LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA

Laima Lukošienė

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė
Vilniaus g. 11, Pagėgiai
Kabineto numeris 306
Tel.: (8 441) 57 482, Faks.: (8 441) 57 874
El.paštas: l.lukosiene@pagegiai.lt

Lygios galimybės – tarptautiniuose žmogaus ir piliečių teisių dokumentuose ir Lietuvos Respublikos įstatymuose įtvirtintų žmogaus teisių įgyvendinimas nepaisant lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos. Pagarba žmogaus teisėms bei visuomenės įvairovei yra viena pagrindinių demokratinės santvarkos vertybių. Žmogus savo teises ir laisves įgyja nuo gimimo. Pagrindiniai žmogaus teisių gynimo principai yra įtvirtinti Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, o konkrečios teisės ir laisvės detaliau aptariamos įstatymuose. 

Teisės aktai

Bendra informacija

2023 m. rugsėjo 4 d. duomenimis:

Amžiaus grupės (m.) / Lytis

 

15 – 19

20 – 24

25 – 29

30 – 34

35 – 39

40 – 44

45 – 49

50 – 54

55 – 59

60 – 64

 

65 ir vyresni

Iš viso

Vidutinis darbuotojų amžius

vyr.

mot.

vyr.

mot.

vyr.

mot.

vyr.

mot.

vyr.

mot.

vyr.

mot.

vyr.

mot.

vyr.

mot.

vyr.

mot.

vyr.

mot.

vyr.

mot.

vyr.

mot.

 

0

0

0

1

0

5

0

9

1

10

3

7

6

14

6

11

4

11

9

21

4

7

33

96

51

Vaiko priežiūros atostogos suteiktos 5 moterims, vyrų šiuo laikotarpiu vaiko priežiūros atostogose nėra.

 

Naudingos nuorodos

https://www.lygybe.lt/lt   Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba
http://lmlo.lt/   Lietuvos moterų lobistinė organizacija
http://gap.lt/   Lygių galimybių plėtros centras
https://eige.europa.eu/   Europos lyčių lygybės institutas
http://www.lygus.lt/   Moterų informacijos centras

Skip to content