VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMUS STATINIŲ PROJEKTAVIMUS

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Tilžės pl. 8A, Birštoniškių k., Pagėgių sen., Pagėgių sav.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Kita/ Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Inžineriniai tinklai. Elektros tinklai (330 kV įtampos).

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas):

Darius Balakauskas (kvalifikacijos atestatas Nr.21188, išduotas nuo 2008-04-10), tel. Nr. 8-687-76347, el. p. darius.balakauskas@e-pi.lt, projektinių pasiūlymų rengėjas UAB Energetikos projektavimo institutas (įm. kodas 304825800), tel.8-687-76347, el. p. info@e-pi.lt .

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

LITGRID AB, Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131 Vilnius, tel.: 8 696 20977, el. paštas: info@litgrid.eu

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

UAB Energetikos projektavimo institutas, Islandijos pl. 67, LT-49171 Kaunas, tel.868776347, darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.00 val. Susipažinimas iki 2023-02-09.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Pasiūlymų teikimo terminas iki 2023-02-09, UAB Energetikos projektavimo institutas, Jonavos g. 67, LT-44262, Kaunas, tel. 8 687 76347, el. paštas: darius.balakauskas@e-pi.lt, info@e-pi.lt,

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

2023-02-09, 15:30 val. viešasis susirinkimas vyks nuotoliniu būdu per MS Teams platformą:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDkyOTNmM2EtNjg0Ni00NzcyLTkzNzMtMTgxY2VlYjAzNTQ1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22de0dc698-47f5-47d1-9099-011e6ad15c07%22%2c%22Oid%22%3a%2293ef93d4-c2dd-4222-b3a6-ae09026fc2a6%22%7d

Pridedama:

 1. Statinio statybvietės adresas Vilniaus g.11, Pagėgiai, žemės sklypo kadastrinis numeris 8837/0001:135;
 2. Pastato esama ir pagrindinė naudojimo paskirtis kita, kanalizacijos siurblinė, numatoma pastato paskirtis kultūros, magnolijų parko lankytojų centras.
 3. Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis kita, naudojimo būdas visuomeninės paskirties teritorijos.
 4. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo MB „Šilutės projektas“ įgaliotas atstovas, galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus Vytautas Adamonis, elektroninio pašto adresas silutesprojektas@gmail.com, telefono numeris +37068731692.Projektinius pasiūlymus parengęs statinio architektas Edmundas Petrauskas, elektroninio pašto adresas silutesprojektas@gmail.com.
 5. Statytojas Pagėgių savivaldybės administracija, juridinio asmens buveinės adresas Vilniaus g. 9, Pagėgiai, elektroninio pašto adresasp.kuzmarskis@pagegiai.lt, telefono numeris(8 441) 70 415.
 6. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas Vilniaus g. 11, Pagėgiai, telefono numeris (8 441) 70 415 darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val., savivaldybės interneto svetainės adresas www.pagegiai.lt.
 7. Iki viešo susirinkimo 2023-01-10 visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus raštu Vilniaus g. 11, Pagėgiai ir elektroniniu paštu silutesprojektas@gmail.com dėl projektinių pasiūlymų, kurie bus pristatomi viešo susirinkimo metu .
 8. Viešas susirinkimas vyks 2023-01-10 Vilniaus g. 11, Pagėgiai,16 val.

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ (JŲ DALIŲ) PROJEKTAVIMĄ IR VISUOMENĖS DALYVAVIMAS SVARSTANT STATINIŲ (JŲ DALIŲ) PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS
(duomenys pateikiami vadovaujantis  STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus nustatyta tvarka (aktuali redakcija nuo 2019-01-01))

Statinių statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre ar kadastre arba žemės sklypo geografinės koordinatės, žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Sodų g. 2C, Pagėgių m. Žemės sklypo kad. Nr. 8837/0001:197. Žemės sklypo unikalus Nr. 4400-5722-0098.Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis–kita, naudojimo būdas–komercinės paskirties objektų teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai, statinių išdėstymo sklype su gretima urbanistine aplinka vizualizacija (kai ji parengta):

Projektuojama parduotuvė – prekybos paskirties pastatas [7.3]*. Statinio kategorija – neypatingasis statinys.

