MERO KOMANDA

ligita

Ligita Kazlauskienė

Gimimo data ir vieta
Gimė 1976 m. sausio 4 d. Vilkyškiuose, Šilutės raj.

Išsilavinimas
1994 m. baigė Vilkyškių vidurinę mokyklą.
2001 m. baigė Klaipėdos universitetą, įgijo Vaikystės pedagogo specialybę.
2003 m. baigė Klaipėdos universitetą, įgijo anglų kalbos mokytojo specialybę.
2017 m. baigė Kauno technologijų universitetą, įgijo Viešosios politikos ir viešojo administravimo magistro laipsnį.

Darbo patirtis
2021 – 2022 Viešojo administravimo specialistė, VšĮ „Žaliasis regionas“.
2021 Direktoriaus pavaduotoja, VšĮ „Pagėgių krašto turizmo ir verslo informacijos centras“.
2019 – 2020, 2022-2023  Pagėgių savivaldybės mero pavaduotoja (kuruojamos sritys: švietimas, jaunimo politika, kultūra, socialinė sritis, sveikatos apsauga).
2015 – 2023  Savivaldybės tarybos narė, Pagėgių savivaldybė 
2020 – 2021 Tarptautinis projekto LT-RU-1-031 „Tikslinės turizmo traukos vietovės tarp Vakarų ir Rytų Europos sukūrimas, propagavimas ir plėtra“ vadovė.
1998 – 2019 Mokytoja, Pagėgių savivaldybės Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazija (anglų kalbos vyr. mokytoja, pradinio ugdymo mokytoja – metodininkė, respublikinio projekto „Kūrybinės partnerystės“ vadovė, metodinės tarybos pirmininkė.

Visuomeninė veikla
Vilkyškių bendruomenės narė, Lietuvos šaulių sąjungos narė.

Papildoma informacija
Moka anglų, rusų kalbas. Turi dukrą Kamilę.

  • Švietimas;
  • Jaunimo reikalai;
  • Socialiniai reikalai;
  • Turizmas ir verslas;
  • Investicijos.

2024-04-08– 2024-04-12

PIRMADIENIS

08.00 – 08.30 Dokumentų peržiūra ir nukreipimas vykdymui

08.30 – 09.00 Savivaldybės vadovų pasitarimas aktualiais klausimais

09.00 – 10.00 Darbas su dokumentais, aktualių savivaldybės einamųjų klausimų sprendimas

10.00 – 11.00 Dalyvavimas sveikatinamojo fizinio aktyvumo renginyje, skirtame Pasaulinei sveikatos dienai paminėti

11.00 – 12.00 Susitikimai su administracijos specialistais, aktualių savivaldybės einamųjų klausimų sprendimas

12.45 – 15.00 Darbas su dokumentais, aktualių savivaldybės einamųjų klausimų sprendimas

15.00 – 16.00 Pagėgių ir Natkiškių seniūnijų gyventojų sveikinimas jubiliejų proga

16.00 – 17.00 Darbas su dokumentais, aktualių savivaldybės einamųjų klausimų sprendimas

ANTRADIENIS

08.00 – 08.30 Dokumentų peržiūra ir nukreipimas vykdymui

08.30 – 09.00 Pasitarimas dėl regioninės turizmo politikos įgyvendinimo

09.00 – 11.00 Susitikimas su Neįgaliųjų reikalų departamento prie SADM Tauragės regiono eksperte M. Janavičiene dėl socialinių dirbtuvių Pagėgių savivaldybėje

11.00 – 12.00 Darbas su dokumentais, aktualių savivaldybės einamųjų klausimų sprendimas

13.00 – 14.00 Pagėgių savivaldybės verslo subjektų paraiškų svarstymo komisijos posėdis

14.00 – 17.00 Darbas su dokumentais, aktualių savivaldybės einamųjų klausimų sprendimas

TREČIADIENIS

08.00 – 08.30 Dokumentų peržiūra ir nukreipimas vykdymui

08.30 – 09.00 Savivaldybės vadovų pasitarimas aktualiais klausimais

09.00 – 10.00 Nuotolinis Tauragės regiono savivaldybių vadovų pasitarimas

10.00 – 12.00 Darbas su dokumentais

13.00 – 14.00 Dalyvavimas Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisijos posėdyje dėl  Vilko vaikų atmintinos dienos minėjimo Pagėgiuose

14.00 – 17.00 Susitikimais su administracijos darbuotojais, aktualių savivaldybės einamųjų klausimų sprendimas

KETVIRTADIENIS

08.00 – 08.30 Dokumentų peržiūra ir nukreipimas vykdymui

08.30 – 09.00 Savivaldybės vadovų pasitarimas aktualiais klausimais

09.00 – 10.00

10.00 – 10.30 Gineso rekordininkės Ajanos Lolat Pažarauskienės sutikimas 

10.30 – 12.00 Susitikimas su LDK Kęstučio pėstininkų bataliono vadu mjr. D. Blažiu

