižvelgiant į šių teritorijų plėtros ilgalaikius poreikius.

Projektas nukreiptas į geresnį, efektyvesnį bei racionalesnį išlaidų valdymą savivaldybėje – parengti detalieji planai ir miesto teritorijoje žemės sklypo planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui prie visuomeninės paskirties pastatų, poilsio ir rekreacinių zonų. Taip pat vėjo parengtas jėgainių išdėstymo Pagėgių savivaldybės teritorijoje specialusis planas, kuris sudarys sąlygas ūkio subjektams planingai vystyti gamybos sritį.

Pagėgių savivaldybės infrastruktūra nėra pakankamai išvystyta, todėl jos gerinimas, plėtra yra būtina siekiant sukurti geresnes sąlygas gyvenimui, darbui, verslui ir turizmui.

Nerengiant Pagėgių savivaldybės prioritetinių ir vystytinų teritorijų detaliųjų, miesto teritorijoje žemės sklypo planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui planų ir vėjo jėgainių išdėstymo Pagėgių savivaldybės teritorijoje specialiojo plano, bus stabdomas savivaldybės infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra, darnus teritorijų vystimasis, nebus vystoma gamybos sritis. Neturint šių planų, negalima rengti kitų projektų, neįmanoma kompleksiška savivaldybės teritorijos plėtra, todėl pirmiausia turi būti parengti reikalingi teritorijos detalieji planai, miesto teritorijoje žemės sklypo planas prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, bei Vėjo jėgainių išdėstymo specialusis planas, o po to vystoma infrastruktūra.

Institucinį projekto tęstinumą užtikrins Pagėgių savivaldybės administracijos veiklos tęstinumas. Po projekto įgyvendinimo nenumatoma keisti savivaldybės administracijos statuso ar veiklos pobūdžio – administracija ir toliau vykdys teritorijų planavimo funkcijas. Po projekto įgyvendinimo už teritorijų planavimą bus atsakingi Pagėgių savivaldybės administracijos darbuotojai, turintys reikiamą kvalifikaciją ir patirtį įgyvendinant numatytas veiklas.

2014 METAIS

Pagal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros ir Pagėgių savivaldybės administracijos 2012 m. birželio 12 d. pasirašytą projekto „Universalaus daugiafunkcinio centro steigimas Šilgaliuose“, projekto kodas Nr. VP3-2.2-ŠMM-04-R-71-004 (toliau – Projektas), finansavimo ir administravimo sutartį užbaigtos įgyvendinti projekto veiklos:

 • Veikla Šilgalių mokyklos pastato remontas, Šilgalių kaime.
 • Veikla baldų, kompiuterinės ir kitos įrangos įsigijimas.

Projekto tikslas – didinti ikimokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumą bei gyventojų savišvietą Pagėgių savivaldybėje.

Projektas buvo finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Pagėgių savivaldybės biudžeto lėšomis. Projekto vertė – 676 369,73 Lt.

Įgyvendinant projektą buvo atlikti Šilgalių mokyklos – daugiafunkcinio centro paprastojo remonto darbai:

 • fasado apšiltinimas;
 • sienų dažymas;
 • stogo šiltinimas;
 • stogo apšiltinimo akmens vatos plokščių dengimas;
 • lauko durų keitimas.

Universalaus daugiafunkcinio centro veiklai vykdyti buvo nupirkti baldai, kompiuteriai, įrangą virtuvei, choreografijos ir menų klasei.

2013 METAIS

Pagėgių savivaldybės administracija įgyvendino projektą „Teritorijų planavimo dokumentų parengimas Pagėgių savivaldybės teritorijos vystymui“, kuris finansuojamas Europos Sąjungos socialinio fondo lėšomis, pagal Žmoniškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešo administravimo efektyvumo didinimas“ VP1-4,2-VRM-04-R priemonę „Teritorijų planavimas“.

Projekto vertė – 186 348 Lt. ES parama sudaro 158 395,80 Lt. Pagėgių savivaldybės indėlis projekte – 27 952,20 Lt.

Projekto tikslas – užtikrinti sistemingą konkrečių Pagėgių savivaldybės teritorijų darnų vystimąsi bei racionalų teritorijų, lėšų, kitų išteklių panaudojimą, atsižvelgiant į šių teritorijų plėtros ilgalaikius poreikius.