* paskirtis pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo,įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus)(vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas):

UAB „TS Projects“ direktorė Laura Jurkuvienė, el. paštas: tsprojektai@gmail.com,mob. 8 614 41649; (projektų vadovasOsvaldas Jankauskas, el. p. tsprojektai@gmail.com).

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris):

UAB „Grizlis“, Klaipėdos g. 25, Vilkyčiai.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas:

Su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti nuo 2022-11-28 iki 2022-12-12UAB „TS Projects“ patalpose, adresu Lietuvininkų g. 61-8, Šilutė, kiekvieną darbo dieną nuo 8.00 iki 17.00 val. (prieš atvykstant, telefonu susiderinti laiką), tel. (8-441) 54807, mob. tel. 8 614 41649 ar el. p. tsprojektai@gmail.com , ir Pagėgių savivaldybės tinklalapyje https://www.silute.lt/.

Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Pasiūlymai dėl projektinių pasiūlymų teikiami UAB „TS Projects“, Lietuvininkų g. 61-8, Šilutėje, kiekvieną darbo dieną nuo 8.00 iki 17.00 val., tel. (8-441) 54807, mob. tel. 8 614 41649, el. paštu: tsprojektai@gmail.com ir viešo susirinkimo metu.

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas):

Viešas susirinkimas numatomas 2022-12-12 15:00 val.susirinkimas vyks nuotoliniu būdu. Pateikiama susirinkimo prisijungimo nuoroda: https://meet.google.com/eat-wwba-aqr 

Stendas įrengiamas 2022-11-28

Stendas išmontuojamas 2022-12-12

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė”, UAB Energetikos projektavimo institutas informuoja visuomenę apie numatomą visuomenei svarbaus statinio „Kitų inžinerinių statinių (vėjo elektrinės),  sklypo kad. Nr. 8824/0001:142 Pagėgių sav., Pagėgių sen., Vydutaičių k., naujos statybos projektas“ projektavimą. Projekto įgyvendinimo metu bus statoma 2 naujos vėjo jėgainės, skirtos elektros energijos gamybai.

Projekto pavadinimas: Kitų inžinerinių statinių (vėjo elektrinės), Natkiškių sen., Pagėgių sav., naujos statybos projektas.

Statybos geografinė vieta:

Sklypo Nr. 8824/0001:142, Pagėgių sav., Pagėgių sen., Vydutaičių k.

Projektuojami statiniai:

 1. Kiti inžineriniai statiniai (vėjo elektrinės), skirtos vykdyti elektros energijos gamybą, kiti inžinieriniai statiniai (paskirtis – vėjo elektrinės), ypatingasis. Nauja statyba.
 2. Tvora (metalinio tinklo su metaliniais stulpeliais ir varteliais), kiti inžinieriniai statiniai (paskirtis – kiemo), I grupės nesudėtingas. Nauja statyba.

Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – Kita, žemės sklypo naudojimo būdas – Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos.

Statytojas: UAB “LT Energija”, Jonalaukio km., Ruklos sen., LT-55296 Jonavos raj., Tel.: 8-349-56627, Mob. Tel. +370-655-65861, el. paštas: paulius@renerga.lt  

 Projektinius pasiūlymus parengęs autorius, įgaliotas informuoti apie projektinius pasiūlymus: Darius Balakauskas, tel. 8 687 76347, el. paštas: darius.balakauskas@e-pi.lt . Projekto vadovas – Martynas Petravičius, tel. 8 673 06797, el. paštas: martynas.petravicius@e-pi.lt .

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima:

Projektuotojo UAB Energetikos projektavimo institutas, Islandijos pl. 67, LT-49171, Kaunas darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.00 val. nuo 2022 m. spalio 10 d. iki 2022 spalio 27 d. Informacija dėl projektinių pasiūlymų teikiama darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.00 val. tel. 8 687 76347, arba el. paštu: darius.balakauskas@e-pi.lt , info@e-pi.lt arba interneto svetainėje https://www.pagegiai.lt .

