VILKYŠKIŲ SENIŪNIJA

Darius Jurkšaitis

Seniūnas
Dvaro g. 1, Vilkyškių miestelis,
LT-99254 Pagėgių sav.
Tel.: +370 441 55341
vilkyskiai@pagegiai.lt

yttyty654

Darbuotojų sąrašas

Darius
Jurkšaitis

Seniūnas
+370 441 55382
+37065615037
vilkyskiai@pagegiai.lt

Gintarė
Andruškė

Socialinio darbo organizatorė
+370 441 55414

vilkyskiai@pagegiai.lt

 Viešų ir privačių interesų deklaracijos

Vilkyškių seniūnijos plotas 15722 ha, žemės ūkio naudmenų 9547 ha. Seniūnijos centras Vilkyškių miestelis. Miestelis yra už 15 kilometrų į rytus nuo Pagėgių prie Klaipėdos – Kauno kelio.

Vilkyškiai žinomuose istoriniuose šaltiniuose minimi tik 1551 metais, tačiau jau XVI amžiuje čia buvo nemaža gyvenvietė. Ji išaugo ten, kur nuo seno kirtosi keliai vedę į Ragainę, Batakius bei Klaipėdą. (kelias į Jurbarką nutiestas tik XIX amžiaus viduryje).

1549 metais čia pastatyta bažnyčia. Maždaug tuo laiku pradėjo veikti mokykla, kuri buvo viena pirmųjų Klaipėdos krašte. 1615 metais Vilkyškiuose jau buvo 73 sodybos. 1628 metais įkurtas Vilkyškių dvaras.

Miestelis smarkiai nukentėjo per Prūsijos-Švedijos karą, 1678-79 metais, užplūdus švedų kariuomenei. 1757 metais vykstant Septynerių metų karui, Vilkyškiuose net kelias savaites siautėjo rusų kazokai-grobė turtą, degino pastatus žudė žmones. 1709-10 metais Vilkyškių parapijoje maru ir šiltine išmirė daug kaimų. Tuo pretekstu Prūsijos valdžia į šį kraštą ėmė keldinti žmones iš vokiškų žemių. Daugiausia kolonistų atvyko iš Zalcburgo. Tai buvo protestantų šeimos, kurios dėl religinio persekiojimo turėjo trauktis iš savo gimtųjų vietų. Jiems atminti centre pastatytas paminklas, simbolizuojantis tolimą kelionę iš Alpių krašto.

1902 metais pro Vilkyškius nutiestas siauras geležinkelis jungęs Pagėgius, Lauksargius, Viešvilę, Smalininkus (po karo nugriautas).

1923 metais Klaipėdos kraštą prijungus prie Lietuvos, Vilkyškiai buvo Pagėgių apskrities valsčiaus centras.

Nuo 1931 metų vietos lietuviai galėjo mokytis gimtąja kalba, atidaryta lietuviška pradžios mokykla.

1936 metais čia pradėjo veikti Pieno centro pieninė (tęsiant tradicijas ir dabar gaminamas Tilžės sūris).

Miestelio centre yra išlikęs paminklas – Žuvusiems per Pirmąjį pasaulinį karą Vilkyškiuose.

Dabartinė bažnyčia su 45 metrų bokštu pastatyta 1896 metais. Tarybiniais metais joje buvo grūdų sandėlis. 1993 metais bažnyčia gražinta tikintiesiems, kraštiečiams iš užsienio padedant atstatytas bokštas, prieangyje įrengta nedidelė bažnyčios istorijai skirta nuotraukų ekspozicija yra stendas žymiam vokiečių rašytojui Johanesui Bobrowskiui (1917-1965) skirta ekspozicija.

Šalia Vilkyškių miške auga gamtos paminklu paskelbta “Raganų eglė”. Įspūdinga 32 metrų, o svarbiausia – tuo jog jos 5 metrų apimties liemuo maždaug 80 cm aukštyje šakojasi net į 14 kamienų ir dar keletą smulkesnių šakų. Dėl to eglė panaši į milžinišką šluotą.

Greta veši saugotinu objektu paskelbta beveik 40 medžių – ąžuolų alėja.

Vilkyškių apylinkės garsios praeitimi. Čia daug piliakalnių, kapinynų.

Vilkyškių seniūnijoje 2024 m. sausio 1 d. duomenimis gyvena 1295 gyventojai. Seniūnijoje yra 24 kaimai:

Adomiškių, Aušgirių, Barziūnų, Baltupėnų, Keleriškių, Kriokiškių, Lindikų, Mažrimaičių, Mociškių, Naujininkų, Nausėdų, Opstainių, Pagenaičių, Raudondvario, Sokaičių, Stygliškių, Šereitlaukio, Vartūliškių Vėžininkų, Vilkyškių, Žagmantų, Žukų, Kalvaičių ir Opstainėlių kaimuose gyventojų jau nėra.

Seniūnijoje veikia Vilkyškių vidurinė mokykla ir Žukų pagrindinė mokykla. Yra 2 paštai, biblioteka, kultūros namai, ambulatorija, 2 bažnyčios, Mociškių girininkija, 3 privačios parduotuvės, kavinė-baras, autoservisas, gaisrinė, AB “Vilkyškių pieninė”, A. Lalienės įmonė.

 

Seniūnaitijos

Seniūnaitijos seniūnaitis – Bronius Jucikas
Vilkyškių miestelis

Seniūnaitijos seniūnaitis – Zigmas Paleckis
Barzūnų k., Kalvaičių k., Keleriškių k., Mažrimaičių k.,Opstainėliųk., Opstainio k.,Raudondvario k., Šereitlaukio k., Vartūliškių k., Vilkyškių miestelio Šereikos g., Jogaudų g., Pievų g. ir Skalvių g. 

Seniūnaitijos seniūnaitė – Virginija Kanovienė
Žagmantų k., Žagmantėlių k., Kriokiškių k., Pagenaičių k., Aušgirių k., Adomiškių k., Lindikų k.,  Žukų k.

Seniūnaitijos seniūnaitis – Aurelija Preimonienė
Baltupėnų k., Mociškių k., Naujininkų k., Nausėdų k., Sokaičių k., Stygliškių k.,  Vėžininkų k.

Skip to content