Pagėgių savivaldybės administracijos darbo laikas:
Pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val.
Penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val.
Pietų pertrauka pirmadieniais - penktadieniais nuo 12.00 iki 12.45 val.
Nustatytos dvi papildomas asmenų prašymų priėmimo valandos per savaitę pasibaigus darbo laikui – antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 17 val. iki 18 val. administracijos priimamajame.
Šeštadieniais ir sekmadieniais poilsio dienos.

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖ

Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 9, 99288 Pagėgiai. Tel.: 8 441 57 482.
Faks.: 8 441 57 874. El. p. info@pagegiai.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188746659

Lietuviškai English Russian
Meras

Pagėgių savivaldybės
meras
Vaidas Bendaravičius

Mero darbotvarkė

 
 


ADMINISTRACIJAPrenumerata


Sprendimų projektų įtraukti į Pagėgių savivaldybės III-jo šaukimo tarybos 25-jo posėdžio, įvykusio 2010 m. kovo 24 d. sąrašas

GRĮŽTI

Protokolo punkto Nr.

Priimto sprendimo Nr.

Svarstytų klausimų turinys

Pastabos

1

T-771

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2010 metų veiklos plano patvirtinimo

 

2

T-772

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos, mero 2009 metų veiklos ataskaitos

 

3

T-773

Dėl Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 metų veiklos ataskaitos

 

4

T-774

Dėl Pagėgių savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2009 metų veiklos ataskaitos

 

5

T-775

Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Pagėgių savivaldybės Socialinių paslaugų centro vadovo veiklos ataskaitos

 

6

T-776

Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos vadovo veiklos ataskaitos

 

7

T-777

Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Pagėgių gydymo, slaugos ir senelių globos namų vadovo veiklos ataskaitai

 

8

T-778

Dėl pritarimo UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“ vadovo veiklos ataskaitai

 

9

T-779

Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Pagėgių savivaldybės Kultūros centro vadovo veiklos ataskaitai

 

10

T- 780

Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Pagėgių savivaldybės M.Jankaus muziejaus vadovo veiklos ataskaitai

 

11

T-781

Dėl ne viso darbo laiko nustatymo

 

12

T-782

Dėl pritarimo Pagėgių savivaldybės ugdymo įstaigų vadovų veiklos ataskaitoms

 

13

T-783

Dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių aprašo patvirtinimo

Pripažintas netekus galios 2015 m. liepos 30 d. sprendimu Nr. T-134 "Dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių aprašo tvirtinimo.

 

14

T-784

Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus nustatymo Pagėgių savivaldybės mokyklose 2010 – 2011 m. m .

 Patikslintas 2010 m. lapkričio 4 d. sprendimu Nr. T-919 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2010-03-24 sprendimo Nr. T-784 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus nustatymo Pagėgių savivaldybės mokyklose 2010-2011 m. m.“ patikslinimo"

15

T-785

Dėl Pagėgių savivaldybės seniūnijų veiklos programų 2010 metams patvirtinimo

 

16

T-786

Dėl Pagėgių savivaldybės strateginio plėtros plano 2005-2010 metams  2009 m. vykdymo ataskaitos patvirtinimo

 

17

T-787

Dėl Pagėgių savivaldybės 2010 m. Socialinių paslaugų plano patvirtinimo

 

18

T-788

Dėl žemės nuomos mokesčio 2010 metams

 

19

T-789

Dėl žemės mokesčio lengvatų 2010 metams

 

20

T-790

Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifo 2011 metams nustatymo

 

21

T-791

Dėl savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio administravimo ir kaupiamųjų lėšų apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

 Pripažintas netekus galios 2012 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T-51 "Dėl Pagėgių savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio apskaičiavimo, mokėjimo ir surinkimo tvarkos aprašo patvirtinimo"

22

T-792

Dėl Pagėgių savivaldybės kelių (gatvių) priežiūros ir plėtros programos 2010 – 2012 metams patvirtinimo

 

23

T-793

Dėl Pagėgių savivaldybės kelių priežiūros ir lėšų programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

 Pripažintas netekus galios 2013 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. T-75 "Dėl Pagėgių savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų  skirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo."

