KULTŪROS PAVELDAS

Bendra informacija

Informuojame, kad šie individualūs apsaugos reglamentai ir jų tvirtinimo aktai registruoti Kultūros vertybių registre:

  1. Bitėnų kaimo antrosios etnoarchitektūrinės sodybos (u.k 1642), Pagėgių sav., Lumpėnų sen., Bitėnų k., Nemuno g.;
  2. Bitėnų kaimo antrosios etnoarchitektūrinės sodybos namo (u.k. 28230), Pagėgių sav., Lumpėnų sen., Bitėnų k., Nemuno g.;
  3. Bitėnų kaimo antrosios etnoarchitektūrinės sodybos tvarto ir daržinės (u.k. 28231), Pagėgių sav., Lumpėnų sen., Bitėnų k., Nemuno g.;
  4. Bitėnų kaimo antrosios etnoarchitektūrinės sodybos rūsio (u.k. 28232), Pagėgių sav., Lumpėnų sen., Bitėnų k., Nemuno g.

LR Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos informuoja, kad planuodamas kultūros paveldo apskaitą, sudarė kultūros  paveldo objektų, kuriems bus rengiama apskaitos dokumentacija ir tikslinami duomenys Kultūros vertybių registre 2019 m., sąrašus (Nr.1-4).

Informacija departamento interneto svetainėje >>

Kultūros paveldo objektams ir vietovėms, išvardintoms Nr. 1-3 sąrašuose, nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktus rengia Kultūros paveldo centro specialistai (išsamesnę informaciją apie konkrečių objektų apskaitos dokumentų rengimą bei terminus galite rasti adresu www.kpc.lt).

Kultūros paveldo objektų, pateiktų sąraše Nr. 4, apskaitos dokumentaciją rengia Kultūros departamento teritorinių skyrių specialistai (išsamesnę informaciją apie konkrečių objektų apskaitos dokumentų rengimą bei terminus galite rasti konkrečiame teritoriniame skyriuje adresu www.kpd.lt).

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos informuoja, kad Opstainio, Vilkyškių piliakalnio su gyvenviete (23812), Vartūliškių piliakalnio, vad. Šventkalniu (3386), Pagėgių sav., individualūs apsaugos reglamentai ir jų tvirtinimo aktai yra registruoti Kultūros vertybių registre.

Minėtų objektų duomenys skelbiami Kultūros vertybių registre >>

 

Europos paveldo dienos'2023

Europos paveldo dienos – tai kultūros paveldo pažinimo ir aktualizavimo projektas, kuriuo siekiama supažindinti visuomenę su kultūros paveldu bei didinti jos sąmoningumą kultūros paveldo objektų vertės suvokimo ir jų išsaugojimo atžvilgiu. Europos paveldo dienų metu vyksta pažintiniai pasivaikščiojimai, paskaitos, edukaciniai užsiėmimai, seminarai, atvirų durų dienos, parodos ir kt. Europos paveldo dienos – tai bendra Europos Tarybos ir Europos Komisijos programa, kurioje dalyvauja 48 šalys.

Renginys Pagėgių savivaldybėje >>

Bendra programa >>

 

kojos
Skip to content