Pagėgių savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo, paraiškų atrankos komisija​

Pagėgių savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo, paraiškų atrankos komisija tai – Pagėgių savivaldybės  administracijos direktoriaus įsakymu sudaroma komisija, kuri skelbia kvietimus paraiškų daliniam finansavimui, vertina pateiktas paraiškas ir prižiūri paraiškoms įgyvendinti skirtų lėšų panaudojimą.

Dalija Irena
Einikienė

Pagėgių savivaldybės administracijos direktorė
Komisijos pirmininkė

Zita
Stanišauskienė

Centralizuoto buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
Pirmininko pavaduotoja

Birutė
Kaupienė

Architektūros ir turto valdymo skyriaus
vyriausioji specialistė
Komisijos narė

Valdemaras
Dikmonas

Architektūros ir turto valdymo skyriaus
vedėjas
Komisijos narys

Guoda
Kazakevičienė

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus
vedėjo pavaduotoja
Komisijos narė

Ieva
Černiauskienė

Socialinės paramos skyriaus
vyresnioji specialistė
Komisijos narė

Skip to content