Visuomenės atstovai pasiūlymus dėl projektinio pasiūlymo sprendinių gali teikti projektuotojui raštu adresu: UAB Energetikos projektavimo institutas, Islandijos pl. 67, LT-49171, Kaunas, tel. 8 687 76347, el. paštas: darius.balakauskas@e-pi.lt, info@e-pi.lt per visą 10 darbo dienų laikotarpį, skirtą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais, – iki viešo susirinkimo pabaigos ir jo metu. Teikiant pasiūlymus projektuotojui turi būti nurodyta:

 1. fizinio asmens vardas, pavardė (juridinio asmens pavadinimas), el. pašto adresas, kiti ryšio duomenys;
 2. pasiūlymo teikimo data;
 3. informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Pasiūlymus pateikusiems visuomenės atstovams projektuotojas per 5 darbo dienas po viešo susirinkimo atsako raštu, pateikdamas pasiūlymų įvertinimą su paaiškinimais.

Viešas susirinkimas įvyks 2022 m. spalio 27 d. 16.30 val. nuotoliniu būdu:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTYyMDQ0ODktODZlYy00YmRmLTgyMWYtOWY4NGUyZWQ1NDY3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22de0dc698-47f5-47d1-9099-011e6ad15c07%22%2c%22Oid%22%3a%2293ef93d4-c2dd-4222-b3a6-ae09026fc2a6%22%7d

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė”, UAB Energetikos projektavimo institutas informuoja visuomenę apie numatomą visuomenei svarbaus statinio „Kitų inžinerinių statinių (vėjo elektrinės),  sklypo kad. Nr.  8834/0003:64 Pagėgių sav., Natkiškių sen., Kuturių k., naujos statybos projektas“ projektavimą. Projekto įgyvendinimo metu bus statoma 2 naujos vėjo jėgainės, skirtos elektros energijos gamybai.

Projekto pavadinimas: Kitų inžinerinių statinių (vėjo elektrinės), Natkiškių sen., Pagėgių sav., naujos statybos projektas.

Statybos geografinė vieta:

Sklypo Nr. 8834/0003:0064, Kuturių km., Natkiškių sen, Pagėgių sav.

Projektuojami statiniai:

 1. Kiti inžineriniai statiniai (vėjo elektrinės), skirtos vykdyti elektros energijos gamybą, kiti inžinieriniai statiniai (paskirtis – vėjo elektrinės), ypatingasis. Nauja statyba.
 2. Tvora (metalinio tinklo su metaliniais stulpeliais ir varteliais), kiti inžinieriniai statiniai (paskirtis – kiemo), I grupės nesudėtingas. Nauja statyba.

Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – Kita, žemės sklypo naudojimo būdas – Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos.

Statytojas: UAB “LT Energija”, Jonalaukio km., Ruklos sen., LT-55296 Jonavos raj., Tel.: 8-349-56627, Mob. Tel. +370-655-65861, el. paštas: paulius@renerga.lt  

 Projektinius pasiūlymus parengęs autorius, įgaliotas informuoti apie projektinius pasiūlymus: Darius Balakauskas, tel. 8 687 76347, el. paštas: darius.balakauskas@e-pi.lt . Projekto vadovas – Martynas Petravičius, tel. 8 673 06797, el. paštas: martynas.petravicius@e-pi.lt .

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima:

Projektuotojo UAB Energetikos projektavimo institutas, Islandijos pl. 67, LT-49171, Kaunas darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.00 val. nuo 2022 m. spalio 10 d. iki 2022 spalio 27 d. Informacija dėl projektinių pasiūlymų teikiama darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.00 val. tel. 8 687 76347, arba el. paštu: darius.balakauskas@e-pi.lt , info@e-pi.lt arba interneto svetainėje https://www.pagegiai.lt .

Visuomenės atstovai pasiūlymus dėl projektinio pasiūlymo sprendinių gali teikti projektuotojui raštu adresu: UAB Energetikos projektavimo institutas, Islandijos pl. 67, LT-49171, Kaunas, tel. 8 687 76347, el. paštas: darius.balakauskas@e-pi.lt, info@e-pi.lt per visą 10 darbo dienų laikotarpį, skirtą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais, – iki viešo susirinkimo pabaigos ir jo metu. Teikiant pasiūlymus projektuotojui turi būti nurodyta:

 1. fizinio asmens vardas, pavardė (juridinio asmens pavadinimas), el. pašto adresas, kiti ryšio duomenys;
 2. pasiūlymo teikimo data;
 3. informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Pasiūlymus pateikusiems visuomenės atstovams projektuotojas per 5 darbo dienas po viešo susirinkimo atsako raštu, pateikdamas pasiūlymų įvertinimą su paaiškinimais.

