PASLAUGOS

Pagėgių savivaldybės administracijos teikiamų administracinių paslaugų sąrašas

Informacijos rinkmenos

  • Įmonės, kurioms išduotos licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ir tabako gaminiais, galite rasti čia.
  • Atmintinė vykdantiems mažmeninę prekybą alkoholiniais gėrimais masiniuose renginiuose ir mugėse, kurie vyksta ne patalpose
  • Pranešimas apie ketinimą verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais
  • Prekybos viešose vietose taisyklės >>
  • Vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimų nuostatai >>
  • Leidimų važiuoti Pagėgių savivaldybės vietinės reikšmės viešaisiais keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis
  • Transporto priemonėms išdavimo tvarka >>
  • Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimų nuostatai >>

Eil. Nr.

PASIS unikalus kodas

Administracinės paslaugos pavadinimas

Paslaugos teikimo būdai

Skyrius, kuris teikia administracinę paslaugą, pavadinimas

1.

PASA00056

Leidimo organizuoti renginį išdavimas, dublikato išdavimas, galiojimo panaikinimas

Paslauga teikiama El. būdu

Paslauga teikiama ne El. būdu

Dokumentų valdymo ir teisės skyrius

2.

PASA00066

Archyvinių dokumentų išrašų, nuorašų ar kopijų iš savivaldybės veiklos archyvo ir (arba) likviduotų juridinių asmenų archyvo išdavimas

Paslauga teikiama El. būdu

Paslauga teikiama ne El. būdu

Dokumentų valdymo ir teisės skyrius

3.

PASA00068

Pažymos dėl likviduojamo juridinio asmens dokumentų perdavimo toliau saugoti ar  perduotinų toliau saugoti dokumentų neturėjimo, išdavimas

Paslauga teikiama El. būdu

Paslauga teikiama ne El. būdu

Dokumentų valdymo ir teisės skyrius

4.

PASA00062

Vardo, pavardės keitimo registravimas

Paslauga teikiama El. būdu

Paslauga teikiama ne El. būdu

Švietimo, kultūros, sporto ir civilinės metrikacijos skyrius

5.

PASA00048

Bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytos santuokos įtraukimas į apskaitą

Paslauga teikiama ne El. būdu

Švietimo, kultūros, sporto ir civilinės metrikacijos skyrius

6.

PASA00065

Civilinės būklės akto įrašo anuliavimas, atkūrimas, pakeitimas ar papildymas

Paslauga teikiama El. būdu

Paslauga teikiama ne El. būdu

Švietimo, kultūros, sporto ir civilinės metrikacijos skyrius

7.

PASA00064

Civilinės būklės akto įrašo kopijos, nuorašo, išrašo išdavimas

Paslauga teikiama El. būdu

Paslauga teikiama ne El. būdu

Švietimo, kultūros, sporto ir civilinės metrikacijos skyrius

 

    

9.

PASA00049

Gimimo registravimas

Paslauga teikiama El. būdu

Paslauga teikiama ne El. būdu

Švietimo, kultūros, sporto ir civilinės metrikacijos skyrius

10.

PASA00055

Pažymos, patvirtinančios kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, išdavimas

Paslauga teikiama El. būdu

Paslauga teikiama ne El. būdu

Švietimo, kultūros, sporto ir civilinės metrikacijos skyrius

11.

PASA00053

Santuokos  registravimas

Paslauga teikiama El. būdu

Paslauga teikiama ne El. būdu

Švietimo, kultūros, sporto ir civilinės metrikacijos skyrius

     
     

14.

PASA00052

Tėvystės pripažinimo registravimas

Paslauga teikiama El. būdu

Paslauga teikiama ne El. būdu

Švietimo, kultūros, sporto ir civilinės metrikacijos skyrius

15.