Projektas nukreiptas į geresnį, efektyvesnį bei racionalesnį išlaidų valdymą savivaldybėje – parengti detalieji planai ir miesto teritorijoje žemės sklypų planai, prilyginamus detaliojo teritorijų planavimo dokumentams prie visuomeninės paskirties pastatų, poilsio ir rekreacinių zonų. Pagėgių savivaldybės infrastruktūra nėra pakankamai išvystyta, todėl jos gerinimas, plėtra yra būtina siekiant sukurti geresnes sąlygas gyvenimui, darbui, turizmui.

Nerengiant Pagėgių savivaldybės prioritetinių ir vystytinų teritorijų detaliųjų ir miesto teritorijos žemės sklypų planų prilyginamų detaliojo teritorijų planavimo dokumentams stabdomas savivaldybės infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra, darnus teritorijų vystimasis. Neturint šių planų, negalima rengti kitų projektų, neįmanoma kompleksiška savivaldybės teritorijos plėtra, todėl pirmiausia turi būti parengti reikalingi teritorijos detalieji planai bei miesto teritorijoje žemės sklypų planai prilyginami detaliojo teritorijų planavimo dokumentams, o po to vystoma infrastruktūra.

Institucinį projekto tęstinumą užtikrins Pagėgių savivaldybės administracijos veiklos tęstinumas. Po projekto įgyvendinimo nenumatoma keisti savivaldybės administracijos statuso ar veiklos pobūdžio – administracija ir toliau vykdys teritorijų planavimo funkcijas. Po projekto įgyvendinimo už teritorijų planavimą bus atsakingi Pagėgių savivaldybės administracijos darbuotojai, turintys reikiamą kvalifikaciją ir patirtį įgyvendinant numatytas veiklas.

2012 METAIS

2011 METAIS

2011 m. rugpjūčio pradžioje baigėsi projektas “Šilgalių gyvenvietės pagrindinės gatvės rekonstrukcija“ Nr. VP2-4.4-SM-02-R-71-005, kuris finansuojamas Europos Sąjungos Regioninės plėtros fondo, valstybės biudžeto ir Pagėgių savivaldybės lėšomis pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos “Esminė ekonominė infrastruktūra“ prioriteto priemonę “Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“. Visa projekto vertė siekia 1486552,61 Lt., iš kurių 66894,87 Lt. – savivaldybės indėlis. Faktiškai rangovas UAB “Kauno keliai“ atliko darbų už 1353107,27 Lt. Pagrindinis projekto tikslas – plėtoti regioninės reikšmės transporto infrastruktūrą, kelių jungtis su pagrindinėmis magistralėmis, formuoti reikiamo pralaidumo ir patikimumo susisiekimo infrastruktūros tinklą.

Projekto įgyvendinimo metu buvo rekonstruota Šilgalių gyvenvietės gatvė Nr. 5S1. Statinys sėkmingai užbaigtas bei yra pasirašytas statinio užbaigimo aktas. Rekonstruotos gatvės ilgis yra 1,13 km. Atliekant darbus buvo įrengti šaligatviai, atlikti pačios gatvės rekonstrukcijos darbai. Projekto metu atlikti darbai pagerino Šilgalių gyvenvietės gatvių infrastruktūros būklę, užtikrino pėsčiųjų saugumą, pagerėjo aplinkosauga, eismo sauga ir gyvenimo kokybė.

Pagėgių savivaldybės administracijos ūkio skyriaus informacija

Projekto vertė: 999 424 Lt

Projekto vadovas: P. Kuzmarskis

2011 m. sausio mėnesį sėkmingai baigėsi projekto “Pagėgių savivaldybei priklausančių pastatų išorinių atitvarų rekonstrukcija ir energetikos sistemų modernizavimas, siekiant energijos vartojimo efektyvumo“ Nr. VP3-3.4-ŪM-04-R-71-003 veiklų įgyvendinimas. Šis projektas buvo finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis ir valstybės lėšomis, t.y. buvo gautas 100 proc. tinkamų išlaidų finansavimas. Bendras projekto biudžetas siekia beveik 1 mln. litų. Šis projektas buvo įgyvendintas pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę VP3-3.4-ŪM-04-R “Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“. Pagal šios priemonės tvarkos aprašą remiama veikla yra viešosios paskirties pastatų išorinių atitvarų remontas ir (arba) rekonstravimas pagerinant jų energetines charakteristikas.