Viešas susirinkimas įvyks 2022 m. spalio 27 d. 15.30 val. nuotoliniu būdu:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzI2OTFjNzctM2VkMS00YmE4LWIxMWYtYjhiZWZkYWMzMWM1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22de0dc698-47f5-47d1-9099-011e6ad15c07%22%2c%22Oid%22%3a%2293ef93d4-c2dd-4222-b3a6-ae09026fc2a6%22%7d

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Pagėgių sav. teritorija.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

-/-.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Inžinieriniai tinklai. Elektros tinklai (330kV įtampos).

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas):

Darius Balakauskas (kvalifikacijos atestatas Nr.21188, išduotas nuo 2008-04-10), tel. Nr. 8-687-76347, el. p.darius.balakauskas@e-pi.lt, projektinių pasiūlymų rengėjas UAB Energetikos projektavimo institutas (įm. kodas304825800), tel.8-687-76347, el. p. info@e-pi.lt .

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

LITGRID AB, Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131 Vilnius, tel.: 8 696 20977, el. paštas: info@litgrid.eu

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

UAB Energetikos projektavimo institutas, Islandijos pl. 67, LT-49171 Kaunas, tel.868776347, darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.00 val. Susipažinimas iki 2022-09-20.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Pasiūlymų teikimo terminas iki 2022-09-20, UAB Energetikos projektavimo institutas, Islandijos pl. 67, LT-49171 Kaunas, tel. 8 687 76347, el. paštas: darius.balakauskas@e-pi.lt, info@e-pi.lt,

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

Pagėgių sav., Lumpėnų sen., Lumpėnų k., Rambyno g. 22, Lumpėnų seniūnijos patalpose, 2022-09-20, 15:30 val.

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Bitės g. 3A, Bitėnų k., Lumpėnų sen., Pagėgių sav..

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Kita/ Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Inžinieriniai tinklai. Elektros tinklai (330kV įtampos).

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas):

Darius Balakauskas (kvalifikacijos atestatas Nr.21188, išduotas nuo 2008-04-10), tel. Nr. 8-687-76347, el. p.darius.balakauskas@e-pi.lt, projektinių pasiūlymų rengėjas UAB Energetikos projektavimo institutas (įm. kodas304825800), tel.8-687-76347, el. p. info@e-pi.lt .

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

LITGRID AB, Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131 Vilnius, tel.: 8 696 20977, el. paštas: info@litgrid.eu

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

UAB Energetikos projektavimo institutas, Jonavos g. 30, LT-44262, Kaunas, tel.868776347, darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.00 val. Susipažinimas iki 2022-09-19.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Pasiūlymų teikimo terminas iki 2022-09-19, UAB Energetikos projektavimo institutas, Jonavos g. 67, LT-44262, Kaunas, tel. 8 687 76347, el. paštas: darius.balakauskas@e-pi.lt, info@e-pi.lt,

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

Pagėgių sav., Lumpėnų sen., Bardėnų k., Rambyno g. 22, Lumpėnų seniūnijos patalpose, 2022-09-19, 15:30 val.

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizė” VII skyriaus ,,Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus” nuostatomis, parengti Kitos (fermų) paskirties pastato-karvidės Natkiškių k., Natkiškių sen., Pagėgių sav. statybos projektinį pasiūlymą.
1. Objekto pavadinimas:
Karvidė ir srutų kauptuvas;
2. Statytojas (Užsakovas):
E.A.
3. Projektuojamo statinio statybvietės adresas:
Natkiškių k., Natkiškių sen., Pagėgių sav.
4. Statinio paskirtis:
Karvidė – Kita (fermų)
Srutų kauptuvas – Kiti inžineriniai statiniai;
5. Projektuotojas, projektinių pasiūlymų rengėjas:
UAB „Lanida“, Dariaus ir Girėno 42 A, Šilalė, tel.: +370 652 69169;
6. Projekto autorius / – iai:
PV Juozas Mitkus, el. p.: juozas@lanida.lt, tel.: +370 656 98698;
7. Susipažinti su projektiniais sprendiniais galima:
UAB „Lanida“ patalpose adresu Dariaus ir Girėno 42 A, Šilalė, darbo dienomis nuo 10:00 val. – 12:00 val., iki balandžio 26d.; tel.: +370 656 98698;
Projektinį pasiūlymą galima peržiūrėti čia.
Taip pat projektiniai pasiūlymai skelbiami savivaldybės interneto svetainėje;
8. Iki viešo susirinkimo pasiūlymus dėl projektinių sprendinių teikti :
Raštu pateiktus pasiūlymus atsiųsti į el. paštą: juozas@lanida.lt iki balandžio 26 d.;
9. Viešasis susirinkimas vyks:
2022-04-26 15:00 val. Viešas susirinkimas dėl Kitos (fermos) paskirties pastato – karvidės Natkiškių k., Natkiškių sen., Pagėgių sav., statybos projekto vyks nuotoliniu būdu prisijungiant nuoroda:
https://zoom.us/j/97921123648?pwd=Uk1zdDAvdjlHa2RaeFJKVE1JeFVuQT09
Meeting ID: 979 2112 3648
Passcode: HU0Um9

