Pagėgių savivaldybės administracijos darbo laikas:
Pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val.
Penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val.
Pietų pertrauka pirmadieniais - penktadieniais nuo 12.00 iki 12.45 val.
Nustatytos dvi papildomas asmenų prašymų priėmimo valandos per savaitę pasibaigus darbo laikui – antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 17 val. iki 18 val. administracijos priimamajame.
Šeštadieniais ir sekmadieniais poilsio dienos.

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖ

Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 9, 99288 Pagėgiai. Tel.: 8 441 57 482.
Faks.: 8 441 57 874. El. p. info@pagegiai.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188746659

Lietuviškai English Russian
Meras

Pagėgių savivaldybės
meras
Vaidas Bendaravičius

Mero darbotvarkė

 
 


ADMINISTRACIJAPrenumerata


Sprendimų, įtrauktų į Pagėgių savivaldybės III-jo šaukimo tarybos 13-jo posėdžio, įvykusio 2008 m. spalio 16 d. protokolą Nr. 3-13 sąrašas

GRĮŽTI

Protokolo punkto Nr.

Priimto sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

Pastabos

1

T-405

Dėl šilumos tiekėjų investicijų planų derinimo su savivaldybės taryba tvarkos patvirtinimo

 

2

T-406

Dėl Pagėgių miesto pramoninės zonos valdymo stebėtojų tarybos sudarymo.

 

3

T-407

Dėl Pagėgių miesto pramoninės zonos valdybos sudarymo.

 Pakeistas 2012 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. T-86 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 16 d. sprendimo Nr. T-407 „Dėl Pagėgių miesto pramoninės zonos valdybos sudarymo“ 1.2. ir 1.3. papunkčių pakeitimo"

4

T-408

Dėl Pagėgių savivaldybės turto nuomos ne konkurso būdu taisyklių patvirtinimo.

 Pakeistas 2010 m. gruodžio 16 d. sprendimu Nr. T-940 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 16 d. sprendimo Nr. T-408 „Dėl Pagėgių savivaldybės turto nuomos ne konkurso būdu taisyklių patvirtinimo“ 4 punkto pakeitimo"

5

T-409

Dėl lėšų skyrimo iš privatizavimo fondo.

 

6

T-410

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą.

 

7

T-411

Dėl turto pripažinimo nereikalingu, netinkamu (negalimu) naudoti, nurašymo ir likvidavimo.

 

8

T-412

Dėl leidimo rekonstruoti nuomojamą butą.

 

9

T-413

Dėl buto privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis sąlygomis Sigitui Kužuliui.

 

10

T-414

Dėl buto privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis sąlygomis Viktorijai Kančiauskaitei.

 

11

T-415

Dėl patalpos privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis sąlygomis Virginijai Kanovienei.

 

12

T-416

Dėl kreipimosi į Tauragės apskrities viršininko administraciją leisti Pagėgių savivaldybei   parduoti valstybinės žemės sklypus viešuose aukcionuose.

 Pakeistas 2009 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T-618 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 16 d. sprendimo Nr. T-416 „Dėl kreipimosi į Tauragės apskrities viršininko administraciją leisti Pagėgių savivaldybei parduoti valstybinės žemės sklypus viešuose aukcionuose“ pakeitimo."

13

T-417

Dėl neakivaizdinio mokymosi tvarkos aprašo patvirtinimo.

 

14

T-418

Dėl neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo mokinių atostogų metu tvarkos aprašo  patvirtinimo.

 

15

T-419

Dėl Pagėgių savivaldybės Vilkyškių vidurinės mokyklos vidaus struktūros pertvarkymo.

 Pripažintas netekus galios 2011 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu Nr. T-109 "Dėl Pagėgių savivaldybės Vilkyškių vidurinės mokyklos nuostatų patvirtinimo"

16

T-420

Dėl Pagėgių savivaldybės Stoniškių pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo nauja redakcija.

 Nuostatai panaikinti 2008 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. T-507 "Dėl Pagėgių savivaldybės Stoniškių pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo nauja redakcija. "

17

T-421

Dėl Pagėgių savivaldybės Piktupėnų pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo nauja redakcija.

