TEISINĖ PAGALBA SAVIVALDYBĖS GYVENTOJAMS

Nuo 2005 m. gegužės 1 d. įsigaliojo Teisingumo ministerijos parengtas ir Seimo priimtas naujas Valstybinės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymas. Šis įstatymas nustato dviejų lygių teisinę pagalbą – pirminę ir antrinę.

Pagalba – dviejų lygių:

Pirminė teisinė pagalba – tai teisinė informacija, teisinės konsultacijos ir teisinio pobūdžio dokumentų, skirtų valstybės ir savivaldybių institucijoms rengimas. Ši teisinė pagalba apima ir patarimus dėl ginčo išsprendimo be teismo, veiksmus dėl taikaus ginčo išsprendimo bei taikos sutarties parengimą. Tačiau naudojantis šia pagalba negalima tikėtis, kad Jūsų interesai bus ginami ir teisme.

Antrinė teisinė pagalba – tai dokumentų rengimas, gynyba ir atstovavimas bylose, įskaitant vykdymo procesą, atstovavimas išankstinio ginčo sprendimo ne teisme atveju, jeigu tokią tvarką nustato įstatymai ar teismo sprendimas. Be to, ši teisinė pagalba apima bylinėjimosi išlaidų bylose, išnagrinėtose civilinio proceso tvarka, su bylos nagrinėjimu administracinio proceso tvarka susijusių išlaidų ir su baudžiamojoje byloje pareikšto civilinio ieškinio nagrinėjimu susijusių išlaidų atlyginimą.

Pirminę teisinę pagalbą nemokamai turi teisę gauti visi Lietuvos piliečiai, kitų Europos Sąjungos (ES0 valstybių narių piliečiai, taip pat kiti Lietuvoje bei kitose ES valstybėse narėse teisėtai gyvenantys fiziniai asmenys ir kiti Lietuvos tarptautinėse sutartyse nurodyti asmenys.

Norint gauti pirminę teisinę pagalbą neprivaloma deklaruoti savo pajamų ir turto. Tereikia kreiptis į savivaldybės administraciją pagal savo deklaruotą gyvenamąją vietą. Pirminė teisinė pagalba turi būti suteikta iš karto po kreipimosi. Jei nėra galimybės iš karto suteikti pirminę teisinę pagalbą turi būti pranešama apie priėmimo laiką, kuris turi būti ne vėliau kaip 5 dienos nuo kreipimosi dienos.

Pirminės teisinės pagalbos trukmė yra ne ilgesnė kaip viena valanda, kuri gali būti pratęsta savivaldybės vykdomosios institucijos (administracijos) arba jos įgalioto asmens sprendimu. Asmuo dėl pirminės teisinės pagalbos tuo pačiu klausimu gali kreiptis tik vieną kartą. Jeigu paaiškėja, kad pareiškėjui reikės antrinės teisinės pagalbos, pirminę teisinę pagalbą teikiantis asmuo jam padeda surašyti ar pats surašo prašymą suteikti antrinę teisinę pagalbą.

Pirminė teisinė pagalba neteikiama, kai pareiškėjo reikalavimai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba jei tuo pačiu klausimu jau buvo suteikta išsami advokato konsultacija ar yra akivaizdu, kad tokią konsultaciją galima gauti ir nesinaudojant valstybės garantuojama teisine pagalba. Pagalbos negaus ir tie, kurie kreipsis ne dėl savo teisių ir teisėtų interesų.

Antrinę teisinę pagalbą gauna asmenys, jei jų turtas ir metinės pajamos neviršija Vyriausybės nustatytų turto ir pajamų lygių teisinei pagalbai gauti pagal įstatymą. Tiesa, įstatyme nurodyti asmenys, kuriems antrinė teisinė pagalba teikiama, neatsižvelgiant į jų turtą ir pajamas. Pvz., nukentėjusieji dėl nusikaltimų atsiradusios žalos atlyginimo bylose, asmenys, turintys teisę į socialinę pašalpą arba jei jie valstybės išlaikomi stacionariose globos įstaogose ir kai kurie kiti.

Dėl pirminės teisinės pagalbos galima kreiptis kiekvieną darbo dieną nuo 8.00 iki 17.00 valandos, išskyrus penktadienį (8.00 – 15.45) į Pagėgių savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiąjį specialistą Valdą Vytuvį, adresu: Vilniaus g. 11, Pagėgiai, el.p. v.vytuvis@pagegiai.lt Daugiau informacijos galite gauti apsilankę interneto svetainėje adresu www.teisinepagalba.lt.

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimas finansuojamas iš valstybės biudžeto.

Skip to content