Pagėgių savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo, paraiškų atrankos komisija​

Pagėgių savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo, paraiškų atrankos komisija tai – Pagėgių savivaldybės  administracijos direktoriaus įsakymu sudaroma komisija, kuri skelbia kvietimus paraiškų daliniam finansavimui, vertina pateiktas paraiškas ir prižiūri paraiškoms įgyvendinti skirtų lėšų panaudojimą.

Dalija Irena
Einikienė

Pagėgių savivaldybės administracijos direktorė
Komisijos pirmininkė

Jolanta
Makaraitė

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyresnioji specialistė
Komisijos pirmininko pavaduotoja

Zita
Stanišauskienė

Centralizuoto buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
Komisijos narė

Valdemaras
Dikmonas

Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vedėjas – vyriausiasis inžinierius
Komisijos narys

Ingrida
Zavistauskaitė

Dokumentų valdymo ir teisės skyriaus vyresnioji specialistė
Komisijos narė

Virginija
Kubilienė

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus specialistė

Skip to content