PASA00050

Užsienio valstybėje gimusio vaiko gimimo įtraukimas į apskaitą

Paslauga teikiama El. būdu

Paslauga teikiama ne El. būdu

Švietimo, kultūros, sporto ir civilinės metrikacijos skyrius

16.

PASA00057

Užsienio valstybėje įregistruotos ar nutrauktos santuokos įtraukimas į apskaitą

Paslauga teikiama El. būdu

Paslauga teikiama ne El. būdu

Švietimo, kultūros, sporto ir civilinės metrikacijos skyrius

17.

PASA00047

Užsienio valstybėje mirusio asmens mirties įtraukimas į apskaitą

Paslauga teikiama El. būdu

Paslauga teikiama ne El. būdu

Švietimo, kultūros, sporto ir civilinės metrikacijos skyrius

18.

PASA00027

Pranešimo apie triukšmo šaltinio valdytojo planuojamus statybos, remonto, montavimo darbus gyvenamosiose vietovėse priėmimas

Paslauga teikiama El. būdu

Paslauga teikiama ne El. būdu

Socialinės politikos ir sveikatos skyrius

19.

PASA00059

Pažymos, patvirtinančios gaunamas socialines pajamas, išdavimas

Paslauga teikiama ne El. būdu

Socialinės politikos ir sveikatos skyrius

20.

PASA00060

Informacijos, savivaldybės teritorijoje gyvenantiems Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės piliečiams bei Europos Sąjungoje ir Europos ekonominėje erdvėje gyvenantiems Lietuvos piliečiams apie šeimai išmokėtas vaiko išmokas ar šeimos nario mirties

Paslauga teikiama El. būdu

Paslauga teikiama ne El. būdu

Socialinės politikos ir sveikatos skyrius

21.

PASA00008

Leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ar jais prekiauti išdavimas, dublikato išdavimas,  papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Paslauga teikiama El. būdu

Paslauga teikiama ne El. būdu

Seniūnijos

22.

PASA00022

Leidimo atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimas, galiojimo pratęsimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas arba pranešimo apie baigtus vykdyti avarinius darbus priėmimas

Paslauga teikiama El. būdu

Paslauga teikiama ne El. būdu

Seniūnijos

23.

PASA00035

Pažymos gyvenamosios patalpos savininkui (bendraturčiui), patvirtinančios jam nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis, išdavimas

Paslauga teikiama El. būdu

Paslauga teikiama ne El. būdu

Seniūnijos

24.

PASA00036

Gyvenamosios vietos deklaravimas, deklaravimo duomenų taisymas, keitimas ar naikinimas

Paslauga teikiama El. būdu

Paslauga teikiama ne El. būdu

Seniūnijos

25.

PASA00037

Išvykimo iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui deklaravimas

Paslauga teikiama El. būdu

Paslauga teikiama ne El. būdu

Seniūnijos

26.

PASA00038

Įtraukimas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą

Paslauga teikiama El. būdu

Paslauga teikiama ne El. būdu

Seniūnijos

27.

PASA00039

Pažymos, patvirtinančios asmens deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas

Paslauga teikiama El. būdu

Paslauga teikiama ne El. būdu

Seniūnijos

28.

PASA00040

Pažymos, patvirtinančios, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, išdavimas

Paslauga teikiama El. būdu

Paslauga teikiama ne El. būdu

Seniūnijos

29.

PASA00041

Pažymos apie paskutinę asmens deklaruotą gyvenamąja vietą išdavimas

Paslauga teikiama El. būdu

Paslauga teikiama ne El. būdu

Seniūnijos

30.

PASA00042

Leidimo laidoti išdavimas

Paslauga teikiama El. būdu

Paslauga teikiama ne El. būdu

Seniūnijos

31.

PASA00043

Pažymos, patvirtinančios žmogaus palaidojimo vietą ir laiką, išdavimas

Paslauga teikiama El. būdu

Paslauga teikiama ne El. būdu

Seniūnijos

32.

