ŽEMĖS ŪKIS

Algirdas Uselis

Žemės ūkio skyriaus vedėjas

(8 441) 57 500

Vilniaus g. 46, Pagėgiai, II a.

Pagėgių savivaldybėje vaizdingas kraštovaizdis, dideli vandens plotai, švarus neužterštas oras – tai puikios sąlygos kaimo plėtrai, alternatyviai veiklai ir kaimo turizmo verslui.

Pagėgių savivaldybė užima 53700 ha ploto teritoriją.
Žemės ūkio naudmenos užima – 38015 ha,
Miškai – 8200 ha,
Vandenys – 1966 ha,
Rambyno regioninis parkas – 4786 ha.

Žemės ūkio naujienos

traktorius

Tarptautinė žemės ūkio paroda „Ką pasėsi… 2024“

Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos Verslo ir socialinės partnerystės centras 2024 m. kovo 21–23 d. organizuoja tarptautinę žemės ūkio ...
Pieva

Europos Komisijos atsakymas nepaliko vietos interpretacijoms

Žemės ūkio ministerija, prašiusi išsamaus teisinio Europos Komisijos (EK) išaiškinimo dėl daugiamečių pievų atkūrimo, gavo atsakymą. Jame nurodoma, jog žolinė ...
visi

Apdovanoti geriausi Pagėgių krašto ūkininkai

Š.m. vasario 2 d.  Pagėgių savivaldybės vicemerė Ligita Kazlauskienė kartu su Žemės ūkio skyriaus vedėju Algirdu Useliu ir Pagėgių krašto ...

Melioracija

Žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas – hidrotechnikas Alvydas Pocius
Telefonas: (8 441) 57 764, 8 630 04195
El. paštas: a.pocius@pagegiai.lt
Vilniaus g. 46, Pagėgiai, II aukštas.

Pagėgių savivaldybėje bendras sausinamas plotas yra 30,53 tūkst. ha. Magistralinių griovių ilgis 661,3 km, pylimų ilgis 46,5 km, yra 818 pralaidos, 22 tiltai. Bendras melioracijos įrenginių nusidėvėjimas – 83 %.

Savivaldybėje yra keturi vasaros tipo polderiai: Plaškių, Šilgalių, Nausėdų, Plaušvarių. Iš jų – Plaškių, Nausėdų ir Plaušvarių vandens kėlimo stotys yra nurašytos, veikianti yra tik Šilgalių. Visų polderių sausinamas plotas yra 4293 ha, tai sudaro 16 % viso savivaldybės sausinamo ploto. Griovių ilgis 83 km, pylimų – 21 km. Bendras polderių nusidėvėjimas siekia 75 %.

Vilkyškių seniūnija

Vilkyškių

 

 

 

 

 


Stoniškių seniūnija

stoniškiai

 

 

 

Pagėgių savivaldybės melioracijos įrenginių avariniai gedimai

gedimai

 

 

 

 

 

                                                                                                                               Viso: 116 000,00 Eur

Žemės ūkio technikos registracija, techninė apžiūra

Žemės ūkio skyriaus vyriausiasis inžinierius – inspektorius Gvidas Stanišauskas
Telefonas: (8 441) 57 764, 8 656 86217
El. paštas: g.stanisauskas@pagegiai.lt
Vilniaus g. 46, Pagėgiai, II aukštas.

Žemės ūkio technikos duomenys Lietuvoje kaupiami, tvarkomi, apdorojami Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registre (toliau – registras), administravimą atlieka savivaldybės administracijos, Žemės ūkio skyrius.

Registro paskirtis ir objektai

Registro paskirtis – registruoti traktorius, savaeiges žemės ūkio ir kitas savaeiges mašinas, taip pat jų priekabas ir puspriekabes, rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti ir teikti fiziniams ir juridiniams asmenims duomenis ir dokumentus apie registro objektus.

Registravimo taisyklėse numatyta, kad registre registruojami:

traktoriai, apibrėžti 2013 m. vasario 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 167/2013,
savaeigės žemės ūkio mašinos – savaeigiai javų, cukrinių runkelių, linų, uogų ir kiti savaeigiai kombainai, taip pat šienapjovės, smulkintuvai ir augalų purkštuvai,
savaeigės mašinos – ratiniai ir vikšriniai ekskavatoriai, krautuvai, savaeigiai kranai, greideriai, vikšriniai buldozeriai, grunto tankintuvai, kelių frezeriai, asfalto klotuvai, plentvoliai, vikšriniai vamzdžių klotuvai, poliakalės, kelių ženklinimo mašinos, medvežės, miško kirtimo mašinos, gatvių priežiūros mašinos, motorinės rogės ir kitos savaeigės mašinos,
priekabos ir puspriekabės – traktorių priekabos, apibrėžtos reglamente (ES) Nr. 167/2013, savadarbės priekabos ir puspriekabės, medvežės priekabos, cisterninės priekabos, savikrovės priekabos, srutvežiai, prikabinamosios platformos ir krovininių transporto priemonių priekabos, eksploatuojamos su traktoriais.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. spalio 2 d. įsakymas Nr. 3D-384 “Dėl traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklių patvirtinimo