12.45 – 17.00 Aktualių savivaldybės einamųjų klausimų sprendimas

PENKTADIENIS

08.00 – 08.30 Dokumentų peržiūra ir nukreipimas vykdymui

08.30 – 09.00 Savivaldybės vadovų pasitarimas aktualiais klausimais

09.00 – 10.00 Pagėgių savivaldybės socialinių paslaugų ir socialinės paramos teikimo komisijos posėdis

10.00 – 11.00 Lankymasis Pagėgių grupinio gyvenimo namuose  

11.00 – 12.00 Susitikimais su administracijos darbuotojais, aktualių savivaldybės einamųjų klausimų sprendimas

12.45 – 15.45 Darbas su dokumentais, aktualių savivaldybės einamųjų klausimų sprendimas

18.00 Dalyvavimas Pagėgių kultūros centro Padėkos vakaro renginyje

PASTABA: Vicemerės darbotvarkė gali keistis.

aušra

Aušra Zongailienė

Gimimo data ir vieta

Gimimo data ir vieta – 1976-03-08, Pagėgiai, Šilutės raj.

Išsilavinimas

1992-1994 m. studijavo Marijampolės aukštesniojoje pedagoginėje mokykloje;
1994 -1998 m. studijavo  Klaipėdos universitete, įgijo edukologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį;
2000 -2004 m. studijavo Vilniaus universitete, įgijo anglų kalbos filologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį;
2003 -2005 m. studijavo Kauno technologijų universitete, įgijo Viešojo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį.

Darbo patirtis

2019-2023 (spalio 2 d.) – Pagėgių savivaldybės tarybos narė;
1996-2023 – Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazija – anglų kalbos mokytoja-metodininkė, metodinės tarybos pirmininkė, 2013-2015 m. tarptautinio Comenius projekto Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijoje koordinatorė;
1995-1996 m. Natkiškių pagrindinėje mokykloje – anglų kalbos mokytoja.

Visuomeninė veikla

Asociacijos „Pagėgių bendruomenė“ narė;
Pagėgių savivaldybės kultūros centro vyresniųjų žmonių liaudiškų šokių grupės „Marguva“ narė.

Papildoma informacija

Moka anglų ir rusų kalbas;
Ištekėjusi, turi dukrą Gabrielę ir sūnus Gustavą ir Emilį.

  • Sveikata;
  • Bendruomenių stiprinimas;
  • Nevyriausybinės organizacijos;
  • Infrastruktūros plėtra;
  • Kultūra ir sportas.

2024-04-08 – 2024-04-12

PIRMADIENIS

08.00 – 08.30 Darbas su dokumentais

08.30 – 09.00 Savivaldybės vadovų pasitarimas aktualiais klausimais

09.00 – 12.00 Susitikimas su savivaldybės darbuotojais, aktualių einamųjų savivaldybės klausimų sprendimas

12.45 – 17.00 Aktualių einamųjų savivaldybės klausimų sprendimas

ANTRADIENIS

08.00 – 08.30 Darbas su dokumentais

08.30 – 09.00 Savivaldybės vadovų pasitarimas aktualiais klausimais

09.00 – 11.00 Susitikimas su savivaldybės darbuotojais, aktualių einamųjų savivaldybės klausimų sprendimas

11.00 – 12.00 Susitikimas su Šaulių sąjungos valdybos nariais ir iniciatyvinės grupės dėl futbolo turnyro organizavimo

12.45 – 17.00 Aktualių einamųjų savivaldybės klausimų sprendimas

17.00 Dalyvavimas parodos atidaryme Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejuje

TREČIADIENIS

08.00 – 08.30 Darbas su dokumentais

08.30 – 09.00 Savivaldybės vadovų pasitarimas aktualiais klausimais

14.00 – 17.00 Dalyvavimas LR Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos posėdyje – forume „Globalūs regionai“ (Vilnius)

KETVIRTADIENIS

08.00 – 08.30 Darbas su dokumentais

08.30 – 09.00 Savivaldybės vadovų pasitarimas aktualiais klausimais

09.00 – 10.00 Susitikimas su savivaldybės darbuotojais, aktualių einamųjų savivaldybės klausimų sprendimas

10.00 – 11.00 Dalyvavimas Tauragės RPPI darbo grupės posėdyje

11.00 – 12.00 Aktualių einamųjų savivaldybės klausimų sprendimas

12.45 – 17.00 Aktualių einamųjų savivaldybės klausimų sprendimas

PENKTADIENIS

08.00 – 08.30 Darbas su dokumentais

08.30 – 09.00 Savivaldybės vadovų pasitarimas aktualiais klausimais

09.00 – 12.00 Susitikimas su savivaldybės darbuotojais, aktualių einamųjų savivaldybės klausimų sprendimas

12.45 – 15.45 Aktualių einamųjų savivaldybės klausimų sprendimas

a (6)

Inga Kuzmarskienė

patarėjas

Kristupas Gružas

Skip to content