PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS TARYBA

VII-ojo šaukimo tarybos nariai

Ričardas
Bartkevičius

Liberalų sąjūdis
+370 652 00908
ricardas.bartkevicius@gmail.com

Gorodeckaja

Diana
Gorodeckaja

Liberalų sąjūdis
+370 600 44399
diana.gorodeckaja@gmail.com

Grublys

Algis
Grublys

Darbo partija
+370 685 01668
a.grublys1@gmail.com

Jankauskienė

Gražina
Jankauskienė

Liberalų sąjūdis
+370 610 14629
g.jankauskiene@pagegiai.lt
grazina.jankauskiene@gmail.com

Jončas

Vaidas
Jončas

Liberalų sąjūdis
+370 634 18266
joncasvaid@gmail.com

Kelneris

Remigijus
Kelneris

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
+370 686 47200
kelneris.remigijus@gmail.com

Virginijus
Komskis


+370 652 85005
lavirgalavirga@gmail.com

Lina
Komskienė


+370 656 15016
l.augustinaviciute@gmail.com

Kovaliova

Nijolė
Kovaliova

Lietuvos socialdemokratų partija
+370 656 15025
nijolekovaliova@gmail.com

Kuturys

Edgaras
Kuturys

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
+370 656 14001
e.kuturys@pagegiai.lt
kuturys.e@gmail.com

Mindaugas Jančauskas

Maciukevičius

Dainius
Maciukevičius

Liberalų sąjūdis
+370 655 03065 dainius.maciukevicius@gmail.com

Aivaras
Pocius

Lietuvos Regionų partija
+370 655 24291
aivaraspocius77@gmail.com

Loreta

Loreta
Sauspreikšienė

Lietuvos socialdemokratų partija
+370 655 73334
loreta773@gmail.com

Gintautas
Stančaitis

Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
+370 652 45119
g.stancaitis@gmail.com

Stonys

Sigitas
Stonys

+370 699 85151
sigitas.stonys@gmail.com

Justina
Šlakaitytė

Liberalų sąjūdis
+370 641 41686
j.slakaityte@gmail.com

Remigijus
Špečkauskas

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
+370 656 15103
1953remigijus@gmail.com

 Viešų ir privačių interesų deklaracijos

Liberalų sąjūdis:

 • Dalija Irena Einikienė
 • Diana Gorodeckaja
 • Gražina Jankauskienė
 • Dainius Maciukevičius
 • Justina Šlakaitytė

Darbo partija:

 • Algis Grublys

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga:

 • Remigijus Kelneris
 • Edgaras Kuturys
 • Remigijus Špečkauskas

Lietuvos regionų partija:

 • Lina Augustinavičiūtė
 • Virginijus Komskis
 • Kęstas Komskis
 • Sigitas Stonys

Lietuvos socialdemokratų partija:

 • Aušra Zongailienė
 • Nijolė Kovaliova

Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai:

 • Gintautas Stančaitis

SAVIVALDYBĖS TARYBOS ISTORIJA

Meras
Vaclovas Algirdas Mišeikis
2000-2002 m.
I-ojo šaukimo tarybos nariai
Pavardė, vardas  Iškėlė 
Kelneris Remigijus  Lietuvos valstiečių partija
Lešinskas Alvydas  Lietuvos valstiečių partija
Mišeikis Vaclovas Algirdas Lietuvos valstiečių partija
Ubartas Petras  Lietuvos valstiečių partija
Mančas Romaldas  Lietuvos valstiečių partija
Steponavičius Algirdas  Lietuvos valstiečių partija
Dumbliauskas Alvydas Petras Lietuvos centro sąjunga
Vadeika Alvydas  Lietuvos centro sąjunga
Kavalas Vytautas  Lietuvos centro sąjunga
Žilinskaitė Dainora  Lietuvos centro sąjunga
Bytautas Kęstutis  Naujoji sąjunga (socialliberalai)
Šveikauskas Algirdas Naujoji sąjunga (socialliberalai)
Komskis Kęstas  Lietuvos liberalų sąjunga
Miškinienė Viltė  Lietuvos liberalų sąjunga
Vitkus Algis  Lietuvos liberalų sąjunga
Stulga Antanas  Tėvynės sąjunga (Lietuvos konservatoriai)
Jarusevičius Romualdas Lietuvos krikščionių demokratų partija
Remeikis Augenijus  Lietuvos socialdemokratų partija
Bagdonas Stanislovas Lietuvos nacionaldemokratų partija
Sudeikis Vincas  Lietuvos demokratinė darbo partija
Andžiulienė Aldona  Lietuvos demokratinė darbo partija
 
Merai

Vaclovas Algirdas Mišeikis
2002-2003 m.

