SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE PREVENCIJA

Paskirtis – užtikrinti kiekvieno asmens, įskaitant vaikus, apsaugą nuo smurto artimoje aplinkoje, dėl jo žalos visuomenei priskiriamo prie visuomeninę reikšmę turinčių veikų, sudaryti teisines prielaidas nedelsiant reaguoti į grėsmę, kylančią dėl smurto artimoje aplinkoje, taikyti smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje priemones, teikti specializuotą kompleksinę pagalbą smurto artimoje aplinkoje pavojų patiriantiems asmenims ar smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims, nustatyti institucijų ir įstaigų kompetenciją smurto artimoje aplinkoje prevencijos, apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje ir specializuotos kompleksinės pagalbos smurto artimoje aplinkoje pavojų patiriantiems asmenims ar smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims teikimo srityse.

Teisės aktai

Komisijos veikla

Posėdžių darbotvarkės

Pagėgių savivaldybės smurto artimoje aplinkoje prevencijos komisijos posėdis kviečiamas 2023 m. liepos 13 d. (ketvirtadienis) 10.00 val.

Vieta – Pagėgių savivaldybės posėdžių salė, Vilniaus g. 11, Pagėgiai.

DARBOTVARKĖ:

  1. Dėl Pagėgių savivaldybės smurto artimoje aplinkoje prevencijos komisijos narių, patvirtintų 2023 m. birželio 28 d. Pagėgių savivaldybės mero potvarkiu Nr. M1-64 „Dėl Pagėgių savivaldybės smurto artimoje aplinkoje prevencijos komisijos sudėties patvirtinimo“ pristatymo.
  2. Dėl Pagėgių savivaldybės smurto artimoje aplinkoje prevencijos komisijos veiklos nuostatų,  patvirtintų  2023 m. birželio 23 d. Pagėgių savivaldybės mero potvarkiu Nr. M1-58 „Dėl Pagėgių savivaldybės smurto artimoje aplinkoje prevencijos komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo“, pristatymo.
  3. Dėl Pagėgių savivaldybės smurto artimoje aplinkoje prevencijos komisijos narių ir pakaitinių narių, patvirtintų 2023 m. birželio 28 d. Pagėgių savivaldybės mero potvarkiu Nr. M1-64 „Dėl Pagėgių savivaldybės smurto artimoje aplinkoje prevencijos komisijos sudėties patvirtinimo“, komisijos narių nešališkumo deklaracijos pasirašymo ir pateikimo.
  4. Dėl Pagėgių savivaldybės smurto artimoje aplinkoje prevencijos Komisijos pirmininko rinkimo.
  5. Dėl Pagėgių savivaldybės smurto artimoje aplinkoje prevencijos Komisijos pirmininko pavaduotojo rinkimo.
  6. Dėl Komisijos tolimesnio darbo organizavimo tvarkos.

Protokolai

liūdnas
Skip to content