24

T-794

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2008 m. rugpjūčio 21 d. sprendimo Nr. T-403 „dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Vyriausybę perduoti savivaldybei valdyti patikėjimo teise valstybinės žemės sklypus“ 1.3. punkto pakeitimo

 

25

T-795

Dėl kreipimosi į Tauragės apskrities viršininką dėl valstybinės žemės sklypo įtraukimo iš visuomenės poreikiams reikalingų neprivatizuotinų objektų ir formuotinų sklypų sąrašo

 

26

T-796

Dėl Pagėgių savivaldybės nuolatinės statybos komisijos nuostatų ir darbo reglamento pakeitimo ir išdėstymo nauja redakcija

Pripažintas netekus galios 2014 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. T-98 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 24 d. sprendimo Nr. T-796  „Dėl Pagėgių savivaldybės nuolatinės statybos komisijos nuostatų ir darbo reglamento pakeitimo ir išdėstymo nauja redakcija“ pripažinimo netekusiu galios"

27

T-797

Dėl privatizavimo fondo lėšų 2010 m. I pusmečio sąmatos patvirtinimo

 

28

T-798

Dėl  Pagėgių savivaldybės tarybos 2008 m. sausio 24 d. sprendimu Nr. T- 243 „Dėl Pagėgių savivaldybės socialinio būsto fondo formavimo ir nuomos (suteikimo) tvarkos patvirtinimo“ patvirtintos tvarkos 38 punkto pakeitimo

 

29

T-799

Dėl sutikimo perimti butą iš Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pagėgių rinktinės

 

30

T-800

Dėl sutikimo perimti kompiuterinę įrangą iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos

 

31

T-801

Dėl  patalpos perdavimo valdyti patikėjimo teise UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centrui

 Pripažintas netekus galios 2010 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. T-816 "Dėl patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį Pagėgių savivaldybės VšĮ „Pirminės sveikatos priežiūros centras“"

32

T-802

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 18 d. sprendimo Nr. T-164 „Dėl patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį Pagėgių savivaldybės VšĮ „Pirminės sveikatos priežiūros centras““ 1 punkto pakeitimo

Pripažintas netekus galios 2017 m. balandžio 27 d. sprendimu nr. T-48 "Dėl patalpų  perdavimo valdyti patikėjimo teise UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centrui"

Pakeistas 2010 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. T-815 "Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 24 d. sprendimo Nr. T-802 „Dėl patalpos perdavimo valdyti patikėjimo teise UAB „Tauragės regiono atliekų tvarkymo centrui““ 1 punkto pakeitimo"

33

T-803

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2009 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T-707 „Dėl leidimo naudotis Vilkyškių vidurinės mokyklos patalpomis Pagėgių savivaldybės Socialinių paslaugų centrui“ papildymo 2 punktu

 

34

T-804

Dėl leidimo išnuomoti patalpas

 

35

T-805

Dėl buvusio mokyklos pastato įrašymo į privatizuojamų objektų sąrašą

 

36

T-806

Dėl turto pripažinimo nereikalingų, netinkamu (negalimu) naudoti, nurašymo ir likvidavimo

 

37

T-807

Dėl daržinės pastato nurašymo iš Pagėgių savivaldybės administracijos Vilkyškių seniūnijos buhalterinės apskaitos

 

38

T-808

Dėl pritarimo dalyvauti įsteigiant Tauragės apskrities Ternopilio (Ukraina) bičiulių bendriją

 

39

T-809

Dėl apdovanojimo Pagėgių garbės piliečio ženklu

 

40

T-810

Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 19 d. sprendimo Nr. T-715 „Dėl leidimo naudotis Šilgalių pagrindinės mokyklos ir Natkiškių Zosės Petraitienės pagrindinės mokyklos patalpomis Pagėgių savivaldybės Socialinių paslaugų centrui“ pakeitimo