PASA00058

Pažymos, patvirtinančios šeimos sudėtį, išdavimas

Paslauga teikiama El. būdu

Paslauga teikiama ne El. būdu

Seniūnijos

33.

PASA00069

Charakteristikos, būtinos leidimui laikyti ginklą, išdavimas

Paslauga teikiama El. būdu

Paslauga teikiama ne El. būdu

Seniūnijos

34.

PASA00018

Pažymos, patvirtinančios pastatų teisinę registraciją, išdavimas

Paslauga teikiama El. būdu

Paslauga teikiama ne El. būdu

Seniūnijos

35.

PASA00067

Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimas, dublikato išdavimas papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Paslauga teikiama El. būdu

Paslauga teikiama ne El. būdu

Seniūnijos

36.

PASA00067

Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimas, dublikato išdavimas papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Paslauga teikiama El. būdu

Paslauga teikiama ne El. būdu

Seniūnijos

37.

PASA00070

Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas renginio metu išdavimas

Paslauga teikiama El. būdu

Paslauga teikiama ne El. būdu

Seniūnijos

38.

PASA00029

Šilumos tiekimo licencijos išdavimas, pakeitimas, dublikato išdavimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas ar galiojimo panaikinimas

Paslauga teikiama El. būdu

Paslauga teikiama ne El. būdu

Turto ir ūkio skyrius

39.

PASA00030

Pažymos dėl teisės į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimą, išdavimas

Paslauga teikiama ne El. būdu

Turto ir ūkio skyrius

40.

PASA00031

Pažymos apie teisę į valstybės paramą būstui įsigyti išdavimas

Paslauga teikiama El. būdu

Paslauga teikiama ne El. būdu

Turto ir ūkio skyrius

41.

PASA00032

Pažymos, patvirtinančios jaunos šeimos teisę į finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms, išdavimas

Paslauga teikiama El. būdu

Paslauga teikiama ne El. būdu

Turto ir ūkio skyrius

42.

PASA00067

Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimas, dublikato išdavimas papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Paslauga teikiama El. būdu

Paslauga teikiama ne El. būdu

Finansų skyrius

43.

PASA00023

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Paslauga teikiama El. būdu

Paslauga teikiama ne El. būdu

Finansų skyrius

44.

PASA00012

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kurortinio, poilsio bei turizmo sezonų metu išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Paslauga teikiama El. būdu

Paslauga teikiama ne El. būdu

Finansų skyrius

45.

PASA00045

Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Paslauga teikiama El. būdu

Paslauga teikiama ne El. būdu

Finansų skyrius

46.

PASA00034

Licencijos verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Paslauga teikiama ne El. būdu

Finansų skyrius

47.

PASA00016

Juridinių asmenų valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijų priėmimas ir tvirtinimas

Paslauga teikiama El. būdu

Paslauga teikiama ne El. būdu

Finansų skyrius

48.

PASA00017

Pažymos, patvirtinančios atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą, išdavimas

Paslauga teikiama El. būdu

Paslauga teikiama ne El. būdu

Finansų skyrius

49.

PASA00001

Vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas

Paslauga teikiama El. būdu

Paslauga teikiama ne El. būdu

Finansų skyrius

50.

PASA00020

Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto išdavimas

Paslauga teikiama El. būdu

Paslauga teikiama ne El. būdu

Architektūros ir kraštotvarkos skyrius

51.

PASA00021

Leidimo kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinus želdinius išdavimas

Paslauga teikiama El. būdu

Paslauga teikiama ne El. būdu

Architektūros ir kraštotvarkos skyrius

52.

PASA00024

Statybą leidžiančių dokumentų išdavimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Paslauga teikiama El. būdu

Paslauga teikiama ne El. būdu

Architektūros ir kraštotvarkos skyrius

53.

PASA00025

Informacijos apie numatomą teritorijų planavimą pareiškėjo prašymu priėmimas ir skelbimas savivaldybės interneto svetainėje visuomenės informavimo tikslais

Paslauga teikiama ne El. būdu

Architektūros ir kraštotvarkos skyrius

54.