 

18

T-422

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 6 d. sprendimo Nr. T-273 „Dėl Klasių komplektų, priešmokyklinio ugdymo  grupių skaičiaus nustatymo Pagėgių savivaldybės mokyklose 2008-2009 m. m.  pakeitimo.

 

19

T-423

Dėl formaliojo švietimo programų vykdymo.

 

20

T-424

Dėl tarnybinio atlyginimo priedų dydžio nustatymo Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojams.

 Pripažintas netekus galios 2009 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. T-534 "Dėl tarnybinio atlyginimo priedų dydžių nustatymo Pagėgių savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojams."

21

T-425

Dėl švietimo darbuotojų ir kitų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos.

 Pripažintas netekus galios 2011 m. vasario 10 d. sprendimu Nr. T-987 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2008-10-16 sprendimo Nr. T-425 „Dėl švietimo darbuotojų ir kitų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos“ pripažinimo netekus galios"

22

T-426

Dėl švietimo įstaigų direktorių tarnybinių atlyginimų koeficientų nustatymo.

 Pripažintas netekus galios 2009 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. T-532 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 16 d. sprendimo Nr. T-426 „Dėl švietimo įstaigų direktorių tarnybinių atlyginimų koeficientų nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios."

23

T-427

Dėl papildomo darbo.

 

24

T-428

Dėl personalinio priedo prie atlyginimo mokėjimo Leonui Mišeikiui.

 

25

T-429

Dėl mėnesinio užmokesčio už vaikų papildomąjį ugdymą Pagėgių papildomojo ugdymo mokykloje

Pripažintas netekus galios 2013 m rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. T-195 " Dėl mokesčio už ugdymą Pagėgių savivaldybės meno ir sporto mokykloje nustatymo."

26

T-430

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2005 m. spalio 13 d. sprendimo Nr. T-632 „Dėl Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namų nuostatų, struktūros, pareigybių ir etatų sąrašo tvirtinimo“ 1 dalies pakeitimo ir papildymo.

 

27

T-431

Dėl leidimo rengti detalųjį planą Vidmantui Pumpučiui, Algimantui Čenkui žemės sklype, esančiame Pagėgių savivaldybės Karceviškių kaime 0,30 ha (kadastrinis Nr. 8860/0010:82)

 

28

T-432

Dėl leidimo rengti detalųjį planą Vidmantui Pumpučiui, Algimantui Čenkui žemės sklypuose, esančiuose Pagėgių savivaldybės Berštininkų kaime 27.25 ha (kadastrinis Nr. 8860/0010:86), 3.10 ha (kadastrinis Nr. 8860/0010:83), 1.57 ha (kadastrinis Nr. 8860/0010:87)

 

29

T-433

Dėl savivaldybės kontrolieriaus, Vidaus audito tarnybos vadovo, auditorių, savivaldybės valstybės tarnautojų vertinimo komisijos narių vertinimo komisijos sudarymo.

 

30

T-434

Dėl Pagėgių savivaldybės administracijos lėšų, gautų iš Privatizavimo fondo brandos egzaminų vykdymui ir vertinimui, patvirtinimo.

 

31

T-435

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 13 d. sprendimo Nr. T-228 „Dėl Pagėgių savivaldybės biudžeto programų tvirtinimo“ pakeitimo.

 

32

T-436

Dėl 2008 m. sausio 24 d. sprendimo Nr. T-235 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2008 metų biudžeto tvirtinimo“ tikslinimo.

 

33

T-437

Dėl keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio (priemiestinio) susisiekimo maršrutais kainų nustatymo.

 

Pripažintas netekus galios 2015 m. balandžio 2 d. sprendimu Nr. T-39 "Dėl teisės aktų pripažinimo netekus galios"

 

34

T-438

Dėl mokyklinio autobuso MERCEDES BENDZ  614 perdavimo Šilgalių pagrindinei mokyklai.

