SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE PREVENCIJA

Paskirtis – užtikrinti kiekvieno asmens, įskaitant vaikus, apsaugą nuo smurto artimoje aplinkoje, dėl jo žalos visuomenei priskiriamo prie visuomeninę reikšmę turinčių veikų, sudaryti teisines prielaidas nedelsiant reaguoti į grėsmę, kylančią dėl smurto artimoje aplinkoje, taikyti smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje priemones, teikti specializuotą kompleksinę pagalbą smurto artimoje aplinkoje pavojų patiriantiems asmenims ar smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims, nustatyti institucijų ir įstaigų kompetenciją smurto artimoje aplinkoje prevencijos, apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje ir specializuotos kompleksinės pagalbos smurto artimoje aplinkoje pavojų patiriantiems asmenims ar smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims teikimo srityse.

Teisės aktai

Komisijos veikla

Posėdžių darbotvarkės

Pagėgių savivaldybės smurto artimoje aplinkoje prevencijos komisijos posėdis kviečiamas 2023 m. lapkričio 21 d. (antradienis) 9.00 val.

Vieta – Pagėgių savivaldybės posėdžių salė, Vilniaus g. 11, Pagėgiai.

DARBOTVARKĖ:

 1. Pavojų patyrusių artimoje aplinkoje asmenų ir (ar)  smurtą patyrusių asmenų skaičius  Pagėgių savivaldybėje nuo 2023 m. liepos 1 d. iki 2023 m. spalio 30 d., jiems suteiktos paslaugos, su kokiomis problemomis susiduriama teikiant paslaugas.
  (Pranešėjai: Jurgita Kurelaitienė, Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Pagėgių policijos komisariato vyresnioji tyrėja, komisijos narė; Sandra Krakienė, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Tauragės apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vyr. specialistė, komisijos narė; Nijolė Meilutienė, Tauragės moters užimtumo ir informacijos centro direktorė, komisijos narė).
 2. Smurto artimoje aplinkoje pavojų keliančių asmenų apnakvindinimas Pagėgių savivaldybėje nuo 2023 m. liepos 1 d. iki 2023 m. spalio 30 d., su kokiomis problemomis susiduriama teikiant paslaugas.
  (Pranešėja Vitalija Ivanauskienė, Pagėgių savivaldybės šeimos gerovės centro direktorė, komisijos narė).
 3. Smurtinio elgesio artimoje aplinkoje keitimo programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. A1-603, aptarimas.
  (Pranešėja Laima Lukošienė, Pagėgių savivaldybės administracijos Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė, komisijos pirmininkė).
 4. Dėl pasiūlymų smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems ir/ar smurto artimoje aplinkoje pavojų patiriantiems asmenims veiksmų plano sudarymo ir jų įtraukimo į strateginius savivaldybės planus.
  (Pranešėja Nijolė Meilutienė, Tauragės moters užimtumo ir informacijos centro direktorė, komisijos narė).
 5. Komisijos narių klausimai, pastabos, pasiūlymai.

Pagėgių savivaldybės smurto artimoje aplinkoje prevencijos komisijos posėdis kviečiamas 2023 m. liepos 13 d. (ketvirtadienis) 10.00 val.

Vieta – Pagėgių savivaldybės posėdžių salė, Vilniaus g. 11, Pagėgiai.

DARBOTVARKĖ:

 1. Dėl Pagėgių savivaldybės smurto artimoje aplinkoje prevencijos komisijos narių, patvirtintų 2023 m. birželio 28 d. Pagėgių savivaldybės mero potvarkiu Nr. M1-64 „Dėl Pagėgių savivaldybės smurto artimoje aplinkoje prevencijos komisijos sudėties patvirtinimo“ pristatymo.
 2. Dėl Pagėgių savivaldybės smurto artimoje aplinkoje prevencijos komisijos veiklos nuostatų,  patvirtintų  2023 m. birželio 23 d. Pagėgių savivaldybės mero potvarkiu Nr. M1-58 „Dėl Pagėgių savivaldybės smurto artimoje aplinkoje prevencijos komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo“, pristatymo.
 3. Dėl Pagėgių savivaldybės smurto artimoje aplinkoje prevencijos komisijos narių ir pakaitinių narių, patvirtintų 2023 m. birželio 28 d. Pagėgių savivaldybės mero potvarkiu Nr. M1-64 „Dėl Pagėgių savivaldybės smurto artimoje aplinkoje prevencijos komisijos sudėties patvirtinimo“, komisijos narių nešališkumo deklaracijos pasirašymo ir pateikimo.
 4. Dėl Pagėgių savivaldybės smurto artimoje aplinkoje prevencijos Komisijos pirmininko rinkimo.
 5. Dėl Pagėgių savivaldybės smurto artimoje aplinkoje prevencijos Komisijos pirmininko pavaduotojo rinkimo.
 6. Dėl Komisijos tolimesnio darbo organizavimo tvarkos.

Protokolai

liūdnas
Skip to content