PASA00026

Teritorijų planavimo dokumentų įregistravimas Teritorijų planavimo dokumentų registre

Paslauga teikiama El. būdu

Paslauga teikiama ne El. būdu

Architektūros ir kraštotvarkos skyrius

55.

PASA00028

Informacijos apie numatomų statinių projektavimą priėmimas ir paskelbimas visuomenės informavimo tikslais

Paslauga teikiama El. būdu

Paslauga teikiama ne El. būdu

Architektūros ir kraštotvarkos skyrius

56.

PASA00033

Pažymos, patvirtinančios naujai suformuoto nekilnojamojo turto kadastro objekto galimybę naudoti pagal paskirtį, išdavimas

Paslauga teikiama ne El. būdu

Architektūros ir kraštotvarkos skyrius

57.

PASA00071

Leidimo įrengti išorinę reklamą ar keisti spalvinį ar grafinį jos vaizdą savivaldybės teritorijoje išdavimas, galiojimo panaikinimas

Paslauga teikiama El. būdu

Paslauga teikiama ne El. būdu

Architektūros ir kraštotvarkos skyrius

58.

PASA00009

Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos  ir jų priekabų įregistravimas, išregistravimas, keitimas, registracijos liudijimo dublikato išdavimas

Paslauga teikiama El. būdu

Paslauga teikiama ne El. būdu

Žemės ūkio skyrius

59.

PASA00010

Ūkininko ūkio įregistravimas, duomenų pasikeitimas, paveldėjimo įregistravimas, pažymėjimo dublikato išdavimas, perkėlimas į kitą savivaldybę, partnerio išregistravimas ar išregistravimas

Paslauga teikiama El. būdu

Paslauga teikiama ne El. būdu

Žemės ūkio skyrius

60.

PASA00011

Žemės ūkio valdų įregistravimas, išregistravimas Žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registre, duomenų atnaujinimas, keitimas

Paslauga teikiama El. būdu

Paslauga teikiama ne El. būdu

Žemės ūkio skyrius

61.

PASA00013

Pažymos, patvirtinančios ūkininko ūkyje ir (arba) žemės ūkio valdoje vykdomas pagrindinę bei papildomas žemės ūkio ekonomines veiklas, išdavimas

Paslauga teikiama El. būdu

Paslauga teikiama ne El. būdu

Žemės ūkio skyrius

62.

PASA00014

Paraiškų dėl paramos už papildomą bičių maitinimą iš bitininkų priėmimas

Paslauga teikiama El. būdu

Paslauga teikiama ne El. būdu

Žemės ūkio skyrius

63.

PASA00015

Pažymos apie žemės ūkio valdos ekonominį dydį, išreikštą europinio dydžio vienetu (EDV) išdavimas

Paslauga teikiama El. būdu

Paslauga teikiama ne El. būdu

Žemės ūkio skyrius

64.

PASA00019

Akto, patvirtinančio nustatytą medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą žemės ūkio pasėliams, miškui, gyvūnams, gyvuliams, hidrotechnikos ar melioracijos įrenginiams, išdavimas

Paslauga teikiama El. būdu

Paslauga teikiama ne El. būdu

Žemės ūkio skyrius

65.

PASA00002

Leidimo įrengti automobilių stovėjimo neįgaliesiems kelio ženklą suteikimas

Paslauga teikiama El. būdu

Paslauga teikiama ne El. būdu

Strateginio planavimo ir investicijų skyrius

66.

PASA00003

Leidimo, suteikiančio teisę transporto priemonėms stovėti kelio ženklo „P“ (rezervuota) galiojimo zonoje išdavimas, dublikato išdavimas ar galiojimo panaikinimas

Paslauga teikiama El. būdu

Paslauga teikiama ne El. būdu

Strateginio planavimo ir investicijų skyrius

67.