 

35

T-439

Dėl leidimo rengti detalųjį planą žemės sklypuose, esančiuose Pagėgių savivaldybės Strazdų kaime 12.42 ha (unikalus Nr. 4400-0305-8420), Nepertlaukių kaime 5.55 ha (unikalus Nr. 4400-0305-8631), Strazdų kaime 8.00 ha (unikalus Nr. 4400-0857-0450), Sodėnų kaime 8.93 (unikalus Nr. 8832-0003-0042), Nepertlaukių kaime 8.79 (unikalus Nr. 4400-0305-8253), Lumpėnų kadastrinėje vietovėje; Strazdelių kaime 18.10 ha (unikalus Nr. 8847-0003-0023), Strazdelių kaime 42.85 ha (unikalus Nr. 8847-0003-0017), Vidgirių kaime 3.00 (unikalus Nr. 8847-0003-0037), Vidgirių kaime 4.49 (unikalus Nr. 8847-0003-0038), Birštoniškių kaime 27.10 ha (unikalus Nr. 4400-0255-1588), Piktupėnų kadastrinėje vietovėje

 

36

T-440

Dėl leidimo rengti detalųjį planą žemės sklypuose, esančiuose Pagėgių savivaldybės Kerkutviečių kaime 15.62 ha (unikalus Nr. 8832-0003-0041), Strazdų kaime 7.04 ha (unikalus Nr. 4400-0768-0891), Nepertlaukių kaime 20.46 ha (unikalus Nr. 4400-0294-2852), Nepertlaukių kaime 14.10 ha (unikalus Nr. 4400-0294-2781), Lumpėnų kaime 6.64 ha (unikalus Nr. 8832-0003-0043), Strazdų kaime 22.66 ha (unikalus Nr. 4400-0768-3036), Nepertlaukių kaime 12.00 ha (unikalus Nr. 8832-0004-0056), Kerkutviečių kaime 4.40 ha (unikalus Nr. 4400-0768-3918), Lumpėnų kaime 10.59 (unikalus Nr. 8832-0002-0071), Kerkutviečių kaime 1.27 ha (unikalus Nr. 8832-0004-0046), Lumpėnų kaime 8.58 ha (unikalus Nr. 8832-0002-0068), Lumpėnų kadastrinėje vietovėje

 

37

T-441

Dėl pavadinimų suteikimo Rukų, Mažaičių, Šilgalių, Piktupėnų, Kentrių, Benininkų ir Natkiškių kaimų gatvėms

Pakeistas 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr. T-132 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 16 d. sprendimo Nr. T-441 „Dėl Pavadinimų suteikimo Rukų, Mažaičių, Šilgalių, Piktupėnų, Kentrių, Benininkų ir Natkiškių kaimų gatvėms“ priedo pakeitimo."

Pakeistas 2014 m. birželio 19 d. sprendimu Nr. T-106 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 16 d. sprendimo Nr. T-441 'Dėl pavadinimų suteikimo Rukų, mažaičių, Šilgalių, Piktupėnų, Kentrių, Benininkų ir Natkiškių kaimų gatvėms' priedo pakeitimo.

Pakeistas 2010 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. T-767 "Dėl pavadinimo suteikimo Natkiškių kaimo gatvei ir Pagėgių savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 16 d. sprendimo Nr. T-441 „Dėl pavadinimų suteikimo Rukų, Mažaičių, Šilgalių. Piktupėnų, Kentrių, Benininkų ir Natkiškių kaimų gatvėms“ 3.7. papunkčio pakeitimo"

38

T-442

Dėl 2008 metų valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos savivaldybių biudžetams valstybinėms funkcijoms atlikti panaudojimo.

 

39

T-443

Dėl buto privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis sąlygomis Dainiui Kuzmarskiui.

 Pakeistas 2009 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. T-544 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 16 d. sprendimo Nr. T-443 „Dėl buto privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis sąlygomis Dainiui Kuzmarskiui“ 1 punkto pakeitimo."

40

T-444

Dėl leidimo rengti detaliojo plano projektą žemės sklypuose, esančiuose Pagėgių savivaldybės Strepeikių kaime 9.96 ha (unikalus Nr. 4400-1142-0783), 10.9 (unikalus Nr. 8847-0002-0067), 24.4 ha (unikalus Nr. 8847-0002-0075), 24.02 ha (unikalus Nr. 8847-0002-0074), 14.95 ha (unikalus Nr. 8847-0002-0073) ir Genių kaime 25.23 ha (unikalus Nr. 4400-0617-1844), 6.82 ha (unikalus Nr. 8847-0002-0070) Piktupėnų kadastrinėje vietovėje

 