Pagrindinis projekto tikslas – rekonstruoti pastatus, esančius Vilniaus g. 9 ir Vilniaus g. 11 Pagėgiuose, siekiant sutaupyti šildymui skirtas išlaidas. Pastate, esančiame Vilniaus g. 9, iš vidaus buvo apšiltinti fasadai, apšiltintos pirmo aukšto grindys ir antro aukšto grindys virš terasos, atliktas šildymo sistemos ir katilinės kapitalinis remontas, pakeisti langai  ir durys, kurie nebuvo pakeisti prieš tai atliktų darbų metu.

Pastate, esančiame Vilniaus g. 11, buvo atliktas šlaitinio stogo rekonstravimas su patalpų įrengimu mansardoje, iš išorės buvo apšiltinti fasadai, pakeisti visi langai ir durys.

Įgyvendinus projekto veiklas, bus sutaupomos lėšos, skirtos pastatų šildymui. Be to, pagerėjo pastatų estetinis vaizdas bei buvo sudarytos geresnės sąlygos darbuotojams dirbti patalpose, kurios po rekonstrukcijos atitinka sanitarines ir higienines normas.

Atlikus projekto įgyvendinimo darbus buvo pakeista pastato esančio Vilniaus g. 11, paskirtis, iš poliklinikos pastato ši paskirtis pakeista į administracinę.

2011 m. rugpjūčio pradžioje baigėsi projektas “Šilgalių gyvenvietės pagrindinės gatvės rekonstrukcija“ Nr. VP2-4.4-SM-02-R-71-005, kuris finansuojamas Europos Sąjungos Regioninės plėtros fondo, valstybės biudžeto ir Pagėgių savivaldybės lėšomis pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos “Esminė ekonominė infrastruktūra“ prioriteto priemonę “Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“. Visa projekto vertė  siekia 1.486.552,61 Lt., iš kurių 66.894,87 Lt. – savivaldybės indėlis. Faktiškai rangovas UAB “Kauno keliai“ atliko darbų už 1.353.107,27 Lt. Pagrindinis projekto tikslas – plėtoti regioninės reikšmės transporto infrastruktūrą, kelių jungtis su pagrindinėmis magistralėmis, formuoti reikiamo pralaidumo ir patikimumo susisiekimo infrastruktūros tinklą.

Projekto įgyvendinimo metu buvo rekonstruota Šilgalių gyvenvietės gatvė Nr. 5S1. Statinys sėkmingai užbaigtas bei yra pasirašytas statinio užbaigimo aktas. Rekonstruotos gatvės ilgis yra 1,13 km. Atliekant darbus buvo įrengti šaligatviai, atlikti pačios gatvės rekonstrukcijos darbai. Projekto metu atlikti darbai pagerino Šilgalių gyvenvietės gatvių infrastruktūros būklę, užtikrino pėsčiųjų saugumą, pagerėjo aplinkosauga, eismo sauga ir gyvenimo kokybė.

Projekto vertė: 201 889 Lt

Projekto vadovas: L. Razutienė

2010 METAIS

Įgyvendinimo laikas: 2010 m. rugsėjo 24 d. – 2010 m. rugsėjo 26 d.

Projekto vykdytojai: Pagėgių savivaldybės administracija, Ekonominės plėtros skyrius. Projekto vadovas– V. Šeputytė, tel. (8 441) 70 413, el. p. v.seputyte@pagegiai.lt, projekto finansininkas – Z. Stanišauskienė, tel. (8 441) 57 361, el. p. z.stanisauskiene@pagegiai.lt.

Finansavimo šaltinis (-iai): ES struktūriniai fondai.

Projekto vertė: 12.100,00 Lt

Paramos suma: 10.000,00 Lt

Projekto tikslas: Pagėgių, Ilawos ir Sovetsko savivaldybių bendradarbiavimas, pasidalijant jaunimo aktyvinimo gerąja patirtimi, puoselėjant ir saugant krašto tradicijas.

Pagėgių savivaldybės administracija siekdama tarptautinio bendradarbiavimo gerosios patirties įgyvendino projektą „Tarptautinė konferencija „Europos tautų tradicinio paveldo ir dainuojamosios poezijos bendrumo ypatumai““, kuriam įgyvendinti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Nacionalinis kaimo tinklas“ buvo patvirtinta paraiška paramai gauti. Šiuo metu yra rengiama atskaita apie projekto įgyvendintas veiklas.

