PATEIKTOS PARAIŠKOS

2023 METAIS

loogoBendra projekto vertė – 159.523,20 Eur

Projekto tikslas – sustiprinti tarpvalstybinį bendradarbiavimą didinant aplinkosauginį sąmoningumą ir siekiant prisidėti prie mažiau taršių darbo įrenginių, bus nupirkti 3 nauji akumuliatoriniai traktoriai pjauti viešąsias erdves (Pagėgių savivaldybė).

loogoBendra projekto vertė – 947.493,52 Eur

Projekto tikslas – sukurti bendrą patirtinį tarpvalstybinio turizmo modelį, daugiausia dėmesio skiriant vietos kultūrai ir patirtiniam turizmui. Patirtinis turizmas yra turizmo forma, kai žmonės susikoncentruoja į šalies, miesto ar konkrečios vietos pažinimą, aktyviai ir prasmingai įsitraukdami į jos istoriją, žmones, kultūrą, maistą ir aplinką.

2021 METAIS

Bendra projekto vertė – 204.110,00 Eur

Projekto tikslas – atlikti Martyno Jankaus sodybos daržinės tvarkybos (avarijos grėsmės pašalinimo, restauravimo, remonto) darbus. Sutvarkius šį pastatą, jis taps patrauklus muziejaus lankytojams, bus galima organizuoti įvairius renginius.

Bendra projekto vertė – 496.100,00 Eur

Projekto tikslas – sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, naudojant atsinaujinančius energijos išteklius. Saulės elektrinė gamins ir tieks elektrą Pagėgių savivaldybės  įstaigų objektams. Bus įsigyjama 500 kW saulės elektrinės įrengtosios galios.

Bendra projekto vertė – 204.110,00 Eur

Projekto tikslas – atlikti Martyno Jankaus sodybos daržinės tvarkybos (avarijos grėsmės pašalinimo, restauravimo, remonto) darbus. Sutvarkius šį pastatą, jis taps patrauklus muziejaus lankytojams, bus galima organizuoti įvairius renginius.

2020 METAIS

Bendra projekto vertė – 997.944,65 Eur

Projekto tikslas – sustiprinti gyventojų gebėjimą greitai reaguoti ištikus krizei, turėti pastatą, skirtą krizės ir pandemijos atveju, įsigyti specialią transporto priemonę su būtinų cheminių priemonių rinkiniu pandemijos (krizės) metu. Taip pat  įsigyti kaukių, respiratorių, defibriliatorių, specialios aprangos, pirštinių, dezinfekcinių skysčių bei profesionalaus 3D spausdintuvo, skirto medicininei įrangai (kaukėms, pirštinėms, skydeliams) spausdinti  – kas padidins rezervą nenumatytiems atvejams ateityje.

Bendra projekto vertė – 386.877,82 Eur

Projekto tikslas – sudaryti galimybes kiekvienam neįgaliajam gauti individualias pagal poreikius paslaugas ir reikiamą pagalbą, įsitraukti į bendruomenės gyvenimą ir, nepatiriant socialinės atskirties, dalyvauti jame. Siekiant, kad asmenys su proto ir (arba) psichikos negalia (0-40 proc.) galėtų gyventi savarankiškai ar iš dalies savarankiškai socialinių, sveikatos priežiūros, užimtumo, švietimo, kultūros ir kito pobūdžio paslaugas gauti bendruomenėje Pagėgių miete bus steigiami grupinio gyvenimo namai į kuriuos iš Adakavo SPN perkeliami 10 asmenų su proto ir (ar) psichikos negalia. Taip pat bus kuriamas dienos užimtumo centras/ socialinės dirbtuvės, kuriose dienos užimtumui numatomos 3 vietos, skalbimo paslaugoms numatomos 7 vietos, viso 10 vietų.

Bendra projekto vertė – 941.991,92 Eur

Projekto tikslas – skatinti tarptautinį bendradarbiavimą, įgyti papildomų žinių bei naujos įrangos, diagnostikos paslaugoms (RU), Pagėgių PSPC pastato kapitalinis remontas, pritaikant neįgaliesiems ir senelių slaugos ligoninei.

Bendra projekto vertė – 158.031,59 Eur

Projekto tikslas – plėtoti susisiekimą vietinės reikšmės keliais Pagėgių mieste, gerinant jų techninius parametrus.  Nutiesus gatvę bus užtikrinamas patekimas į sklypus, padidės gyventojų mobilumas. Projekto siekiamas rezultatas – įrengtus gatvę bus trumpinamas sugaištas kelionės automobiliu  laikas. Bus įrengiama Ateities gatvė su asfalto daga ir važiuojamosios dalies apšvietimu. Projekto įgyvendinimo metu planuojama įrengti apie 0,200 km ilgio   Ateities g. dalį Pagėgių mieste.