41

T-445

Dėl leidimo rengti detaliojo plano projektą žemės sklypuose, esančiuose Pagėgių savivaldybės Palumpių kaime 3.08 ha (unikalus Nr. 8887-0009-0076), 2.64 ha (unikalus Nr. (4400-0195-6383) ir 4.60 ha (unikalus Nr. 4400-0548-2522), Opstainėlių kaime 4.62 ha (unikalus Nr. 4400-0199-6274) ir 2.89 ha (unikalus Nr. 4400-0208-9678), Vilkyškių miestelyje 7.40 ha (unikalus Nr. 8887-0009-0072), 1.80 ha (4400-0199-6214), 3.17 ha (unikalus Nr. 4400-0863-2122), 4.20 ha (unikalus Nr. 8887-0009-0032), 3.98 ha (unikalus Nr. 4400-0657-3631), 11.68 ha (unikalus Nr. 8887-0009-0069), 11.75 ha (unikalus Nr. 4400-0657-3475), 1.71 ha (unikalus Nr. 4400-0523-2824) Vilkyškių kadastrinėje vietovėje

 

42

T-446

Dėl leidimo rengti detaliojo plano projektą žemės sklypuose, esančiuose Pagėgių savivaldybės Birštoniškių kaime 33.16 ha (unikalus Nr. 4400-0590-0374), 1.6 ha (unikalus Nr. 4400-0609-8422), 1.05 ha (unikalus Nr. 4400-0680-8219), 15.00 ha (unikalus Nr. 4400-0680-8419), 17.6 ha (unikalus Nr. 4400-0680-8340), Piktupėnų kaime 1.00 ha (unikalus Nr. 4400-0720-3521) Piktupėnų kadastrinėje vietovėje; Birštoniškių kaime 7.39 ha (unikalus Nr. 8832-0001-0071), 6.53 ha (unikalus Nr. 8832-0001-0048), 1.8 ha (unikalus Nr. 8832-0001-0076), 3.21 ha (unikalus Nr. 8832-0001-0077), 2.13 ha (unikalus Nr. 4400-0770-2323), 2.00 ha (unikalus Nr. 4400-0167-1968), 2.00 ha (unikalus Nr. 4400-0167-1838), 2.57 ha (unikalus Nr. 4400-0305-6026), 0.65 ha (unikalus Nr. 4400-0844-5014) Lumpėnų kadastrinėje vietovėje; Trakininkų kaime 4.38 ha (unikalus Nr. 8832-0001-0064), 10.35 ha (unikalus Nr. 4400-0305-9183), 6.37 ha (unikalus Nr. 4400-0166-9496), 0.79 ha (unikalus Nr. 4400-0166-9574), 5.17 ha (unikalus Nr. 8832-0001-0056), 5.31 ha (unikalus Nr. 4400-0857-3712), 12.35 ha (unikalus Nr. 4400-0770-0529), 2.36 ha (unikalus Nr. 4400-0770-0661) Lumpėnų kadastrinėje vietovėje

 

43

T-447

Dėl leidimo rengti detaliojo plano projektą žemės sklypuose, esančiuose Pagėgių savivaldybės Rėžių kaime 3.63 ha (unikalus Nr. 8860-0003-0082), 3.60 ha (unikalus Nr. 4400-1104-6312) ir 3.48 ha (unikalus Nr. 4400-1104-5859), Mažaičių kaime 1.88 ha (unikalus Nr. 8860-0001-0123), 1.97 (unikalus Nr. 8860-0001-0116) ir 1.04 ha (unikalus Nr. 4400-0278-7962), Pakamonių kaime 1.12 ha (unikalus Nr. 8860-0002-0160), Berštininkų kaime 4.16 ha (unikalus Nr. 4400-0072-1735), 2.72 ha (unikalus Nr. 4400-0072-3562), 11.05 ha (unikalus Nr. 8860-0005-0153), 3.29 ha (unikalus Nr. 8860-0005-0156), 5.46 ha (unikalus Nr. 4400-0835-6529), 5.72 ha (unikalus Nr. 4400-0845-7321), Aleknų kaime 2.51 ha (unikalus Nr. 8860-0001-0106), 11.11 ha (unikalus Nr. 8860-0001-0089), Kovgirių kaime 3.00 ha (unikalus Nr. 8860-0005-0155), Rukų kaime 1.00 ha (unikalus Nr. 4400-0786-4288), Pakamonių kaime 0.61 ha (unikalus Nr. 8860-0002-0126) ir 0.40 ha (unikalus Nr. 4400-0278-8049), Spengių kaime 0.50 ha (unikalus Nr. 8860-0003-0083) Stoniškių kadastrinėje vietovėje

