PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO TRADICINIAI RENGINIAI

Vasario 16-oji

Vasario 16-oji, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti.


Gedulo ir vilties diena

Pagėgiuose minima Gedulo ir vilties diena. Atmintiną dieną prie Pagėgių Šv. Kryžiaus bažnyčios šventoriaus kryžiaus Visuotine tylos minute prisimenamos ir pagerbiamos okupacijos aukos, pagerbiami žuvusieji ir ištremti lietuviai.


Rambynas. Joninės Mažojoje Lietuvoje

Įvairios šventės nuo seno Rambyne buvo švenčiamos, tačiau viena pagrindinių – Joninės. Šiemet minėjome jau 137-ąsias Joninių šventės ant Rambyno kalno metines. Unikali, autentiškumą išlaikiusi šventė neabejotinai yra visos Tauragės apskrities svarbus kultūrinis įvykis. Neabejingi tradicijoms kiekvienais metais kviečiami susiburti trumpiausiai metų nakčiai. „Rambynas – lietuvių šventovė ir liks lietuvių tautos arka. Tavęs neįveiks jokios audros, jei tavęs neišpeiks patys tavo žmonės. Rambynas bus šventa vieta, kol liks pasaulyje nors vienas lietuvis“. Bitėnų kapinaičių prieigos papuošiamos Mažosios Lietuvos ir Trispalvės kaspinais. Už neįkainuojamą palikimą mums, ateities kartoms atminimo gėlės tautos šaukliui Vydūnui, Mažosios Lietuvos patriarchui, Joninių šventės pradininkui Martynui Jankui, Mažosios Lietuvos signatarui, varduvininkui Jonui Vanagaičiui bei kitiems mūsų vedliams , amžino poilsio atgulusiems čia – mūsų žemėje… Bitėnuose.


Tradicinė vasaros švėntė "Šventa Ona - duonos ponia"

Veiklos tradicinėje vasaros šventėje ,,Šventa Ona – duonos ponia“ Natkiškiuose netrūksta. Šventų Mišių metu kunigas papasakoja legendą, pasveikina visas Onutes ir pašventina duoną, kuri buvo skirta Onutėms, naujagimių tėveliams ir visiems svečiams.


"Linksmoji armonika"

Visas kaimelis birţelio mėn. skamba nuo dainų ir smagios muzikos ,,Linksmoji armonika“. Dainuoja kapelos, dainuoja žiūrovai, dainuoja ir kapelų vadovai.


Kalėdinis žąsų turgus Mažojoje Lietuvoje

Visko – ko širdis geidžia galite įsigyti Kalėdiniame „ Žasų turguje“ Mažojoje Lietuvoje , Pagėgiuose. Tautinio paveldo produkto sertifikatu sertifikuotoje šventėje drožiami šaukštai, šulmeistrė savo iniciatyva testuoja turgaus dalyvius, tikrina jų išsilavinimo lygį, pagal tarpukario standartus.


Sausio 13-oji

Ačiū Dievui, kad sausio 13 diena buvo paskutinis įvykis toje įvykių grandinėje. Jį prisiminti liūdna, tačiau žuvusieji ir visi kovoję už laisvę dovanojo mums galimybę kurti savo gyvenimą ir juo džiaugtis. Niekada neužmirškime savo tautos didvyrių – Laisvės paukščių, paaukojusių savo gyvenimus.


Rugpjūčio lyrika

Pagėgių savivaldybės kultūros centro kiemelyje vyksta tradicinis poezijos ir lyrinės muzikos festivalis „Rugpjūčio lyrika“. „Rugpjūčio lyrika“ praplėtė savo geografiją ir gausų būrį meno mylėtojų subūrė Pagėgiuose.


Pagėgių krašto šventė

Pagėgių krašto šventė „Pagėgiai laiko labirintai”. Tradicinė Krašto šventė, kurioje pramogų ir vaizdinių randa viso amžiaus grupių žmonės. Pagal iš anksto suformuluotą temą vyksta teatrinių-ţaidybinių improvizacijų pasirodymai seniūnijų kiemeliuose. Šurmuliuoja šventinė prekyba, pinami floristiniai kilimai, prisistato nevyriausybinės organizacijos, pagerbiami krašto ūkininkai. Vakaras baigiasi populiarių grupių pasirodymais ir fejerverkais.

Skip to content