Registravimo tvarka ir paslaugų įkainiai

Traktoriai registruojami savininkų arba jų atstovų, turinčių įstatymų tvarka išduotus įgaliojimus, vardu. Savivaldybės administracijos specialistas gavęs, traktoriui įregistruoti reikalingus dokumentus, sutikrina jo techninius ir eksploatacinius duomenis su duomenimis, nurodytais traktoriui registruoti pateiktuose dokumentuose. Pirmą kartą įregistruojant naujus traktorius, tikrinama, ar traktoriai atitinka teisės aktų numatytus saugos ir sveikatos, išmetamųjų teršalų ribojimo ir kitus techninius reikalavimus. Taip pat tikrinami dokumentai, kurių pagrindu traktorius buvo įsigytas. Pirmai registracijai Lietuvoje vykstama į technikos buvimo vietą faktinių duomenų tikrinimui. Pagal registruojančio asmens pateiktus duomenis užpildomas registravimo prašymas. Įregistravusi traktorių, savivaldybės administracija išduoda registracijos liudijimą ir valstybinio numerio ženklą.

traktoriaus įregistravimą imama valstybės rinkliava – 17 Eur, už registro duomenų keitimą15 Eur, valstybinio numerio ženklo išdavimą ­– 10 Eur. Dėl registro duomenų pakeitimo (pasikeitus savininkui, traktoriaus techniniams duomenims, praradus registracijos liudijimą ar valstybinio numerio ženklą ir kt.) traktoriaus savininkas taip pat privalo kreiptis į savivaldybės administraciją.

Įmokos duomenys:
Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, įm. kodas 188659752, Įmokos kodas 53061.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 “Dėl valstybės rinkliavų objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo

Techninės apžiūros tikslas – kontroliuoti ir įvertinti traktorių ir kitos technikos techninę būklę, siekti, kad eksploatuojama technika nekeltų pavojaus žmonių sveikatai ir žalos aplinkai. Organizuojant technines apžiūras atsižvelgiama į žemės ūkio technikos specifiką – vienas iš šių apžiūrų ypatumų yra tai, kad vykstama į technikos buvimo vietą. Žinoma, stengiamasi vieno išvykimo metu patikrinti kuo didesnį technikos kiekį, todėl tuo tikslu savivaldybė sudaro ir viešai paskelbia techninių apžiūrų grafikus, rekomenduodamos techninės apžiūros laiką ir vietą. Techninės apžiūros atliekamos kas dveji metai, išskyrus naujus traktorius.

Techninės apžiūros metu tikrinama, ar traktoriaus techninė būklė, komplektiškumas, sistemų, junginių veikimas atitinka Techninius reikalavimus eksploatuojamiems traktoriams, savaeigėms ir žemės ūkio mašinoms bei jų priekaboms, Kelių eismo taisyklių bei traktoriaus gamintojo nurodytus reikalavimus. Jeigu traktorius atitinka reikalavimus, atlikus techninę apžiūrą išduodamas techninės apžiūros talonas, kuriame nurodoma techninės apžiūros atlikimo ir kitos techninės apžiūros data. Taloną pasirašo techninę apžiūrą atlikęs savivaldybės valstybės tarnautojas, dėdamas spaudą su savo vardu ir pavarde. Kitos techninės apžiūros metu išduodamas naujas techninės apžiūros talonas. Jeigu traktorius neatitinka reikalavimų, techninė apžiūra atliekama pakartotinai.

Nauji traktoriai nuo pirmos traktoriaus registracijos datos trejus metus eksploatuojami be techninės apžiūros. Techninės apžiūros talonas naujiems traktoriams neprivalomas, tačiau tokį taloną įregistruotam naujam traktoriui jo savininkas (valdytojas) gali gauti, pateikęs traktoriaus registracijos liudijimą. Naujam traktoriui techninės apžiūros talonas išduodamas be tikrinimo, kitos techninės apžiūros data nurodoma po trejų metų nuo pirmosios registracijos datos.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. gegužės 30 d. įsakymas Nr. 207 “Dėl traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninės apžiūros tvarkos

TRAKTORIŲ, SAVAEIGIŲ MAŠINŲ (PRIEKABŲ) 2024 METŲ TECHNINĖS APŽIŪROS GRAFIKAS

 

 

 

 

P.S. Apžiūra atliekama UŽSIREGISTRAVUS
Tech. apžiūros kaina: TRAKTORIUS 6,80 Eur, PRIEKABA 5,50 Eur.
Atvykus ne grafiko metu, mokama papildomai – 9,90 Eur.
Įmokos kodas: 53063, gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, gavėjo sąskaita: LT247300010112394300.

