SAVANORYSTĖ

Savanorystė – ne tik visuomeninė veikla. Tai – būdas tobulėti, įgyti naujų žinių, profesinės patirties bei lengviau rasti darbą. Jei tau 14 – 29 metai, neleisk laiko veltui – savanoriauk. Ilgiau savanoriaujant pasirašoma savanoriškos veiklos sutartis. Savanorį organizacijoje lydi kuratorius, kuris padeda planuoti veiklą, suprasti ir įvertinti patiriamas situacijas.

Savanoriškos veiklos trukmė   trumpalaikė (iki 3 mėn.), ilgalaikė – ne mažiau kaip 6 mėn. pagal Nacionalinį modelį.

Jaunuolis įsipareigoja savanoriauti 10 valandų per savaitę. Šiuo atveju kiekvienam dalyviui gali būti kompensuojamos kelionės išlaidos.

Savanoriams suteikiamas kompetencijų į(si)vertinimo pažymėjimas (atlikus ilgalaikę savanorišką veiklą).

Organizacijos, pageidaujančios priimti savanorius ilgalaikei (ne mažiau kaip 3 mėn.) savanoriškai veiklai, turi būti akredituotos. Paraiška akredituotis ar pakartotinai akredituotis pateikiama Jaunimo reikalų departamentui prie SADM.

Jei Tau 16-29 m., turime puikų pasiūlymą – kaip naudingai praleisti savo laisvalaikį, įgyti daug naujų gebėjimų ir patirties!
Kviečiame dalyvauti naujame projekte : “Jaunimo savanoriška tarnyba” !
Savanorystės sritį galėsi pasirinkti pagal savo pomėgius ir savanoriaudamas konkrečioje organizacijoje atlikti savanorišką praktiką, kuria papildysi savo gyvenimo aprašymą ir galėsi lengviau susirasti darbą!

Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatyme savanoriška veikla apibrėžiama taip: „Savanoriška veikla – savanorio neatlyginamai atliekama visuomenei naudinga veikla, kurios sąlygos nustatomos savanorio ir šios veiklos organizatoriaus susitarimu.”

 • Noras aktyviai įsitraukti į visuomeninį gyvenimą.
 • Žinojimas, kad gali padėti.
 • Noras pasisemti naujos patirties.
 • Naujų iššūkių troškimas.
 • Noras realizuoti save naujoje, dar neišbandytoje srityje.
 • Naujų pažinčių, draugų paieškos.
 • Tikėjimas, kad dirbant savanorišką darbą gali pakeisti gyvenimus.
 • Asmeninių būdo savybių tobulinimasis
 • savanoriauti 3 arba 6 mėnesius, po 20 val. per savaitę (~ 4 val. per dieną),
 • iš daugiau nei 250 organizacijų rinktis sau patinkančią vietą ir sritį, kurioje būtų galimybė tobulinti darbui reikalingus įgūdžius,
 • savanoriaujant ieškoti darbo – savanorystės metu įgytos žinios padės lengviau susirasti darbą,
 • dalyvauti savęs pažinimo mokymuose, kurie orientuoti į asmeninį tobulėjimą, savęs pažinimą, savirealizaciją, įspūdžių pasidalinimą su kitais projekto dalyviais, 
 • esant poreikiui, savanorystės laikotarpiu patirtos išlaidos – tau būtų kompensuojamos: transporto, privalomo sveikatos draudimo, maisto išlaidos, 
 • gauti savanorystę patvirtinantį pažymėjimą bei savanorystės organizacijos rekomendacijas.

Tave visu savanorystės laikotarpiu lydėtų mentorius, kuris padėtų derinti reikalus dėl savanoriavimo vietos ir  padės išspręsti visas iškilusias problemas.

Būk tas pokytis, kurį nori matyti pasaulyje.  /Mahatma Gandhi/

Akreditacija

Savanorius priimančių organizacijų akreditacija pradėta vykdyti 2013 metais projekto „Jaunimo savanoriškos tarnyba“ metu, vėliau tęsta įgyvendinant projektą „Atrask save“. Per šį laikotarpį akredituota šimtai jaunimo  ir su jaunimu dirbančių   organizacijų. Tikime, kad kokybiška ir nenutrūkstanti savanoriška veikla yra svarbi jaunimui, todėl turi būti jaunimo politikos prioritetas ir siekiame užtikrinti savanorius priimančių organizacijų kokybiškos veiklos tęstinumą.Atnaujintas savanorius priimančių organizacijų akreditacijos aprašas atneša kelias naujoves šioje veikloje. Organizacijos teikiančios paraiškas gali gauti 3 metų akreditaciją arba pakartotinę akreditaciją 2 metams. Organizacijos, kurios buvo akredituotos projektuose „Jaunimo savanoriška tarnyba“ ar „Atrask save“ jau gali kreiptis dėl pakartotinės akreditacijos suteikimo.