Statinių statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre ar kadastre arba žemės sklypo geografinės koordinatės, žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Rambyno g. 33, Lumpėnų k., Lumpėnų sen., Pagėgių sav. Žemės sklypo unikalus Nr. 4400-2063-7983, kadastrinis Nr. 8832/0003:236.Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis–kita, o naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai, statinių išdėstymo sklype su gretima urbanistine aplinka vizualizacija (kai ji parengta):

Mokyklos (unikalus Nr. 8897-9008-4019) pastato kapitalinis remontas, paskirties keitimas ir padalinimas į du gamybos, pramonės paskirties pastatus  – iki projekto rengimo – mokslo paskirties pastatas[7.11.*], po kapitalinio remonto, paskirties keitimo ir padalinimo į du pastatus – gamybos, pramonės paskirties pastatai [7.8.*]. Iki projekto rengimo – ypatingasis statinys, po kapitalinio remonto, paskirties keitimo ir padalinimo du gamybos, pramonės paskirties pastatus – du neypatingieji statiniai.

* paskirtis pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo, įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas):

UAB „TS Projects“ direktorė Laura Jurkuvienė, el. paštas: tsprojektai@gmail.com, mob. 8 614 41649; (projektų vadovas Osvaldas Jankauskas, el. p. tsprojektai@gmail.com).

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris):

UAB „Medžio dizaino aspektai‘, Rambyno g. 33, Lumpėnų k., Pagėgių sav., mob. 8 631 10888.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas:

Su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti nuo 2022-03-18 iki 2022-04-04UAB „TS Projects“ patalpose,  adresu Lietuvininkų g. 61-8, Šilutė, kiekvieną darbo dieną nuo 8.00 iki 17.00 val. (prieš atvykstant, telefonu susiderinti laiką), tel. (8-441) 54807, mob. tel. 8 614 41649 ar el. p. tsprojektai@gmail.com, UAB “Medžio dizaino aspektai” patalpose, adresu Rambyno g. 33, Lumpėnų k., Pagėgių sav., mob. 8 631 10888 (prieš atvykstant, telefonu susiderinti laiką) ir Pagėgių savivaldybės tinklalapyje https://www.pagegiai.lt.

Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Pasiūlymai dėl projektinių pasiūlymų teikiami UAB „TS Projects“, Lietuvininkų g. 61-8, Šilutėje, kiekvieną darbo dieną nuo 8.00 iki 17.00 val., tel. (8-441) 54807, mob. tel. 8 614 41649, el. paštu: tsprojektai@gmail.com ir viešo susirinkimo metu. Taip pat UAB “Medžio dizaino aspektai” patalpose, adresu Rambyno g. 33, Lumpėnų k., Pagėgių sav., mob. 8 631 10888

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas):

Viešas susirinkimas numatomas 2022-04-04 15:00 val.susirinkimas vyks nuotoliniu būdu. Pateikiama susirinkimo prisijungimo nuoroda: https://meet.google.com/ebs-kyoq-oka 

Stendas įrengiamas 2022-03-18

Stendas išmontuojamas 2022-04-04

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė” VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad yra parengti Kitos paskirties inžinerinio statinio (vėjo elektrinės VE-1) Sodėnų k., Lumpėnų sen., Pagėgių sav. (kad. Nr.8832/0004:200) naujos statybos projektas projektiniai pasiūlymai (2021/25-04-PP).

