TARYBA

Steigimo pagrindas – 1999 m. gruodžio 21 d. Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo 4, 14 straipsnių papildymo ir 5 straipsnio pakeitimo įstatymas Nr. VIII-1492 (Valstybės žinios, 1999-12—24 Nr. 109-3176). 2000 m. kovo 19 d. įvyko pirmieji rinkimai į Pagėgių savivaldybės tarybą.

2000 m. balandžio 4 d. vykusį pirmąjį Tarybos posėdį galima laikyti oficialia Pagėgių savivaldybės įkūrimo data.

Pirmąją Pagėgių savivaldybės tarybą sudarė 21 narys: Remigijus Kelneris, Vaclovas Algirdas Mišeikis, Romaldas Mančas, Alvydas Petras Dumbliauskas, Vytautas Kavalas, Kęstas Komskis, Algis Vitkus, Algirdas Šveikauskas, Aldona Andžiulienė, Stanislovas Bagdonas, Romualdas Jarusevičius, Alvydas Lešinskas, Petras Ubartas, Algirdas Steponavičius, Alvydas Vadeika, Dainora Žilinskaitė, Viltė Miškinienė, Kęstutis Bytautas, Vincas Sudeikis, Augenijus Remeikis, Antanas Stulga.

Pagėgių savivaldybės tarybos veiklos reglamentas 

Valstybės politikų elgesio kodeksas

Savivaldybės Tarybos narių viešų ir privačių interesų deklaracijos skelbiamos: https://www.vtek.lt/deklaraciju-paieska

Savivaldybės Tarybos narių turto deklaracijos skelbiamos: http://www.vmi.lt/cms/metines-gyventojo-seimos-turto-deklaracijos-duomenu-israsai

VI- ojo šaukimo tarybos nariai

Vaidas
Bendaravičius

(Pagėgių meras)
Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis
+370 656 97797
meras@pagegiai.lt

Edgaras
Kuturys

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
+370 656 14001
e.kuturys@pagegiai.lt
kuturys.e@gmail.com

Dainius Kinderis
tel. Nr. 865040462,
el.p. dainius@magelanokeliones.lt
Rasa Petrikaitienė
tel. Nr. 868392526,
el.p. raseliky@gmail.com
Valdas Gečas
tel. Nr. 863562656
el.p. valdasgecas007@gmail.com
Asta Rolanda Bietienė 
tel. Nr. 868181190,
el.p. astabietiene@gmai.com
Dijana Sudeikienė
tel.Nr. 863124352 
el.p. dianaplaskiai@gmail.com

Arūnas
Bušniauskas

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis
+370 680 14734
a.busniauskas@gmail.com

Juozas
Žuklija

zuklijajuozas@gmail.com

Algis
Grublys

Darbo partija
+370 685 01668
a.grublys@pagegiai.lt

Gražina
Jankauskienė

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis
+370 610 14629
g.jankauskiene@pagegiai.lt
grazina.jankauskiene@gmail.com

Ligita
Kazlauskienė

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis
+370 656 35223
l.kazlauskiene@pagegiai.lt
ligita.kazlauskien@gmail.com

Remigijus
Kelneris

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
+370 686 47200
r.kelneris@pagegiai.lt
kelneris.remigijus@gmail.com

Ramutė
Valančienė

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
+370 615 20550
ramutev1@gmail.com

Vladimiras
Gorodeckis

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis
+370 606 04777
pspcpagegiai@gmail.com

Remigijus
Špečkauskas

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis
+370 656 15103
r.speckauskas@pagegiai.lt

Ričardas
Mažutis

+370 685 20882
mazricardas@gmail.com

Lina
Augustinavičiūtė

+370 656 15016
l.augustinaviciute@gmail.com

Sandra Krakienė

Sigitas
Stonys

+370 699 85151
sigitas.stonys@gmail.com

Aivaras
Pocius

+370 655 24291
aivaraspocius77@gmail.com

Kęstas
Komskis

+370 656 15000
kest.komskis@gmail.com

Aušra
Zongailienė

Lietuvos socialdemokratų partija
+370 687 57082
a.zongailiene@gmail.com

rtrtyu

Partija Tvarka ir teisingumas:

 • Vaidas Bendaravičius
 • Arūnas Bušniauskas
 • Ligita Kazlauskienė
 • Ričardas Mažutis
 • Sigitas Stonys
 • Remigijus Špečkauskas

Visuomeninis rinkimų komitetas “E. Kuturio komanda „Už permainas Pagėgių krašte“:

 • Edgaras Kuturys
 • Ramutė Valančienė
 • Juozas Žuklija

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga:

 • Remigijus Kelneris

Darbo partija:

 • Algis Grublys

Visuomeninis rinkimų komitetas  „Kartu – Pagėgių kraštui“:

 • Gražina Jankauskienė
 • Vladimiras Gorodeckis

Visuomeninis rinkimų komitetas „Pagėgių krašto vardan“:

 • Kęstas Komskis
 • Lina Augustinavičiūtė
 • Aivaras Pocius

Lietuvos socialdemokratų partija:

 • Aušra Zongailienė

SAVIVALDYBĖS TARYBOS ISTORIJA

Meras
Vaclovas Algirdas Mišeikis
2000-2002 m.
I-ojo šaukimo tarybos nariai
Pavardė, vardas  Iškėlė 
Kelneris Remigijus  Lietuvos valstiečių partija
Lešinskas Alvydas  Lietuvos valstiečių partija
Mišeikis Vaclovas Algirdas Lietuvos valstiečių partija
Ubartas Petras  Lietuvos valstiečių partija
Mančas Romaldas  Lietuvos valstiečių partija
Steponavičius Algirdas  Lietuvos valstiečių partija
Dumbliauskas Alvydas Petras Lietuvos centro sąjunga
Vadeika Alvydas  Lietuvos centro sąjunga
Kavalas Vytautas  Lietuvos centro sąjunga
Žilinskaitė Dainora  Lietuvos centro sąjunga
Bytautas Kęstutis  Naujoji sąjunga (socialliberalai)
Šveikauskas Algirdas Naujoji sąjunga (socialliberalai)
Komskis Kęstas  Lietuvos liberalų sąjunga
Miškinienė Viltė  Lietuvos liberalų sąjunga
Vitkus Algis  Lietuvos liberalų sąjunga
Stulga Antanas  Tėvynės sąjunga (Lietuvos konservatoriai)
Jarusevičius Romualdas Lietuvos krikščionių demokratų partija
Remeikis Augenijus  Lietuvos socialdemokratų partija
Bagdonas Stanislovas Lietuvos nacionaldemokratų partija
Sudeikis Vincas  Lietuvos demokratinė darbo partija
Andžiulienė Aldona  Lietuvos demokratinė darbo partija
 
Merai

Vaclovas Algirdas Mišeikis
2002-2003 m.

Kęstas Komskis
2003-2007 m.

II – ojo šaukimo tarybos nariai

Vardas, pavardėPartija
Kęstas KomskisLiberalų demokratų partija
Virginijus KomskisLiberalų demokratų partija
Viltė MiškinienėLiberalų demokratų partija
Ričardas SavickasLiberalų demokratų partija
Bronislovas BudvytisLiberalų demokratų partija
Edmundas MieliulisLiberalų demokratų partija
Remigijus ŠpečkauskasLiberalų demokratų partija
Alvydas Petras DumbliauskasLietuvos socialdemokratų partija
Vincas SudeikisLietuvos socialdemokratų partija
Augenijus RemeikisLietuvos socialdemokratų partija
Marijona JanavičienėLietuvos socialdemokratų partija
Eugenijus DargužasLietuvos socialdemokratų partija
Vaclovas Algirdas MišeikisValstiečių ir Naujosios demokratijos partijų sąjunga
Remigijus KelnerisValstiečių ir Naujosios demokratijos partijų sąjunga
Petras UbartasValstiečių ir Naujosios demokratijos partijų sąjunga
Romaldas MančasValstiečių ir Naujosios demokratijos partijų sąjunga
Steponas KuskysLietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga
Viktoras MišeikisLietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga
Bronius VaitkusLietuvos centro sąjunga
Romualdas JarusevičiusLietuvos krikščionys demokratai
Edmundas InciusNaujoji sąjunga (socialliberalai)
 Merai

Kęstas Komskis
2007-2008 m.

Virginijus Komskis
2008-2011 m.

III-ojo šaukimo tarybos nariai

Vardas, Pavardė

Partija

Bronius Vaitkus Liberalų ir centro sąjunga
Virginijus Komskis Partija Tvarka ir teisingumas
Sigitas Stonys Partija Tvarka ir teisingumas
Remigijus Špečkauskas Partija Tvarka ir teisingumas
Bronislovas Budvytis Partija Tvarka ir teisingumas
Edmundas Mieliulis Partija Tvarka ir teisingumas
Vytautas Stanišauskas Partija Tvarka ir teisingumas
Augustas Dravininkas Partija Tvarka ir teisingumas
Antanas Levickas Partija Tvarka ir teisingumas
Aida Šimkaitienė Partija Tvarka ir teisingumas
Renutė Ona Andrijauskienė Partija Tvarka ir teisingumas
Janina Endriulienė Partija Tvarka ir teisingumas
Vytautas Stanišauskas Partija Tvarka ir teisingumas
Alvydas Petras Dumbliauskas Lietuvos socialdemokratų partija
Vincas Sudeikis Lietuvos socialdemokratų partija
Eugenijus Dargužas Lietuvos socialdemokratų partija
Remigijus Kelneris Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga
Petras Ubartas Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga
Edvinas Kriščiūnas Tėvynės sąjunga (konservatoriai, politiniai kaliniai ir tremtiniai, krikščioniškieji demokratai)
Algis Grublys Darbo partija
Daiva Lengvenienė Darbo partija
 
Meras

Virginijus Komskis
2011 -2015 m.