2019 METAIS

Bendra projekto vertė –139 165,79 Eur

Projekto tikslas – užtikrinti Punsko, Birštono, Pagėgių ir Seinų savivaldybių institucinius pajėgumus, siekiant užtikrinti kokybišką senėjimo procesą regione ir parodyti gerą pavyzdį kitiems periferiniams LT- PL miestams.

Bendra projekto vertė – 269 017,00 Eur

Projekto tikslas – padidinti Punsko, Pagėgių ir Kėdainių savivaldybių bendradarbiavimą abipus sienos, skatinant bendros kultūros paveldo puoselėjimą, siekiant pritraukti daugiau turistų iš Lietuvos ir Lenkijos, taip pat išsaugoti kultūros paveldą ateities kartoms.

Bendra projekto vertė – 276 831,00 Eur

Projekto tikslas – stiprinti viešąjį administravimą ir didinti Dobžinevo Dužės valsčiaus (PL) Pagėgių savivaldybės (LT) ir Zabluduvo valsčiaus (PL) gaisrų ir gelbėjimo tarnybų bendradarbiavimą, siekiant padidinti saugumą ir saugią aplinką bei aukštos kokybės viešųjų paslaugų prieinamumą pasienio regione.

Bendra projekto vertė – 217 304,72 Eur

Projekto tikslas – sukurti sąlygas, reikalingas veiksmingam ir tvariam perėjimui nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų, Pagėgių savivaldybėje.

Bendra projekto vertė – 99 101,00 Eur

Projekto tikslas – gerinti Pagėgių savivaldybės transporto infrastruktūrą, sutvarkant privažiavimą prie Pagėgių savivaldybės M. Jankaus muziejaus ir įrengiant stovėjimo aikštelę.

2012 METAIS

Projektinis pasiūlymas „Pagėgių savivaldybės teritorijų planavimo dokumentų rengimas.  III etapas“

Projektinis pasiūlymas „Patirties pasidalinimas tarp Pagėgių ir Druskininkų savivaldybių valstybinio ir nevyriausybinio sektoriaus organizacijų skatinant partnerystę ir darnią kaimo plėtrą“

Paraiška „Vilkyškių gyvenvietės viešųjų erdvių kompleksinis sutvarkymas“. Bendra projekto vertė: 3.990.359,18

2011 METAIS

 • 2011-03-31 Projektinis pasiūlymas Nr. 1 „Gatvės 2N4 Natkiškių gyvenvietėje rekonstrukcija“.
 • 2011-07-08 Paraiška VP3-1.2-VRM-01-R-71-015 „Piktupėnų gyvenvietės viešųjų erdvių kompleksinis sutvarkymas“.
 1. 2011-11-02 „Lumpėnų Enzio Jagomasto pagrindinės mokyklos katilinės ir šildymo sistemos rekonstravimas“
 2. 2011-11-02 „Natkiškių Zosės Petraitienės pagrindinės mokyklos katilinės ir šildymo sistemos rekonstravimas“