Jaunimo savanorius priimančių organizacijų akreditavimo tvarka >>

Naujoje akreditacijos tvarkoje numatyta sudaryti sąlygas visoms organizacijoms tobulėti, todėl kiekviena organizacija pateikusi paraišką ir susitikus su ekspertu gaus rekomendacijas savo veiklai tobulinti, neatsižvelgiant į galutinį eksperto sprendimą. Tokiu būdu siekiama, kad jaunimo savanorius priimančios organizacijos būtų atsinaujinančios ir atliepiančios į besikeičiančius jaunimo poreikius. Iki šiol vykdytos savanorius priimančių organizacijų akreditacijos vyko tik projektinių veiklų rėmuose, tuo tarpu šios jaunimo savanorius priimančių organizacijų akreditacijos procesas sukurtas remiantis išmoktomis gerosiomis patirtimis ir skirtas palaikyti organizacijas, bei sudaryti sąlygas dalyvauti kuriamame nacionaliniame savanorystės modelyje, o tuo pačiu tęsti pradėtas veiklas.

Jaunimo savanorius priimančios organizacijos akreditaciją sudaro 3 etapai:

 1. Paraiškos pateikimas – organizacijos norinčios gauti akreditaciją ar pakartotinę akreditaciją turi užpildyti paraišką, kurioje pateikiama informacija apie organizaciją, jos veiklas ir planus. Paraišką galite rasti čia:  organizacijų akreditavimo aprašas Paraiška >>
  Užpildytą, vadovo pasirašytą paraišką reikia pateikti Jaunimo reikalų departamentui :  Anketa >>
 2. Paraiškos vertinimas ir susitikimas – organizacijos paraišką vertina Jaunimo reikalų departamento darbuotojai ir išoriniai ekspertai, kurie susitinka su organizacijos atstovais. Susitikimo metu ekspertai bendrauja su organizacijos atstovais tiek dirbančiais administracinį darbą ir galbūt neturinčiais tiesioginio kontakto su savanoriais, tiek su atsakingais už priimamų savanorių programos įgyvendinimą. Šio susitikimo metu siekiama įvertinti organizacijos pasiruošimą, galimybes ir erdvę tobulėti.Vertinimas vykdomas pagal aprašo rekomendacijas ir vertinimo anketą .
 3. Sprendimas ir rekomendacijos – po susitikimo su organizacija ekspertai remdamiesi pateikta informacija organizacijos paraiškoje ir susitikimo metu priima sprendimą dėl akreditacijos ir rengia rekomendacijas tolimesniam organizacijos tobulėjimui.

Organizacijos, kurioms nebus suteiktos akreditacijos, įgyvendinusios ekspertų teiktas rekomendacijas galės iš naujo kreiptis dėl akreditacijos ar pakartotinės akreditacijos. 

Daugiau informacijos galite teirautis:

Justina Lukaševičiūtė
8 (5) 2461355
justina.lukaseviciute@jrd.lt
https://jrd.lt/informacija-jaunimui/savanoryste/po-akreditacija

Pagėgių savivaldybėje akredituotos savanorius priimančios organizacijos

Kviečiame, Pagėgių savivaldybės įstaigas ir  organizacijas,  kreiptis ir teikti paraiškas dėl akreditacijos, siekiant užtikrinti sklandų bendradarbiavimą ir nenutrūkstamą akredituotų organizacijų darbą.

Veikos sritis: informacinės technologijos, menas ir kultūra, socialinė, švietimo, žiniasklaida ir komunikacija

8 441 57 328

Jaunimo g. 3, Pagėgiai

www.pagegiusvb.lt

https://www.facebook.com › Places › Pagegiai › Library

Veiklos sritis: meno ir kultūros, socialinė, sporto.

8 441 56 081

Vilniaus g. 4a, Pagėgiai

www.pagegiuspc.lt/

8 441 57240

Jaunimo g. 3,
LT- 99287, Pagėgiai

www.pagegiaikc.lt

8 656 18 551

Šereikos g.5-3,
LT-99254 Vilkyškiai

https://www.visitpagegiai.lt/

Skip to content