Kęstas Komskis
2003-2007 m.

II – ojo šaukimo tarybos nariai

Vardas, pavardėPartija
Kęstas KomskisLiberalų demokratų partija
Virginijus KomskisLiberalų demokratų partija
Viltė MiškinienėLiberalų demokratų partija
Ričardas SavickasLiberalų demokratų partija
Bronislovas BudvytisLiberalų demokratų partija
Edmundas MieliulisLiberalų demokratų partija
Remigijus ŠpečkauskasLiberalų demokratų partija
Alvydas Petras DumbliauskasLietuvos socialdemokratų partija
Vincas SudeikisLietuvos socialdemokratų partija
Augenijus RemeikisLietuvos socialdemokratų partija
Marijona JanavičienėLietuvos socialdemokratų partija
Eugenijus DargužasLietuvos socialdemokratų partija
Vaclovas Algirdas MišeikisValstiečių ir Naujosios demokratijos partijų sąjunga
Remigijus KelnerisValstiečių ir Naujosios demokratijos partijų sąjunga
Petras UbartasValstiečių ir Naujosios demokratijos partijų sąjunga
Romaldas MančasValstiečių ir Naujosios demokratijos partijų sąjunga
Steponas KuskysLietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga
Viktoras MišeikisLietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga
Bronius VaitkusLietuvos centro sąjunga
Romualdas JarusevičiusLietuvos krikščionys demokratai
Edmundas InciusNaujoji sąjunga (socialliberalai)
 Merai

Kęstas Komskis
2007-2008 m.

Virginijus Komskis
2008-2011 m.

III-ojo šaukimo tarybos nariai

Vardas, Pavardė

Partija

Bronius Vaitkus Liberalų ir centro sąjunga
Virginijus Komskis Partija Tvarka ir teisingumas
Sigitas Stonys Partija Tvarka ir teisingumas
Remigijus Špečkauskas Partija Tvarka ir teisingumas
Bronislovas Budvytis Partija Tvarka ir teisingumas
Edmundas Mieliulis Partija Tvarka ir teisingumas
Vytautas Stanišauskas Partija Tvarka ir teisingumas
Augustas Dravininkas Partija Tvarka ir teisingumas
Antanas Levickas Partija Tvarka ir teisingumas
Aida Šimkaitienė Partija Tvarka ir teisingumas
Renutė Ona Andrijauskienė Partija Tvarka ir teisingumas
Janina Endriulienė Partija Tvarka ir teisingumas
Vytautas Stanišauskas Partija Tvarka ir teisingumas
Alvydas Petras Dumbliauskas Lietuvos socialdemokratų partija
Vincas Sudeikis Lietuvos socialdemokratų partija
Eugenijus Dargužas Lietuvos socialdemokratų partija
Remigijus Kelneris Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga
Petras Ubartas Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga
Edvinas Kriščiūnas Tėvynės sąjunga (konservatoriai, politiniai kaliniai ir tremtiniai, krikščioniškieji demokratai)
Algis Grublys Darbo partija
Daiva Lengvenienė Darbo partija
 
Meras

Virginijus Komskis
2011 -2015 m.

IV-ojo šaukimo tarybos nariai

Vardas, pavardė

Partija

Renutė Ona Andrijauskienė Tvarka ir teisingumas
Valdas Armonas Tvarka ir teisingumas
Stanislovas Bagdonas Tvarka ir teisingumas
Viltė Miškinienė Tvarka ir teisingumas
Bronislovas Budvytis Tvarka ir teisingumas
Eugenijus Dargužas Socialdemokratų partija
Alvydas Petras Dumbliauskas Socialdemokratų partija
Kristina Dvarvytienė Tvarka ir teisingumas
Vladimiras Gorodeckis Koalicija „Pagėgių kraštui, Pagėgių ateičiai, Pagėgių žmonėm“
Algis Grublys Darbo partija
Romualdas Jarusevičius Koalicija „Pagėgių kraštui, Pagėgių ateičiai, Pagėgių žmonėm“
Remigijus Kelneris Koalicija „Pagėgių kraštui, Pagėgių ateičiai, Pagėgių žmonėm“
Kęstutis Komskis Tvarka ir teisingumas
Virginijus Komskis  Tvarka ir teisingumas
Edgaras Kuturys Darbo partija
Antanas Levickas Tvarka ir teisingumas
Alvydas Montrimas Tvarka ir teisingumas
Mečislovas Ramanauskas Tvarka ir teisingumas
Vytautas Stanišauskas Tvarka ir teisingumas
Sigitas Stonys Tvarka ir teisingumas
Petras Ubartas Koalicija „Pagėgių kraštui, Pagėgių ateičiai, Pagėgių žmonėm“
 
Meras

Virginijus Komskis
2015-2019 m.