2010 METAIS

 1. 2010-02-04 Paraiška VP2-4.4-SM-02-R-71 „Šilgalių gyvenvietės pagrindinės gatvės dalies  rekonstrukcija“;
 2. 2010-02-26 Paraiška VP2-4.4-SM-02-R-71 „Benininkų upelio ekologiškai pažeistos ekosistemos atkūrimas bei kraštovaizdžio ir rekreacinių savybių atstatymas“;
 3. 2010-03-04 Paraiška VP3-3.4-ŪM-04-R-71 „Pagėgių pradinės mokyklos pastatų išorinių atitvarų rekonstrukcija ir energetikos sistemų modernizavimas“;
 4. 2010-03-05 Projektinis pasiūlymas VP3-2.4-SADM-01-R “Nestacionarių socialinių paslaugų plėtra Pagėgių savivaldybės socialinių paslaugų centre“;
 5. 2010-03-10 Paraiška RPVP3-1.4-AM-04-R-71 „Vilkyškių vandens telkinio ekologiškai pažeistos ekosistemos atkūrimas bei kraštovaizdžio ir rekreacinių savybių atstatymas“;
 6. 2010-04-15 Projektinis pasiūlymas VP3-2.2-ŠMM-04-R „Universalaus daugiafunkcio centro steigimas Vilkyškių miestelyje“;
 7. 2010-06-03 Projektinis pasiūlymas VP2-4.4-SM-02-R-71 „Gatvės 5R3, Rukų-Mažaičių gyvenvietėje rekonstrukcija“;
 8. 2010-07-07 Paraiška VP3-1.3-ŪM-05-R „Turizmo paslaugų teikimo plėtra Pagėgių savivaldybėje, rekonstruojant pastatą ir pritaikant jį turizmo reikmėms, I etapas“;
 9. 2010-07-21 Paraiška VP3-2.4-SADM-01-R “Nestacionarių socialinių paslaugų plėtra Pagėgių savivaldybės socialinių paslaugų centre“;
 10. 2010-10-13 Projektinis pasiūlymas VP3-1.2-VRM-01-R „Piktupėnų gyvenvietės viešųjų erdvių kompleksinis sutvarkymas Pagėgių savivaldybėje“;
 11. 2010-10-13 Projektinis pasiūlymas VP3-1.2-VRM-01-R „Stoniškių-Rukų gyvenviečių viešųjų erdvių kompleksinis sutvarkymas“;
 12. 2010-10-13 Projektinis pasiūlymas VP3-1.2-VRM-01-R „Vilkyškių gyvenvietės viešųjų erdvių kompleksinis sutvarkymas“;
 13. 2010-11-25 Projektinis pasiūlymas Nr. 2-1 „Teritorijų planavimo dokumentų parengimas, Pagėgių savivaldybės  teritorijos vystymui“;
 14. 2010-11-25 Projektinis pasiūlymas Nr. 2-2 „Sektorinių studijų, skirtų Pagėgių savivaldybės strateginio plėtros plano atnaujinimui, parengimas“.
 1. 2010-03-12 Projektinis pasiūlymas KKP-2 „Natkiškių kultūros namų rekonstrukcija, pritaikant juos bendruomenės poreikiams, siekiant sumažinti kaimo gyventojų mažėjimą“;
 2. 2010-03-17 Paraiška Nr.1 „Patrauklios gyvenimui aplinkos sukūrimas  Lumpėnų seniūnijoje, įrengiant sporto aikštelę“;
 3. 2010-03-24 Paraiška Nr. 1 „Pagėgių seniūnijos viešosios infrastruktūros ir patrauklios aplinkos kūrimas Piktupėnų ir Panemunės gyvenvietės, sutvarkant nuotekų sistemą ir pagerinant vandens kokybę“;
 4. 2010-04-23 Projektinis pasiūlymas KPP-5 „ Patrauklios gyvenimui aplinkos sukūrimas, sutvarkant Žukų gyvenvietės viešąją infrastruktūrą“;
 5. 2010-05-31 Projektinis pasiūlymas KPP-4 „Padidinti gyvenamosios aplinkos patrauklumą, sutvarkant svarbius Natkiškių gyvenvietei statinius“;
 6. 2010-06-01 Paraiška „Nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Pagėgių savivaldybėje (Vilkyškiuose, Šilgaliuose)“.
 7. 2010-11-11 Projektinis pasiūlymas „Aktyvaus sporto, sveikatos ir turizmo infrastruktūros plėtra Pagėgių savivaldybėje“;
 8. 2010-11-11 Projektinis pasiūlymas „Plaškių bažnyčios kaip kultūros paveldo objekto rekonstrukcija ir kompleksinis pritaikymas turizmo reikmėms“
 9. 2010-12-02 Paraiška Nr. 1 „Patrauklios gyvenimui aplinkos sukūrimas, sutvarkant Žukų gyvenvietės viešąją infrastruktūrą“.
 1. 2010-05-03 Paraiška (A dalis) Nr. KT-1 Tarptautinė konferencija „Europos tautų tradicinio paveldo ir dainuojamosios poezijos bendrumo ypatumai“;
 2. 2010-05-03 Paraiška Nr. 1 Tarptautinė konferencija „Europos tautų kultūra be sienų“;
 3. 2010-08-05 Paraiška (B dalis) Nr. 1 Tarptautinė konferencija „Europos tautų tradicinio paveldo ir dainuojamosios poezijos bendrumo ypatumai“.
 1. 2010-09-29 Paraiška „Aukojimo vietos Rambyno kalne tvarkyba“;
 2. 2010-09-29 Paraiška „Viešųjų erdvių atnaujinimas Žukų gyvenvietėje, įrengiant sporto aikštyną su privažiavimo keliu“;
 3. 2010-09-29 Paraiška „Kentrių bendruomenės namų ūkinio pastato pritaikymas bendruomenės poreikių plėtrai“;
 4. 2010-09-29 Paraiška „Natkiškių kaimo bendruomenės namų remontas“.
 1. 2010-02-12. Paraiška. „Europos tautų tradicinio paveldo ir dainuojamosios poezijos bendrumai ir ypatumai“;
 2. 2010-02-12 Paraiška. “Europos tautų kultūra be sienų“.
 1. 2010-09-15 Paraiška „Turizmo informacijos sistemos ir kultūros turizmo infrastruktūros plėtra Pagėgių – Sovetsko regione, II etapas“;
 2. 2010-09-15  Paraiška ,,Bendra veikla bendram jaunimo problemų sprendimui“;
 3. 2010-09-15 Pareiškėjas: Tauragės savivaldybės administracija. Partneris: Pagėgių savivaldybės administracija „Vandens taršos mažinimas Nemuno žemupio baseine ir Baltijos jūros rajone bendradarbiaujant abipus sienos Tauragės, Sovetsko ir Pagėgių savivaldybėms“.
Skip to content