Telefonas pasiteiravimui – registracijai: +37065686217

Pagėgių savivaldybės metų ūkiai

1-oji vietaEvelinos ir Virginijaus Stonių ūkis. Ūkininkauti pradėjo 2009 metais Vilkyškių kaime. Ūkio specializacija-ekologinis gyvulininkystės ūkis. Stonių ūkyje ekologinėse pievose ganosi juodmargiai mėsinių veislės, Herefordai taipogi Lietuvos juodmargiai ir Holšteinai sertifikuoti ekologinės gyvulininkystės gyvuliai. Evelina sėkmingai įsisavino KPP priemones “Investicijos į žemės ūkio valdas“, įsigyta technika prisidėjo prie ūkio modernizavimo. Kadangi Stoniai orientuojasi į ekologinį ūkį, įsigyta technika palengvino ir pagreitino darbą ūkyje. Taipogi Evelinos ekologinis ūkis sėkmingai dalyvauja Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės agrarinė aplinkosauga ir klimatas. Ūkininkai kelia kvalifikaciją aktyviai dalyvaudami seminaruose ir mokymuose.

2-oji vietaNeringos ir Alekso Venckų ūkis. Ūkininkauti pradėjo nuo 2010 metų, kai mama atidavė 3 karves ir 20 ha žemės. Dar naudojosi žeme pagal nuomos sutartį  iš kitų asmenų. 2010 m. buvo įregistruotas ūkininko ūkis. Tais pačiais metais dalyvavo paramos priemonėje „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“ įsipareigojo didinti gyvulių skaičių ir įsigyti daugiau žemės. 2013m dalyvavo programoje „Žemės ūkio valdų modernizavime“ norėjo įsigyti šienavimo technikos, tačiau paraiška buvo atmesta, dėl lėšų trūkumo. Teko pirkti gerokai padėvėtą techniką, kad išlaikyti ūkį. Buvo sunkus laikotarpis, paskolos, pieno pardavimo krizė, bet ryžtas nedavė nuleisti rankų. Norėjosi išlaikyti pienininkystės ūkį. Šiuo metu dalyvauja paramoje „Investicijos į žemės ūkio valdas“. Technikos dalį pavyko atsinaujinti. Padidino galvijų skaičių ūkyje. Pagrindinė veikla – pienininkystė, laiko pieninių karvių, pieninių buliukų, pieninių telyčaičių. Taip pat sėja ir grūdinių kultūrų, didesnė dalis turimos žemės yra pievos.

3-oji vietaZitos ir Edmundo Bendikų ūkis. Savo ūkinę veiklą pradėjo nuo 1991 m., pradedant melžiamomis karvėmis ir grudų auginimu. Plėtojant ūkį buvo pasinaudota Kaimo plėtros „Žemės ūkio valdų modernizavimas“, bei „Pieno ir nitratų direktyva“ programomis. Dalyvavimas programos priemonėse, padėjo įsigyti traktorių ir įvairiausio inventoriaus, padėsiančio kasdieniams darbams nudirbti, bei didinti ūkį. Bendikų šeima, plėtoja mišrų žemės ūkį, kuriame darbus nudirbti padeda dukros, Rasa ir Asta.

1-oji vietaDonatos ir Pauliaus Dargelių ūkis. Ūkis įsikūrė 2007 Žukų kaime. Ūkio specializacija- ekologinis ūkininkavimas. Ūkininkas Paulius sėkmingai įsisavino KPP priemones, įsigyta technika prisidėjo prie ūkio modernizavimo. Kadangi Dargeliai orientuojasi į ekologinį ūkį, įsigyta technika palengvino ir pagreitino darbą ūkyje. Ūkininkai labai žingeidūs uoliai dalyvauja mokymuose bei seminaruose.

2-oji vietaDanguolės ir Modesto Andriekų ūkis, kuris įsikūrė 2005 metais Natkiškių kaime. Ūkininkai specializuojasi pieninės gyvulininkystės srityje bei augina  veršelius, telyčaites bei buliukus. Ūkininkas Modestas uoliai naudojasi KPP priemonėmis, įsigyja naujos technikos bei įrengimų, kurių pagalba didina ūkio plėtrą, lengvina bei spartina ūkyje dirbamus darbus. Abu ūkininkai yra žingeidūs mielai dalyvauja seminaruose bei mokymuose, semiasi naujų minčių.

3-oji vietaGodos Ališkevičiūtės ūkis. Tai ūkininkė iš Stoniškių seniūnijos, Rukų kaimo, labai darbšti mergina, užaugusi ūkininkų Sandros ir Giedriaus Ališkevičių šeimoje. Nuo mažens labai mylėjo gyvulius ir anksti pradėjo padėti tėvams ūkyje. Aktyviai dalyvavo kvalifikacijos kėlimo mokymuose ir seminaruose, domėjosi naujovėmis mėsinių galvijų auginime. Pirmuosius patarimus apie ūkininkavimą bei dovanų gavus pirmuosius gyvuliukus, ir šiek tiek žemės iš tėvų Goda savo ūkį įregistravo 2020 m. Ūkininkė dalyvavo programoje „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“, planuoja ir toliau dalyvauti būsimose programose, plėsti ir modernizuoti savo turimą ūky, bei sėkmingai ūkininkauti.

Skip to content