 1. Statinio statybvietės adresas – Sodėnų k., Lumpėnų sen., Pagėgių sav.
 2. Projektuojamas statinys – Kiti inžineriniai statiniai12. Kitos paskirties inžinerinis statinys – atsinaujinančių išteklių energiją naudojantys energijos gamybos statinys (vėjo elektrinė)
 3. Projektinius pasiūlymus parengė – UAB Energetikos projektavimo institutas, projekto vadovas Algis Virbalas, el. p. algis.virbalas@e-pi.lt,tel. Nr. +37061430667
 4. Statytojas – PV Energy UAB,  į. k. 302444512, Kuršių g. 7, LT-48107 Kaunas
 5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima – Kaune, Jonavos g. 30, darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.00 val. iki 2022 m. vasario 10d. arba savivaldybės puslapyje www.pagegiai.lt.
 6. Visuomenės atstovai pasiūlymus dėl projektinio pasiūlymo sprendinių gali teikti projektuotojui raštu adresu – UAB Energetikos projektavimo institutas, Jonavos g. 30, LT-44262, Kaunas arba el. paštu algis.virbalas@e-pi.lt.
 7. Viešas susirinkimas vyks 2022 m. vasario 10 d. 15:30 val. Lumpėnų seniūnijos patalpose, adresu Pagėgių sav., Lumpėnų sen., Lumpėnų k., Rambyno g. 22. 

Susirinkime galės dalyvauti tik turintys galiojanti galimybių pasą ir respiratorių, prašome dalyvius tuo pasirūpinti. Asmenys, neturintys galimybių dalyvauti viešame susirinkime, gali teikti klausimus ir pasiūlymus raštu arba elektroniniu paštu iki susirinkimo dienos. Esant paskelbtai ekstremaliai situacijai ir uždraudus renginius uždarose patalpose, viešas susirinkimas vyks tuo pačiu laiku tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu.

Transliacijos nuoroda.

Detali prisijungimo instrukcija.

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė” VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad yra parengti Kitos paskirties inžinerinio statinio (vėjo elektrinės VE-2) Sodėnų k., Lumpėnų sen., Pagėgių sav. (kad. Nr.8832/0003:187) naujos statybos projektas projektiniai pasiūlymai (2021/25-05-PP).

 1. Statinio statybvietės adresas – Sodėnų k., Lumpėnų sen., Pagėgių sav.
 2. Projektuojamas statinys – Kiti inžineriniai statiniai12. Kitos paskirties inžinerinis statinys – atsinaujinančių išteklių energiją naudojantys energijos gamybos statinys (vėjo elektrinė)
 3. Projektinius pasiūlymus parengė – UAB Energetikos projektavimo institutas, projekto vadovas Algis Virbalas, el. p. algis.virbalas@e-pi.lt,tel. Nr. +37061430667
 4. Statytojas -PV Energy UAB,  į. k. 302444512, Kuršių g. 7, LT-48107 Kaunas
 5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima – Kaune, Jonavos g. 30, darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.00 val. iki 2022 m. vasario 10d. arba savivaldybės puslapyje www.pagegiai.lt.
 6. Visuomenės atstovai pasiūlymus dėl projektinio pasiūlymo sprendinių gali teikti projektuotojui raštu adresu – UAB Energetikos projektavimo institutas, Jonavos g. 30, LT-44262, Kaunas arba el. paštu algis.virbalas@e-pi.lt.
 7. Viešas susirinkimas vyks 2022 m. vasario10 d. 16:40 val. Lumpėnų seniūnijos patalpose, adresu Pagėgių sav., Lumpėnų sen., Lumpėnų k., Rambyno g. 22. 

Susirinkime galės dalyvauti tik turintys galiojanti galimybių pasą ir respiratorių, prašome dalyvius tuo pasirūpinti. Asmenys, neturintys galimybių dalyvauti viešame susirinkime, gali teikti klausimus ir pasiūlymus raštu arba elektroniniu paštu iki susirinkimo dienos. Esant paskelbtai ekstremaliai situacijai ir uždraudus renginius uždarose patalpose, viešas susirinkimas vyks tuo pačiu laiku tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu.

Transliacijos nuoroda.

Detali prisijungimo instrukcija.

Skip to content