PASA00004

Leidimo įrengti, koreguoti arba panaikinti kelio ženklus gyvenamųjų vietovių gatvėse ir vietinės reikšmės keliuose išdavimas

Paslauga teikiama El. būdu

Paslauga teikiama ne El. būdu

Strateginio planavimo ir investicijų skyrius

68.

PASA00005

Leidimo važiuoti didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone ar jos junginiu (konkrečios)  savivaldybės vietinės reikšmės keliais išdavimas ir panaikinimas arba jame nurodytos transporto priemonės keitimas

Paslauga teikiama El. būdu

Paslauga teikiama ne El. būdu

Strateginio planavimo ir investicijų skyrius

Žingsniai, kaip gauti el. paslaugą?

Apsilankykite Elektroninių valdžios vartų portale adresu https://www.epaslaugos.lt/
– Į paieškos laukelį įveskite norimos užsisakyti paslaugos pavadinimo pradžią ir pasirinkite automatiškai pasiūlytą reikiamą paslaugą.
– Vykdykite nurodymus priklausomai nuo situacijos (pasirinkite  savivaldybę, spauskite mygtuką „Užsakyti“, prisijunkite su el. parašu ar el. bankininkyste, pildykite formą, jei reikia papildomų dokumentų nufotografuokite ar nuskenuokite juos, pasirašykite el. parašu, apmokėkite ir pateikite).
– Laukite paslaugos rezultato numatytu būdu.

El. paslaugai gauti galite naudotis vienu iš žemiau išvardintu el. parašo variantų.

Mobilusis el. parašas
– Nuvykite į savo mobiliojo ryšio operatoriaus („Omnitel“, „Bitė“, „Tele2“, „Teledema“) saloną ir įsigykite SIM kortelę, turinčią mobilaus parašo funkciją.  Įsidėję išduotą SIM kortelę galėsite pasirašyti el. parašu turint vien tik mobilų telefoną.
Daugiau informacijos rasite:
• Bitė – http://www.bite.lt/verslui/paslaugos/elektroninis-parasas
• Omnitel – http://www.omnitel.lt/eparasas
• Tele2 – http://tele2.lt/privatiems/ismaniosios-paslaugos/mobilusis-parasas
• Teledema – http://www.teledema.lt/papildomos-paslaugos/naudingos-asmenines-paslaugos

Pastaba! Su mobiliuoju el. parašu galėsite ne tik pasirašyti prašymus paslaugai suteikti, bet ir jungtis praktiškai į visų Lietuvos bankų el. bankininkystės sistemas (nebereikės turėti ir nešiotis slaptažodžių kortelės ar slaptažodžio generatoriaus).

Asmens tapatybės kortelė
Nuo 2009 metų Lietuvos Respublikos piliečiams išduodamos lustinės asmens tapatybės kortelės su elektroniniu parašu. Jei Jūsų asmens tapatybės kortelė išduota iki 2009 metų, naują asmens tapatybės kortelę galite užsisakyti artimiausioje Migracijos tarnyboje (http://www.migracija.lt) .
Daugiau informacijos adresu http://www.eid.lt
Pastaba! kad pasirašyti kortele reikės papildomai įsigyti lustinių kortelių skaitytuvą ir į kompiuterį įsidiegti specialią programinę įrangą.

El. parašas USB laikmenoje
VĮ Registrų centras išduoda el. parašus lustinėse kortelėse ir saugiose USB laikmenose.
Daugiau informacijos rasite:
• VĮ Registrų centras – https://www.elektroninis.lt
Pastaba! Jei norite pasirašyti kortele, reikia papildomai įsigyti lustinių kortelių skaitytuvą ir į kompiuterį įsidiegti specialią programinę įrangą; jei norite pasirašyti USB laikmena, reikia į kompiuterį įsidiegti specialią programinę įrangą.

Skip to content