V-ojo šaukimo tarybos nariai

Eil. Nr. Vardas, pavardė Iškėlusi partija
1 Renutė Ona Andrijauskienė Partija Tvarka ir teisingumas (Socialinių reikalų ir teisėtvarkos frakcija) 
2 Eugenijus Dargužas Lietuvos socialdemokratų partija (Mažuma (opzicija), mišri frakcija) 
3 Kristina Dvarvytienė Partija Tvarka ir teisingumas (Ekonomikos ir finansų frakcija) 
4  Ričardas Mažutis Partija Tvarka ir teisingumas 
5 Vida Gečienė Darbo partija (Mažuma (opzicija), darbo partijos frakcija)  
6 Algis Grublys Darbo partija (Mažuma (opzicija), darbo partijos frakcija)   
7 Gražina Jankauskienė Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis (Mažuma (opzicija), mišri frakcija)  
8 Angelė Jonikienė Partija Tvarka ir teisingumas (Teritorijų ir kaimo reikalų frakcija) 
9 Ligita Kazlauskienė Partija Tvarka ir teisingumas (Teritorijų ir kaimo reikalų frakcija)
10 Remigijus Kelneris Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (Mažuma (opzicija), mišri frakcija)  
11 Vygandas Kerpė Partija Tvarka ir teisingumas (Strateginio planavimo frakcija) 
12 Kęstutis Komskis Partija Tvarka ir teisingumas (Strateginio planavimo frakcija)  
13 Virginijus Komskis (meras) Partija Tvarka ir teisingumas
14 Edvinas Kriščiūnas Darbo partija (Mažuma (opzicija), darbo partijos frakcija)   
15 Edgaras Kuturys Darbo partija (Mažuma (opzicija), darbo partijos frakcija)   
16 Leonas Mišeikis Partija Tvarka ir teisingumas (Socialinių reikalų ir teisėtvarkos frakcija)  
17 Vytautas Stanišauskas Partija Tvarka ir teisingumas (Ekonomikos ir finansų frakcija)  
18 Sigitas Stonys Partija Tvarka ir teisingumas (Strateginio planavimo frakcija)  
19 Remigijus Špečkauskas Partija Tvarka ir teisingumas (Teritorijų ir kaimo reikalų frakcija) 
20 Petras Ubartas Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (Mažuma (opzicija), mišri frakcija)  
21 Vaidas Valauskas Partija Tvarka ir teisingumas
 

Meras

Vaidas Bendaravičius
2019 – 2023 m.

VI-ojo šaukimo tarybos nariai

Eil. Nr.

Tarybos nario vardas, pavardė

Iškėlusi partija

1.

Lina Augustinavičiūtė

Visuomeninis rinkimų komitetas „Pagėgių krašto vardan“

2.

Vaidas Bendaravičius (meras)

Partija Tvarka ir teisingumas

3.

Arūnas Bušniauskas

Partija Tvarka ir teisingumas

4.

Eugenijus Dargužas (iki 2020 m. liepos 16 d.)

Visuomeninis rinkimų komitetas „E. Kuturio komanda „Už permainas Pagėgių krašte““

5.

Juozas Žuklija (nuo 2020 m. rugpjūčio 27 d.)

Visuomeninis rinkimų komitetas „E. Kuturio komanda „Už permainas Pagėgių krašte““

6.

Algis Grublys

Darbo partija

7.

Gražina Jankauskienė

Visuomeninis rinkimų komitetas „Kartu – Pagėgių kraštui“

8.

Ligita Kazlauskienė

Partija Tvarka ir teisingumas

9.

Remigijus Kelneris

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga

10.

Kęstas Komskis

Visuomeninis rinkimų komitetas „Pagėgių krašto vardan“

11.

Vladimiras Gorodeckis

Visuomeninis rinkimų komitetas „Kartu – Pagėgių kraštui“

12.

Edgaras Kuturys

Visuomeninis rinkimų komitetas „E. Kuturio komanda „Už permainas Pagėgių krašte““

13.

Ričardas Mažutis

Partija Tvarka ir teisingumas

14.

Aivaras Pocius

Visuomeninis rinkimų komitetas „Pagėgių krašto vardan“

15.

Sigitas Stonys

Partija Tvarka ir teisingumas

16.

Remigijus Špečkauskas

Partija Tvarka ir teisingumas

17.

Ramutė Valančienė

Visuomeninis rinkimų komitetas „E. Kuturio komanda „Už permainas Pagėgių krašte““

18.

Aušra Zongailienė

Lietuvos socialdemokratų partija

 

Skip to content