IV-ojo šaukimo tarybos nariai

Vardas, pavardė

Partija

Renutė Ona Andrijauskienė Tvarka ir teisingumas
Valdas Armonas Tvarka ir teisingumas
Stanislovas Bagdonas Tvarka ir teisingumas
Viltė Miškinienė Tvarka ir teisingumas
Bronislovas Budvytis Tvarka ir teisingumas
Eugenijus Dargužas Socialdemokratų partija
Alvydas Petras Dumbliauskas Socialdemokratų partija
Kristina Dvarvytienė Tvarka ir teisingumas
Vladimiras Gorodeckis Koalicija „Pagėgių kraštui, Pagėgių ateičiai, Pagėgių žmonėm“
Algis Grublys Darbo partija
Romualdas Jarusevičius Koalicija „Pagėgių kraštui, Pagėgių ateičiai, Pagėgių žmonėm“
Remigijus Kelneris Koalicija „Pagėgių kraštui, Pagėgių ateičiai, Pagėgių žmonėm“
Kęstutis Komskis Tvarka ir teisingumas
Virginijus Komskis  Tvarka ir teisingumas
Edgaras Kuturys Darbo partija
Antanas Levickas Tvarka ir teisingumas
Alvydas Montrimas Tvarka ir teisingumas
Mečislovas Ramanauskas Tvarka ir teisingumas
Vytautas Stanišauskas Tvarka ir teisingumas
Sigitas Stonys Tvarka ir teisingumas
Petras Ubartas Koalicija „Pagėgių kraštui, Pagėgių ateičiai, Pagėgių žmonėm“
 
Meras

Virginijus Komskis
2015-2019 m.

V-ojo šaukimo tarybos nariai

Eil. Nr. Vardas, pavardė Iškėlusi partija
1 Renutė Ona Andrijauskienė Partija Tvarka ir teisingumas (Socialinių reikalų ir teisėtvarkos frakcija) 
2 Eugenijus Dargužas Lietuvos socialdemokratų partija (Mažuma (opzicija), mišri frakcija) 
3 Kristina Dvarvytienė Partija Tvarka ir teisingumas (Ekonomikos ir finansų frakcija) 
4  Ričardas Mažutis Partija Tvarka ir teisingumas 
5 Vida Gečienė Darbo partija (Mažuma (opzicija), darbo partijos frakcija)  
6 Algis Grublys Darbo partija (Mažuma (opzicija), darbo partijos frakcija)   
7 Gražina Jankauskienė Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis (Mažuma (opzicija), mišri frakcija)  
8 Angelė Jonikienė Partija Tvarka ir teisingumas (Teritorijų ir kaimo reikalų frakcija) 
9 Ligita Kazlauskienė Partija Tvarka ir teisingumas (Teritorijų ir kaimo reikalų frakcija)
10 Remigijus Kelneris Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (Mažuma (opzicija), mišri frakcija)  
11 Vygandas Kerpė Partija Tvarka ir teisingumas (Strateginio planavimo frakcija) 
12 Kęstutis Komskis Partija Tvarka ir teisingumas (Strateginio planavimo frakcija)  
13 Virginijus Komskis (meras) Partija Tvarka ir teisingumas
14 Edvinas Kriščiūnas Darbo partija (Mažuma (opzicija), darbo partijos frakcija)   
15 Edgaras Kuturys Darbo partija (Mažuma (opzicija), darbo partijos frakcija)   
16 Leonas Mišeikis Partija Tvarka ir teisingumas (Socialinių reikalų ir teisėtvarkos frakcija)  
17 Vytautas Stanišauskas Partija Tvarka ir teisingumas (Ekonomikos ir finansų frakcija)  
18 Sigitas Stonys Partija Tvarka ir teisingumas (Strateginio planavimo frakcija)  
19 Remigijus Špečkauskas Partija Tvarka ir teisingumas (Teritorijų ir kaimo reikalų frakcija) 
20 Petras Ubartas Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (Mažuma (opzicija), mišri frakcija)  
21 Vaidas Valauskas Partija Tvarka ir teisingumas
 
Skip to content