 

44

T-448

. Dėl leidimo rengti detaliojo plano projektą žemės sklypuose, esančiuose Pagėgių savivaldybės Eisraviškių kaime 11.73 ha (unikalus Nr. 4400-0652-8870), 0.94 ha (unikalus nr. 4400-0084-2175), 2.54 ha (unikalus nr. 8801-0002-0111), Mantvilaičių kaime 3.39 ha (unikalus Nr. 8801-0002-0154), 0.81 ha (unikalus Nr. 4400-0084-0548), 6.75 ha (unikalus Nr. 4400-0008-6253), 4.36 ha (unikalus Nr. 8801-0002-0149), Gudų kaime 4.49 ha (unikalus Nr. 8801-0004-0221), 4.43 ha (unikalus Nr. 8801-0003-0079), 5.74 ha (unikalus Nr. 8801-0003-0082), 1.77 ha (unikalus Nr. 8801-0004-0181), 7.57 ha (unikalus Nr. 8801-0003-0080) Benininkų kadastrinėje vietovėje

 

45

T-449

. Dėl leidimo rengti detaliojo plano projektą žemės sklypuose, esančiuose Pagėgių savivaldybės Genių kaime 9.66 ha (unikalus Nr. 8847-0002-0051), 5.20 ha (unikalus Nr. 8847-0002-0047), 9.50 ha (unikalus Nr. 8847-0002-0045), Piktupėnų kaime 5.17 ha (unikalus Nr. 8847-0001-0078), 2.92 ha (unikalus Nr. 8847-0001-0077) Piktupėnų kadastrinėje vietovėje; Bajėnų 3.81 ha (unikalus Nr. 8801-0003-0075), 3.76 ha (unikalus Nr. 8801-0003-0076), 12.50 ha (unikalus Nr. 8801-0003-0072), 5.17 ha (unikalus Nr. 4400-0063-8660), 4.90 ha (unikalus Nr. 8801-0003-0116), 2.90 ha (unikalus Nr. 4400-0094-2316) Benininkų kadastrinėje vietovėje; Užbalių kaime 33.94 ha (unikalus Nr. 8847-0001-0029) Piktupėnų kadastrinėje vietovėje

 

46

T-450

Dėl antrinių žaliavų surinkimo konteinerių perdavimo UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centrui.    

 

47

T-451

Dėl antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelių išdėstymo.

 

48

T-452

Dėl leidimo rengti detalųjį planą žemės sklype (kadastrinis Nr. 8801/0003:113), esančiame Pagėgių savivaldybėje, Benininkų kadastrinėje vietovėje, Gudų kaime.

 Pripažintas netekus galios 2011 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. T-87 "Dėl leidimo rengti detalųjį planą žemės sklype (unikalus Nr. 8801-0003-0038), esančiame Pagėgių savivaldybėje, Benininkų kadastrinėje vietovėje, Gudų kaime, perduodant planavimo organizatoriaus teises ir pareigas UAB „Homeras“"

49

T-453

Dėl leidimo rengti detalųjį planą žemės sklype (kadastrinis Nr. 8847/0005:74), esančiame Pagėgių savivaldybėje, Piktupėnų kadastrinėje vietovėje, Endriškių kaime

 

50

T-454

Dėl žemės sklypų (kadastriniai Nr. 8807/0002:84; 8887/0002:85), esančių Vilkyškių miestelyje Pagėgių savivaldybėje, detaliojo plano tvirtinimo

 

51

T-455

Dėl leidimo rengti detalųjį planą žemės sklype, esančiame Pagėgių savivaldybės Kovgirių kaime 6,95 ha (unikalus Nr. 4400-0063-6822).

 

52

T-456

Dėl leidimo rengti detalųjį planą žemės sklype, esančiame Pagėgių savivaldybės Vydutaičių kaime 13,37 ha (unikalus Nr.8824-0001-0038).