VIEŠIEJI PIRKIMAI

Pagėgių savivaldybės administracijos ir Pagėgių savivaldybės kontroliuojamų (valdomų) perkančiųjų organizacijų centralizuotų ir decentralizuotų viešųjų pirkimų vykdymo tvarkos taisyklės

Pagėgių savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės  2015 m. sausio 13 d. redakcija (netenka galios pasibaigus visiems supaprastintiems pirkimams pradėtiems iki 2017 m. liepos 1 d.

Pagrindimai dėl atsisakymo pirkti iš CPO katalogo

Perkančiosios organizacijos (Pagėgių savivaldybės administracijos) motyvai, lėmę Saulės elektrinės ant Pagėgių miesto autobusų stoties įrangos įsigijimas, rangos darbai, aptarnavimas ir priežiūra“ vykdymą ne per Centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO):

CPO vykdomų Saulės šviesos energijos fotovoltinių elektrinių pirkimo objektą apima ne tik darbai, bet ir pačių saulės elektrinių projektavimas, kurio įsigyti perkančioji organizacija neturi poreikio, kadangi ji jau turi parengusi  pirkime numatytos saulės elektrinės techninį darbo projektą. Dėl šios priežasties, perkančioji organizacija priimdama sprendimą nesinaudoti CPO paslaugomis vadovavosi racionaliu lėšų panaudojimo principu – nemokėti už tą patį objektą (nagrinėjamu atveju projektavimą) du kartus.

Viešasis pirkimas „Automobilinių degalų pirkimas“ vykdomas ne per Centrinę perkančiąją organizaciją, kadangi nėra galimybės įsigyti kurą (degalus iš degalinių) nustatant atstumą nuo Perkančiosios organizacijos adreso (įsigyjant degalus CPO LT kataloge konkretaus adreso nurodyti negalima, tik miestus arba magistralinius kelius), kadangi CPO.lt kataloge degalinės yra nutolusios  daugiau nei 15 km nuo Pagėgių savivaldybės administracijos pastato Vilniaus g. 9, 99288 Pagėgiuose bei neefektyvu važiuoti į Šilutę ar Tauragę dėl degalų įsipylimo ir siekiant racionaliai panaudoti lėšas, pirkimas vykdomas savarankiškai CVP IS priemonėmis.

Viešųjų pirkimų planai

Skip to content