 

Projekto „Tarptautinė konferencija „Europos tautų tradicinio paveldo ir dainuojamosios poezijos bendrumo ypatumai““ dalyviai buvo Lenkijos Respublikos Ilawos savivaldybės administracija ir Rusijos Federacijos Kaliningrado srities Sovetsko miesto administracija. Konferencijoje buvo skatinamas tarptautinis valstybės institucijų bendradarbiavimas tarp Pagėgių krašto gyventojų ir kaimyninių šalių.

 

Projekto pirmąją dieną įvyko įvadinė konferencija, kurios metu projekto partneriams buvo pristatoma visa trijų dienų tarptautinės konferencijos programa. Pristačius konferencijos programą prisistatė projekto partnerių delegacijos. Antroje dienos pusėje partneriai susirinko prie apvalaus diskusijų stalo, kurio metu susipažino, pabendravo.

 

Antrosios dienos pirmoje pusėje buvo skaitomi projekto partnerių pranešimai, kuriuose buvo apžvelgta tautinių tradicijų išsaugojimo ir puoselėjimo problemos. Ilavos pranešime buvo paminėtas vienas iš būdų kaip išsaugoti tradicijas, tai tarptautinis bendradarbiavimas „tradicijų kultivavimas“ atveriantis naujas galimybes išsaugoti tradicijas.

 

Trečioji diena buvo baigiamosios konferencijos dalis. Projekto dalyviai vyko į edukacinę pažintinę kelionę po Mažosios Lietuvos kraštą. Dalyviai buvo supažindinami su krašto architektūriniais ir gamtos paveldo objektais.

 

 

 

Informaciją parengė
Pagėgių savivaldybės administracijos
Ekonominės plėtros skyriaus vyr. specialistė
Viktorija Šeputytė

UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“ ir Pagėgių savivaldybės administracija baigė įgyvendinti projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Pagėgiuose“, finansuojamą Europos Sąjungos Sanglaudos fondo, LR valstybės biudžeto ir Pagėgių savivaldybės lėšomis. Nors oficiali projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga numatyta finansavimo administravimo sutartyje yra 2011-05-14, tačiau projektas iš esmės užbaigtas.

Įgyvendinus projektą, Pagėgių miesto gyventojai prisijungę prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų Pagėgių miesto Vytauto, Žemaičių, Vilniaus ir Sodų gatvių baseinuose galės vartoti kokybišką vandenį, pagerės rajono aplinkosauginė aplinka. Šis projektas mažina socialinius ir ekonominius skirtumus tarp ES šalių narių ir atskirų regionų.

2010 m. spalio 22 dieną susirinkusi Statybos užbaigimo komisija nusprendė, kad statinio „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Pagėgiuose Vytauto, Žemaičių ir Vilniaus gatvių baseinuose“ statyba baigta. Įvykdyta antroji projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Pagėgiuose“ rangos sutartis. Rangovas UAB „KRS“ statybos darbus pagal rangos sutartį užbaigė laiku. Pirmoji rangos sutartis „Vandentiekio ir buitinio nuotakyno plėtra Sodų gatvės baseine“ buvo užbaigta 2010 m. liepos 29 dieną, kai valstybinių institucijų sudaryta komisija pripažino linijinį inžinerinį statinį tinkamu naudoti.

 

Įgyvendinus projektą yra nutiesta 2,49031 km naujų vandentiekio tinklų ir 3,0807 km naujų nuotekų surinkimo tinklų. Šiuo metu gyventojai su UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“ sudarė 13 naujų vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sutarčių, tai yra prisijungė 39 gyventojai. Planuojama, kad prie naujai nutiestų nuotekų tinklų išviso galės prisijungti 453 gyventojai, prie naujai nutiestų vandentiekio tinklų – apie 60 gyventojų.

Gyventojai kviečiami kreiptis į UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“ dėl galimybės pasijungti prie vandentiekio ir nuotekų tinklų ir dėl techninių sąlygų išdavimo. Detalesnę informaciją gyventojai gali gauti UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“ adresu Vilniaus g. 12, Pagėgiai, kontaktinis asmuo Bronius Vaitkus, direktoriaus pavaduotojas, tel./faks. 8 (441) 57260, el. Paštas komunalinis@pagegiai.lt.

Pagėgių miesto Vytauto, Žemaičių, Vilniaus ir Sodų gatvių vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros vykdymo eiga: naujai pastatyti tinklai, dangų atstatymo darbai.

Skip to content